Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

479 lines (478 sloc) 18.996 kb
sl:
AssetAdmin:
ALLOWEDEXTS: 'Podaljševanje je dovoljeno.'
NEWFOLDER: Nova mapa
AssetTableField:
CREATED: 'Naloženo na začetku'
DIM: Dimenzije
FILENAME: Ime datoteke
LASTEDIT: 'Zadnje naloženo'
OWNER: Lastnik
SIZE: 'Velikost'
TITLE: Naslov
TYPE: 'Tip'
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Izberite datoteke'
DRAGFILESHERE: 'Potegnite datoteke na to mesto '
EDITALL: 'Uredi vse'
EDITANDORGANIZE: 'Uredite in razvrščajte'
EDITINFO: 'Uredi datoteke'
FILES: Datoteke
FROMCOMPUTER: 'Izberite datoteke z vašega računalnika'
FROMCOMPUTERINFO: 'Prenesite z vašega računalnika'
TOTAL: Vse
TOUPLOAD: 'Izberite datoteke za prenos'
UPLOADINPROGRESS: 'Prosimo, počakajte ... prenos poteka.'
UPLOADOR: ALI
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Poravnava
ALIGNEMENTEXAMPLE: 'desno poravnano'
BOLD: 'Zapisano krepko'
BOLDEXAMPLE: Krepko
CODE: 'Sklop kode'
CODEDESCRIPTION: 'Neurejen sklop kode'
CODEEXAMPLE: 'Sklop kode'
COLORED: 'Pobarvano besedilo'
COLOREDEXAMPLE: 'modro besedilo'
EMAILLINK: 'Povezava z e-naslovom'
EMAILLINKDESCRIPTION: 'Ustvarite povezavo z e-naslovom'
IMAGE: Slika
IMAGEDESCRIPTION: 'Prikažite sliko v objavljenem zapisu'
ITALIC: 'Zapisano ležeče'
ITALICEXAMPLE: Ležeče
LINK: 'Spletna povezava (URL)'
LINKDESCRIPTION: 'Povezava do spletnega mesta (URL)'
STRUCK: 'Prečrtano besedilo'
STRUCKEXAMPLE: Prečrtano
UNDERLINE: 'Podčrtano besedilo'
UNDERLINEEXAMPLE: Podčrtano
UNORDERED: 'Neurejen seznam'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Neurejen seznam'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'alineja na neurejenem seznamu'
BackLink_Button_ss:
Back: Nazaj
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Vpišite uporabniško ime in geslo.'
ERRORNOTADMIN: 'Uporabnik ni administrator tega spletnega mesta.'
ERRORNOTREC: 'Ne prepoznam uporabniškega imena ali gesla'
Boolean:
ANY: Katerikoli
CMSLoadingScreen_ss:
LOADING: Nalaganje ...
REQUIREJS: 'CMS zahteva, da imate omogočen JavaScript.'
CMSMain:
ACCESS: 'Dostop do razdelka ''{title}'''
ACCESSALLINTERFACES: 'Dostop do vseh sklopov CMS'
ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Omogoča bolj specifične nastavitve za možnosti dostop.'
SAVE: Shrani
CMSProfileController:
MENUTITLE: 'Moj profil'
ChangePasswordEmail_ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Geslo ste spremenili v'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Za prijavo lahko odslej uporabite naslednje podatke:'
EMAIL: E-naslov
HELLO: Pozdravljeni,
PASSWORD: Geslo
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: 'Zapri okno'
SUCCESSADD2: 'Dodano {name}'
SUCCESSEDIT: 'Shranjeno: %s %s %s'
ComplexTableField_ss:
ADDITEM: 'Dodaj %s'
NOITEMSFOUND: 'Ni najdenih predmetov.'
SORTASC: 'Razvrsti naraščajoče'
SORTDESC: 'Razvrsti padajoče'
ComplexTableField_popup_ss:
NEXT: Naprej
PREVIOUS: Nazaj
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: 'Geslo mora vsebovati vsaj {min} znakov.'
BETWEEN: 'Geslo mora biti dolgo od {min} do {max} znakov.'
