Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
479 lines (478 sloc) 18.6 KB
sl:
AssetAdmin:
ALLOWEDEXTS: 'Podaljševanje je dovoljeno.'
NEWFOLDER: Nova mapa
AssetTableField:
CREATED: 'Naloženo na začetku'
DIM: Dimenzije
FILENAME: Ime datoteke
LASTEDIT: 'Zadnje naloženo'
OWNER: Lastnik
SIZE: 'Velikost'
TITLE: Naslov
TYPE: 'Tip'
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Izberite datoteke'
DRAGFILESHERE: 'Potegnite datoteke na to mesto '
EDITALL: 'Uredi vse'
EDITANDORGANIZE: 'Uredite in razvrščajte'
EDITINFO: 'Uredi datoteke'
FILES: Datoteke
FROMCOMPUTER: 'Izberite datoteke z vašega računalnika'
FROMCOMPUTERINFO: 'Prenesite z vašega računalnika'
TOTAL: Vse
TOUPLOAD: 'Izberite datoteke za prenos'
UPLOADINPROGRESS: 'Prosimo, počakajte ... prenos poteka.'
UPLOADOR: ALI
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Poravnava
ALIGNEMENTEXAMPLE: 'desno poravnano'
BOLD: 'Zapisano krepko'
BOLDEXAMPLE: Krepko
CODE: 'Sklop kode'
CODEDESCRIPTION: 'Neurejen sklop kode'
CODEEXAMPLE: 'Sklop kode'
COLORED: 'Pobarvano besedilo'
COLOREDEXAMPLE: 'modro besedilo'
EMAILLINK: 'Povezava z e-naslovom'
EMAILLINKDESCRIPTION: 'Ustvarite povezavo z e-naslovom'
IMAGE: Slika
IMAGEDESCRIPTION: 'Prikažite sliko v objavljenem zapisu'
ITALIC: 'Zapisano ležeče'
ITALICEXAMPLE: Ležeče
LINK: 'Spletna povezava (URL)'
LINKDESCRIPTION: 'Povezava do spletnega mesta (URL)'
STRUCK: 'Prečrtano besedilo'
STRUCKEXAMPLE: Prečrtano
UNDERLINE: 'Podčrtano besedilo'
UNDERLINEEXAMPLE: Podčrtano
UNORDERED: 'Neurejen seznam'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Neurejen seznam'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'alineja na neurejenem seznamu'
BackLink_Button_ss:
Back: Nazaj
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Vpišite uporabniško ime in geslo.'
ERRORNOTADMIN: 'Uporabnik ni administrator tega spletnega mesta.'
ERRORNOTREC: 'Ne prepoznam uporabniškega imena ali gesla'
Boolean:
ANY: Katerikoli
CMSLoadingScreen_ss:
LOADING: Nalaganje ...
REQUIREJS: 'CMS zahteva, da imate omogočen JavaScript.'
CMSMain:
ACCESS: 'Dostop do razdelka ''{title}'''
ACCESSALLINTERFACES: 'Dostop do vseh sklopov CMS'
ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Omogoča bolj specifične nastavitve za možnosti dostop.'
SAVE: Shrani
CMSProfileController:
MENUTITLE: 'Moj profil'
ChangePasswordEmail_ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Geslo ste spremenili v'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Za prijavo lahko odslej uporabite naslednje podatke:'
EMAIL: E-naslov
HELLO: Pozdravljeni,
PASSWORD: Geslo
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: 'Zapri okno'
SUCCESSADD2: 'Dodano {name}'
SUCCESSEDIT: 'Shranjeno: %s %s %s'
ComplexTableField_ss:
ADDITEM: 'Dodaj %s'
NOITEMSFOUND: 'Ni najdenih predmetov.'
SORTASC: 'Razvrsti naraščajoče'
SORTDESC: 'Razvrsti padajoče'
ComplexTableField_popup_ss:
NEXT: Naprej
PREVIOUS: Nazaj
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: 'Geslo mora vsebovati vsaj {min} znakov.'
BETWEEN: 'Geslo mora biti dolgo od {min} do {max} znakov.'
