Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

MINOR Updated translations

 • Loading branch information...
commit 363bc8fe986625d74e9daa4968f99ed4caac1e1d 1 parent 5c176c3
TeamCity authored
Showing with 9,968 additions and 4,984 deletions.
 1. +178 −89 lang/af.yml
 2. +178 −89 lang/ar.yml
 3. +178 −89 lang/ast.yml
 4. +178 −89 lang/az.yml
 5. +178 −89 lang/bg.yml
 6. +178 −89 lang/bs.yml
 7. +178 −89 lang/ca.yml
 8. +178 −89 lang/cs.yml
 9. +178 −89 lang/da.yml
 10. +178 −89 lang/de.yml
 11. +178 −89 lang/el.yml
 12. +178 −89 lang/en_GB.yml
 13. +178 −89 lang/eo.yml
 14. +178 −89 lang/es.yml
 15. +178 −89 lang/es_AR.yml
 16. +178 −89 lang/es_MX.yml
 17. +178 −89 lang/et_EE.yml
 18. +178 −89 lang/fa_IR.yml
 19. +178 −89 lang/fi.yml
 20. +178 −89 lang/fo.yml
 21. +178 −89 lang/fr.yml
 22. +178 −89 lang/gl_ES.yml
 23. +178 −89 lang/he_IL.yml
 24. +178 −89 lang/hr.yml
 25. +178 −89 lang/hu.yml
 26. +178 −89 lang/hy_AM.yml
 27. +178 −89 lang/id.yml
 28. +178 −89 lang/is.yml
 29. +178 −89 lang/it.yml
 30. +178 −89 lang/ja_JP.yml
 31. +178 −89 lang/km.yml
 32. +178 −89 lang/lt.yml
 33. +178 −89 lang/lv.yml
 34. +178 −89 lang/mi_NZ.yml
 35. +178 −89 lang/ms.yml
 36. +178 −89 lang/nb.yml
 37. +178 −89 lang/ne.yml
 38. +178 −89 lang/nl.yml
 39. +178 −89 lang/pa.yml
 40. +178 −89 lang/pl.yml
 41. +178 −89 lang/pt.yml
 42. +178 −89 lang/pt_BR.yml
 43. +178 −89 lang/ro.yml
 44. +178 −89 lang/ru.yml
 45. +178 −89 lang/si.yml
 46. +178 −89 lang/sk.yml
 47. +178 −89 lang/sl.yml
 48. +178 −89 lang/sr.yml
 49. +178 −89 lang/sv.yml
 50. +178 −89 lang/th.yml
 51. +178 −89 lang/tr.yml
 52. +178 −89 lang/uk.yml
 53. +178 −89 lang/uz.yml
 54. +178 −89 lang/vi_VN.yml
 55. +178 −89 lang/zh_CN.yml
 56. +178 −89 lang/zh_TW.yml
View
267 lang/af.yml
@@ -3,16 +3,26 @@ af:
ALLOWEDEXTS: 'Allowed extensions'
NEWFOLDER: 'Nuwe Dossier'
AssetTableField:
- CREATED: 'Eerste opgelaai'
- DIM: Afmetings
- FILENAME: 'Lêer naam'
- FOLDER: Dossier
- LASTEDIT: 'Laaste verander'
- OWNER: Eienaar
- SIZE: 'Lêer grootte'
- TITLE: Titel
- TYPE: 'Lêer tipe'
- URL: URL
+ CREATED:
+ - null
+ DIM:
+ - null
+ FILENAME:
+ - null
+ FOLDER:
+ - null
+ LASTEDIT:
+ - null
+ OWNER:
+ - null
+ SIZE:
+ - null
+ TITLE:
+ - null
+ TYPE:
+ - null
+ URL:
+ - null
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Kies lêers'
DRAGFILESHERE: 'Trek lêers hiernatoe'
@@ -59,17 +69,24 @@ af:
ERRORNOTADMIN: 'Daardie verbruiker is nie ''n administreerder nie'
ERRORNOTREC: 'Daar die verbruikersnaam / wagwoord is nie herken nie'
Boolean:
- 0: Onwaar
- ANY: Enige
- 1: Waar
+ 0:
+ - null
+ ANY:
+ - null
+ 1:
+ - null
CMSLoadingScreen.ss:
LOADING: 'Besig om te laai...'
REQUIREJS: 'Die IBS vereis dat JavaScript aangeskakel is'
CMSMain:
- ACCESS: 'Access to ''{title}'' section'
- ACCESSALLINTERFACES: 'Toegang tot alle IBS gedeeltes'
- ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Oorheers meer spesifieke toegans verstellings'
- SAVE: Stoor
+ ACCESS:
+ - null
+ ACCESSALLINTERFACES:
+ - null
+ ACCESSALLINTERFACESHELP:
+ - null
+ SAVE:
+ - null
CMSProfileController:
MENUTITLE: 'My profiel'
ChangePasswordEmail.ss:
@@ -130,7 +147,8 @@ af:
VALIDDATEMAXDATE: 'Jou datum moet gelykstaande of ouer wees as die maksimum toelaatbare datum ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Jou datum moet net so out of nuwer wees as die minimum toelaatbare datum ({date})'
DatetimeField:
- NOTSET: 'Nie gestel nie'
+ NOTSET:
+ - null
Director:
INVALID_REQUEST: 'Ongeldige versoek'
DropdownField:
@@ -143,37 +161,68 @@ af:
Enum:
ANY: Enige
File:
- AviType: 'AVI video file'
- Content: Inhoud
- CssType: 'CSS lêer'
- DmgType: 'Apple disk image'
- DocType: 'Word dokument'
- Filename: 'Lêer naam'
- GifType: 'GIF image - good for diagrams'
- GzType: 'GZIP compressed file'
- HtlType: 'HTML lêer'
- HtmlType: 'HTML file'
- INVALIDEXTENSION: 'Extension is not allowed (valid: {extensions})'
- INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extension is not allowed'
- IcoType: 'Ikoon prentjie'
- JpgType: 'JPEG prentjie - werk goed vir fotos'
- JsType: 'Javascript file'
- Mp3Type: 'MP3 klank lêer'
- MpgType: 'MPEG video file'
- NOFILESIZE: 'Lêergrootte is nul grepe.'