MAXIMUM: 'Geslo je lahko dolgo največ {max} znakov.'
SHOWONCLICKTITLE: 'Spremeni geslo'
CreditCardField:
FIRST: prvič
FOURTH: četrtič
SECOND: drugič
THIRD: tretjič
DataObject:
PLURALNAME: 'Podatkovni objekti'
SINGULARNAME: 'Podatkovni objekt'
DateField:
NOTSET: 'ni nastavljeno'
TODAY: danes
VALIDDATEFORMAT2: 'Prosim, vnesite ustrezno obliko datuma ({format})'
DatetimeField:
NOTSET: 'Ni nastavljeno'
Director:
INVALID_REQUEST: 'Napačna zahteva'
DropdownField:
CHOOSE: (Izberi)
EmailField:
VALIDATION: 'Prosim, vpišite e-naslov.'
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Seznam zavrnjenih e-sporočil'
SINGULARNAME: 'Zavrnjeno e-sporočilo'
Enum:
ANY: Katerikoli
File:
AviType: 'AVI video datoteka'
Content: Vsebina
CssType: 'CSS datoteka'
DocType: 'Word datoteka'
Filename: Ime datoteke
GifType: 'GIF slika - primerna za diagrame'
HtlType: 'HTML datoteka'
HtmlType: 'HTML datoteka'
INVALIDEXTENSION: 'Podaljševanje ni dovoljeno (dovoljeno: {extensions})'
INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Podaljševanje ni dovoljeno.'
IcoType: 'Ikona'
JpgType: 'JPEG slika - primerno za fotografije'
JsType: 'Javascript datoteka'
Mp3Type: 'MP3 avdio datoteka'
MpgType: 'MPEG video datoteka'
NOFILESIZE: 'Velikost datoteke je 0 bajtov.'
NOVALIDUPLOAD: 'Datoteke ni možno naložiti.'
Name: Ime
PLURALNAME: Datoteke
PdfType: 'Adobe Acrobat PDF datoteka'
PngType: 'PNG slika - večstransko uporabna oblika'
SINGULARNAME: Datoteka
TOOLARGE: 'Datoteka je prevelika. Največja dovoljena velikost je {size} '
TOOLARGESHORT: 'Velikost datoteke presega {size}'
Title: Naslov
WavType: 'WAV avdio datoteka'
XlsType: 'Excel preglednica'
ZipType: 'ZIP stisnjena datoteka'
FileIFrameField:
ATTACH: 'Pripni {type}'
DELETE: 'Izbriši {type}'
DISALLOWEDFILETYPE: 'Datoteke v tem formatu ni mogoče naložiti'
FILE: Datoteka
FROMCOMPUTER: 'Z vašega računalnika'
FROMFILESTORE: 'Iz knjižnice datotek'
NOSOURCE: 'Izberite datoteko, ki jo boste pripeli.'
REPLACE: 'Nadomesti {type}'
Folder:
PLURALNAME: Mape
SINGULARNAME: Mapa
ForgotPasswordEmail_ss:
HELLO: Pozdravljeni,
TEXT1: 'Tukaj je vaša'
TEXT2: 'povezava za ponastavitev gesla'
TEXT3: za
Form:
SubmitBtnLabel: Naprej
VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Prosim, preverite, da ste vnesli številko kreditne kartice {number} pravilno.'
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'Vpisana vrednost ni unikatna'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Vpisani gesli se ne ujemata'
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Vpišite geslo (dvakrat) v za to predvideni polji'
VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Geslo naj vsebuje vsaj eno črko in vsaj eno številko.'
VALIDATOR: Preverjanje
VALIDCURRENCY: 'Prosim, vnesite pravo valuto.'