MAXIMUM: 'Geslo je lahko dolgo največ {max} znakov.'
SHOWONCLICKTITLE: 'Spremeni geslo'
CreditCardField:
FIRST: prvič
FOURTH: četrtič
SECOND: drugič
THIRD: tretjič
DataObject:
PLURALNAME: 'Podatkovni objekti'
SINGULARNAME: 'Podatkovni objekt'
DateField:
NOTSET: 'ni nastavljeno'
TODAY: danes
VALIDDATEFORMAT2: 'Prosim, vnesite ustrezno obliko datuma ({format})'
DatetimeField:
NOTSET: 'Ni nastavljeno'
Director:
INVALID_REQUEST: 'Napačna zahteva'
DropdownField:
CHOOSE: (Izberi)
EmailField:
VALIDATION: 'Prosim, vpišite e-naslov.'
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Seznam zavrnjenih e-sporočil'
SINGULARNAME: 'Zavrnjeno e-sporočilo'
Enum:
ANY: Katerikoli
File:
AviType: 'AVI video datoteka'
Content: Vsebina
CssType: 'CSS datoteka'
DocType: 'Word datoteka'
Filename: Ime datoteke
GifType: 'GIF slika - primerna za diagrame'
HtlType: 'HTML datoteka'
HtmlType: 'HTML datoteka'
INVALIDEXTENSION: 'Podaljševanje ni dovoljeno (dovoljeno: {extensions})'
INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Podaljševanje ni dovoljeno.'
IcoType: 'Ikona'
JpgType: 'JPEG slika - primerno za fotografije'
JsType: 'Javascript datoteka'
Mp3Type: 'MP3 avdio datoteka'
MpgType: 'MPEG video datoteka'
NOFILESIZE: 'Velikost datoteke je 0 bajtov.'
NOVALIDUPLOAD: 'Datoteke ni možno naložiti.'
Name: Ime
PLURALNAME: Datoteke
PdfType: 'Adobe Acrobat PDF datoteka'
PngType: 'PNG slika - večstransko uporabna oblika'
SINGULARNAME: Datoteka
TOOLARGE: 'Datoteka je prevelika. Največja dovoljena velikost je {size} '
TOOLARGESHORT: 'Velikost datoteke presega {size}'
Title: Naslov
WavType: 'WAV avdio datoteka'
XlsType: 'Excel preglednica'
ZipType: 'ZIP stisnjena datoteka'
FileIFrameField:
ATTACH: 'Pripni {type}'
DELETE: 'Izbriši {type}'
DISALLOWEDFILETYPE: 'Datoteke v tem formatu ni mogoče naložiti'
FILE: Datoteka
FROMCOMPUTER: 'Z vašega računalnika'
FROMFILESTORE: 'Iz knjižnice datotek'
NOSOURCE: 'Izberite datoteko, ki jo boste pripeli.'
REPLACE: 'Nadomesti {type}'
Folder:
PLURALNAME: Mape
SINGULARNAME: Mapa
ForgotPasswordEmail_ss:
HELLO: Pozdravljeni,
TEXT1: 'Tukaj je vaša'
TEXT2: 'povezava za ponastavitev gesla'
TEXT3: za
Form:
SubmitBtnLabel: Naprej
VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Prosim, preverite, da ste vnesli številko kreditne kartice {number} pravilno.'
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'Vpisana vrednost ni unikatna'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Vpisani gesli se ne ujemata'
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Vpišite geslo (dvakrat) v za to predvideni polji'
VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Geslo naj vsebuje vsaj eno črko in vsaj eno številko.'
VALIDATOR: Preverjanje
VALIDCURRENCY: 'Prosim, vnesite pravo valuto.'
