Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

665 lines (658 sloc) 50.525 kb
<?php
/**
* Latvian (Latvia) language pack
* @package sapphire
* @subpackage i18n
*/
i18n::include_locale_file('sapphire', 'en_US');
global $lang;
if(array_key_exists('lv_LV', $lang) && is_array($lang['lv_LV'])) {
$lang['lv_LV'] = array_merge($lang['en_US'], $lang['lv_LV']);
} else {
$lang['lv_LV'] = $lang['en_US'];
}
$lang['lv_LV']['']['NOBACKLINKEDPAGES'] = 'Šai lapai nav piesaistītas nevienas lapas.';
$lang['lv_LV']['AdvancedSearchForm']['ALLWORDS'] = 'Visiem vārdiem';
$lang['lv_LV']['AdvancedSearchForm']['ATLEAST'] = 'Vismaz vienā no vārdiem';
$lang['lv_LV']['AdvancedSearchForm']['EXACT'] = 'Precīzu frāzi';
$lang['lv_LV']['AdvancedSearchForm']['FROM'] = 'No';
$lang['lv_LV']['AdvancedSearchForm']['GO'] = 'Aiziet';
$lang['lv_LV']['AdvancedSearchForm']['LASTUPDATED'] = 'Pēdējo reizi atjaunināts';
$lang['lv_LV']['AdvancedSearchForm']['LASTUPDATEDHEADER'] = 'PĒDĒJOREIZ ATJAUNINĀTS';
$lang['lv_LV']['AdvancedSearchForm']['PAGETITLE'] = 'Lapas virsraksts';
$lang['lv_LV']['AdvancedSearchForm']['RELEVANCE'] = 'Atbilstība';
$lang['lv_LV']['AdvancedSearchForm']['SEARCHBY'] = 'MEKLĒT PĒC';
$lang['lv_LV']['AdvancedSearchForm']['SORTBY'] = 'KĀRTOT REZULTĀTUS PĒC';
$lang['lv_LV']['AdvancedSearchForm']['TO'] = 'Līdz';
$lang['lv_LV']['AdvancedSearchForm']['WITHOUT'] = 'Bez vārdiem';
$lang['lv_LV']['AssetAdmin']['CHOOSEFILE'] = 'Izvēlieties failu:';
$lang['lv_LV']['BankAccountField']['VALIDATIONJS'] = 'Lūdzu ievadiet derīgu bankas numuru';
$lang['lv_LV']['BasicAuth']['ENTERINFO'] = 'Lūdz ievadiet lietotājvārdu un paroli.';
$lang['lv_LV']['BasicAuth']['ERRORNOTADMIN'] = 'Šis lietotājs nav administrators.';
$lang['lv_LV']['BasicAuth']['ERRORNOTREC'] = 'Šis lietotājvārds / parole nav atpazīts';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['ALIGNEMENT'] = 'Līdzināšana';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['ALIGNEMENTEXAMPLE'] = 'izlīdzināts pa labi';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['BOLD'] = 'Treknraksta teksts';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['BOLDEXAMPLE'] = 'Treknraksts';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['CODE'] = 'Blokkods';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['CODEDESCRIPTION'] = 'Neformatēts blokkods';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['CODEEXAMPLE'] = 'Blokkods';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['COLORED'] = 'Iekrāsots teksts';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['COLOREDEXAMPLE'] = 'zils teksts';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['EMAILLINK'] = 'E-pasta saite';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['EMAILLINKDESCRIPTION'] = 'Izveidot saiti uz e-pasta adresi';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['IMAGE'] = 'Attēls';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['IMAGEDESCRIPTION'] = 'Rādīt attēlu rakstā';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['ITALIC'] = 'Slīpraksta teksts';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['ITALICEXAMPLE'] = 'Slīpraksts';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['LINK'] = 'Tīmekļa vietnes saite';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['LINKDESCRIPTION'] = 'Saite uz citu tīmekļa vietni vai URL';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['STRUCK'] = 'Pārsvītrot tekstu';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['STRUCKEXAMPLE'] = 'Pārsvītrots';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['UNDERLINE'] = 'Pasvītrots teksts';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['UNDERLINEEXAMPLE'] = 'Pasvītrots';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['UNORDERED'] = 'Nesakārtots saraksts';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['UNORDEREDDESCRIPTION'] = 'Nesakārtots saraksts';
$lang['lv_LV']['BBCodeParser']['UNORDEREDEXAMPLE1'] = 'nesakārtots elements 1';
$lang['lv_LV']['Boolean']['ANY'] = 'Jebkurš';
$lang['lv_LV']['Boolean']['NO'] = '';
$lang['lv_LV']['Boolean']['YES'] = '';
$lang['lv_LV']['ChangePasswordEmail.ss']['CHANGEPASSWORDTEXT1'] = 'Jūs nomainījāt savu paroli ';
$lang['lv_LV']['ChangePasswordEmail.ss']['CHANGEPASSWORDTEXT2'] = 'Lai pieslēgtos, izmantojiet sekojošus datus:';
$lang['lv_LV']['ChangePasswordEmail.ss']['EMAIL'] = 'E-pasts';
$lang['lv_LV']['ChangePasswordEmail.ss']['HELLO'] = 'Sveiki';
$lang['lv_LV']['ChangePasswordEmail.ss']['PASSWORD'] = 'Parole';
$lang['lv_LV']['CheckboxField']['NO'] = '';
$lang['lv_LV']['CheckboxField']['YES'] = '';
$lang['lv_LV']['CMSMain']['DELETE'] = 'Dzēst no melnrakstu vietnes';
$lang['lv_LV']['CMSMain']['DELETEFP'] = 'Dzēst no publicētās vietnes';
$lang['lv_LV']['CMSMain']['RESTORE'] = 'Restaurēt';
$lang['lv_LV']['CMSMain']['SAVE'] = 'Saglabāt';
$lang['lv_LV']['ComplexTableField']['CLOSEPOPUP'] = 'Aizvērt izlēcošo logu';
$lang['lv_LV']['ComplexTableField.ss']['ADDITEM'] = 'Pievienot %s';
$lang['lv_LV']['ComplexTableField.ss']['CSVEXPORT'] = 'Eksportēt uz CSV';
$lang['lv_LV']['ComplexTableField.ss']['NOITEMSFOUND'] = 'Netika atrasts neviens ieraksts';
$lang['lv_LV']['ComplexTableField.ss']['SORTASC'] = 'Kārtot augoši';
$lang['lv_LV']['ComplexTableField.ss']['SORTDESC'] = 'Kārtot dilstoši';
$lang['lv_LV']['ComplexTableField']['SUCCESSADD'] = 'Pievienots %s %s %s';
$lang['lv_LV']['ComplexTableField']['SUCCESSEDIT'] = 'Saglabāts %s %s %s';
$lang['lv_LV']['ComplexTableField_popup.ss']['NEXT'] = 'Nākamais';
$lang['lv_LV']['ComplexTableField_popup.ss']['PREVIOUS'] = 'Iepriekšējais';
$lang['lv_LV']['CompositeDateField']['DAY'] = 'Diena';
$lang['lv_LV']['CompositeDateField']['DAYJS'] = 'diena';
$lang['lv_LV']['CompositeDateField']['MONTH'] = 'Mēnesis';
$lang['lv_LV']['CompositeDateField']['MONTHJS'] = 'mēnesis';
$lang['lv_LV']['CompositeDateField']['VALIDATIONJS1'] = 'Lūdzu pārlieciaties, ka esat uzstādījuši ';
$lang['lv_LV']['CompositeDateField']['VALIDATIONJS2'] = 'pareizi.';
$lang['lv_LV']['CompositeDateField']['YEARJS'] = 'gads';
$lang['lv_LV']['ConfirmedFormAction']['CONFIRMATION'] = 'Vai esat pārliecināts?';
$lang['lv_LV']['ConfirmedPasswordField']['ATLEAST'] = 'Parolēm jābūt vismaz %s simbolu garām.';
$lang['lv_LV']['ConfirmedPasswordField']['BETWEEN'] = 'Parolēm jābūt %s l\'diz %s simbolu garām.';
$lang['lv_LV']['ConfirmedPasswordField']['HAVETOMATCH'] = 'Parolēm ir jāsakrīt.';