FormField:
NONE: brez
GridAction:
DELETE_DESCRIPTION: Izbriši
Delete: Izbriši
UnlinkRelation: Odstrani povezavo
GridField:
Add: 'Dodaj {name}'
Find: Poišči
LinkExisting: 'Poveži na'
PlaceHolder: 'Poišči {type} '
PlaceHolderWithLabels: 'Poišči {type} glede na {name}'
ResetFilter: Ponastavi
GridFieldAction_Delete:
DeletePermissionsFailure: 'Ni dovoljenja za brisanje'
GridFieldDetailForm:
CancelBtn: Prekliči
Create: Ustvari
Delete: Izbriši
DeletePermissionsFailure: 'Ni dovoljenja za brisanje'
Save: Shrani
GridFieldItemEditView_ss:
Go_back: 'Nazaj'
Group:
Code: 'Koda skupine'
DefaultGroupTitleAdministrators: Administratorji
DefaultGroupTitleContentAuthors: 'Avtorji vsebine'
Description: Opis
Locked: 'Zaklenjeno za urejanje?'
PLURALNAME: Skupine
Parent: 'Nadrejena skupina'
RolesAddEditLink: 'Dodaj in uredi vloge'
SINGULARNAME: Skupina
Sort: 'Način razvrščanja'
has_many_Permissions: Dovoljenja
many_many_Members: Uporabniki
GroupImportForm:
Help1: '<p>Uvozi eno ali več skupin v formatu <em>CSV</ em> (comma-separated values). <small> <a href="#" class="toggle-advanced">Prikaži možnosti za napredno urejanje</ a> </ small> </ p>'
ResultCreated: 'Ustvarjenih je {count} skupin'
ResultDeleted: 'Število izbrisanih skupin %d'
ResultUpdated: 'Število ponastavljenih skupin %d'
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Dodaj URL'
ANCHORVALUE: Sidro
BUTTONINSERT: Vstavi
BUTTONINSERTLINK: 'Vstavi povezavo'
BUTTONREMOVELINK: 'Odstrani povezavo'
BUTTONUpdate: Osveži
CAPTIONTEXT: 'Pripis'
CSSCLASS: 'Poravnava in slog'
CSSCLASSCENTER: 'Na sredini, samostojno'
CSSCLASSLEFT: 'Levo, z oblivajočim besedilom'
CSSCLASSLEFTALONE: 'Na levi, samostojno.'
CSSCLASSRIGHT: 'Desno, z oblivajočim besedilom'
DETAILS: Podrobno
EMAIL: 'E-naslov'
FILE: Datoteka
FOLDER: Mapa
FROMCOMPUTER: 'Z vašega računalnika'
FROMWEB: 'S spleta'
FindInFolder: 'Poišči v mapi'
IMAGEALT: 'Nadomestno besedilo (alt)'
IMAGEALTTEXT: 'Nadomestno besedilo (alt) bo izpisano, kadar slike ne bo možno prikazati'
IMAGEALTTEXTDESC: 'Prikaz na bralnikih ali če se slika ne more prikazati'
IMAGEDIMENSIONS: Velikosti
IMAGEHEIGHTPX: Višina
IMAGETITLE: 'Naslov (tooltip) bo izpisan kot dopolnitev k vsebini slike'
IMAGETITLETEXT: 'Naslov (tooltip)'
IMAGETITLETEXTDESC: 'Za dodatne informacije o sliki'
IMAGEWIDTHPX: Širina
LINK: 'Povezava'
LINKANCHOR: 'Sidro na tej strani'
LINKDESCR: 'Opis povezave'
LINKEMAIL: 'E-naslov'
LINKEXTERNAL: 'Drugo spletno mesto'
LINKFILE: 'Naloženo datoteko'
LINKINTERNAL: 'Stran znotraj tega spletnega mesta'
LINKOPENNEWWIN: 'Naj se povezava odpira v novem oknu?'
LINKTO: 'Poveži na'
PAGE: Stran
Image:
PLURALNAME: Datoteke
SINGULARNAME: Datoteka
ImageField:
IMAGE: Slika
Image_Cached:
PLURALNAME: Datoteke
SINGULARNAME: Datoteka
Image_iframe_ss:
TITLE: 'Slika "uploading iframe"'
LeftAndMain:
CANT_REORGANISE: 'Nimate dovoljenja za menjavo strani v zgornjem nivoju. Sprememba ni shranjena.'
DELETED: Izbrisano.