FormField:
NONE: brez
GridAction:
DELETE_DESCRIPTION: Izbriši
Delete: Izbriši
UnlinkRelation: Odstrani povezavo
GridField:
Add: 'Dodaj {name}'
Find: Poišči
LinkExisting: 'Poveži na'
PlaceHolder: 'Poišči {type} '
PlaceHolderWithLabels: 'Poišči {type} glede na {name}'
ResetFilter: Ponastavi
GridFieldAction_Delete:
DeletePermissionsFailure: 'Ni dovoljenja za brisanje'
GridFieldDetailForm:
CancelBtn: Prekliči
Create: Ustvari
Delete: Izbriši
DeletePermissionsFailure: 'Ni dovoljenja za brisanje'
Save: Shrani
GridFieldItemEditView_ss:
Go_back: 'Nazaj'
Group:
Code: 'Koda skupine'
DefaultGroupTitleAdministrators: Administratorji
DefaultGroupTitleContentAuthors: 'Avtorji vsebine'
Description: Opis
Locked: 'Zaklenjeno za urejanje?'
PLURALNAME: Skupine
Parent: 'Nadrejena skupina'
RolesAddEditLink: 'Dodaj in uredi vloge'
SINGULARNAME: Skupina
Sort: 'Način razvrščanja'
has_many_Permissions: Dovoljenja
many_many_Members: Uporabniki
GroupImportForm:
Help1: '<p>Uvozi eno ali več skupin v formatu <em>CSV</ em> (comma-separated values). <small> <a href="#" class="toggle-advanced">Prikaži možnosti za napredno urejanje</ a> </ small> </ p>'
ResultCreated: 'Ustvarjenih je {count} skupin'
ResultDeleted: 'Število izbrisanih skupin %d'
ResultUpdated: 'Število ponastavljenih skupin %d'
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Dodaj URL'
ANCHORVALUE: Sidro
BUTTONINSERT: Vstavi
BUTTONINSERTLINK: 'Vstavi povezavo'
BUTTONREMOVELINK: 'Odstrani povezavo'
BUTTONUpdate: Osveži
CAPTIONTEXT: 'Pripis'
CSSCLASS: 'Poravnava in slog'
CSSCLASSCENTER: 'Na sredini, samostojno'
CSSCLASSLEFT: 'Levo, z oblivajočim besedilom'
CSSCLASSLEFTALONE: 'Na levi, samostojno.'
CSSCLASSRIGHT: 'Desno, z oblivajočim besedilom'
DETAILS: Podrobno
EMAIL: 'E-naslov'
FILE: Datoteka
FOLDER: Mapa
FROMCOMPUTER: 'Z vašega računalnika'
FROMWEB: 'S spleta'
FindInFolder: 'Poišči v mapi'
IMAGEALT: 'Nadomestno besedilo (alt)'
IMAGEALTTEXT: 'Nadomestno besedilo (alt) bo izpisano, kadar slike ne bo možno prikazati'
IMAGEALTTEXTDESC: 'Prikaz na bralnikih ali če se slika ne more prikazati'
IMAGEDIMENSIONS: Velikosti
IMAGEHEIGHTPX: Višina
IMAGETITLE: 'Naslov (tooltip) bo izpisan kot dopolnitev k vsebini slike'
IMAGETITLETEXT: 'Naslov (tooltip)'
IMAGETITLETEXTDESC: 'Za dodatne informacije o sliki'
IMAGEWIDTHPX: Širina
LINK: 'Povezava'
LINKANCHOR: 'Sidro na tej strani'
LINKDESCR: 'Opis povezave'
LINKEMAIL: 'E-naslov'
LINKEXTERNAL: 'Drugo spletno mesto'
LINKFILE: 'Naloženo datoteko'
LINKINTERNAL: 'Stran znotraj tega spletnega mesta'
LINKOPENNEWWIN: 'Naj se povezava odpira v novem oknu?'
LINKTO: 'Poveži na'
PAGE: Stran
Image:
PLURALNAME: Datoteke
SINGULARNAME: Datoteka
ImageField:
IMAGE: Slika
Image_Cached:
PLURALNAME: Datoteke
SINGULARNAME: Datoteka
Image_iframe_ss:
TITLE: 'Slika "uploading iframe"'
LeftAndMain:
CANT_REORGANISE: 'Nimate dovoljenja za menjavo strani v zgornjem nivoju. Sprememba ni shranjena.'
DELETED: Izbrisano.
