Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

271 lines (270 sloc) 9.73 kB
tr:
AssetAdmin:
NEWFOLDER: YeniKlasör
AssetTableField:
CREATED: 'Yüklenme tarihi'
DIM: Boyutları
FILENAME: Dosya Adı
FOLDER: Klasör
LASTEDIT: 'Güncellenme tarihi'
OWNER: Sahibi
SIZE: 'Boyutu'
TITLE: Başlık
TYPE: 'Türü'
AssetUploadField:
DRAGFILESHERE: 'Dosyaları buraya sürükle'
UPLOADOR: VEYA
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Hizalama
ALIGNEMENTEXAMPLE: 'sağa hizalı'
BOLD: 'Kalın Yazı'
BOLDEXAMPLE: Kalın
CODE: 'Kod Bloğu'
CODEDESCRIPTION: 'Düzenlenmemiş kod bloğu'
CODEEXAMPLE: 'Kod Bloğu'
COLORED: 'Renkli Yazı'
COLOREDEXAMPLE: 'mavi yazı'
EMAILLINK: 'E-posta linki'
EMAILLINKDESCRIPTION: 'E-posta adresine link oluştur'
IMAGE: Resim
IMAGEDESCRIPTION: 'Girdinizde resim görüntüleyin'
ITALIC: 'Yatık Yazı'
ITALICEXAMPLE: Yatıklar
LINK: 'Web sitesi linki'
LINKDESCRIPTION: 'Başka bir web sitesine ya da URL e link'
STRUCK: 'Üzeri Çizili Yazı'
STRUCKEXAMPLE: Üzeri Çizili
UNDERLINE: 'Altı Çizili Yazı'
UNDERLINEEXAMPLE: Altı Çizili
UNORDERED: 'Sıralanmamış liste'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Sıralanmamış liste'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'sıralanmamış madde 1'
BackLink_Button_ss:
Back: Geri
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Lütfen kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz.'
ERRORNOTADMIN: 'O kullanıcı, yönetici değildir'
ERRORNOTREC: 'Kullanıcı adı / şifre hatalı'
Boolean:
ANY: Herhangi
CMSMain:
ACCESSALLINTERFACES: 'Tüm İYS arayüzlerine erişim'
SAVE: Kaydet
ChangePasswordEmail_ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Parolanız değiştirildi:'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Sisteme giriş yapabilmek için aşağıdaki kullanıcı bilgilerinizi kullanabilirsiniz:'
EMAIL: E-Posta
HELLO: Merhaba
PASSWORD: Parola
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: 'Açılır Pancereyi Kapat'
SUCCESSEDIT: 'Kaydedildi %s %s %s'
ComplexTableField_ss:
ADDITEM: '%s ekle'
SORTASC: 'Sırala (artan)'
SORTDESC: 'Sırala (azalan)'
ComplexTableField_popup_ss:
NEXT: Sonraki
PREVIOUS: Önceki
ConfirmedPasswordField:
SHOWONCLICKTITLE: 'Parola Değiştir'
CreditCardField:
FIRST: ilk
FOURTH: dördüncü
SECOND: ikinci
THIRD: üçüncü
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL: USD
DataObject:
PLURALNAME: 'Data Nesneleri'
SINGULARNAME: 'Data Nesnesi'
DateField:
NOTSET: 'ayarlanmamış'
TODAY: bugün
DropdownField:
CHOOSE: (Seçiniz)
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Eposta Geri-dönüş Kayıtları'
SINGULARNAME: 'Eposta Geri-dönüş Kaydı'
File:
Content: İçerik
Filename: Dosya adı
NOFILESIZE: 'Dosya boyutu sıfır (0) bayt.'
Name: Ad
PLURALNAME: Dosyalar
SINGULARNAME: Dosya
Title: Başlık
ForgotPasswordEmail_ss:
HELLO: Merhaba
TEXT1: 'Profilinize ait'
TEXT2: 'şifre sıfırlama linki'
TEXT3: için
Form:
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'Girilen değer benzersiz olmalıdır'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Şifre tekrarı hatalı'
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Şifreler boş geçilemez'
VALIDATOR: Geçerlilik tespiti
FormField:
NONE: hiç
GridAction:
Delete: Sil
Group:
Code: 'Grup Kodu'
Description: Açıklama
Locked: 'Kilitli?'