DropdownBatchActionsDefault: Dejanja
HELP: Pomoč
PAGETYPE: 'Tip strani:'
PERMAGAIN: 'Odjavili ste se iz CMS-vmesnika. Če se želite ponovno prijaviti, vpišite uporabniško ime in geslo.'
PERMALREADY: 'Do tega dela CMS-vmesnika nimate dostopa. Če se želite vpisati z drugim uporabniškim imenom, lahko to storite spodaj'
PERMDEFAULT: 'Izberite način avtentikacije in vpišite svoje podatke za dostop do CMS-vmesnika.'
PLEASESAVE: 'Shranite stran: te strani ne morete posodobiti, ker še ni bila shranjena.'
PreviewButton: Predogled
REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Struktura spletnega mesta je bila uspešno spremenjena.'
SAVEDUP: Shranjeno.
LeftAndMain_Menu_ss:
Hello: Pozdravljeni,
LOGOUT: 'Odjava'
LoginAttempt:
Email: 'E-naslov'
IP: 'IP-naslov'
PLURALNAME: 'Poskusi prijave'
SINGULARNAME: 'Poskus prijave'
Status: Stanje
Member:
ADDGROUP: 'Dodaj skupino'
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Spremeni geslo'
BUTTONLOGIN: 'Prijava'
BUTTONLOGINOTHER: 'Prijavite se z drugim uporabniškim imenom'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Pozabil-a sem geslo'
CANTEDIT: 'Nimate dovoljenja za to dejanje'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Potrdi novo geslo'
CONFIRMPASSWORD: 'Potrdi geslo'
DefaultAdminFirstname: 'Privzeti administrator'
EMAIL: E-naslov
EMPTYNEWPASSWORD: 'Polje za vpis novega gesla ne sme ostati prazno. Poskusite ponovno.'
ENTEREMAIL: 'Vpišite e-naslov, na katerega vam bomo nato poslali povezavo za ponastavitev gesla.'
ERRORLOCKEDOUT: 'Zaradi številnih neuspelih poskusov prijave, smo vaš račun začasno zaklenili. S pravo kombinacijo uporabniškega imena in gesla se boste vanj lahko ponovno prijavili čez 20 minut.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Novo geslo ste drugače zapisali - poskusite ponovno.'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Vpisani novi gesli se ne ujemata. Poskusite ponovno.'
ERRORWRONGCRED: 'Izgleda, kakor da se uporabniško ime in geslo ne ujemata. Poskusite se ponovno prijaviti.'
FIRSTNAME: 'Ime'
INTERFACELANG: 'Jezik'
INVALIDNEWPASSWORD: 'Tega gesla ne moremo sprejeti: {password}'
LOGGEDINAS: 'Vpisan(a) si kot: {name}.'
NEWPASSWORD: 'Novo geslo'
PASSWORD: Geslo
PLURALNAME: Uporabniki
REMEMBERME: 'Zapomni si me do prihodnjič'
SINGULARNAME: Uporabnik
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Geslo je bilo spremenjeno'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Povezava za resetiranje vašega gesla'
SURNAME: Priimek
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Uporabnik s tem %s že obstaja'
WELCOMEBACK: 'Ponovno pozdravljeni, {firstname}'
YOUROLDPASSWORD: 'Staro geslo'
belongs_many_many_Groups: Skupine
db_LastVisited: 'Datum zadnjega obiska'
db_Locale: 'Lokalizacija vmesnika'
db_LockedOutUntil: 'Zaklenjeno do'
db_NumVisit: 'Število obiskov'
db_Password: Geslo
db_PasswordExpiry: 'Datum poteka veljavnosti gesla'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'Uporabniški račun'
MemberDatetimeOptionsetField:
AMORPM: 'AM (zjutraj in dopoldan) ali PM (popoldan in zvečer)'
Custom: Prilagojeno
DATEFORMATBAD: 'Zapis datuma je napačen'
DAYNOLEADING: 'Dan v mesecu brez zapisa sprednje ničle'
DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'Ena ali več decimalk, ki predstavljajo sekunde'
FOURDIGITYEAR: 'Štirimesten zapis letnice'
FULLNAMEMONTH: 'Celoten zapis meseca (npr: junij)'