$lang['lv_LV']['ConfirmedPasswordField']['LEASTONE'] = 'Parolēm ir jāsatur vismaz viens cipars un viens burtciparu simbols.';
$lang['lv_LV']['ConfirmedPasswordField']['MAXIMUM'] = 'Parolēm jābūt līdz %s simbolu garām.';
$lang['lv_LV']['ConfirmedPasswordField']['NOEMPTY'] = 'Paroles nedrīkst būt tukšas.';
$lang['lv_LV']['ConfirmedPasswordField']['SHOWONCLICKTITLE'] = 'Mainīt paroli';
$lang['lv_LV']['ContentControl']['NOTEWONTBESHOWN'] = 'Piezīme: šī ziņa nebūs redzama Jūsu apmeklētājiem';
$lang['lv_LV']['ContentController']['ARCHIVEDSITE'] = 'Arhivēta vietne';
$lang['lv_LV']['ContentController']['ARCHIVEDSITEFROM'] = 'Arhivēta vietne no';
$lang['lv_LV']['ContentController']['CMS'] = 'CMS';
$lang['lv_LV']['ContentController']['DRAFTSITE'] = 'Melnrakstu vietne';
$lang['lv_LV']['ContentController']['DRAFT_SITE_ACCESS_RESTRICTION'] = 'Lai aplūkotu melnrakstu vai arhivētu saturu, Jums ir jāpieslēdzas ar Jūsu CMS paroli. <a href="%s">Lai dotos atpakaļu uz publisko lapu, klikšķiniet šeit.</a>';
$lang['lv_LV']['ContentController']['LOGGEDINAS'] = 'Pieslēdzies kā';
$lang['lv_LV']['ContentController']['LOGIN'] = 'Pieslēgties';
$lang['lv_LV']['ContentController']['LOGOUT'] = 'Atslēgties';
$lang['lv_LV']['ContentController']['NOTLOGGEDIN'] = 'Nav pieslēdzies';
$lang['lv_LV']['ContentController']['PUBLISHEDSITE'] = 'Publicētā vietne';
$lang['lv_LV']['ContentController']['VIEWPAGEIN'] = 'Skatīt lapu:';
$lang['lv_LV']['Controller']['FILE'] = 'Fails';
$lang['lv_LV']['Controller']['IMAGE'] = 'Attēls';
$lang['lv_LV']['CreditCardField']['FIRST'] = 'pirmais';
$lang['lv_LV']['CreditCardField']['FOURTH'] = 'ceturtais';
$lang['lv_LV']['CreditCardField']['SECOND'] = 'otrais';
$lang['lv_LV']['CreditCardField']['THIRD'] = 'trešais';
$lang['lv_LV']['CreditCardField']['VALIDATIONJS1'] = 'Lūdzu pārliecinieties, ka esiet ievadījuši ';
$lang['lv_LV']['CreditCardField']['VALIDATIONJS2'] = 'kredītkartes numur pareizi.';
$lang['lv_LV']['CurrencyField']['CURRENCYSYMBOL'] = 'Ls';
$lang['lv_LV']['CurrencyField']['VALIDATIONJS'] = 'Lūduz ievadiet derīgu valūtu.';
$lang['lv_LV']['DataObject']['PLURALNAME'] = 'Datu Objekti';
$lang['lv_LV']['DataObject']['SINGULARNAME'] = 'Datu Objekts';
$lang['lv_LV']['Date']['DAY'] = 'diena';
$lang['lv_LV']['Date']['DAYS'] = 'dienas';
$lang['lv_LV']['Date']['HOUR'] = 'stunda';
$lang['lv_LV']['Date']['HOURS'] = 'stundas';
$lang['lv_LV']['Date']['MIN'] = 'minūte';
$lang['lv_LV']['Date']['MINS'] = 'minūtes';
$lang['lv_LV']['Date']['MONTH'] = 'mēnesis';
$lang['lv_LV']['Date']['MONTHS'] = 'mēneši';
$lang['lv_LV']['Date']['SEC'] = 'sekunde';
$lang['lv_LV']['Date']['SECS'] = 'sekundes';
$lang['lv_LV']['Date']['TIMEDIFFAGO'] = 'pirms %s';
$lang['lv_LV']['Date']['TIMEDIFFAWAY'] = '%s līdz';
$lang['lv_LV']['Date']['YEAR'] = 'gads';
$lang['lv_LV']['Date']['YEARS'] = 'gadi';
$lang['lv_LV']['DateField']['NOTSET'] = 'nav uzstādīts';
$lang['lv_LV']['DateField']['TODAY'] = 'šodien';
$lang['lv_LV']['DateField']['VALIDATIONJS'] = 'Lūdzu ievadiet derīgu datuma formātu (DD/MM/GGGG).';
$lang['lv_LV']['DateField']['VALIDDATEFORMAT'] = 'Lūdzu ievadiet derīgu laika formātu.';
$lang['lv_LV']['DateField']['VALIDDATEMAXDATE'] = 'Jūsu norādītajam datumam ir jāsakrīt vai jābūt vecākam par maksimāli atļauto datumu (%s)';
$lang['lv_LV']['DateField']['VALIDDATEMINDATE'] = 'Jūsu datumam ir jāsakrīt vai jābūt jaunākam par minimāli atļauto datumu (%s)';
$lang['lv_LV']['DMYDateField']['VALIDDATEFORMAT'] = 'Lūdzu ievadiet derīgu datuma formātu (DD-MM-GGGG).';
$lang['lv_LV']['DropdownField']['CHOOSE'] = '(Izvēlieties)';
$lang['lv_LV']['EmailField']['VALIDATION'] = 'Lūdzu ievadiet e-pasta adresi.';
$lang['lv_LV']['EmailField']['VALIDATIONJS'] = 'Lūdzu ievadiet e-pasta adresi.';
$lang['lv_LV']['Email_BounceRecord']['PLURALNAME'] = 'Atgriezti e-pasta ieraksti';
$lang['lv_LV']['Email_BounceRecord']['SINGULARNAME'] = 'Atgriezts e-pasta ieraksts';
$lang['lv_LV']['Enum']['ANY'] = 'Jebkuru';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['400'] = '400 - Nekorekts pieprasījums';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['401'] = '401 - Neautorizēts';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['403'] = '403 - Aizliegts';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['404'] = '404 - Resurss nav atrasts';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['405'] = '405 - Šī metode ir aizliegta';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['406'] = '406 - Nav atļauts';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['407'] = '407 - Nepieciešama slūžu servera (proxy) autentifikācija';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['408'] = '408 - Pieprasījuma laiks beidzies';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['409'] = '409 - Konflikts';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['410'] = '410 - Mainīts izvietojums';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['411'] = '411 - Nepieciešams garums';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['412'] = '412 - Sākotnējais nosacījums nav izpildīts.';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['413'] = '413 - Pieprasījums ir pārāk liels';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['414'] = '414 - Pieprasītais URI ir pārāk liels';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['415'] = '415 - Neatbalstīts datņu formāts';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['416'] = '416 - Neatbilstoš pieprasījuma diapozons';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['417'] = '417 - Gaidīšana nav iespējama';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['500'] = '500 - Servera iekšēja kļūda';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['501'] = '501 - Šī metode netiek atbalstīta';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['502'] = '502 - Nekorekta vārteja';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['503'] = '503 - Serviss uz laiku nav pieejams';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['504'] = '504 - Beidzies vārtejas pieprasījuma laiks';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['505'] = '505 - Šī HTTP protokola versija netiek atbalstīta.';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['CODE'] = 'Kļūdas kods';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['DEFAULTERRORPAGECONTENT'] = '<p>Atvainojiet, šķiet, ka lapa kurai mēģinat piekļūt neeksistē.</p><p>Lūdzu pārliecinieties par pareizrakstību URL, kuram vēlaties piekļūt400.</p>';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['DEFAULTERRORPAGETITLE'] = 'Lapa nav atrasta';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['ERRORFILEPROBLEM'] = 'Kļūda atverot failu "%s" rakstīšanas režīmā. Lūdzu pārbaudiet faila tiesības.';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['PLURALNAME'] = 'Kļūdu lapas';