- NOVALIDUPLOAD: 'Lêer is nie geld vir oplaai nie'
- Name: Naam
- PLURALNAME: Lêers
- PdfType: 'Adobe Acrobat PDF file'
- PngType: 'PNG image - good general-purpose format'
- SINGULARNAME: Lêer
- TOOLARGE: 'Filesize is too large, maximum {size} allowed'
- TOOLARGESHORT: 'Lêer is groter as {size}'
- TiffType: 'Tagged image format'
- Title: Titel
- WavType: 'WAV klank lêer'
- XlsType: 'Excel spreadsheet'
- ZipType: 'ZIP compressed file'
+ AviType:
+ - null
+ Content:
+ - null
+ CssType:
+ - null
+ DmgType:
+ - null
+ DocType:
+ - null
+ Filename:
+ - null
+ GifType:
+ - null
+ GzType:
+ - null
+ HtlType:
+ - null
+ HtmlType:
+ - null
+ INVALIDEXTENSION:
+ - null
+ INVALIDEXTENSIONSHORT:
+ - null
+ IcoType:
+ - null
+ JpgType:
+ - null
+ JsType:
+ - null
+ Mp3Type:
+ - null
+ MpgType:
+ - null
+ NOFILESIZE:
+ - null
+ NOVALIDUPLOAD:
+ - null
+ Name:
+ - null
+ PLURALNAME:
+ - null
+ PdfType:
+ - null
+ PngType:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
+ TOOLARGE:
+ - null
+ TOOLARGESHORT:
+ - null
+ TiffType:
+ - null
+ Title:
+ - null
+ WavType:
+ - null
+ XlsType:
+ - null
+ ZipType:
+ - null
FileIFrameField:
ATTACH: 'Heg {type} aan'
ATTACHONCESAVED: '{type}e kan aangeheg word sodra jy die rekord vir die eerste keer gestoor het'
@@ -229,7 +278,8 @@ af:
RelationSearch: 'Soek vir verwantskap'
ResetFilter: Herstel
GridFieldAction_Delete:
- DeletePermissionsFailure: 'Geen toestemming om te verwyder nie'
+ DeletePermissionsFailure:
+ - null
GridFieldDetailForm:
CancelBtn: 'Kanselleer '
Create: Skep
@@ -262,7 +312,8 @@ af:
ResultDeleted: 'Verwyderde %d groepe'
ResultUpdated: '%d Groepe was opgedateer'
Hierarchy:
- InfiniteLoopNotAllowed: 'Infinite loop found within the "{type}" hierarchy. Please change the parent to resolve this'
+ InfiniteLoopNotAllowed:
+ - null
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Voeg URL by'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Details & dimensions'
@@ -309,10 +360,13 @@ af:
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'The URL ''{url}'' could not be turned into a media resource.'
UpdateMEDIA: 'Verander Media'
Image:
- PLURALNAME: Lêers
- SINGULARNAME: Lêer
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
ImageField:
- IMAGE: 'Geen prentjie gelaai nie'
+ IMAGE:
+ - null
Image_Cached:
PLURALNAME: Lêers
SINGULARNAME: Lêer
@@ -333,8 +387,10 @@ af:
SAVEDUP: Gestoor
VersionUnknown: Unknown
LeftAndMain_Menu.ss:
- Hello: Hi
- LOGOUT: 'Teken af'
+ Hello:
+ - null
+ LOGOUT:
+ - null
LoginAttempt:
Email: 'Epos Adres'
IP: 'IP Adres'
@@ -387,26 +443,45 @@ af:
MemberAuthenticator:
TITLE: 'Epos & Wagwoord'
MemberDatetimeOptionsetField:
- AMORPM: 'AM (Oggend) of PM (Middag)'
+ AMORPM:
+ - null
'APPLY FILTER': 'Wend filter aan'
- Custom: 'Maak pas'
- DATEFORMATBAD: 'Die datum formaat is ongeldig'
- DAYNOLEADING: 'Dag van die maand sonder ''n zero vooraan'
- DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'Een of meer syfers wat ''n desimale fraksie van ''n sekonde aan dui'
- FOURDIGITYEAR: 'View syfer jaar'
- FULLNAMEMONTH: 'Volle naam van maand (bv Junie)'
- HOURNOLEADING: 'Uur sonder die aanvangs nul'
- MINUTENOLEADING: 'Minuut sonder die aanvangs nul'
- MONTHNOLEADING: 'Maand syfers sonder aanvangs-zero'
- Preview: Voorskou
- SHORTMONTH: 'Kort naam van die maan (bv Jun)'
- TOGGLEHELP: 'Skakel formateringshelp aan'
- TWODIGITDAY: 'Twee syfer dag van die maand'
- TWODIGITHOUR: 'Twee syfers van uur (00 tot 23)'
- TWODIGITMINUTE: 'Two syfers van minute (00 tot 59)'
- TWODIGITMONTH: 'Twee syfer maand (01=Januarie etc)'
- TWODIGITSECOND: 'Twee syfers van sekondes (00 to 59)'
- TWODIGITYEAR: 'Twee syfer jaar'
+ Custom:
+ - null
+ DATEFORMATBAD:
+ - null
+ DAYNOLEADING:
+ - null
+ DIGITSDECFRACTIONSECOND:
+ - null
+ FOURDIGITYEAR:
+ - null
+ FULLNAMEMONTH:
+ - null
+ HOURNOLEADING:
+ - null
+ MINUTENOLEADING:
+ - null
+ MONTHNOLEADING:
+ - null
+ Preview:
+ - null
+ SHORTMONTH:
+ - null
+ TOGGLEHELP:
+ - null
+ TWODIGITDAY:
+ - null
+ TWODIGITHOUR:
+ - null
+ TWODIGITMINUTE:
+ - null
+ TWODIGITMONTH:
+ - null
+ TWODIGITSECOND:
+ - null
+ TWODIGITYEAR:
+ - null
MemberImportForm:
Help1: '<p> Voer gebruikers in <em>CSV</em>formaat (komma geskeide waardes).<small> <a href="#" class="toggle-advanced">Wys gevorderde gebruike</a></small></p>'
Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing users are matched by their unique <em>Code</em> property, and updated with any new values from the imported file.</li> <li>Groups can be assigned by the <em>Groups</em> column. Groups are identified by their <em>Code</em> property, multiple groups can be separated by comma. Existing group memberships are not cleared.</li> </ul></div>'
@@ -419,21 +494,35 @@ af:
SINGULARNAME: 'Lid Wagwoord'
MemberTableField: null
ModelAdmin:
- DELETE: Verwyder
- DELETEDRECORDS: 'Verwyder {count} rekords'
- EMPTYBEFOREIMPORT: 'Maak databasis skoon voordat data ingevoer word'
- IMPORT: 'Voer in van CSV'
- IMPORTEDRECORDS: 'Imported {count} records.'
- NOCSVFILE: 'Soek asseblief vir ''n CSV lêer om in the voer'
- NOIMPORT: 'Niks om in te voer nie'
- RESET: Herstel
- Title: 'Data modelle'
- UPDATEDRECORDS: 'Updated {count} records.'