HOURNOLEADING: 'Ura brez zapisa sprednje ničle'
MINUTENOLEADING: 'Minute brez zapisa sprednje ničle'
MONTHNOLEADING: 'Mesec brez zapisa sprednje ničle'
Preview: Predogled
SHORTMONTH: 'Kratek zapis meseca (npr. Jun)'
TWODIGITDAY: 'Dvomestno število za mesec'
TWODIGITHOUR: 'Dvomestno število za uro (od 00 do 23)'
TWODIGITMINUTE: 'Dvomestno število za minute (od 00 do 59)'
TWODIGITMONTH: 'Dvomesten zapis meseca (01 = Januar)'
TWODIGITSECOND: 'Dvomesten zapis sekund (od 00 do 59)'
TWODIGITYEAR: 'Dvomestno število za letnico'
MemberImportForm:
Help1: '<p>Uvoz uporabnikov v <em>formatu CSV</em> (comma-separated values). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Prikaži možnosti za napredno urejanje.</a></small></p>'
ResultCreated: 'Ustvarjenih {count} članov'
ResultDeleted: 'Število izbrisanih uporabnikov: %d'
ResultNone: 'Ni sprememb'
ResultUpdated: 'Posodobljenih {count} članov'
MemberPassword:
PLURALNAME: 'Gesla uporabnika'
SINGULARNAME: 'Geslo uporabnika'
ModelAdmin:
DELETE: Izbriši
IMPORT: 'Uvozi CSV-datoteko'
NOCSVFILE: 'Poiščite CSV-datoteko za uvoz'
NOIMPORT: 'Ne najdem ničesar za uvoz'
ModelAdmin_Tools_ss:
IMPORT: Uvozi
ModelSidebar_ss:
IMPORT_TAB_HEADER: Uvozi
SEARCHLISTINGS: Išči
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Znesek
FIELDLABELCURRENCY: Valuta
NullableField:
IsNullLabel: 'Prazno polje'
NumericField:
VALIDATION: '''{value}'' ni številka. V to polje lahko vnesete samo številke.'
Pagination:
Page: Stran
View: Poglej
Permission:
CMS_ACCESS_CATEGORY: 'Dostop do CMS-vmesnika'
FULLADMINRIGHTS: 'Popolne administratorske pravice'
FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Lahko izniči oziroma upravlja z vsemi drugimi dovoljenji.'
PLURALNAME: Dovoljenja
SINGULARNAME: Dovoljenje
PermissionCheckboxSetField:
FromGroup: 'Privzeto iz skupine "{title}"'
FromRoleOnGroup: 'podedovano iz vloge "%s" na skupino "%s"'
PermissionRole:
PLURALNAME: Vloge
SINGULARNAME: Vloga
Title: Naslov
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Vloge in dovoljenja za dostop'
PhoneNumberField:
VALIDATION: 'Vpišite veljavno telefonsko številko'
RelationComplexTableField_ss:
ADD: Dodaj
CSVEXPORT: 'Izvozi kot CSV-datoteko'
NOTFOUND: 'Ni najdenih predmetov.'
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'Nimate dovoljenja za dostop do te strani. Če imate uporabniško ime z večimi pravicami, se lahko <a href="%s">ponovno prijavite</a>.'
BUTTONSEND: 'Pošlji povezavo za ponastavitev gesla'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Spodaj lahko spremenite svoje geslo.'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Spremenite geslo'
ENTERNEWPASSWORD: 'Vpišite novo geslo.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Da bi lahko zamenjali geslo, se morate prijaviti.'
LOGGEDOUT: 'Vaša prijava je bila prekinjena. Če se želite ponovno prijaviti, vpišite svoje podatke.'
LOGIN: 'Prijava'
NOTEPAGESECURED: 'Stran je zaščitena. Da bi lahko nadaljevali, vpišite svoje podatke.'
NOTERESETLINKINVALID: '<p>Povezava za ponastavitev gesla je napačna ali pa je njena veljavnost potekla.</p><p><a href="{link1}">Tukaj</a> lahko zaprosite za novo povezavo or pa zamenjate geslo, ko <a href="{link2}">se prijavite v sistem</a>.</p>'
NOTERESETPASSWORD: 'Vpišite e-naslov, na katerega vam bomo poslali povezavo za ponastavitev gesla'
PASSWORDSENTHEADER: 'Povezava za ponastavitev gesla je bila poslana na e-naslov ''{email}''.'