$lang['lv_LV']['ErrorPage']['SINGULARNAME'] = 'Kļūdu lapa';
$lang['lv_LV']['File']['Content'] = 'Saturs';
$lang['lv_LV']['File']['Filename'] = 'Faila nosaukums';
$lang['lv_LV']['File']['INVALIDEXTENSION'] = 'Neatļauts paplašinājums (atļauti: %s)';
$lang['lv_LV']['File']['Name'] = 'Nosaukms';
$lang['lv_LV']['File']['NOFILESIZE'] = 'Faila izmērs ir nulle baiti.';
$lang['lv_LV']['File']['NOVALIDUPLOAD'] = 'Augšupielādei nederīgs fails';
$lang['lv_LV']['File']['PLURALNAME'] = 'Faili';
$lang['lv_LV']['File']['SINGULARNAME'] = 'Fails';
$lang['lv_LV']['File']['Sort'] = 'Kārtošanas secība';
$lang['lv_LV']['File']['Title'] = 'Virsraksts';
$lang['lv_LV']['File']['TOOLARGE'] = 'Faila izmērs ir pārāk liels, māksimāli pieļaujams ir %s .';
$lang['lv_LV']['FileIFrameField']['ATTACH'] = 'Pievienot %s';
$lang['lv_LV']['FileIFrameField']['ATTACHONCESAVED'] = '% būs iespējams pievienot tikai tad, kad ieraksts būs saglabāts.';
$lang['lv_LV']['FileIFrameField']['DELETE'] = 'Dzēst %s';
$lang['lv_LV']['FileIFrameField']['FILE'] = 'Fails';
$lang['lv_LV']['FileIFrameField']['FROMCOMPUTER'] = 'No Jūsu datora';
$lang['lv_LV']['FileIFrameField']['FROMFILESTORE'] = 'No failu glabātuves';
$lang['lv_LV']['FileIFrameField']['NOSOURCE'] = 'Lūdzu izvēlieties avota failu, kuru pievienot';
$lang['lv_LV']['FileIFrameField']['NOTEADDFILES'] = 'Jūs varat pievienot failus, kad būsiet saglabājuši to pirmo reizi.';
$lang['lv_LV']['FileIFrameField']['REPLACE'] = 'Aizvietot %s';
$lang['lv_LV']['FileIFrameField.ss']['TITLE'] = 'Attēlu augšupielādes Iframe rāmis';
$lang['lv_LV']['Folder']['CREATED'] = 'Pirmoreiz augšupielādēts';
$lang['lv_LV']['Folder']['DELETEUNUSEDTHUMBNAILS'] = 'Dzēst neizmantotos sīktēlus';
$lang['lv_LV']['Folder']['DELSELECTED'] = 'Dzēst izvēlētos failus';
$lang['lv_LV']['Folder']['DETAILSTAB'] = 'Parametri';
$lang['lv_LV']['Folder']['FILENAME'] = 'Faila nosaukums';
$lang['lv_LV']['Folder']['FILESTAB'] = 'Faili';
$lang['lv_LV']['Folder']['LASTEDITED'] = 'Pēdējoreiz atjaunots';
$lang['lv_LV']['Folder']['PLURALNAME'] = 'Faili';
$lang['lv_LV']['Folder']['SINGULARNAME'] = 'Fails';
$lang['lv_LV']['Folder']['TITLE'] = 'Virsraksts';
$lang['lv_LV']['Folder']['TYPE'] = 'Tips';
$lang['lv_LV']['Folder']['UNUSEDFILESTAB'] = 'Neizmantotie faili';
$lang['lv_LV']['Folder']['UNUSEDFILESTITLE'] = 'Neizmanotie faili';
$lang['lv_LV']['Folder']['UNUSEDTHUMBNAILSTITLE'] = 'Neizmantotie sīktēli';
$lang['lv_LV']['Folder']['UPLOADTAB'] = 'Augšūpielāde';
$lang['lv_LV']['Folder']['URL'] = 'URL';
$lang['lv_LV']['Folder']['VIEWASSET'] = 'Aplūkot palīgfailu';
$lang['lv_LV']['Folder']['VIEWEDITASSET'] = 'Skatīt/Labot palīgfailu';
$lang['lv_LV']['ForgotPasswordEmail.ss']['HELLO'] = 'Sveiki';
$lang['lv_LV']['ForgotPasswordEmail.ss']['TEXT1'] = 'Šeit ir Jūsu';
$lang['lv_LV']['ForgotPasswordEmail.ss']['TEXT2'] = 'paroles atiestatīšanas saite';
$lang['lv_LV']['ForgotPasswordEmail.ss']['TEXT3'] = ' ';
$lang['lv_LV']['Form']['DATENOTSET'] = '(Nav uzstādīts datums)';
$lang['lv_LV']['Form']['FIELDISREQUIRED'] = '%s ir obligāti aizpildāms.';
$lang['lv_LV']['Form']['LANGAOTHER'] = 'Citas valodas';
$lang['lv_LV']['Form']['LANGAVAIL'] = 'Pieejamās valodas';
$lang['lv_LV']['Form']['NOTSET'] = '(nav uzstādīts)';
$lang['lv_LV']['Form']['VALIDATIONALLDATEVALUES'] = 'Lūdzu pārliecinieties, ka ir uzstādītas visas datumu vērtības';
$lang['lv_LV']['Form']['VALIDATIONBANKACC'] = 'Lūdzu ievadiet derīgu bankas numuru';
$lang['lv_LV']['Form']['VALIDATIONCREDITNUMBER'] = 'Lūdzu pārliecinaties, ka%s kredītkartes numuru ir ievadīts pareizi .';
$lang['lv_LV']['Form']['VALIDATIONFAILED'] = 'Datu validēšana neizdevās';
$lang['lv_LV']['Form']['VALIDATIONNOTUNIQUE'] = 'Ievadītā vērtība nav unikāla';
$lang['lv_LV']['Form']['VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH'] = 'Paroles nesakrīt';
$lang['lv_LV']['Form']['VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY'] = 'Paroles nedrīkst būt tukšas';
$lang['lv_LV']['Form']['VALIDATIONSTRONGPASSWORD'] = 'Parolēm ir jāsatur vismaz viens cipars un viens burtciparu simbols.';
$lang['lv_LV']['Form']['VALIDATOR'] = 'Validators';
$lang['lv_LV']['Form']['VALIDCURRENCY'] = 'Lūdzu ievadat derīgu valūtu.';
$lang['lv_LV']['FormField']['NONE'] = 'neviens';
$lang['lv_LV']['GhostPage']['NOLINKED'] = 'Šai spoku lapai nav nevienas piesaistītās lapas.';
$lang['lv_LV']['GhostPage']['PLURALNAME'] = 'Spoku Lapas';
$lang['lv_LV']['GhostPage']['SINGULARNAME'] = 'Spoku lapa';
$lang['lv_LV']['Group']['Code'] = 'Grupas kods';
$lang['lv_LV']['Group']['DefaultGroupTitleAdministrators'] = 'Administratori';
$lang['lv_LV']['Group']['DefaultGroupTitleContentAuthors'] = 'Satura autori';
$lang['lv_LV']['Group']['Description'] = 'Apraksts';
$lang['lv_LV']['Group']['has_many_Permissions'] = 'Atļaujas';
$lang['lv_LV']['Group']['IPRestrictions'] = 'IP adreses ierobežojumi';
$lang['lv_LV']['Group']['Locked'] = 'Slēgt?';
$lang['lv_LV']['Group']['many_many_Members'] = 'Dalībnieki';
$lang['lv_LV']['Group']['Parent'] = 'Grupas vecāks';
$lang['lv_LV']['Group']['PLURALNAME'] = 'Grupas';
$lang['lv_LV']['Group']['SINGULARNAME'] = 'Grupa';
$lang['lv_LV']['Group']['Sort'] = 'Kārtošanas secība';
$lang['lv_LV']['GSTNumberField']['VALIDATION'] = 'Lūdzu ievadiet derīgu GST numuru';