+ DELETE:
+ - null
+ DELETEDRECORDS:
+ - null
+ EMPTYBEFOREIMPORT:
+ - null
+ IMPORT:
+ - null
+ IMPORTEDRECORDS:
+ - null
+ NOCSVFILE:
+ - null
+ NOIMPORT:
+ - null
+ RESET:
+ - null
+ Title:
+ - null
+ UPDATEDRECORDS:
+ - null
ModelAdmin_ImportSpec.ss:
- IMPORTSPECFIELDS: 'Databasis kolomme'
- IMPORTSPECLINK: 'Show Specification for %s'
- IMPORTSPECRELATIONS: Verhoudings
- IMPORTSPECTITLE: 'Specification for %s'
+ IMPORTSPECFIELDS:
+ - null
+ IMPORTSPECLINK:
+ - null
+ IMPORTSPECRELATIONS:
+ - null
+ IMPORTSPECTITLE:
+ - null
ModelAdmin_Tools.ss:
FILTER: Filter
IMPORT: 'Voer in'
View
267 lang/ar.yml
@@ -3,16 +3,26 @@ ar:
ALLOWEDEXTS: 'Allowed extensions'
NEWFOLDER: 'مجلد جديد'
AssetTableField:
- CREATED: 'أول المرفوعات'
- DIM: الأبعاد
- FILENAME: 'اسم الملف'
- FOLDER: Folder
- LASTEDIT: 'آخر التعديلات'
- OWNER: المالك
- SIZE: الحجم
- TITLE: العنوان
- TYPE: النوع
- URL: الرابط
+ CREATED:
+ - null
+ DIM:
+ - null
+ FILENAME:
+ - null
+ FOLDER:
+ - null
+ LASTEDIT:
+ - null
+ OWNER:
+ - null
+ SIZE:
+ - null
+ TITLE:
+ - null
+ TYPE:
+ - null
+ URL:
+ - null
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Choose files'
DRAGFILESHERE: 'Drag files here'
@@ -59,17 +69,24 @@ ar:
ERRORNOTADMIN: 'هذا المستخدم لا يملك صلاحيات الإدارة'
ERRORNOTREC: 'اسم المستخدم أو الرقم السري غير صحيح'
Boolean:
- 0: لا
- ANY: أي
- 1: نعم
+ 0:
+ - null
+ ANY:
+ - null
+ 1:
+ - null
CMSLoadingScreen.ss:
LOADING: Loading...
REQUIREJS: 'The CMS requires that you have JavaScript enabled.'
CMSMain:
- ACCESS: 'Access to ''{title}'' section'
- ACCESSALLINTERFACES: 'الدخول إلى جميع واجهات إدارة المحتوى'
- ACCESSALLINTERFACESHELP: 'ينقض أكثر من توصيف الوصول المحدد'
- SAVE: حفظ
+ ACCESS:
+ - null
+ ACCESSALLINTERFACES:
+ - null
+ ACCESSALLINTERFACESHELP:
+ - null
+ SAVE:
+ - null
CMSProfileController:
MENUTITLE: 'My Profile'
ChangePasswordEmail.ss:
@@ -130,7 +147,8 @@ ar:
VALIDDATEMAXDATE: 'Your date has to be older or matching the maximum allowed date ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Your date has to be newer or matching the minimum allowed date ({date})'
DatetimeField:
- NOTSET: 'Not set'
+ NOTSET:
+ - null
Director:
INVALID_REQUEST: 'Invalid request'
DropdownField:
@@ -143,37 +161,68 @@ ar:
Enum:
ANY: أي
File:
- AviType: 'AVI video file'
- Content: المحتوى
- CssType: 'CSS file'
- DmgType: 'Apple disk image'
- DocType: 'Word document'
- Filename: 'اسم الملف'
- GifType: 'GIF image - good for diagrams'
- GzType: 'GZIP compressed file'
- HtlType: 'HTML file'
- HtmlType: 'HTML file'
- INVALIDEXTENSION: 'Extension is not allowed (valid: {extensions})'
- INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extension is not allowed'
- IcoType: 'Icon image'
- JpgType: 'JPEG image - good for photos'
- JsType: 'Javascript file'
- Mp3Type: 'MP3 audio file'
- MpgType: 'MPEG video file'
- NOFILESIZE: 'حجم الملف 0 بايت'
- NOVALIDUPLOAD: 'نوع الملف غير قابل للرفع'
- Name: الاسم
- PLURALNAME: الملفات
- PdfType: 'Adobe Acrobat PDF file'
- PngType: 'PNG image - good general-purpose format'
- SINGULARNAME: الملف
- TOOLARGE: 'Filesize is too large, maximum {size} allowed'
- TOOLARGESHORT: 'Filesize exceeds {size}'
- TiffType: 'Tagged image format'
- Title: العنوان
- WavType: 'WAV audo file'
- XlsType: 'Excel spreadsheet'
- ZipType: 'ZIP compressed file'
+ AviType:
+ - null
+ Content:
+ - null
+ CssType:
+ - null
+ DmgType:
+ - null
+ DocType:
+ - null
+ Filename:
+ - null
+ GifType:
+ - null
+ GzType:
+ - null
+ HtlType:
+ - null
+ HtmlType:
+ - null
+ INVALIDEXTENSION:
+ - null
+ INVALIDEXTENSIONSHORT:
+ - null
+ IcoType:
+ - null
+ JpgType:
+ - null
+ JsType:
+ - null
+ Mp3Type:
+ - null
+ MpgType:
+ - null
+ NOFILESIZE:
+ - null
+ NOVALIDUPLOAD:
+ - null
+ Name:
+ - null
+ PLURALNAME:
+ - null
+ PdfType:
+ - null
+ PngType:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
+ TOOLARGE:
+ - null
+ TOOLARGESHORT:
+ - null
+ TiffType:
+ - null
+ Title:
+ - null
+ WavType:
+ - null
+ XlsType:
+ - null
+ ZipType:
+ - null
FileIFrameField:
ATTACH: 'Attach {type}'
ATTACHONCESAVED: '{type}s can be attached once you have saved the record for the first time.'
@@ -229,7 +278,8 @@ ar:
RelationSearch: 'Relation search'
ResetFilter: Reset
GridFieldAction_Delete:
- DeletePermissionsFailure: 'No delete permissions'
+ DeletePermissionsFailure:
+ - null
GridFieldDetailForm:
CancelBtn: Cancel
Create: Create
@@ -262,7 +312,8 @@ ar:
ResultDeleted: 'حذف مجموعات %d'
ResultUpdated: 'تحديث مجموعات %d '
Hierarchy:
- InfiniteLoopNotAllowed: 'Infinite loop found within the "{type}" hierarchy. Please change the parent to resolve this'
+ InfiniteLoopNotAllowed:
+ - null
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Add URL'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Details &amp; dimensions'
@@ -309,10 +360,13 @@ ar:
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'The URL ''{url}'' could not be turned into a media resource.'
UpdateMEDIA: 'Update Media'
Image:
- PLURALNAME: Files
- SINGULARNAME: File
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
ImageField:
- IMAGE: الصورة
+ IMAGE:
+ - null
Image_Cached:
PLURALNAME: Files
SINGULARNAME: File
@@ -333,8 +387,10 @@ ar:
SAVEDUP: Saved.