Parent: 'Ana Grup'
Sort: 'Sırala'
has_many_Permissions: İzinler
many_many_Members: Üyeler
HtmlEditorField:
ANCHORVALUE: Anchor(çapa)
BUTTONINSERTLINK: 'Bağlantı ekle'
BUTTONREMOVELINK: 'Bağlantıyı sil'
CSSCLASS: 'Hizalama / stil'
CSSCLASSCENTER: 'Ortalanmış, kendi başına'
CSSCLASSLEFT: 'Sol tarafta, metin ile çevrili.'
CSSCLASSLEFTALONE: 'Solda, kendisinde.'
CSSCLASSRIGHT: 'Sağ tarafta, metin ile çevrili'
EMAIL: 'Eposta adresi'
FILE: Dosya
FOLDER: Klasör
IMAGEDIMENSIONS: Boyutlar
IMAGEHEIGHTPX: Yükseklik
IMAGEWIDTHPX: Genişlik
LINK: 'Link'
LINKANCHOR: 'Bu sayfadaki Anchor(çapa)'
LINKDESCR: 'Bağlantı açıklaması'
LINKEMAIL: 'Eposta adresi'
LINKEXTERNAL: 'Başka bir sitedeki sayfa (dış bağlantı)'
LINKFILE: 'Dosya indir'
LINKINTERNAL: 'Bu sitedeki bir sayfa (iç bağlantı)'
LINKOPENNEWWIN: 'Bağlantı yeni bir pencerede mi açılsın?'
LINKTO: 'Bağlantı oluştur'
PAGE: Sayfa
Image_iframe_ss:
TITLE: 'Resim göndermek için gerekli IFrame'
LeftAndMain:
DELETED: Silinmiş.
HELP: Yardım
PAGETYPE: 'Sayfa tipi:'
PERMAGAIN: 'İYS yönetiminden çıkış yaptınız. Eğer tekrar giriş yapmak isterseniz, aşağıya kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz.'
PERMALREADY: 'Üzgünüm ama İYS''nin bu bölümüne erişim hakkınız yok. Başka bir kullanıcı olarak giriş yapmak istiyorsanız aşağıdan bunu yapabilirsiniz'
PERMDEFAULT: 'İYS erişimi için eposta adresinizi ve parolanızı giriniz.e kolaylık sağlama'
PLEASESAVE: 'Lütfen Sayfayı Kaydedin: Bu sayfa henüz kaydedilmediği için güncellenemedi.'
PreviewButton: Önizleme
SAVEDUP: Kaydedilmiş.
LoginAttempt:
Email: 'Eposta Adresi'
IP: 'IP Adresi'
Status: Durum
Member:
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Şifreyi Değiştir'
BUTTONLOGIN: 'Giriş'
BUTTONLOGINOTHER: 'Başka bir kullanıcı olarak giriş yap'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Şifremi kaybettim'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Yeni Şifreyi Onayla'
CONFIRMPASSWORD: 'Şifreyi Onayla'
DefaultAdminFirstname: 'Varsayılan Yönetici'
DefaultDateTime: varsayılan
EMAIL: Eposta
ENTEREMAIL: 'Lütfen parola belirleme linki almak için eposta adresi giriniz.'
ERRORLOCKEDOUT: 'Çok miktarda başarısız oturum açma denemesinde bulunduğunuzdan dolayı hesabınız geçici olarak kullanım dışı bırakılmıştır. Lütfen 20 dakika bekleyip tekrar deneyiniz.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Yeni şifrenizin tekrarını farklı girdiniz, tekrar deneyin'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Şu anki şifreniz doğru girilmedi, lütfen tekrar deneyin'
ERRORWRONGCRED: 'Eposta adresi veya şifre hatalı. Lütfen tekrar deneyin.'
FIRSTNAME: 'Ad'
INTERFACELANG: 'Arayüz Dili'
NEWPASSWORD: 'Yeni Şifre'
PASSWORD: Şifre
PLURALNAME: Üyeler
REMEMBERME: 'Beni hatırla?'