$lang['lv_LV']['GSTNumberField']['VALIDATIONJS'] = 'Lūdzu ievadiet derīgu GST numuru';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['ALTTEXT'] = 'Apraksts';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['ANCHOR'] = 'Ievietot/labot enkuru';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['ANCHORVALUE'] = 'Enkurs';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['BULLETLIST'] = 'Uzsvēruma punktu saraksts';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['BUTTONALIGNCENTER'] = 'Iecentrēt';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['BUTTONALIGNJUSTIFY'] = 'Izlīdzināt';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['BUTTONALIGNLEFT'] = 'Izlīdzināt pa kreisi';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['BUTTONALIGNRIGHT'] = 'Izlīdzināt pa labi';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['BUTTONBOLD'] = 'Treknraksts (Ctrl+B)';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['BUTTONINSERTFLASH'] = 'Ievietot Flash';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['BUTTONINSERTIMAGE'] = 'Ievietot attēlu';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['BUTTONINSERTLINK'] = 'Ievietot saiti';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['BUTTONITALIC'] = 'Izcelts kursīvā (Ctrl+I)';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['BUTTONREMOVELINK'] = 'Noņemt saiti';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['BUTTONSTRIKE'] = 'pārsvītrot';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['BUTTONUNDERLINE'] = 'Pasvītrots (Ctrl+U)';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['CAPTION'] = 'Iekļaut kā virsrakstu';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['CAPTIONTEXT'] = 'Virsraksta teksts';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['CHARMAP'] = 'Ievietot simbolu';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['CLOSE'] = 'aizvērt';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['COPY'] = 'Kopēt (Ctrl+C)';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['CREATEFOLDER'] = 'Izveidot mapi';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['CSSCLASS'] = 'Novietojums / stils';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['CSSCLASSCENTER'] = 'Neatkarīgs, centrēts';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['CSSCLASSLEFT'] = 'Kreisajā pusē ar tekstu apkārt.';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['CSSCLASSLEFTALONE'] = 'Patstāvīgi, kreisajā pusē.';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['CSSCLASSRIGHT'] = 'Labajā pusē ar tekstu apkārt.';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['CUT'] = 'Izgriezt (Ctrl+X)';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['DELETECOL'] = 'Dzēst kolonnu';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['DELETEROW'] = 'Dzēst rindu';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['EDITCODE'] = 'Labot HTML kodu';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['EMAIL'] = 'E-pasta adrese';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['FILE'] = 'Fails';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['FLASH'] = 'Flash';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['FOLDER'] = 'Mape';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['FOLDERCANCEL'] = 'Atcelt';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['FORMATADDR'] = 'Adrese';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['FORMATH1'] = 'Virsraksts 1';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['FORMATH2'] = 'Virsraksts 2';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['FORMATH3'] = 'Virsraksts 3';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['FORMATH4'] = 'Virsraksts 4';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['FORMATH5'] = 'Virsraksts 5';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['FORMATH6'] = 'Virsraksts 6';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['FORMATP'] = 'Rindkopa';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['FORMATPRE'] = 'Iepriekšformatēts';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['HR'] = 'Ievietot horizontālu līniju';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['IMAGE'] = 'Attēls';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['IMAGEALTTEXT'] = 'Alternatīvais teksts (alt) - būs redzams, kad nebūs iespējams attēlot attēlu';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['IMAGEDIMENSIONS'] = 'Izmēri';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['IMAGEHEIGHTPX'] = 'Augstums';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['IMAGETITLE'] = 'Apraksts (paskaidre) - papildus informācijai par attēlu';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['IMAGEWIDTHPX'] = 'Platums';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['INDENT'] = 'Palielināt atkāpi';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['INSERTCOLAFTER'] = 'Ievietot kolonnu pēc';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['INSERTCOLBEF'] = 'Ievietot kolonnu pirms';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['INSERTROWAFTER'] = 'Ievietot rindu pēc';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['INSERTROWBEF'] = 'Ievietot rindu pirms';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['INSERTTABLE'] = 'Ievietot tabulu';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['LINK'] = 'Saite';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['LINKANCHOR'] = 'Enkurs uz šo lapu';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['LINKDESCR'] = 'Saites apraksts';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['LINKEMAIL'] = 'E-pasta adrese';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['LINKEXTERNAL'] = 'Cita tīmekļa vietne';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['LINKFILE'] = 'Lejupielādēt failu';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['LINKINTERNAL'] = 'Vietnes lapa';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['LINKOPENNEWWIN'] = 'Atvērt saiti jaunā logā?';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['LINKTEXT'] = 'Saites teksts';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['LINKTO'] = 'Saite uz';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['OK'] = 'Labi';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['OL'] = 'Numurēts saraksts';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['OUTDENT'] = 'Samazināt atkāpi';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['PAGE'] = 'Lapa';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['PASTE'] = 'Ievietot (Ctrl+V)';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['PASTETEXT'] = 'Iekopēt vienkāršu tekstu';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['PASTEWORD'] = 'Iekopēt no Word';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['REDO'] = 'Atcelt atsaukšanu (Ctrl+Y)';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['SEARCHFILENAME'] = 'Meklēt pēc faila nosaukuma';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['SELECTALL'] = 'Izvēlēties visus (Ctrl+A)';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['SHOWUPLOADFORM'] = 'Augšupielādēt failu';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['UNDO'] = 'Atsaukt (Ctrl+Z)';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['UNLINK'] = 'Noņemt saiti';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['UPLOAD'] = 'Augšupielādēt';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['URL'] = 'URL';
