Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
185 lines (184 sloc) 6.22 KB
az:
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Yönlənmə
ALIGNEMENTEXAMPLE: 'sağa yönəlmə'
BOLD: 'Qalın mətn'
BOLDEXAMPLE: Qalın
CODE: 'Kod bloku'
CODEDESCRIPTION: 'Formatlanmamış kod bloku'
CODEEXAMPLE: 'Kod bloku'
COLORED: 'Rəngli mətn'
COLOREDEXAMPLE: 'mavi mətn'
EMAILLINK: 'E-poçt link'
EMAILLINKDESCRIPTION: 'E-poçta link yarat'
IMAGE: Şəkil
IMAGEDESCRIPTION: 'Postunuzda şəkil görünsün'
ITALIC: 'Kursiv mətn'
ITALICEXAMPLE: Kursiv
LINK: 'Vebsayt linki'
LINKDESCRIPTION: 'Başqa veb sayta və ya URL-ə link'
STRUCK: 'Struck-out mətn'
UNDERLINE: 'Altından xətt çəkilmiş mətn'
UNDERLINEEXAMPLE: Altından xətt çəkilmiş
UNORDERED: 'Sıralanmamış siyahı'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Sıralanmamış siyahı'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'nizamlanmamış element 1'
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Zəhmət olmasa istifadəçi adı və ya parolu yazın.'
ERRORNOTADMIN: 'İstifadəçi administrator deyil'
ERRORNOTREC: 'Belə istifadəçi adı və ya parol tanınmadı'
Boolean:
ANY: İstənilən
CMSMain:
SAVE: Yadda saxla
ChangePasswordEmail_ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Siz parolu bu url üçün dəyişdiniz'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Siz aşağıdakilarla daxil ola bilərsiniz.'
EMAIL: E-poçt
HELLO: Salam
PASSWORD: Parol
ConfirmedPasswordField:
SHOWONCLICKTITLE: 'Parolu dəyiş'
CreditCardField:
FIRST: birinci
FOURTH: dördüncü
SECOND: ikinci
THIRD: üçüncü
DataObject:
PLURALNAME: 'Data Obyektlər'
SINGULARNAME: 'Data Obyekt'
DateField:
NOTSET: 'təyin edilməyib'
TODAY: bu gün
DropdownField:
CHOOSE: (Seçin)
Enum:
ANY: İxtiyari
File:
Content: Məzmun
Filename: Faylın adı
NOVALIDUPLOAD: 'Fayl yükləmək üçün yararlı deyil'
Name: Ad
PLURALNAME: Fayllar
SINGULARNAME: Fayl
Title: Başlıq
ForgotPasswordEmail_ss:
HELLO: Salam
TEXT1: 'Burada sizin'
TEXT2: 'parolu sıfırlma linki'
TEXT3: üçün
Form:
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'Daxil edilən məlumat unikal deyil'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Parollar uyğun gəlmir'
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Parollar boş ola bilməz'
FormField:
NONE: heç bir
Group:
Code: 'Qrup kodu'
DefaultGroupTitleAdministrators: Administratorlar
DefaultGroupTitleContentAuthors: 'Məzmun müəllifləri'
Description: Qısa təsvir
Locked: 'Bloklanıb?'
Parent: 'Valideyn qrupu'
Sort: 'Sıralama'
has_many_Permissions: Səlahiyyətlər
many_many_Members: Üzvlər
HtmlEditorField:
ANCHORVALUE: Ankor
BUTTONINSERTLINK: 'Link əlavə et'
BUTTONREMOVELINK: 'Linki sil'
CAPTIONTEXT: 'Mətn'
CSSCLASSCENTER: 'Mərkəzləşmiş.'
CSSCLASSLEFT: 'Solda, mətnin kəsilməsi ilə.'
CSSCLASSLEFTALONE: 'Özünün solunda.'
CSSCLASSRIGHT: 'Sağda, mətnin kəsilməsi ilə.'