SINGULARNAME: Üye
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Parolanız değiştirildi'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Parola değiştirme bağlantınız'
SURNAME: Soyad
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Bu eposta adresine sahip bir kullanıcı zaten bulunmaktadır'
YOUROLDPASSWORD: 'Eski şifreniz'
belongs_many_many_Groups: Gruplar
db_LastVisited: 'Son Ziyaret Tarihi'
db_Locale: 'Arayüz Bölümü'
db_LockedOutUntil: 'Şu tarihe kadar kapalı:'
db_NumVisit: 'Ziyaret Sayısı'
db_Password: Parola
db_PasswordExpiry: 'Parola için Son Geçerlilik Tarihi'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'E-posta & Şifre'
MemberDatetimeOptionsetField:
DATEFORMATBAD: 'Tarih formatı yanlış'
ModelAdmin:
DELETE: Sil
IMPORT: 'CSV''den içer aktar'
NOCSVFILE: 'CSV dosyası ekleme'
NOIMPORT: 'İçe aktarılacak birşey yok'
RESET: Sıfırla
NullableField:
IsNullLabel: 'Boş değer'
Permission:
CMS_ACCESS_CATEGORY: 'CMS Erişimi'
FULLADMINRIGHTS: 'Tüm yönetici(administrator) hakları'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Roller ve giriş izinleri'
PhoneNumberField:
VALIDATION: 'Lütfen geçerli bir telefon numarası giriniz'
RelationComplexTableField_ss:
ADD: Ekle
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'Bu sayfaya erişim hakkınız yoktur. Eğer o sayfaya erişim hakkı olan başka bir hesabınız varsa, aşağıdaki formu kullanarak giriş yapınız.'
BUTTONSEND: 'Gönder'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Aşağıdaki formu kullanarak şifrenizi değiştirebilirsiniz.'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Şifre değiştir'
ENTERNEWPASSWORD: 'Lütfen bir şifre giriniz.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Şifrenizi değiştirebilmek için sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir!'
LOGGEDOUT: 'Çıkış yaptınız. Eğer tekrar giriş yapmak istiyorsanız lütfen kullanıcı bilgilerinizi giriniz.'
LOGIN: 'Oturum aç'
NOTEPAGESECURED: 'O sayfaya erişim kısıtlanmıştır. Lütfen aşağıdaki formu kullanarak kullanıcı bilgilerinizi giriniz.'
NOTERESETPASSWORD: 'E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamanızı sağlayacak linki gönderebilmemiz için lütfen e-posta adresinizi giriniz'
SecurityAdmin:
EDITPERMISSIONS: 'Gruplardaki izinleri düzenle'
GROUPNAME: 'Grup adı'
MEMBERS: Üyeler
NEWGROUP: 'Yeni Grup'
PERMISSIONS: İzinler
TABROLES: Roller
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: 'Aktar'
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Henüz Resim Yüklenmemiş'
SiteTree:
TABMAIN: Ana (Esas)
TableField_ss:
ADD: 'Yeni bir satır ekle'
TableListField:
CSVEXPORT: 'CSV olarak kaydet'
PRINT: Yazdır
SELECT: 'Seç'
TableListField_ss:
SORTASC: 'Artan olarak sırala'
SORTDESC: 'Azalan olarak sırala'
TableListField_PageControls_ss:
VIEWFIRST: 'İlkini görüntüle'
VIEWLAST: 'Sonuncuyu görüntüle'
VIEWNEXT: 'Sonrakini görüntüle'
VIEWPREVIOUS: 'Öncekini görüntüle'
ToggleField:
LESS: daha az
MORE: daha fazla
UploadField:
ATTACHFILE: 'Dosya ekle'
ATTACHFILES: 'Dosya ekle'
AttachFile: 'Dosyalar ekle'
DOEDIT: Kaydet
DROPFILE: 'dosyası kaldır'
DROPFILES: 'dosyaları kaldır'
EDITINFO: 'Dosyayı düzenle'
FIELDNOTSET: 'Dosya bilgisi bulunamadı'
FROMCOMPUTER: 'Kendi makinenizden'
FROMFILES: 'Kimden dosyaları'
STARTALL: 'Tümünü başlat'
Saved: Kaydedilmiş
Versioned:
has_many_Versions: Versiyonlar
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.