$lang['lv_LV']['HtmlEditorField']['VISUALAID'] = 'Rādīt/slēpt vadlīnijas';
$lang['lv_LV']['Image']['PLURALNAME'] = 'Faili';
$lang['lv_LV']['Image']['SINGULARNAME'] = 'Fails';
$lang['lv_LV']['ImageField']['IMAGE'] = 'Attēls';
$lang['lv_LV']['ImageField']['NOTEADDIMAGES'] = 'Līdz ko būsiet pirmoreiz saglabājuši, Jūs varat pievienot attēlus.';
$lang['lv_LV']['ImageUplaoder']['ONEFROMFILESTORE'] = 'Ar vienu no failu glabātuves';
$lang['lv_LV']['ImageUploader']['ATTACH'] = 'Pievienot %s';
$lang['lv_LV']['ImageUploader']['DELETE'] = 'Dzēst %s';
$lang['lv_LV']['ImageUploader']['FROMCOMPUTER'] = 'No tava datora';
$lang['lv_LV']['ImageUploader']['FROMFILESTORE'] = 'No failu glabātuves';
$lang['lv_LV']['ImageUploader']['ONEFROMCOMPUTER'] = 'Ar vienu no tava datora';
$lang['lv_LV']['ImageUploader']['REALLYDELETE'] = 'Vai tiešām vēlaties dzēst šo %s ?';
$lang['lv_LV']['ImageUploader']['REPLACE'] = 'Aizstāt %s';
$lang['lv_LV']['Image_Cached']['PLURALNAME'] = 'Faili';
$lang['lv_LV']['Image_Cached']['SINGULARNAME'] = 'Fails';
$lang['lv_LV']['Image_iframe.ss']['TITLE'] = 'Attēla augšupielādes iframe bloks';
$lang['lv_LV']['LoginAttempt']['Email'] = 'E-pasta adrese';
$lang['lv_LV']['LoginAttempt']['IP'] = 'IP Adrese';
$lang['lv_LV']['LoginAttempt']['PLURALNAME'] = 'Pieteikšanās mēģinājumi';
$lang['lv_LV']['LoginAttempt']['SINGULARNAME'] = 'Pieteikšanās mēģinājums';
$lang['lv_LV']['LoginAttempt']['Status'] = 'Statuss';
$lang['lv_LV']['Member']['ADDRESS'] = 'Adreses';
$lang['lv_LV']['Member']['belongs_many_many_Groups'] = 'Grupas';
$lang['lv_LV']['Member']['BUTTONCHANGEPASSWORD'] = 'Mainīt paroli';
$lang['lv_LV']['Member']['BUTTONLOGIN'] = 'PIeslēgties';
$lang['lv_LV']['Member']['BUTTONLOGINOTHER'] = 'Pieslēgties ar citu kontu';
$lang['lv_LV']['Member']['BUTTONLOSTPASSWORD'] = 'Esmu pazaudējis paroli';
$lang['lv_LV']['Member']['CONFIRMNEWPASSWORD'] = 'Apstiprināt jauno paroli';
$lang['lv_LV']['Member']['CONFIRMPASSWORD'] = 'Apstiprināt paroli';
$lang['lv_LV']['Member']['CONTACTINFO'] = 'Kontaktinfomācija';
$lang['lv_LV']['Member']['db_LastVisited'] = 'Pēdējā apmeklējuma datums';
$lang['lv_LV']['Member']['db_Locale'] = 'Saskarnes lokalizācija';
$lang['lv_LV']['Member']['db_LockedOutUntil'] = 'Izslēgts līdz';
$lang['lv_LV']['Member']['db_NumVisit'] = 'Apmeklējumu skaits';
$lang['lv_LV']['Member']['db_Password'] = 'Parole';
$lang['lv_LV']['Member']['db_PasswordExpiry'] = 'Paroles Termiņa Izbeigšanās Datums';
$lang['lv_LV']['Member']['DefaultAdminFirstname'] = 'Noklusējuma administrators';
$lang['lv_LV']['Member']['EMAIL'] = 'E-pasts';
$lang['lv_LV']['Member']['EMAILSIGNUPINTRO1'] = 'Paldies, ka kļuvāt par mūsu jaunāku biedru! Jūsu konta detaļas ir apskatāmas zemāk.';
$lang['lv_LV']['Member']['EMAILSIGNUPINTRO2'] = 'Jūs variet pierakstīties tīmekļa vietnei izmantojot zemāk esošos datus';
$lang['lv_LV']['Member']['EMAILSIGNUPSUBJECT'] = 'Paldies par pierakstīšanos';
$lang['lv_LV']['Member']['ENTEREMAIL'] = 'Lai iegūtu paroles atiestatīšanas saiti, lūdzu ievadiet e-pasta adresi.';
$lang['lv_LV']['Member']['ERRORLOCKEDOUT'] = 'Jūsu konts ir īslaicīgi atslēgts pārāk liela kļūdainu pieslēgšanās mēģinājumu dēļ. Lūdzu mēģiniet vēlreiz pēc 20 minūtēm.';
$lang['lv_LV']['Member']['ERRORNEWPASSWORD'] = 'Jaunā parole ir ievadīta savādāk, lūdzu mēģiniet vēlreiz';
$lang['lv_LV']['Member']['ERRORPASSWORDNOTMATCH'] = 'Jūsu pašreizējā parole nesakrīt, lūdzu mēģiniet vēlreiz';
$lang['lv_LV']['Member']['ERRORWRONGCRED'] = 'Ievadītā e-pasta adrese vai parole nav pareiza. Lūdzu mēģiniet vēlreiz.';
$lang['lv_LV']['Member']['FIRSTNAME'] = 'Vārds';
$lang['lv_LV']['Member']['GREETING'] = 'Laipni lūgti';
$lang['lv_LV']['Member']['INTERFACELANG'] = 'Saskarnes Valoda';
$lang['lv_LV']['Member']['LOGGEDINAS'] = 'Jūs esat pieslēdzies kā %s.';
$lang['lv_LV']['Member']['MOBILE'] = 'Mobīlā telefona nr.';
$lang['lv_LV']['Member']['NAME'] = 'Vārds';
$lang['lv_LV']['Member']['NEWPASSWORD'] = 'Jaunā parole';
$lang['lv_LV']['Member']['PASSWORD'] = 'Parole';
$lang['lv_LV']['Member']['PASSWORDCHANGED'] = 'Jūsu paroli ir nomainīta, un tās kopija ir nosūtīta uz jūsu e-pastu.';
$lang['lv_LV']['Member']['PERSONALDETAILS'] = 'Personas dati';
$lang['lv_LV']['Member']['PHONE'] = 'Tālruņa nr.';
$lang['lv_LV']['Member']['PLURALNAME'] = 'Dalībnieki';
$lang['lv_LV']['Member']['PROFILESAVESUCCESS'] = 'Veiksmīgi saglabāts.';
$lang['lv_LV']['Member']['REMEMBERME'] = 'Atcerēties mani nākamreiz?';
$lang['lv_LV']['Member']['SECURITYGROUPS'] = 'Drošības grupas';
$lang['lv_LV']['Member']['SINGULARNAME'] = 'Dalībnieks';
$lang['lv_LV']['Member']['SUBJECTPASSWORDCHANGED'] = 'Jūsu parole tika nomainīta';
$lang['lv_LV']['Member']['SUBJECTPASSWORDRESET'] = 'Jūsu paroles atiestatīšanas saite ';
$lang['lv_LV']['Member']['SURNAME'] = 'Uzvārds';
$lang['lv_LV']['Member']['USERDETAILS'] = 'Lietotāja dati';
$lang['lv_LV']['Member']['VALIDATIONMEMBEREXISTS'] = 'Lietotājs ar tādu pašu %s jau eksistē';
$lang['lv_LV']['Member']['WELCOMEBACK'] = 'Laipni lūgti atpakaļ, %s';
$lang['lv_LV']['Member']['YOUROLDPASSWORD'] = 'Jūsu vecā parole';
$lang['lv_LV']['MemberAuthenticator']['TITLE'] = 'E-pasts un Parole';
$lang['lv_LV']['MemberPassword']['PLURALNAME'] = 'Dalībnieku paroles';
$lang['lv_LV']['MemberPassword']['SINGULARNAME'] = 'Dalībnieka parole';
$lang['lv_LV']['MoneyField']['FIELDLABELAMOUNT'] = 'Skaits';
$lang['lv_LV']['MoneyField']['FIELDLABELCURRENCY'] = 'Valūta';
$lang['lv_LV']['MyEntity']['MyNamespace'] = 'Mana noklusētās valodas vērtība';
$lang['lv_LV']['MyNamespace']['MYENTITY'] = 'Saskaita %s lietas';
$lang['lv_LV']['NullableField']['IsNullLabel'] = 'Ir Null';
$lang['lv_LV']['NumericField']['VALIDATION'] = '\'%s\' nav skaitlis, šajā laukā drīkst ievadīt tikai skaitļus';
$lang['lv_LV']['NumericField']['VALIDATIONJS'] = 'nav skaitlis, šajā laukā atļauts ievadīt tikai skaitļus';
$lang['lv_LV']['Page']['PLURALNAME'] = 'Lapas';
$lang['lv_LV']['Page']['SINGULARNAME'] = 'Lapa';
$lang['lv_LV']['Permission']['AdminGroup'] = 'Administrators';
$lang['lv_LV']['Permission']['FULLADMINRIGHTS'] = 'Pilnas administratora tiesības';
$lang['lv_LV']['Permission']['FULLADMINRIGHTS_HELP'] = 'Ietver un pārraksta visas pārējās piesaistītās atļaujas';
$lang['lv_LV']['Permission']['PERMSDEFINED'] = 'Ir definēti sekojoši atļauju kodi';