DropdownBatchActionsDefault: Dejanja
HELP: Pomoč
PAGETYPE: 'Tip strani:'
PERMAGAIN: 'Odjavili ste se iz CMS-vmesnika. Če se želite ponovno prijaviti, vpišite uporabniško ime in geslo.'
PERMALREADY: 'Do tega dela CMS-vmesnika nimate dostopa. Če se želite vpisati z drugim uporabniškim imenom, lahko to storite spodaj'
PERMDEFAULT: 'Izberite način avtentikacije in vpišite svoje podatke za dostop do CMS-vmesnika.'
PLEASESAVE: 'Shranite stran: te strani ne morete posodobiti, ker še ni bila shranjena.'
PreviewButton: Predogled
REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Struktura spletnega mesta je bila uspešno spremenjena.'
SAVEDUP: Shranjeno.
LeftAndMain_Menu_ss:
Hello: Pozdravljeni,
LOGOUT: 'Odjava'
LoginAttempt:
Email: 'E-naslov'
IP: 'IP-naslov'
PLURALNAME: 'Poskusi prijave'
SINGULARNAME: 'Poskus prijave'
Status: Stanje
Member:
ADDGROUP: 'Dodaj skupino'
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Spremeni geslo'
BUTTONLOGIN: 'Prijava'
BUTTONLOGINOTHER: 'Prijavite se z drugim uporabniškim imenom'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Pozabil-a sem geslo'
CANTEDIT: 'Nimate dovoljenja za to dejanje'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Potrdi novo geslo'
CONFIRMPASSWORD: 'Potrdi geslo'
DefaultAdminFirstname: 'Privzeti administrator'
EMAIL: E-naslov
EMPTYNEWPASSWORD: 'Polje za vpis novega gesla ne sme ostati prazno. Poskusite ponovno.'
ENTEREMAIL: 'Vpišite e-naslov, na katerega vam bomo nato poslali povezavo za ponastavitev gesla.'
ERRORLOCKEDOUT: 'Zaradi številnih neuspelih poskusov prijave, smo vaš račun začasno zaklenili. S pravo kombinacijo uporabniškega imena in gesla se boste vanj lahko ponovno prijavili čez 20 minut.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Novo geslo ste drugače zapisali - poskusite ponovno.'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Vpisani novi gesli se ne ujemata. Poskusite ponovno.'
ERRORWRONGCRED: 'Izgleda, kakor da se uporabniško ime in geslo ne ujemata. Poskusite se ponovno prijaviti.'
FIRSTNAME: 'Ime'
INTERFACELANG: 'Jezik'
INVALIDNEWPASSWORD: 'Tega gesla ne moremo sprejeti: {password}'
LOGGEDINAS: 'Vpisan(a) si kot: {name}.'
NEWPASSWORD: 'Novo geslo'
PASSWORD: Geslo
PLURALNAME: Uporabniki
REMEMBERME: 'Zapomni si me do prihodnjič'
SINGULARNAME: Uporabnik
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Geslo je bilo spremenjeno'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Povezava za resetiranje vašega gesla'
SURNAME: Priimek
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Uporabnik s tem %s že obstaja'
WELCOMEBACK: 'Ponovno pozdravljeni, {firstname}'
YOUROLDPASSWORD: 'Staro geslo'
belongs_many_many_Groups: Skupine
db_LastVisited: 'Datum zadnjega obiska'
db_Locale: 'Lokalizacija vmesnika'
db_LockedOutUntil: 'Zaklenjeno do'
db_NumVisit: 'Število obiskov'
db_Password: Geslo
db_PasswordExpiry: 'Datum poteka veljavnosti gesla'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'Uporabniški račun'
MemberDatetimeOptionsetField:
AMORPM: 'AM (zjutraj in dopoldan) ali PM (popoldan in zvečer)'
Custom: Prilagojeno
DATEFORMATBAD: 'Zapis datuma je napačen'
DAYNOLEADING: 'Dan v mesecu brez zapisa sprednje ničle'
DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'Ena ali več decimalk, ki predstavljajo sekunde'
FOURDIGITYEAR: 'Štirimesten zapis letnice'
FULLNAMEMONTH: 'Celoten zapis meseca (npr: junij)'