EMAIL: 'E-poçt ünvanı'
FILE: Fayl
FOLDER: Qovluq
IMAGEDIMENSIONS: Ölçülər
IMAGEHEIGHTPX: Uzunluq
IMAGEWIDTHPX: En
LINK: 'Link'
LINKANCHOR: 'Bu səhifədə ankor'
LINKDESCR: 'Link təsviri'
LINKEMAIL: 'E-poçt'
LINKEXTERNAL: 'Başqa vebsayt'
LINKFILE: 'Faylı yüklə'
LINKINTERNAL: 'Saytda olan səhifə'
LINKOPENNEWWIN: 'Link yeni pəncərədə açılsın?'
LINKTO: 'Linki qoy'
PAGE: Səhifə
LoginAttempt:
Email: 'E-poçt'
IP: 'İP ünvan'
Member:
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Parolu dəyiş'
BUTTONLOGIN: 'Daxil ol'
BUTTONLOGINOTHER: 'Başqa adla daxil ol'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Parol yaddan çıxıb.'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Yeni parolun təsdiqi'
CONFIRMPASSWORD: 'Parolu təsdiqlə'
DefaultAdminFirstname: 'Əsas admin'
EMAIL: E-poçt
EMPTYNEWPASSWORD: 'Yeni şifrə boş ola bilməz, təkrar edin. '
ENTEREMAIL: 'Parolu sıfırlama linkini əldə etmək üçün e-poçtunuzu daxil edin.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Yeni parolunuzu başqa cür daxil etdiniz, bir daha cəhd edin'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Parol uyğun gəlmir, yenidən cəhd edin'
FIRSTNAME: 'Ad'
INTERFACELANG: 'İnterfeys dili'
NEWPASSWORD: 'Yeni parol'
PASSWORD: Parol
PLURALNAME: Üzvlər
SINGULARNAME: Üzv
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Sizin parolunuz dəyişildi'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Parolu sıfırlama linki'
SURNAME: Soyad
YOUROLDPASSWORD: 'Sizin keçmiş parol'
belongs_many_many_Groups: Qruplar
db_LastVisited: 'Son ziyarət tarixi'
db_Locale: 'İnterfeys dili'
db_LockedOutUntil: 'Bloklanıb, açılma vaxtı'
db_NumVisit: 'Ziyarət sayı'
db_Password: Parol
db_PasswordExpiry: 'Parolun etibarlılığının bitmə vaxtı'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'E-poçt & Parol'
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Miqdar
FIELDLABELCURRENCY: Valyuta
NullableField:
IsNullLabel: 'Boşdur'
Permission:
FULLADMINRIGHTS: 'Tam administrativ hüquqlar'
FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Başqa təyin edilmiş bütün icazələr rədd olunur.'
PermissionCheckboxSetField:
FromRoleOnGroup: '"%s" rolundan "%s" qrupunda törəyib'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'İcazələr'
PhoneNumberField:
VALIDATION: 'Düzgün telefon nömrəsi daxil et.'
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'Sizin bu səhifəyə icazəniz yoxdur. Əgər bu səhifəyə icazəsi olan başqa profiliniz varsa hesabınıza daxil olun'
BUTTONSEND: 'Parolu sıfırlama linkini göndər'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Şifrəni burda deyişə bilərsiniz. '
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Parolu dəyiş'
ENTERNEWPASSWORD: 'Yeni şifrəni daxil edin.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Parolu dəyişmək üçün hesaba daxil olmalısınız!'
LOGGEDOUT: 'Hesabdan çıxdınız. Yenidən daxil olmaq üçün məlumatları daxil edin.'
LOGIN: 'Daxil ol'
NOTEPAGESECURED: 'Səhifə təhlükəsizdir. Məlumatları daxil edin və biz sizə göndərəcəyik. '
NOTERESETPASSWORD: 'E-poçtunuzu daxil edin və parol sıfırlama linkini göndərəcəyik'
SecurityAdmin:
GROUPNAME: 'Qrupun adı'
MEMBERS: Üzvlər
PERMISSIONS: Səlahiyyətlər
ROLES: Rollar
SiteTree:
TABMAIN: Əsas
TableListField:
CSVEXPORT: 'CSV-yə ixrac et'
ToggleField:
LESS: daha az
MORE: daha çox
Versioned:
has_many_Versions: Versiyalar