Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
181 lines (180 sloc) 9.37 KB
sv:
SilverStripe\Forms\CheckboxField:
NOANSWER: Nej
YESANSWER: Ja
SilverStripe\Forms\ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: 'Lösenord måste vara minst {min} tecken långa.'
BETWEEN: 'Lösenord måste vara {min} till {max} tecken långa.'
CURRENT_PASSWORD_MISSING: 'Du måste ange ditt nuvarande lösenord'
LOGGED_IN_ERROR: 'Du måste vara inloggad för att ändra ditt lösenord'
MAXIMUM: 'Lösenord får som längst vara {max} tecken långa.'
SHOWONCLICKTITLE: 'Ändra lösenord'
SilverStripe\Forms\CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL: $
SilverStripe\Forms\DateField:
NOTSET: 'inte angivet'
TODAY: 'i dag'
VALIDDATEFORMAT2: 'Var god att ange datumet i ett giltigt format ({format})'
VALIDDATEMAXDATE: 'Angivet datum måste vara tidigare eller samma som det senaste godkända datumet ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Angivet datum måste vara senare eller samma som det tidigaste godkända datumet ({date})'
SilverStripe\Forms\DropdownField:
CHOOSE: (Välj)
SOURCE_VALIDATION: 'Vänligen välj att värde i listan. {value} är inget giltigt val'
SilverStripe\Forms\EmailField:
VALIDATION: 'Var snäll och ange en epostadress'
SilverStripe\Forms\Form:
CSRF_EXPIRED_MESSAGE: 'Din session har upphört. Var god och skicka in formuläret på nytt.'
CSRF_FAILED_MESSAGE: 'Ett tekniskt fel uppstod. Var god klicka på bakåt-knappen, ladda om sidan i webbläsaren och försök igen'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Lösenorden stämmer inte överrens '
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Lösenordfältet får inte vara tomt'
VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Lösenord måste innehålla minst en siffra och en bokstav.'
VALIDATOR: Validator
VALIDCURRENCY: 'Var vänlig ange en korrekt valuta'
SilverStripe\Forms\FormField:
NONE: ingen
SilverStripe\Forms\GridField\GridField:
Add: 'Lägg till {name}'
CSVEXPORT: 'Exportera till CSV'
Filter: Filtrera
FilterBy: 'Filtrera på'
Find: Hitta
LinkExisting: 'Länk finns'
NewRecord: 'Ny {type}'
NoItemsFound: 'Inget hittades'
PRINTEDAT: Utskrivet
PRINTEDBY: 'Utskrivet av'
PlaceHolder: 'Hitta {type}'
PlaceHolderWithLabels: 'Hitta {type} efter {name}'
Print: 'Skriv ut'
RelationSearch: Relationssökning
ResetFilter: Rensa
SilverStripe\Forms\GridField\GridFieldDeleteAction:
DELETE_DESCRIPTION: Radera
Delete: Radera
DeletePermissionsFailure: 'Rättighet för att radera saknas'
EditPermissionsFailure: 'Rättigheter för avlänkning saknas'
UnlinkRelation: Avlänka
SilverStripe\Forms\GridField\GridFieldDetailForm:
CancelBtn: Avbryt
Create: Skapa
Delete: Radera
DeletePermissionsFailure: 'Rättighet för att radera saknas'
Deleted: 'Raderade {type} {name}'
Save: Spara
SilverStripe\Forms\GridField\GridFieldEditButton_ss:
EDIT: Redigera
SilverStripe\Forms\MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Belopp
FIELDLABELCURRENCY: Valuta
SilverStripe\Forms\NullableField:
IsNullLabel: 'Är NULL'
SilverStripe\Forms\NumericField:
VALIDATION: '''{value}'' är inget nummer, bara siffror (utan mellanslag) kan accepteras för det här fältet'
SilverStripe\Forms\TimeField:
VALIDATEFORMAT: 'Var god att ange tid i ett giltigt format ({format})'
SilverStripe\ORM\FieldType\DBBoolean:
ANY: 'Vilken som helst'
NOANSWER: Nej
YESANSWER: Ja
SilverStripe\ORM\FieldType\DBDate:
LessThanMinuteAgo: 'mindre än en minut'
TIMEDIFFAGO: '{difference} sen'
TIMEDIFFIN: 'om {difference}'
SilverStripe\ORM\FieldType\DBEnum:
ANY: 'Vilken som helst'
SilverStripe\ORM\Hierarchy\Hierarchy:
InfiniteLoopNotAllowed: 'Oändlig loop hittades i hierarkin "{type}". Var vänlig ändra föräldern för att lösa detta'
SilverStripe\Security\BasicAuth:
ENTERINFO: 'Var god ange användarnamn och lösenord'
ERRORNOTADMIN: 'Den användaren är inte administratör'
ERRORNOTREC: 'Användarnamnet / lösenordet hittas inte'
SilverStripe\Security\CMSMemberLoginForm:
PASSWORDEXPIRED: '<p>Ditt lösenard har gått ut. <a target="_top" href="{link}">Vänligen ange ett nytt.</a></p>'
SilverStripe\Security\CMSSecurity:
INVALIDUSER: '<p>Ogiltig användare. <a target="_top" href="{link}">Vänligen ange dina inloggnings-uppgifter igen</a> för att fortsätta.</p>'
SUCCESS: Framgång
SUCCESSCONTENT: '<p>Inloggningen lyckades. <a target="_top" href="{link}">Klicka här</a> om du inte skickas vidare automatiskt.</p>'
SilverStripe\Security\Group:
AddRole: 'Lägg till roll för den här gruppen'
Code: Gruppkod
DefaultGroupTitleAdministrators: Administratörer
DefaultGroupTitleContentAuthors: Författare
Description: Beskrivning
GroupReminder: 'Om du väljer en förälder till gruppen så kommer gruppen ärva alla förälderns roller'
HierarchyPermsError: 'Den överordnade gruppen "{group}" kan inte ges priviligerad tillgång (adminrättigheter krävs)'
Locked: 'Låst?'