VersionUnknown: unknown
LeftAndMain_Menu.ss:
- Hello: Hi
- LOGOUT: 'Log out'
+ Hello:
+ - null
+ LOGOUT:
+ - null
LoginAttempt:
Email: 'عنوان البريد الإلكتروني'
IP: 'عنوان IP'
@@ -387,26 +443,45 @@ ar:
MemberAuthenticator:
TITLE: 'البريد الإلكتروني &amp; كلمة المرور'
MemberDatetimeOptionsetField:
- AMORPM: 'AM (Ante meridiem) or PM (Post meridiem)'
+ AMORPM:
+ - null
'APPLY FILTER': 'Apply Filter'
- Custom: Custom
- DATEFORMATBAD: 'Date format is invalid'
- DAYNOLEADING: 'Day of month without leading zero'
- DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'One or more digits representing a decimal fraction of a second'
- FOURDIGITYEAR: 'Four-digit year'
- FULLNAMEMONTH: 'Full name of month (e.g. June)'
- HOURNOLEADING: 'Hour without leading zero'
- MINUTENOLEADING: 'Minute without leading zero'
- MONTHNOLEADING: 'Month digit without leading zero'
- Preview: Preview
- SHORTMONTH: 'Short name of month (e.g. Jun)'
- TOGGLEHELP: 'Toggle formatting help'
- TWODIGITDAY: 'Two-digit day of month'
- TWODIGITHOUR: 'Two digits of hour (00 through 23)'
- TWODIGITMINUTE: 'Two digits of minute (00 through 59)'
- TWODIGITMONTH: 'Two-digit month (01=January, etc.)'
- TWODIGITSECOND: 'Two digits of second (00 through 59)'
- TWODIGITYEAR: 'Two-digit year'
+ Custom:
+ - null
+ DATEFORMATBAD:
+ - null
+ DAYNOLEADING:
+ - null
+ DIGITSDECFRACTIONSECOND:
+ - null
+ FOURDIGITYEAR:
+ - null
+ FULLNAMEMONTH:
+ - null
+ HOURNOLEADING:
+ - null
+ MINUTENOLEADING:
+ - null
+ MONTHNOLEADING:
+ - null
+ Preview:
+ - null
+ SHORTMONTH:
+ - null
+ TOGGLEHELP:
+ - null
+ TWODIGITDAY:
+ - null
+ TWODIGITHOUR:
+ - null
+ TWODIGITMINUTE:
+ - null
+ TWODIGITMONTH:
+ - null
+ TWODIGITSECOND:
+ - null
+ TWODIGITYEAR:
+ - null
MemberImportForm:
Help1: '<p>Import users in <em>CSV format</em> (comma-separated values). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Show advanced usage</a></small></p>'
Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing users are matched by their unique <em>Code</em> property, and updated with any new values from the imported file.</li> <li>Groups can be assigned by the <em>Groups</em> column. Groups are identified by their <em>Code</em> property, multiple groups can be separated by comma. Existing group memberships are not cleared.</li> </ul></div>'
@@ -419,21 +494,35 @@ ar:
SINGULARNAME: 'Member Password'
MemberTableField: null
ModelAdmin:
- DELETE: حذف
- DELETEDRECORDS: 'Deleted {count} records.'
- EMPTYBEFOREIMPORT: 'Clear Database before import'
- IMPORT: 'استيراد من CSV'
- IMPORTEDRECORDS: 'Imported {count} records.'
- NOCSVFILE: 'فضلاً استعرض ملف CSV للاستيراد'
- NOIMPORT: 'لايوجد شيء للاستيراد'
- RESET: Reset
- Title: 'Data Models'
- UPDATEDRECORDS: 'Updated {count} records.'
+ DELETE:
+ - null
+ DELETEDRECORDS:
+ - null
+ EMPTYBEFOREIMPORT:
+ - null
+ IMPORT:
+ - null
+ IMPORTEDRECORDS:
+ - null
+ NOCSVFILE:
+ - null
+ NOIMPORT:
+ - null
+ RESET:
+ - null
+ Title:
+ - null
+ UPDATEDRECORDS:
+ - null
ModelAdmin_ImportSpec.ss:
- IMPORTSPECFIELDS: 'Database columns'
- IMPORTSPECLINK: 'Show Specification for %s'
- IMPORTSPECRELATIONS: Relations
- IMPORTSPECTITLE: 'Specification for %s'
+ IMPORTSPECFIELDS:
+ - null
+ IMPORTSPECLINK:
+ - null
+ IMPORTSPECRELATIONS:
+ - null
+ IMPORTSPECTITLE:
+ - null
ModelAdmin_Tools.ss:
FILTER: Filter
IMPORT: Import
View
267 lang/ast.yml
@@ -3,16 +3,26 @@ ast:
ALLOWEDEXTS: 'Allowed extensions'
NEWFOLDER: NewFolder
AssetTableField:
- CREATED: 'First uploaded'
- DIM: Dimensions
- FILENAME: Filename
- FOLDER: Folder
- LASTEDIT: 'Last changed'
- OWNER: Owner
- SIZE: 'File size'
- TITLE: Title
- TYPE: 'File type'
- URL: URL
+ CREATED:
+ - null
+ DIM:
+ - null
+ FILENAME:
+ - null
+ FOLDER:
+ - null
+ LASTEDIT:
+ - null
+ OWNER:
+ - null
+ SIZE:
+ - null
+ TITLE:
+ - null
+ TYPE:
+ - null
+ URL:
+ - null
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Choose files'
DRAGFILESHERE: 'Drag files here'
@@ -59,17 +69,24 @@ ast:
ERRORNOTADMIN: 'That user is not an administrator.'
ERRORNOTREC: 'That username / password isn''t recognised'
Boolean:
- 0: 'False'
- ANY: Any
- 1: 'True'
+ 0:
+ - null
+ ANY:
+ - null
+ 1:
+ - null
CMSLoadingScreen.ss:
LOADING: Loading...
REQUIREJS: 'The CMS requires that you have JavaScript enabled.'
CMSMain:
- ACCESS: 'Access to ''{title}'' section'
- ACCESSALLINTERFACES: 'Access to all CMS sections'
- ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Overrules more specific access settings.'
- SAVE: Save
+ ACCESS:
+ - null
+ ACCESSALLINTERFACES:
+ - null
+ ACCESSALLINTERFACESHELP:
+ - null
+ SAVE:
+ - null
CMSProfileController:
MENUTITLE: 'My Profile'
ChangePasswordEmail.ss:
@@ -130,7 +147,8 @@ ast:
VALIDDATEMAXDATE: 'Your date has to be older or matching the maximum allowed date ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Your date has to be newer or matching the minimum allowed date ({date})'
DatetimeField:
- NOTSET: 'Not set'
+ NOTSET:
+ - null
Director:
INVALID_REQUEST: 'Invalid request'
DropdownField:
@@ -143,37 +161,68 @@ ast:
Enum:
ANY: Any
File:
- AviType: 'AVI video file'
- Content: Content
- CssType: 'CSS file'
- DmgType: 'Apple disk image'
- DocType: 'Word document'
- Filename: Filename
- GifType: 'GIF image - good for diagrams'
- GzType: 'GZIP compressed file'
- HtlType: 'HTML file'
- HtmlType: 'HTML file'
- INVALIDEXTENSION: 'Extension is not allowed (valid: {extensions})'
- INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extension is not allowed'
- IcoType: 'Icon image'
- JpgType: 'JPEG image - good for photos'
- JsType: 'Javascript file'
- Mp3Type: 'MP3 audio file'
- MpgType: 'MPEG video file'
- NOFILESIZE: 'Filesize is zero bytes.'