HOURNOLEADING: 'Ura brez zapisa sprednje ničle'
MINUTENOLEADING: 'Minute brez zapisa sprednje ničle'
MONTHNOLEADING: 'Mesec brez zapisa sprednje ničle'
Preview: Predogled
SHORTMONTH: 'Kratek zapis meseca (npr. Jun)'
TWODIGITDAY: 'Dvomestno število za mesec'
TWODIGITHOUR: 'Dvomestno število za uro (od 00 do 23)'
TWODIGITMINUTE: 'Dvomestno število za minute (od 00 do 59)'
TWODIGITMONTH: 'Dvomesten zapis meseca (01 = Januar)'
TWODIGITSECOND: 'Dvomesten zapis sekund (od 00 do 59)'
TWODIGITYEAR: 'Dvomestno število za letnico'
MemberImportForm:
Help1: '<p>Uvoz uporabnikov v <em>formatu CSV</em> (comma-separated values). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Prikaži možnosti za napredno urejanje.</a></small></p>'
ResultCreated: 'Ustvarjenih {count} članov'
ResultDeleted: 'Število izbrisanih uporabnikov: %d'
ResultNone: 'Ni sprememb'
ResultUpdated: 'Posodobljenih {count} članov'
MemberPassword:
PLURALNAME: 'Gesla uporabnika'
SINGULARNAME: 'Geslo uporabnika'
ModelAdmin:
DELETE: Izbriši
IMPORT: 'Uvozi CSV-datoteko'
NOCSVFILE: 'Poiščite CSV-datoteko za uvoz'
NOIMPORT: 'Ne najdem ničesar za uvoz'
ModelAdmin_Tools_ss:
IMPORT: Uvozi
ModelSidebar_ss:
IMPORT_TAB_HEADER: Uvozi
SEARCHLISTINGS: Išči
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Znesek
FIELDLABELCURRENCY: Valuta
NullableField:
IsNullLabel: 'Prazno polje'
NumericField:
VALIDATION: '''{value}'' ni številka. V to polje lahko vnesete samo številke.'
Pagination:
Page: Stran
View: Poglej
Permission:
CMS_ACCESS_CATEGORY: 'Dostop do CMS-vmesnika'
FULLADMINRIGHTS: 'Popolne administratorske pravice'
FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Lahko izniči oziroma upravlja z vsemi drugimi dovoljenji.'
PLURALNAME: Dovoljenja
SINGULARNAME: Dovoljenje
PermissionCheckboxSetField:
FromGroup: 'Privzeto iz skupine "{title}"'
FromRoleOnGroup: 'podedovano iz vloge "%s" na skupino "%s"'
PermissionRole:
PLURALNAME: Vloge
SINGULARNAME: Vloga
Title: Naslov
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Vloge in dovoljenja za dostop'
PhoneNumberField:
VALIDATION: 'Vpišite veljavno telefonsko številko'
RelationComplexTableField_ss:
ADD: Dodaj
CSVEXPORT: 'Izvozi kot CSV-datoteko'
NOTFOUND: 'Ni najdenih predmetov.'
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'Nimate dovoljenja za dostop do te strani. Če imate uporabniško ime z večimi pravicami, se lahko <a href="%s">ponovno prijavite</a>.'
BUTTONSEND: 'Pošlji povezavo za ponastavitev gesla'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Spodaj lahko spremenite svoje geslo.'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Spremenite geslo'
ENTERNEWPASSWORD: 'Vpišite novo geslo.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Da bi lahko zamenjali geslo, se morate prijaviti.'
LOGGEDOUT: 'Vaša prijava je bila prekinjena. Če se želite ponovno prijaviti, vpišite svoje podatke.'
LOGIN: 'Prijava'
NOTEPAGESECURED: 'Stran je zaščitena. Da bi lahko nadaljevali, vpišite svoje podatke.'
NOTERESETLINKINVALID: '<p>Povezava za ponastavitev gesla je napačna ali pa je njena veljavnost potekla.</p><p><a href="{link1}">Tukaj</a> lahko zaprosite za novo povezavo or pa zamenjate geslo, ko <a href="{link2}">se prijavite v sistem</a>.</p>'
NOTERESETPASSWORD: 'Vpišite e-naslov, na katerega vam bomo poslali povezavo za ponastavitev gesla'
PASSWORDSENTHEADER: 'Povezava za ponastavitev gesla je bila poslana na e-naslov ''{email}''.'