$lang['lv_LV']['Permission']['PLURALNAME'] = 'Atļaujas';
$lang['lv_LV']['Permission']['SINGULARNAME'] = 'Atļauja';
$lang['lv_LV']['PermissionCheckboxSetField']['AssignedTo'] = 'piesaistīts "%s"';
$lang['lv_LV']['PermissionCheckboxSetField']['FromGroup'] = 'mantots no grupas "%s"';
$lang['lv_LV']['PermissionCheckboxSetField']['FromRole'] = 'mantots no lomas "%s"';
$lang['lv_LV']['PermissionCheckboxSetField']['FromRoleOnGroup'] = 'mantots no lomas "%s" grupā "%s"';
$lang['lv_LV']['PermissionRole']['PLURALNAME'] = 'Lomas';
$lang['lv_LV']['PermissionRole']['SINGULARNAME'] = 'Loma';
$lang['lv_LV']['PermissionRoleCode']['PLURALNAME'] = 'Lomu atļauju kodi';
$lang['lv_LV']['PermissionRoleCode']['SINGULARNAME'] = 'Lomas atļaujas kods';
$lang['lv_LV']['Permissions']['CONTENT_CATEGORY'] = 'Satura atļaujas';
$lang['lv_LV']['Permissions']['PERMISSIONS_CATEGORY'] = 'Lomu un piekļuves atļaujas';
$lang['lv_LV']['PhoneNumberField']['VALIDATION'] = 'Lūdzu ievadiet derīgu tālruņa numuru';
$lang['lv_LV']['QueuedEmail']['PLURALNAME'] = 'Sarindotie e-pasti';
$lang['lv_LV']['QueuedEmail']['SINGULARNAME'] = 'Sarindotais e-pasts';
$lang['lv_LV']['RedirectorPage']['HASBEENSETUP'] = 'Novirzītājlapa ir uzstādīta bez norādes uz kurieni novirzīt.';
$lang['lv_LV']['RedirectorPage']['HEADER'] = 'Šī lapa novirzīs lietotājus uz citu lapu ';
$lang['lv_LV']['RedirectorPage']['OTHERURL'] = 'Citas tīmekļa vietnes URL';
$lang['lv_LV']['RedirectorPage']['PLURALNAME'] = 'NovirzītājLapas';
$lang['lv_LV']['RedirectorPage']['REDIRECTTO'] = 'Novirzīt uz ';
$lang['lv_LV']['RedirectorPage']['REDIRECTTOEXTERNAL'] = 'Cita tīmekļa vietni';
$lang['lv_LV']['RedirectorPage']['REDIRECTTOPAGE'] = 'Tīmekļa vietnes lapu';
$lang['lv_LV']['RedirectorPage']['SINGULARNAME'] = 'NovirzītājLapa';
$lang['lv_LV']['RedirectorPage']['YOURPAGE'] = 'Tīmekļa vietnes lapa';
$lang['lv_LV']['RelationComplexTableField.ss']['ADD'] = 'Pievienot';
$lang['lv_LV']['RelationComplexTableField.ss']['CSVEXPORT'] = 'Eksportēt uz CSV';
$lang['lv_LV']['RelationComplexTableField.ss']['DELETE'] = 'dzēst';
$lang['lv_LV']['RelationComplexTableField.ss']['EDIT'] = 'labot';
$lang['lv_LV']['RelationComplexTableField.ss']['NOTFOUND'] = 'Nav atrast neviens ieraksts';
$lang['lv_LV']['RelationComplexTableField.ss']['SHOW'] = 'rādīt';
$lang['lv_LV']['RemoveOrphanedPagesTask']['BUTTONRUN'] = 'Palaist';
$lang['lv_LV']['RemoveOrphanedPagesTask']['CHOOSEOPERATION'] = 'Izvēlieties darbību:';
$lang['lv_LV']['RemoveOrphanedPagesTask']['DELETEWARNING'] = 'Brīdinājums: šīs darbības ir neatgriezeniskas. Lūdzu rīkojieties uzmanīgi.';
$lang['lv_LV']['RemoveOrphanedPagesTask']['HEADER'] = 'Dzēst visas bāreņu lapas';
$lang['lv_LV']['RemoveOrphanedPagesTask']['NONEFOUND'] = 'Nav atrasta neviena bāreņa lapa';
$lang['lv_LV']['RemoveOrphanedPagesTask']['NONEREMOVED'] = 'Neviena netika noņemta';
$lang['lv_LV']['RemoveOrphanedPagesTask']['OPERATION_REMOVE'] = 'Noņemt atzīmētās no visām stadijām (BRĪDINĀJUMS: Tiks iznīcinātas visas atzīmētās lapas gan no pagaidu, gan darbojošās lapas)';
$lang['lv_LV']['RemoveOrphanedPagesTask']['SELECTALL'] = 'izvēlēties visu';
$lang['lv_LV']['RemoveOrphanedPagesTask']['UNSELECTALL'] = 'neizvēlēties nevienu';
$lang['lv_LV']['SearchForm']['GO'] = 'Aiziet';
$lang['lv_LV']['SearchForm']['SEARCH'] = 'Meklēt';
$lang['lv_LV']['Security']['ALREADYLOGGEDIN'] = 'Jums nav piekļuves tiesību šai lapai. Ja jums ir izveidots cits konts ar kuru ir iespējams piekļūt šai lapai, tad jūs varat <a href="%s">atkārtoti pieslēgties</a>. ';
$lang['lv_LV']['Security']['BUTTONSEND'] = 'Nosūtīt man paroles atiestatīšanas saiti';
$lang['lv_LV']['Security']['CHANGEPASSWORDBELOW'] = 'Jūs varat nomainīt savu paroli zemāk.';
$lang['lv_LV']['Security']['CHANGEPASSWORDHEADER'] = 'Mainīt paroli';
$lang['lv_LV']['Security']['EMAIL'] = 'E-pasts:';
$lang['lv_LV']['Security']['ENCDISABLED1'] = 'Paroles šifrēšanas iespēja ir atslēgta!';
$lang['lv_LV']['Security']['ENCDISABLED2'] = 'Lai šifrētu savas paroles, Jums ir jāizmaina paroles uzstādījumi pievienojot';
$lang['lv_LV']['Security']['ENCDISABLED3'] = 'uz mysite/_config.php';
$lang['lv_LV']['Security']['ENCRYPT'] = 'Notiek visu paroļu šifrēšana';
$lang['lv_LV']['Security']['ENCRYPTEDMEMBERS'] = 'Šifrēti dati lietotājam &quot;';
$lang['lv_LV']['Security']['ENCRYPTWITH'] = 'Paroles var tikt šifrētas izmantojot &quot;%s&quot; algoritmu';
$lang['lv_LV']['Security']['ENCRYPTWITHOUTSALT'] = 'bez sāls izmantošanas, lai uzlabotu drošību';
$lang['lv_LV']['Security']['ENCRYPTWITHSALT'] = 'ar sāli, lai uzlabotu drošību.';
$lang['lv_LV']['Security']['ENTERNEWPASSWORD'] = 'Lūdzu ievadiet jaunu paroli.';
$lang['lv_LV']['Security']['ERRORPASSWORDPERMISSION'] = 'Lai mainītu paroli, Jums ir jāpieslēdzas!';
$lang['lv_LV']['Security']['ID'] = 'ID:';
$lang['lv_LV']['Security']['IPADDRESSES'] = 'IP Adreses';
$lang['lv_LV']['Security']['LOGGEDOUT'] = 'Jūs esat atslēdzies. Ja jūs vēlaties vēlreiz pieslēgties, ievadiet zemāk savus datus. ';
$lang['lv_LV']['Security']['LOGIN'] = 'Pieslēgties';
$lang['lv_LV']['Security']['LOSTPASSWORDHEADER'] = 'Pazudusi Parole';
$lang['lv_LV']['Security']['NOTEPAGESECURED'] = 'Šī lapa ir pasargāta. Ievadiet savus autorizācijas datus zemāk un mēs jūs uzreiz nosūtīsim pie lapas apskates';
$lang['lv_LV']['Security']['NOTERESETLINKINVALID'] = '<p>Paroles atiestatīšanas saite ir nederīga vai tās termiņš ir iztecējis.</p><p>Jūs varat pieprasīt jaunu <a href="%s">šeit</a> vai arī nomainīt paroli pēc tam, kad esiet <a href="%s">pieslēgušies</a>.</p>';
$lang['lv_LV']['Security']['NOTERESETPASSWORD'] = 'Lūdzu ievadiet savu e-pasta adresi un mēs nosūtīsim jums saiti, kas atiestatīs jūsu paroli.';
$lang['lv_LV']['Security']['NOTHINGTOENCRYPT1'] = 'Nav nevienas paroles, ko šifrēt';
$lang['lv_LV']['Security']['NOTHINGTOENCRYPT2'] = 'Nav neviena lietotāja ar vienkārša teksta parolēm, ko varētu šifrēt!';
$lang['lv_LV']['Security']['PASSWORDSENTHEADER'] = 'Parole atiestatīšanas saite nosūtīta uz \'%s\'';
$lang['lv_LV']['Security']['PASSWORDSENTTEXT'] = 'Paldies! Atiestatīšanas saite ir nosūtīta uz \'%s\', konts ar norādīto e-pasta adresi eksistē.';
$lang['lv_LV']['Security']['PERMFAILURE'] = 'Šī ir pasargāta lapa un lai tai piekļūtu Jums ir nepieciešamas administratora tiesības. Ievadiet savus datus zemāk, lai piekļūtu šai lapai. ';
$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['ADVANCEDONLY'] = 'Šī sadaļa ir paredzēta tikai pieredzējušiem lietotājiem.