- NOVALIDUPLOAD: 'File is not a valid upload'
- Name: Name
- PLURALNAME: Ficheros
- PdfType: 'Adobe Acrobat PDF file'
- PngType: 'PNG image - good general-purpose format'
- SINGULARNAME: Ficheru
- TOOLARGE: 'Filesize is too large, maximum {size} allowed'
- TOOLARGESHORT: 'Filesize exceeds {size}'
- TiffType: 'Tagged image format'
- Title: Title
- WavType: 'WAV audo file'
- XlsType: 'Excel spreadsheet'
- ZipType: 'ZIP compressed file'
+ AviType:
+ - null
+ Content:
+ - null
+ CssType:
+ - null
+ DmgType:
+ - null
+ DocType:
+ - null
+ Filename:
+ - null
+ GifType:
+ - null
+ GzType:
+ - null
+ HtlType:
+ - null
+ HtmlType:
+ - null
+ INVALIDEXTENSION:
+ - null
+ INVALIDEXTENSIONSHORT:
+ - null
+ IcoType:
+ - null
+ JpgType:
+ - null
+ JsType:
+ - null
+ Mp3Type:
+ - null
+ MpgType:
+ - null
+ NOFILESIZE:
+ - null
+ NOVALIDUPLOAD:
+ - null
+ Name:
+ - null
+ PLURALNAME:
+ - null
+ PdfType:
+ - null
+ PngType:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
+ TOOLARGE:
+ - null
+ TOOLARGESHORT:
+ - null
+ TiffType:
+ - null
+ Title:
+ - null
+ WavType:
+ - null
+ XlsType:
+ - null
+ ZipType:
+ - null
FileIFrameField:
ATTACH: 'Attach {type}'
ATTACHONCESAVED: '{type}s can be attached once you have saved the record for the first time.'
@@ -229,7 +278,8 @@ ast:
RelationSearch: 'Relation search'
ResetFilter: Reset
GridFieldAction_Delete:
- DeletePermissionsFailure: 'No delete permissions'
+ DeletePermissionsFailure:
+ - null
GridFieldDetailForm:
CancelBtn: Cancel
Create: Create
@@ -262,7 +312,8 @@ ast:
ResultDeleted: 'Deleted %d groups'
ResultUpdated: 'Updated %d groups'
Hierarchy:
- InfiniteLoopNotAllowed: 'Infinite loop found within the "{type}" hierarchy. Please change the parent to resolve this'
+ InfiniteLoopNotAllowed:
+ - null
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Add URL'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Details &amp; dimensions'
@@ -309,10 +360,13 @@ ast:
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'The URL ''{url}'' could not be turned into a media resource.'
UpdateMEDIA: 'Update Media'
Image:
- PLURALNAME: Files
- SINGULARNAME: File
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
ImageField:
- IMAGE: Image
+ IMAGE:
+ - null
Image_Cached:
PLURALNAME: Files
SINGULARNAME: File
@@ -333,8 +387,10 @@ ast:
SAVEDUP: Saved.
VersionUnknown: unknown
LeftAndMain_Menu.ss:
- Hello: Hi
- LOGOUT: 'Log out'
+ Hello:
+ - null
+ LOGOUT:
+ - null
LoginAttempt:
Email: 'Email Address'
IP: 'IP Address'
@@ -387,26 +443,45 @@ ast:
MemberAuthenticator:
TITLE: 'E-mail &amp; Password'
MemberDatetimeOptionsetField:
- AMORPM: 'AM (Ante meridiem) or PM (Post meridiem)'
+ AMORPM:
+ - null
'APPLY FILTER': 'Apply Filter'
- Custom: Custom
- DATEFORMATBAD: 'Date format is invalid'
- DAYNOLEADING: 'Day of month without leading zero'
- DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'One or more digits representing a decimal fraction of a second'
- FOURDIGITYEAR: 'Four-digit year'
- FULLNAMEMONTH: 'Full name of month (e.g. June)'
- HOURNOLEADING: 'Hour without leading zero'
- MINUTENOLEADING: 'Minute without leading zero'
- MONTHNOLEADING: 'Month digit without leading zero'
- Preview: Preview
- SHORTMONTH: 'Short name of month (e.g. Jun)'
- TOGGLEHELP: 'Toggle formatting help'
- TWODIGITDAY: 'Two-digit day of month'
- TWODIGITHOUR: 'Two digits of hour (00 through 23)'
- TWODIGITMINUTE: 'Two digits of minute (00 through 59)'
- TWODIGITMONTH: 'Two-digit month (01=January, etc.)'
- TWODIGITSECOND: 'Two digits of second (00 through 59)'
- TWODIGITYEAR: 'Two-digit year'
+ Custom:
+ - null
+ DATEFORMATBAD:
+ - null
+ DAYNOLEADING:
+ - null
+ DIGITSDECFRACTIONSECOND:
+ - null
+ FOURDIGITYEAR:
+ - null
+ FULLNAMEMONTH:
+ - null
+ HOURNOLEADING:
+ - null
+ MINUTENOLEADING:
+ - null
+ MONTHNOLEADING:
+ - null
+ Preview:
+ - null
+ SHORTMONTH:
+ - null
+ TOGGLEHELP:
+ - null
+ TWODIGITDAY:
+ - null
+ TWODIGITHOUR:
+ - null
+ TWODIGITMINUTE:
+ - null
+ TWODIGITMONTH:
+ - null
+ TWODIGITSECOND:
+ - null
+ TWODIGITYEAR:
+ - null
MemberImportForm:
Help1: '<p>Import users in <em>CSV format</em> (comma-separated values). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Show advanced usage</a></small></p>'
Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing users are matched by their unique <em>Code</em> property, and updated with any new values from the imported file.</li> <li>Groups can be assigned by the <em>Groups</em> column. Groups are identified by their <em>Code</em> property, multiple groups can be separated by comma. Existing group memberships are not cleared.</li> </ul></div>'
@@ -419,21 +494,35 @@ ast:
SINGULARNAME: 'Member Password'
MemberTableField: null
ModelAdmin:
- DELETE: Delete
- DELETEDRECORDS: 'Deleted {count} records.'
- EMPTYBEFOREIMPORT: 'Clear Database before import'
- IMPORT: 'Import from CSV'
- IMPORTEDRECORDS: 'Imported {count} records.'
- NOCSVFILE: 'Please browse for a CSV file to import'
- NOIMPORT: 'Nothing to import'
- RESET: Reset
- Title: 'Data Models'
- UPDATEDRECORDS: 'Updated {count} records.'