NoRoles: 'Inga roller fun'
Parent: 'Överordnad grupp'
RolesAddEditLink: 'Hantera roller'
Sort: Sorteringsordning
has_many_Permissions: Behörigheter
many_many_Members: Medlemmar
SilverStripe\Security\LoginAttempt:
IP: IP-adress
Status: Status
SilverStripe\Security\Member:
ADDGROUP: 'Lägg till grupp'
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Ändra lösenord'
BUTTONLOGIN: 'Logga in'
BUTTONLOGINOTHER: 'Logga in som annan användare'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Jag har glömt mitt lösenord'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Bekräfta nytt lösenord'
CONFIRMPASSWORD: 'Bekräfta lösenord'
EMAIL: E-post
EMPTYNEWPASSWORD: 'Det nya lösenordet kan inte vara tomt, vänligen försök igen'
ENTEREMAIL: 'Ange en e-postadress för att få en återställningslänk för lösenordet.'
ERRORLOCKEDOUT2: 'Ditt konto har tillfälligt stängs av på grund av för många misslyckade inloggningsförsök. Försök igen om {count} minuter.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Du har angett ditt nya lösenord annorlunda, försök igen'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Ditt nuvarande lösenord matchar inte, var god försök igen'
ERRORWRONGCRED: 'Antingen e-postadressen eller lösenordet är fel. Försök igen.'
FIRSTNAME: Förnamn
INTERFACELANG: Gränssnittsspråk
LOGGEDINAS: 'Du är inloggad som {name}.'
NEWPASSWORD: 'Nytt lösenord'
PASSWORD: Lösenord
PASSWORDEXPIRED: 'Ditt lösenord har gått ut. Vänligen ange ett nytt.'
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Ditt lösenord har ändrats'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Din återställningslänk'
SURNAME: Efternamn
ValidationIdentifierFailed: 'Kan inte skriva över medlem #{id} med samma identifierare ({name} = {value}))'
WELCOMEBACK: 'Välkommen tillbaka, {firstname}'
YOUROLDPASSWORD: 'Ditt gamla lösenord'
belongs_many_many_Groups: Grupper
db_Locale: Gränssnittsspråk
db_LockedOutUntil: 'Utelåst till'
db_Password: Lösenord
db_PasswordExpiry: 'Lösenordet upphör att gälla'
SilverStripe\Security\PasswordValidator:
LOWCHARSTRENGTH: 'Var god och stärk ditt lösenord genom att lägga till något av följande tecken: {chars}'
PREVPASSWORD: 'Du har redan använt samma lösenord tidigare, var god och välj ett nytt lösenord'
TOOSHORT: 'Lösenordet är för kort, det måste innehålla {minimum} eller fler tecken.'
SilverStripe\Security\Permission:
AdminGroup: Administratör
CONTENT_CATEGORY: Innehållsåtkomst
FULLADMINRIGHTS: 'Fulla administrativa rättigheter'
FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Implicerar och gäller över alla andra tillskrivna rättigheter.'
UserPermissionsIntro: 'Genom att välja grupper för denna användare så ändras användarens rättigheter. Gå till grupper för att se vilka rättigheter de olika grupperna har.'
SilverStripe\Security\PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: 'tilldelad till "{title}"'
FromGroup: 'ärvde från grupp "{title}"'
FromRole: 'ärvde från roll "{title}"'
FromRoleOnGroup: 'ärvt från roll "{roletitle}" i grupp "{grouptitle}"'
SilverStripe\Security\PermissionRole:
OnlyAdminCanApply: 'Endast administratörer kan tillämpa denna roll'
Title: Rollnamn
SilverStripe\Security\PermissionRoleCode:
PermsError: 'Koden "{code}" kan inte ges privilegierad tillgång (adminrättigheter krävs)'
SilverStripe\Security\Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'Du har inte tillträde till den här sidan. Om du har ett annat konto som har rätt behörighet kan du logga in igen nedan.'
BUTTONSEND: 'Skicka återställningslänk'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Du kan ändra ditt lösenord nedan'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Ändra ditt lösenord'
ENTERNEWPASSWORD: 'Var god ange ett nytt lösenord.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Du måste vara inloggad för att kunna ändra ditt lösenord!'
LOGIN: 'Logga in'
LOSTPASSWORDHEADER: 'Bortglömt lösenord'
NOTEPAGESECURED: 'Den här sidan är låst. Fyll i dina uppgifter nedan så skickar vi dig vidare.'
NOTERESETLINKINVALID: '<p>Återställningslänk för lösenord är felaktig eller för gammal.</p><p>Du kan begära en ny <a href="{link1}">här</a> eller ändra ditt lösenord när du <a href="{link2}">loggat in</a>.</p>'
NOTERESETPASSWORD: 'Ange din e-postadress så skickar vi en länk med vilken du kan återställa ditt lösenord'
PASSWORDSENTHEADER: 'Återställningslänk för lösenord har skickats till ''{email}'''
PASSWORDSENTTEXT: 'Tack en återställningslänk har skickats till ''{email}'', förutsatt att ett konto med den addressen finns.'