Sīkākai informācijai skatīt <a href="http://doc.silverstripe.com/doku.php?id=permissions:codes" target="_blank">šo lapu</a>
.';
$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['CODE'] = 'Kods';
$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['GROUPNAME'] = 'Grupas nosaukums';
$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['IPADDRESSESHELP'] = '<p>Jūs varat ierobežot grupas noteiktam IP adrešu apgabalam (katrā rindā norādiet vienu apgabalu). <br />Apgabalus var norādīt jebkurā no sekojošām formām: <br />
203.96.152.12<br />
203.96.152/24<br />
203.96/16<br />
203/8<br /><br />Ja Jūs šajā laukā ievadāt vienu vai vairākus IP adrešu apgabalus, tad lietotāji piederēs šīm grupām tikai tad, ja tie pieslēgsies ar vienu no derīgajām IP adresēm. Tas gan netraucēs lietotājiem pieslēgties sistēmai. Tas ir paredzēts, jo vienam un tam pašam lietotājam var būt vajadzība pieslēgties, lai piekļūtu atsevišķām sistēmas daļām, kurām nav IP adrešu ierobežojumi.';
$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['MEMBERS'] = 'Lietotāji';
$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['NEWGROUPPREFIX'] = 'jauna-';
$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['OPTIONALID'] = 'Neobligāts ID';
$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['PERMISSIONS'] = 'Atļaujas';
$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['ROLES'] = 'Lomas';
$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['ROLESDESCRIPTION'] = 'Šī sadaļa jums ļauj pievienot šai grupai lomas. Lomas ir loģiskas atļauju grupas, kuras var labot Lomas cilnē';
$lang['lv_LV']['SecurityAdmin']['VIEWUSER'] = 'Skatīt lietotāju';
$lang['lv_LV']['SilverStripeNavigatorLink']['ShareInstructions'] = 'Lai to koplietotu ar šo lapu, nokopējiet un ievietojoiet zemāk redzamo saiti.';
$lang['lv_LV']['SilverStripeNavigatorLink']['ShareLink'] = 'Koplietot saiti';
$lang['lv_LV']['SilverStripeNavigatorLinkl']['CloseLink'] = 'Aizvērt';
$lang['lv_LV']['SimpleImageField']['NOUPLOAD'] = 'Netika augšupielādēts neviens attēls';
$lang['lv_LV']['SiteConfig']['DEFAULTTHEME'] = '(Lietot noklusēto tēmu)';
$lang['lv_LV']['SiteConfig']['EDITHEADER'] = 'Kurš var labot šīs vietnes lapas?';
$lang['lv_LV']['SiteConfig']['EDIT_PERMISSION'] = 'Pārvaldīt vietnes konfigurāciju';
$lang['lv_LV']['SiteConfig']['EDIT_PERMISSION_HELP'] = 'Iespēja labot globālus piekļuves uzstādījumus/augstākā līmeņa lapu atļaujas.';
$lang['lv_LV']['SiteConfig']['PLURALNAME'] = 'Vietnes konfigurācijas';
$lang['lv_LV']['SiteConfig']['SINGULARNAME'] = 'Vietnes konfigurācija';
$lang['lv_LV']['SiteConfig']['SITENAMEDEFAULT'] = 'Jūsu vietnes nosaukums';
$lang['lv_LV']['SiteConfig']['SITETAGLINE'] = 'Vietnes apakšvirsraksts/sauklis';
$lang['lv_LV']['SiteConfig']['SITETITLE'] = 'Vietnes nosaukums';
$lang['lv_LV']['SiteConfig']['TABACCESS'] = 'Piekļuves tiesības';
$lang['lv_LV']['SiteConfig']['TABMAIN'] = 'Sākums';
$lang['lv_LV']['SiteConfig']['TAGLINEDEFAULT'] = 'Apakšvirsraksts/sauklis';
$lang['lv_LV']['SiteConfig']['THEME'] = 'Tēma';
$lang['lv_LV']['SiteConfig']['TOPLEVELCREATE'] = 'Kurš drīkst izveidot lapas vietnes saknes direktorijā?';
$lang['lv_LV']['SiteConfig']['VIEWHEADER'] = 'Kurš drīkst aplūkot lapas šajā vietnē?';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['ACCESSANYONE'] = 'Ikviens';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['ACCESSHEADER'] = 'Kas drīkst aplūkot šo lapu?';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['ACCESSLOGGEDIN'] = 'Pieslēgušies lietotāji';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['ACCESSONLYTHESE'] = 'TIkai šie lietotāji (izvēlieties no saraksta)';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['ADDEDTODRAFT'] = 'Pievienots melnrakstu vietnei';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['ALLOWCOMMENTS'] = 'Atļaut pievienot komentārus šai lapai ?';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['APPEARSVIRTUALPAGES'] = 'Šis saturs vēl parādās virtuālajās lapās %s sadaļās.';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['BUTTONCANCELDRAFT'] = 'Atcelt melnraksta izmaiņas';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['BUTTONCANCELDRAFTDESC'] = 'Dzēst melnrakstu un atstatīt uz šobrīd publicēto lapu';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['BUTTONSAVEPUBLISH'] = 'Saglabāt un publicēt';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['BUTTONUNPUBLISH'] = 'Nebpublicēt';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['BUTTONUNPUBLISHDESC'] = 'Izņemt šo lapu no publicētās vietnes';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['CHANGETO'] = 'Mainīt uz "%s"';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['Comments'] = 'Komentāri';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['Content'] = 'Saturs';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['DEFAULTABOUTCONTENT'] = '<p>Jūs variet aizpildīt šo lapu ar savu saturu, vai dzēst to un izveidot savas lapas.<br /></p>';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['DEFAULTABOUTTITLE'] = 'Par mums';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['DEFAULTCONTACTCONTENT'] = '<p>Jūs variet aizpildīt šo lapu ar savu saturu, vai dzēst to un izveidot savas lapas.<br /></p>';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['DEFAULTCONTACTTITLE'] = 'Sazinieties ar mums';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['DEFAULTHOMECONTENT'] = '<p>Laipni lūgti Silverstripe! Šī ir noklusētā mājaslapa. Jūs varat labot šo lapum atverot <a href="admin/">CMS</a>. Jūs varat piekļūt<a href="http://doc.silverstripe.org">izstrādātāju dokumentācijai</a>, vai sākt ar <a href="http://doc.silverstripe.org/doku.php?id=tutorials">apmācību.</a></p>';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['DEFAULTHOMETITLE'] = 'Sākums';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['DELETEDPAGE'] = 'Dzēsta lapa';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['DEPENDENT_NOTE'] = 'Sekojošās lapas ir atkarīgas no šīs lapas. Tās var būt virtuālās lapas, novirzītājlapas, un lapas, kas satur saites.';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['DependtPageColumnLinkType'] = 'Saites tips';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['DependtPageColumnURL'] = 'URL';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['EDITANYONE'] = 'Ikviens, kurš ir pieslēdzies CMS';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['EDITHEADER'] = 'Kurš drīkst labot šo lapu?';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['EDITONLYTHESE'] = 'Tikai šie cilvēki (izvēlieties no saraksta)';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['EDITORGROUPS'] = 'Redaktoru grupas';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['Editors'] = 'Redaktoru grupas';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['EDIT_ALL_DESCRIPTION'] = 'Labot jebkuru lapu';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['EDIT_ALL_HELP'] = 'Iespēja labot jebkuru vietnes lapu, neskatoties uz uzstādijumiem Piekļuve cilnē';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['GROUP'] = 'Grupa';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['HASBROKENLINKS'] = 'Šī lapa satur bojātas saites.';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['has_one_Parent'] = 'Lapas vecāks';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['HOMEPAGEFORDOMAIN'] = 'Domēns(i)';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['HomepageForDomain'] = 'Sākuma lapa šim domēnam';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['HTMLEDITORTITLE'] = 'Saturs';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['INHERIT'] = 'Mantot no vecāka lapas';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['LINKCHANGENOTE'] = 'Izmainot šīs lapas saiti, tiks izmainītas saites arī visām tās bērnu lapām.';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['many_many_BackLinkTracking'] = 'Atpakaļsaišu izsekošana';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['many_many_ImageTracking'] = 'Attēlu izsekošana';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['many_many_LinkTracking'] = 'Saišu izsekošana';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['MENUTITLE'] = 'Navigācijas virsraksts';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['METADESC'] = 'Apraksts';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['METAEXTRA'] = 'Lietotāja Meta-tagi';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['METAHEADER'] = 'Meklētājdzinēja meta-tagi';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['METAKEYWORDS'] = 'Atslēgvārdi';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['METATITLE'] = 'Virsraksts';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['MODIFIEDONDRAFT'] = 'Pārveidots melnrakstu vietnē';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['NOBACKLINKS'] = 'Šī lapa nav piesaistīta nevienai no lapām.';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['NOTEUSEASHOMEPAGE'] = 'Izmanotot šo lapu kā \'sākuma lapu\' sekojošiem domēniem:
(vairākus domēnus atdaliet ar komatiem) ';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['PAGESLINKING'] = 'Sekojošās lapas satur saiti uz šo lapu:';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['PAGETITLE'] = 'Lapas nosaukums';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['PAGETYPE'] = 'Lapas tips';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['PARENTID'] = 'Vecāku lapa';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['PARENTTYPE'] = 'Lapas atrašanās vieta';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['PARENTTYPE_ROOT'] = 'Augšējā līmeņa lapa';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['PARENTTYPE_SUBPAGE'] = 'Apakšlapa zem vecāka lapas (izvēlieties zemāk)';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['PERMISSION_GRANTACCESS_DESCRIPTION'] = 'Pārvaldīt piekļuves tiesības saturam';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['PERMISSION_GRANTACCESS_HELP'] = 'Atļaut atsevišķu lapu piekļuves ierobežojumu iestatījumu sadaļā "Lapas".';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['PLURALNAME'] = 'Vietnes strukrtūras';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['REMOVEDFROMDRAFT'] = 'Izņemts no melnrakstu vietnes';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['REORGANISE_DESCRIPTION'] = 'Mainīt vietnes struktūru';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['REORGANISE_HELP'] = 'Pārkārtot lapas koka struktūra ar "vilkt un nomest" paņēmienu.';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['SHOWINMENUS'] = 'Rādīt izvēlnēs?';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['SHOWINSEARCH'] = 'Rādīt meklēšanas rezultātos?';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['SINGULARNAME'] = 'Vietnes struktūra';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['TABACCESS'] = 'Piekļuves tiesības';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['TABBACKLINKS'] = 'Atsaites';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['TABBEHAVIOUR'] = 'Uzvedība';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['TABCONTENT'] = 'Saturs';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['TABDEPENDENT'] = 'Atkarīgās lapas';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['TABMAIN'] = 'Sākums';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['TABMETA'] = 'Metadati';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['TABREPORTS'] = 'Atskaites';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['ToDo'] = 'Nepabeigto darbu piezīmes';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['TODOHELP'] = '<p>Šo iespēju varat izmantot, lai sekotu līdz darbam, ko nepieciešams veikt, lai izveidotu pilnīgu lapas saturu. Lai aplūkotu visas lapas ar informāciju par nepabeigtajiem darbiem, atveriet \'Vietnes atskaites\' logu, kas atrodas pa kreisi, un izvēlieties \'Nepabeigtie darbi\'</p>';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['TOPLEVEL'] = 'Vietnes Saturs (Augšējais līmenis)';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['TOPLEVELCREATORGROUPS'] = 'Augstākā līmeņa veidotāji';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['URL'] = 'URL';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['URLSegment'] = 'URL Segments';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['VALIDATIONURLSEGMENT1'] = 'Cita lapa jau izmanto šo URL. Katras lapas URL ir jābūt unikālam';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['VALIDATIONURLSEGMENT2'] = 'URL nosaukumus drīkst veidot tikai no burtiem, cipariem un defisēm.';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['VIEWERGROUPS'] = 'Skatītāju grupas';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['Viewers'] = 'Skatītāju grupas';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['VIEW_ALL_DESCRIPTION'] = 'Skatī jebkuru lapu';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['VIEW_ALL_HELP'] = 'Iespēja skatīt jebkuru vietnes lapu, neskatoties uz uzstādījumiem Piekļuves cilnē. Nepieciešama "Piekļuve vietnes saturam" atļauja.';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['VIEW_DRAFT_CONTENT'] = 'Aplūkot melnraksa saturu';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['VIEW_DRAFT_CONTENT_HELP'] = 'Attiecās uz lapu aplūkošanu ārpus CMS melnraksta režīmā. Var būt noderīgi ārējiem darbiniekiem, kuriem nav piekļuve CMS.';
$lang['lv_LV']['SiteTree']['VIRTUALPAGESLINKING'] = 'No šīs lapas ir atvasinātas sekojošas virtuālās lapas:';
$lang['lv_LV']['TableField']['ISREQUIRED'] = '%s ir nepieciešams \'%s\'';
$lang['lv_LV']['TableField.ss']['ADD'] = 'PIevienot jaunu rindu';
$lang['lv_LV']['TableField.ss']['ADDITEM'] = 'Pievienot %s';
$lang['lv_LV']['TableField.ss']['CSVEXPORT'] = 'Eksportēt uz CSV';
$lang['lv_LV']['TableListField']['CSVEXPORT'] = 'Eksportēt uz CSV';
$lang['lv_LV']['TableListField']['PRINT'] = 'Drukāt';
$lang['lv_LV']['TableListField.ss']['NOITEMSFOUND'] = 'Netika atrasts neviens ieraksts';
$lang['lv_LV']['TableListField.ss']['SORTASC'] = 'Kārtot augošā secībā';
$lang['lv_LV']['TableListField.ss']['SORTDESC'] = 'Kārtot dilstošā secībā';
$lang['lv_LV']['TableListField_PageControls.ss']['DISPLAYING'] = 'Tiek parādīti';
$lang['lv_LV']['TableListField_PageControls.ss']['OF'] = 'no';
$lang['lv_LV']['TableListField_PageControls.ss']['TO'] = 'līdz';
$lang['lv_LV']['TableListField_PageControls.ss']['VIEWFIRST'] = 'Skatīt pirmo';
$lang['lv_LV']['TableListField_PageControls.ss']['VIEWLAST'] = 'Skatīt pēdējo';
$lang['lv_LV']['TableListField_PageControls.ss']['VIEWNEXT'] = 'Skatīt nākamo';
$lang['lv_LV']['TableListField_PageControls.ss']['VIEWPREVIOUS'] = 'Skatīt iepriekšējo';
$lang['lv_LV']['ToggleCompositeField.ss']['HIDE'] = 'Slēpt';
$lang['lv_LV']['ToggleCompositeField.ss']['SHOW'] = 'Rādīt';
$lang['lv_LV']['ToggleField']['LESS'] = 'mazāk';
$lang['lv_LV']['ToggleField']['MORE'] = 'vairāk';
$lang['lv_LV']['Translatable']['CREATE'] = 'Izveidot jaunu tulkojumu';
$lang['lv_LV']['Translatable']['CREATEBUTTON'] = 'Izveidot';
$lang['lv_LV']['Translatable']['EXISTING'] = 'Eksistējoši tulkojumi:';
$lang['lv_LV']['Translatable']['NEWLANGUAGE'] = 'Jauna valoda';
$lang['lv_LV']['Translatable']['NOTICENEWPAGE'] = 'Pirms veidojat tulkojumu, lūdzu saglabājiet šo lapu';
$lang['lv_LV']['Translatable']['TRANSLATEALLPERMISSION'] = 'Tulkot visās pieejamajās valodās';
$lang['lv_LV']['Translatable']['TRANSLATEPERMISSION'] = 'Tulkot %s';
$lang['lv_LV']['Translatable']['TRANSLATIONS'] = 'Tulkojumi';
$lang['lv_LV']['TreeSelectorField']['CANCEL'] = 'atcelt';
$lang['lv_LV']['TreeSelectorField']['SAVE'] = 'saglabāt';
$lang['lv_LV']['TypeDropdown']['NONE'] = 'Neviens';
$lang['lv_LV']['Versioned']['has_many_Versions'] = 'Versijas';
$lang['lv_LV']['VirtualPage']['CHOOSE'] = 'Izvēlieties lapu uz kuru veidot saiti';
$lang['lv_LV']['VirtualPage']['EDITCONTENT'] = 'Lai labotu saturu, klikšķiniet šeit ';
$lang['lv_LV']['VirtualPage']['HEADER'] = 'Šī ir virtuāla lapa';
$lang['lv_LV']['VirtualPage']['NOTFOUND'] = 'Nav atrasts šīs virtuālās lapas saturs.';
$lang['lv_LV']['VirtualPage']['PLURALNAME'] = 'Virtuālās lapas';
$lang['lv_LV']['VirtualPage']['SINGULARNAME'] = 'Virtuālās lapa';
$lang['lv_LV']['Widget']['PLURALNAME'] = 'Logdaļas';
$lang['lv_LV']['Widget']['SINGULARNAME'] = 'Logdaļa';
$lang['lv_LV']['WidgetArea']['PLURALNAME'] = 'Logdaļu apgabali';
$lang['lv_LV']['WidgetArea']['SINGULARNAME'] = 'Logdaļas apgabals';
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.