+ DELETE:
+ - null
+ DELETEDRECORDS:
+ - null
+ EMPTYBEFOREIMPORT:
+ - null
+ IMPORT:
+ - null
+ IMPORTEDRECORDS:
+ - null
+ NOCSVFILE:
+ - null
+ NOIMPORT:
+ - null
+ RESET:
+ - null
+ Title:
+ - null
+ UPDATEDRECORDS:
+ - null
ModelAdmin_ImportSpec.ss:
- IMPORTSPECFIELDS: 'Database columns'
- IMPORTSPECLINK: 'Show Specification for %s'
- IMPORTSPECRELATIONS: Relations
- IMPORTSPECTITLE: 'Specification for %s'
+ IMPORTSPECFIELDS:
+ - null
+ IMPORTSPECLINK:
+ - null
+ IMPORTSPECRELATIONS:
+ - null
+ IMPORTSPECTITLE:
+ - null
ModelAdmin_Tools.ss:
FILTER: Filter
IMPORT: Import
View
267 lang/az.yml
@@ -3,16 +3,26 @@ az:
ALLOWEDEXTS: 'Allowed extensions'
NEWFOLDER: NewFolder
AssetTableField:
- CREATED: 'First uploaded'
- DIM: Dimensions
- FILENAME: Filename
- FOLDER: Folder
- LASTEDIT: 'Last changed'
- OWNER: Owner
- SIZE: 'File size'
- TITLE: Title
- TYPE: 'File type'
- URL: URL
+ CREATED:
+ - null
+ DIM:
+ - null
+ FILENAME:
+ - null
+ FOLDER:
+ - null
+ LASTEDIT:
+ - null
+ OWNER:
+ - null
+ SIZE:
+ - null
+ TITLE:
+ - null
+ TYPE:
+ - null
+ URL:
+ - null
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Choose files'
DRAGFILESHERE: 'Drag files here'
@@ -59,17 +69,24 @@ az:
ERRORNOTADMIN: 'İstifadəçi administrator deyil'
ERRORNOTREC: 'Belə istifadəçi adı və ya parol tanınmadı'
Boolean:
- 0: Yox
- ANY: İstənilən
- 1: Bəli
+ 0:
+ - null
+ ANY:
+ - null
+ 1:
+ - null
CMSLoadingScreen.ss:
LOADING: Loading...
REQUIREJS: 'The CMS requires that you have JavaScript enabled.'
CMSMain:
- ACCESS: 'Access to ''{title}'' section'
- ACCESSALLINTERFACES: 'Access to all CMS sections'
- ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Overrules more specific access settings.'
- SAVE: 'Yadda saxla'
+ ACCESS:
+ - null
+ ACCESSALLINTERFACES:
+ - null
+ ACCESSALLINTERFACESHELP:
+ - null
+ SAVE:
+ - null
CMSProfileController:
MENUTITLE: 'My Profile'
ChangePasswordEmail.ss:
@@ -130,7 +147,8 @@ az:
VALIDDATEMAXDATE: 'Your date has to be older or matching the maximum allowed date ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Your date has to be newer or matching the minimum allowed date ({date})'
DatetimeField:
- NOTSET: 'Not set'
+ NOTSET:
+ - null
Director:
INVALID_REQUEST: 'Invalid request'
DropdownField:
@@ -143,37 +161,68 @@ az:
Enum:
ANY: İxtiyari
File:
- AviType: 'AVI video file'
- Content: Məzmun
- CssType: 'CSS file'
- DmgType: 'Apple disk image'
- DocType: 'Word document'
- Filename: 'Faylın adı'
- GifType: 'GIF image - good for diagrams'
- GzType: 'GZIP compressed file'
- HtlType: 'HTML file'
- HtmlType: 'HTML file'
- INVALIDEXTENSION: 'Extension is not allowed (valid: {extensions})'
- INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extension is not allowed'
- IcoType: 'Icon image'
- JpgType: 'JPEG image - good for photos'
- JsType: 'Javascript file'
- Mp3Type: 'MP3 audio file'
- MpgType: 'MPEG video file'
- NOFILESIZE: 'Faylın ölçüsü sıfır baytdır'
- NOVALIDUPLOAD: 'Fayl yükləmək üçün yararlı deyil'
- Name: Ad
- PLURALNAME: Fayllar
- PdfType: 'Adobe Acrobat PDF file'
- PngType: 'PNG image - good general-purpose format'
- SINGULARNAME: Fayl
- TOOLARGE: 'Filesize is too large, maximum {size} allowed'
- TOOLARGESHORT: 'Filesize exceeds {size}'
- TiffType: 'Tagged image format'
- Title: Başlıq
- WavType: 'WAV audo file'
- XlsType: 'Excel spreadsheet'
- ZipType: 'ZIP compressed file'
+ AviType:
+ - null
+ Content:
+ - null
+ CssType:
+ - null
+ DmgType:
+ - null
+ DocType:
+ - null
+ Filename:
+ - null
+ GifType:
+ - null
+ GzType:
+ - null
+ HtlType:
+ - null
+ HtmlType:
+ - null
+ INVALIDEXTENSION:
+ - null
+ INVALIDEXTENSIONSHORT:
+ - null
+ IcoType:
+ - null
+ JpgType:
+ - null
+ JsType:
+ - null
+ Mp3Type:
+ - null
+ MpgType:
+ - null
+ NOFILESIZE:
+ - null
+ NOVALIDUPLOAD:
+ - null
+ Name:
+ - null
+ PLURALNAME:
+ - null
+ PdfType:
+ - null
+ PngType:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
+ TOOLARGE:
+ - null
+ TOOLARGESHORT:
+ - null
+ TiffType:
+ - null
+ Title:
+ - null
+ WavType:
+ - null
+ XlsType:
+ - null
+ ZipType:
+ - null
FileIFrameField:
ATTACH: 'Attach {type}'
ATTACHONCESAVED: '{type}s can be attached once you have saved the record for the first time.'
@@ -229,7 +278,8 @@ az:
RelationSearch: 'Relation search'
ResetFilter: Reset
GridFieldAction_Delete:
- DeletePermissionsFailure: 'No delete permissions'
+ DeletePermissionsFailure:
+ - null
GridFieldDetailForm:
CancelBtn: Cancel
Create: Create
@@ -262,7 +312,8 @@ az:
ResultDeleted: 'Deleted %d groups'
ResultUpdated: 'Updated %d groups'
Hierarchy:
- InfiniteLoopNotAllowed: 'Infinite loop found within the "{type}" hierarchy. Please change the parent to resolve this'
+ InfiniteLoopNotAllowed:
+ - null
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Add URL'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Details &amp; dimensions'
@@ -309,10 +360,13 @@ az:
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'The URL ''{url}'' could not be turned into a media resource.'
UpdateMEDIA: 'Update Media'
Image:
- PLURALNAME: Files
- SINGULARNAME: File
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
ImageField:
- IMAGE: Şəkil
+ IMAGE:
+ - null
Image_Cached:
PLURALNAME: Files
SINGULARNAME: File
@@ -333,8 +387,10 @@ az:
SAVEDUP: Saved.