PASSWORDSENTTEXT: 'Hvala! Povezava za ponastavitev gesla je bila poslana na e-naslov ''{email}'', ki je naveden kot e-naslov vašega računa. '
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'Dovoli ogled, dodajanje in urejanje uporabnikov ter dodeljevanje dovoljenj in vlog zanje.'
APPLY_ROLES: 'Skupinam pripiši vloge'
APPLY_ROLES_HELP: 'Možnost upravljanja z vlogami skupin. Potrebujete dovoljenje za dostop do sklopa "Varnost".'
EDITPERMISSIONS: 'Upravljanje dovoljenj za skupine'
EDITPERMISSIONS_HELP: 'Možnost upravljanja z dovoljenji in IP-naslovi skupin. Potrebujete dovoljenje za dostop do sklopa "Varnost".'
GROUPNAME: 'Ime skupine'
MEMBERS: Člani
MENUTITLE: Varnost
MemberListCaution: 'Pozor! Če boste odstranili uporabnike s tega seznama, jih boste hkrati odstranili iz vseh drugih skupin in izbrisali iz podatkovne zbirke.'
NEWGROUP: 'Nova Skupina'
PERMISSIONS: Dovoljenja
ROLES: Vloge
ROLESDESCRIPTION: 'Tukaj lahko skupini dodajate vloge. Vloge so logični sklopi dovoljenj, ki jih urejate v zavihku "Vloge".'
TABROLES: Vloge
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: 'Uvozi'
FileFieldLabel: 'CSV-datoteka <small>(Samo končnica: *.csv)</small>'
SilverStripeNavigator:
Edit: Uredi
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Slika ni naložena'
SiteTree:
TABMAIN: Domov
TableField_ss:
ADD: 'Dodaj vrstico'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Izvozi kot CSV-datoteko'
PRINT: Natisni
Print: Natisni
SELECT: 'Izberi:'
TableListField_ss:
NOITEMSFOUND: 'Ni najdenih predmetov.'
SORTASC: 'Razvrsti naraščajoče'
SORTDESC: 'Razvrsti padajoče'
TableListField_PageControls_ss:
DISPLAYING: Prikaz
OF: od
TO: za
VIEWFIRST: 'Na začetek'
VIEWLAST: 'Na konec'
VIEWNEXT: 'Naslednja'
VIEWPREVIOUS: 'Prejšnja'
TimeField:
VALIDATEFORMAT: 'Prosim, vnesite čas v ustrezni obliki ({format})'
ToggleField:
LESS: manj
MORE: več
UploadField:
ATTACHFILES: 'Pripni datoteke'
DELETE: 'Izbriši iz zbirke naloženih datotek'
DELETEINFO: 'Dokončno izbriši datoteko iz knjižnjice datotek'
DOEDIT: Shrani
DROPFILE: 'Spusti datoteko'
DROPFILES: 'Spusti datoteko'
Dimensions: Dimenzije
EDIT: Uredi
EDITINFO: 'Uredi datoteko'
FIELDNOTSET: 'Pred uvozom počisti bazo podatkov'
FROMCOMPUTER: 'Z vašega računalnika'
FROMCOMPUTERINFO: 'Izberite iz zbirke naloženih datotek'
HOTLINKINFO: 'Info: Ta slika bo dostopna prek povezave. Prosim, preverite, da imate dovoljenje avtorja za tako uporabo.'
MAXNUMBEROFFILES: 'Doseženo je največje možno število datotek: {count}'
MAXNUMBEROFFILESSHORT: 'Naložite lahko največ {count} datotek'
REMOVE: Odstrani
REMOVEERROR: 'Napaka pri brisanju datoteke'
REMOVEINFO: 'Odstrani datoteko, vendar je ne izbriši iz knjižnjice datotek'
Saved: Shranjeno
Versioned:
has_many_Versions: Verzije
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.