PASSWORDSENTTEXT: 'Hvala! Povezava za ponastavitev gesla je bila poslana na e-naslov ''{email}'', ki je naveden kot e-naslov vašega računa. '
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'Dovoli ogled, dodajanje in urejanje uporabnikov ter dodeljevanje dovoljenj in vlog zanje.'
APPLY_ROLES: 'Skupinam pripiši vloge'
APPLY_ROLES_HELP: 'Možnost upravljanja z vlogami skupin. Potrebujete dovoljenje za dostop do sklopa "Varnost".'
EDITPERMISSIONS: 'Upravljanje dovoljenj za skupine'
EDITPERMISSIONS_HELP: 'Možnost upravljanja z dovoljenji in IP-naslovi skupin. Potrebujete dovoljenje za dostop do sklopa "Varnost".'
GROUPNAME: 'Ime skupine'
MEMBERS: Člani
MENUTITLE: Varnost
MemberListCaution: 'Pozor! Če boste odstranili uporabnike s tega seznama, jih boste hkrati odstranili iz vseh drugih skupin in izbrisali iz podatkovne zbirke.'
NEWGROUP: 'Nova Skupina'
PERMISSIONS: Dovoljenja
ROLES: Vloge
ROLESDESCRIPTION: 'Tukaj lahko skupini dodajate vloge. Vloge so logični sklopi dovoljenj, ki jih urejate v zavihku "Vloge".'
TABROLES: Vloge
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: 'Uvozi'
FileFieldLabel: 'CSV-datoteka <small>(Samo končnica: *.csv)</small>'
SilverStripeNavigator:
Edit: Uredi
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Slika ni naložena'
SiteTree:
TABMAIN: Domov
TableField_ss:
ADD: 'Dodaj vrstico'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Izvozi kot CSV-datoteko'
PRINT: Natisni
Print: Natisni
SELECT: 'Izberi:'
TableListField_ss:
NOITEMSFOUND: 'Ni najdenih predmetov.'
SORTASC: 'Razvrsti naraščajoče'
SORTDESC: 'Razvrsti padajoče'
TableListField_PageControls_ss:
DISPLAYING: Prikaz
OF: od
TO: za
VIEWFIRST: 'Na začetek'
VIEWLAST: 'Na konec'
VIEWNEXT: 'Naslednja'
VIEWPREVIOUS: 'Prejšnja'
TimeField:
VALIDATEFORMAT: 'Prosim, vnesite čas v ustrezni obliki ({format})'
ToggleField:
LESS: manj
MORE: več
UploadField:
ATTACHFILES: 'Pripni datoteke'
DELETE: 'Izbriši iz zbirke naloženih datotek'
DELETEINFO: 'Dokončno izbriši datoteko iz knjižnjice datotek'
DOEDIT: Shrani
DROPFILE: 'Spusti datoteko'
DROPFILES: 'Spusti datoteko'
Dimensions: Dimenzije
EDIT: Uredi
EDITINFO: 'Uredi datoteko'
FIELDNOTSET: 'Pred uvozom počisti bazo podatkov'
FROMCOMPUTER: 'Z vašega računalnika'
FROMCOMPUTERINFO: 'Izberite iz zbirke naloženih datotek'
HOTLINKINFO: 'Info: Ta slika bo dostopna prek povezave. Prosim, preverite, da imate dovoljenje avtorja za tako uporabo.'
MAXNUMBEROFFILES: 'Doseženo je največje možno število datotek: {count}'
MAXNUMBEROFFILESSHORT: 'Naložite lahko največ {count} datotek'
REMOVE: Odstrani
REMOVEERROR: 'Napaka pri brisanju datoteke'
REMOVEINFO: 'Odstrani datoteko, vendar je ne izbriši iz knjižnjice datotek'
Saved: Shranjeno
Versioned:
has_many_Versions: Verzije
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.