VersionUnknown: unknown
LeftAndMain_Menu.ss:
- Hello: Hi
- LOGOUT: 'Log out'
+ Hello:
+ - null
+ LOGOUT:
+ - null
LoginAttempt:
Email: E-poçt
IP: 'İP ünvan'
@@ -387,26 +443,45 @@ az:
MemberAuthenticator:
TITLE: 'E-poçt &amp; Parol'
MemberDatetimeOptionsetField:
- AMORPM: 'AM (Ante meridiem) or PM (Post meridiem)'
+ AMORPM:
+ - null
'APPLY FILTER': 'Apply Filter'
- Custom: Custom
- DATEFORMATBAD: 'Date format is invalid'
- DAYNOLEADING: 'Day of month without leading zero'
- DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'One or more digits representing a decimal fraction of a second'
- FOURDIGITYEAR: 'Four-digit year'
- FULLNAMEMONTH: 'Full name of month (e.g. June)'
- HOURNOLEADING: 'Hour without leading zero'
- MINUTENOLEADING: 'Minute without leading zero'
- MONTHNOLEADING: 'Month digit without leading zero'
- Preview: Preview
- SHORTMONTH: 'Short name of month (e.g. Jun)'
- TOGGLEHELP: 'Toggle formatting help'
- TWODIGITDAY: 'Two-digit day of month'
- TWODIGITHOUR: 'Two digits of hour (00 through 23)'
- TWODIGITMINUTE: 'Two digits of minute (00 through 59)'
- TWODIGITMONTH: 'Two-digit month (01=January, etc.)'
- TWODIGITSECOND: 'Two digits of second (00 through 59)'
- TWODIGITYEAR: 'Two-digit year'
+ Custom:
+ - null
+ DATEFORMATBAD:
+ - null
+ DAYNOLEADING:
+ - null
+ DIGITSDECFRACTIONSECOND:
+ - null
+ FOURDIGITYEAR:
+ - null
+ FULLNAMEMONTH:
+ - null
+ HOURNOLEADING:
+ - null
+ MINUTENOLEADING:
+ - null
+ MONTHNOLEADING:
+ - null
+ Preview:
+ - null
+ SHORTMONTH:
+ - null
+ TOGGLEHELP:
+ - null
+ TWODIGITDAY:
+ - null
+ TWODIGITHOUR:
+ - null
+ TWODIGITMINUTE:
+ - null
+ TWODIGITMONTH:
+ - null
+ TWODIGITSECOND:
+ - null
+ TWODIGITYEAR:
+ - null
MemberImportForm:
Help1: '<p>Import users in <em>CSV format</em> (comma-separated values). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Show advanced usage</a></small></p>'
Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing users are matched by their unique <em>Code</em> property, and updated with any new values from the imported file.</li> <li>Groups can be assigned by the <em>Groups</em> column. Groups are identified by their <em>Code</em> property, multiple groups can be separated by comma. Existing group memberships are not cleared.</li> </ul></div>'
@@ -419,21 +494,35 @@ az:
SINGULARNAME: 'Member Password'
MemberTableField: null
ModelAdmin:
- DELETE: Delete
- DELETEDRECORDS: 'Deleted {count} records.'
- EMPTYBEFOREIMPORT: 'Clear Database before import'
- IMPORT: 'Import from CSV'
- IMPORTEDRECORDS: 'Imported {count} records.'
- NOCSVFILE: 'Please browse for a CSV file to import'
- NOIMPORT: 'Nothing to import'
- RESET: Reset
- Title: 'Data Models'
- UPDATEDRECORDS: 'Updated {count} records.'
+ DELETE:
+ - null
+ DELETEDRECORDS:
+ - null
+ EMPTYBEFOREIMPORT:
+ - null
+ IMPORT:
+ - null
+ IMPORTEDRECORDS:
+ - null
+ NOCSVFILE:
+ - null
+ NOIMPORT:
+ - null
+ RESET:
+ - null
+ Title:
+ - null
+ UPDATEDRECORDS:
+ - null
ModelAdmin_ImportSpec.ss:
- IMPORTSPECFIELDS: 'Database columns'
- IMPORTSPECLINK: 'Show Specification for %s'
- IMPORTSPECRELATIONS: Relations
- IMPORTSPECTITLE: 'Specification for %s'
+ IMPORTSPECFIELDS:
+ - null
+ IMPORTSPECLINK:
+ - null
+ IMPORTSPECRELATIONS:
+ - null
+ IMPORTSPECTITLE:
+ - null
ModelAdmin_Tools.ss:
FILTER: Filter
IMPORT: Import
View
267 lang/bg.yml
@@ -3,16 +3,26 @@ bg:
ALLOWEDEXTS: 'Allowed extensions'
NEWFOLDER: НоваПапка
AssetTableField:
- CREATED: Създаден
- DIM: Размери
- FILENAME: 'Име на файл'
- FOLDER: Папка
- LASTEDIT: 'Последна промяна'
- OWNER: Собственик
- SIZE: 'Големина на файла'
- TITLE: Заглавие
- TYPE: 'Тип на файла'
- URL: URL
+ CREATED:
+ - null
+ DIM:
+ - null
+ FILENAME:
+ - null
+ FOLDER:
+ - null
+ LASTEDIT:
+ - null
+ OWNER:
+ - null
+ SIZE:
+ - null
+ TITLE:
+ - null
+ TYPE:
+ - null
+ URL:
+ - null
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Избери файлове'
DRAGFILESHERE: 'Завлечете файловете тук'
@@ -59,17 +69,24 @@ bg:
ERRORNOTADMIN: 'Този потребител не е администратор.'
ERRORNOTREC: 'Това потребителско име / парола не е разпознато'
Boolean:
- 0: 'False'
- ANY: Any
- 1: 'True'
+ 0:
+ - null
+ ANY:
+ - null
+ 1:
+ - null
CMSLoadingScreen.ss:
LOADING: 'Зареждане ...'
REQUIREJS: 'The CMS requires that you have JavaScript enabled.'
CMSMain:
- ACCESS: 'Достъп до секция ''{title}'''
- ACCESSALLINTERFACES: 'Достъп до всички секции на CMS'
- ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Overrules more specific access settings.'
- SAVE: Запис
+ ACCESS:
+ - null
+ ACCESSALLINTERFACES:
+ - null
+ ACCESSALLINTERFACESHELP:
+ - null
+ SAVE:
+ - null
CMSProfileController:
MENUTITLE: 'Моят профил'
ChangePasswordEmail.ss:
@@ -130,7 +147,8 @@ bg:
VALIDDATEMAXDATE: 'Датата трябва да бъде същата или преди ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Датата трябва да бъде същата или след ({date})'
DatetimeField:
- NOTSET: 'Not set'
+ NOTSET:
+ - null
Director:
INVALID_REQUEST: 'Грешна заявка'
DropdownField:
@@ -143,37 +161,68 @@ bg:
Enum:
ANY: Някой
File:
- AviType: 'AVI video file'
- Content: Съдържание
- CssType: 'CSS file'
- DmgType: 'Apple disk image'
- DocType: 'Word document'
- Filename: 'Име на файл'
- GifType: 'GIF image - good for diagrams'
- GzType: 'GZIP compressed file'
- HtlType: 'HTML file'
- HtmlType: 'HTML file'
- INVALIDEXTENSION: 'Това разширение не е разрешено (разрешени са: {extensions})'
- INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Това разширение не е разрешено'
- IcoType: 'Icon image'
- JpgType: 'JPEG image - good for photos'
- JsType: 'Javascript file'
- Mp3Type: 'MP3 audio file'
- MpgType: 'MPEG video file'
- NOFILESIZE: 'Размер на файла е нула байта.'
- NOVALIDUPLOAD: 'Невалиден файл за качване'
- Name: Име
- PLURALNAME: Файлове
- PdfType: 'Adobe Acrobat PDF file'
- PngType: 'PNG image - good general-purpose format'
- SINGULARNAME: Файл
- TOOLARGE: 'Много голям файл, разрешено е до {size}'
- TOOLARGESHORT: 'Големината на файла надхвърля {size}'
- TiffType: 'Tagged image format'
- Title: Заглавие
- WavType: 'WAV audo file'
- XlsType: 'Excel spreadsheet'
- ZipType: 'ZIP compressed file'
+ AviType:
+ - null
+ Content:
+ - null
+ CssType:
+ - null
+ DmgType:
+ - null
+ DocType:
+ - null
+ Filename:
+ - null
+ GifType:
+ - null
+ GzType:
+ - null
+ HtlType:
+ - null
+ HtmlType:
+ - null
+ INVALIDEXTENSION:
+ - null
+ INVALIDEXTENSIONSHORT:
+ - null
+ IcoType:
+ - null
+ JpgType:
+ - null
+ JsType:
+ - null
+ Mp3Type:
+ - null
+ MpgType:
+ - null
+ NOFILESIZE:
+ - null
+ NOVALIDUPLOAD:
+ - null
+ Name:
+ - null
+ PLURALNAME:
+ - null
+ PdfType:
+ - null
+ PngType:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
+ TOOLARGE:
+ - null
+ TOOLARGESHORT:
+ - null
+ TiffType:
+ - null
+ Title:
+ - null
+ WavType:
+ - null
+ XlsType:
+ - null
+ ZipType:
+ - null
FileIFrameField:
ATTACH: 'Прикачи {type}'
ATTACHONCESAVED: '{type} може да бъде прикачен след като записът се съхрани за първи път.'
@@ -229,7 +278,8 @@ bg:
RelationSearch: 'Търсене на връзка'
ResetFilter: Изчистване
GridFieldAction_Delete:
- DeletePermissionsFailure: 'Изтриването не е разрешено'
+ DeletePermissionsFailure:
+ - null
GridFieldDetailForm:
CancelBtn: Cancel
Create: Създай
@@ -262,7 +312,8 @@ bg:
ResultDeleted: 'Бяха изтрити %d групи'
ResultUpdated: 'Бяха обновени %d групи'
Hierarchy:
- InfiniteLoopNotAllowed: 'Infinite loop found within the "{type}" hierarchy. Please change the parent to resolve this'
+ InfiniteLoopNotAllowed:
+ - null
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Добави URL'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Детайли и размери'
@@ -309,10 +360,13 @@ bg:
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'URL адресът ''{url}'' не може да бъде превърнат в медиен ресурс.'
UpdateMEDIA: 'Актуализация на медиа'
Image:
- PLURALNAME: Files
- SINGULARNAME: File
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
ImageField:
- IMAGE: Изображение
+ IMAGE:
+ - null
Image_Cached:
PLURALNAME: Files
SINGULARNAME: File
@@ -333,8 +387,10 @@ bg:
SAVEDUP: Записано
VersionUnknown: непозната
LeftAndMain_Menu.ss:
- Hello: Здравей
- LOGOUT: Излизане
+ Hello:
+ - null
+ LOGOUT:
+ - null
LoginAttempt:
Email: 'Email адрес'
IP: 'IP адрес'
@@ -387,26 +443,45 @@ bg:
MemberAuthenticator:
TITLE: 'email и парола'
MemberDatetimeOptionsetField:
- AMORPM: 'АМ (преди обед) или РМ (следобед)'
+ AMORPM:
+ - null
'APPLY FILTER': 'Приложи филтър'
- Custom: Произволно
- DATEFORMATBAD: 'Невалиден формат на датата'
- DAYNOLEADING: 'Ден от месеца без водеща нула'
- DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'Една или повече цифри, представляващи десетичната част на секундата'
- FOURDIGITYEAR: 'Четирицифрена година'
- FULLNAMEMONTH: 'Пълно наименование на месец (напр. Януари)'
- HOURNOLEADING: 'Час без водеща нула'
- MINUTENOLEADING: 'Минути без водеща нула'
- MONTHNOLEADING: 'Месец без водеща нула'
- Preview: Преглед
- SHORTMONTH: 'Кратко изписване на месеца (напр. Яну)'
- TOGGLEHELP: 'Помощ за форматирането'
- TWODIGITDAY: 'Двуцифрен ден от месеца'
- TWODIGITHOUR: 'Час с водеща нула (00 до 23)'
- TWODIGITMINUTE: 'Минути с водеща нула (00 до 59)'
- TWODIGITMONTH: 'Месец с водеща нула (01=Януари, и т.н.)'
- TWODIGITSECOND: 'Секунди с водеща нула (00 до 59)'
- TWODIGITYEAR: 'Двуцифрена година'
+ Custom:
+ - null
+ DATEFORMATBAD:
+ - null
+ DAYNOLEADING:
+ - null
+ DIGITSDECFRACTIONSECOND:
+ - null
+ FOURDIGITYEAR:
+ - null
+ FULLNAMEMONTH:
+ - null
+ HOURNOLEADING:
+ - null
+ MINUTENOLEADING:
+ - null
+ MONTHNOLEADING:
+ - null
+ Preview:
+ - null
+ SHORTMONTH:
+ - null
+ TOGGLEHELP:
+ - null
+ TWODIGITDAY:
+ - null
+ TWODIGITHOUR:
+ - null
+ TWODIGITMINUTE:
+ - null
+ TWODIGITMONTH:
+ - null
+ TWODIGITSECOND:
+ - null
+ TWODIGITYEAR:
+ - null
MemberImportForm:
Help1: '<p>Внасяне на потебители в <em>CSV формат</em> (comma-separated values). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Покажи начин на употреба</a></small></p>'
Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing users are matched by their unique <em>Code</em> property, and updated with any new values from the imported file.</li> <li>Groups can be assigned by the <em>Groups</em> column. Groups are identified by their <em>Code</em> property, multiple groups can be separated by comma. Existing group memberships are not cleared.</li> </ul></div>'
@@ -419,21 +494,35 @@ bg:
SINGULARNAME: 'Member Password'
MemberTableField: null
ModelAdmin:
- DELETE: Изтрий
- DELETEDRECORDS: 'Бяха изтрити {count} записа.'
- EMPTYBEFOREIMPORT: 'Clear Database before import'
- IMPORT: 'Внасяне от CSV'
- IMPORTEDRECORDS: 'Бяха внесени {count} записа.'
- NOCSVFILE: 'Преглед на CSV файл за внасяне'
- NOIMPORT: 'Нищо за внасяне'
- RESET: Нулиране
- Title: 'Data Models'
- UPDATEDRECORDS: 'Бяха обновени {count} записа.'
+ DELETE:
+ - null
+ DELETEDRECORDS:
+ - null
+ EMPTYBEFOREIMPORT:
+ - null
+ IMPORT:
+ - null
+ IMPORTEDRECORDS:
+ - null
+ NOCSVFILE:
+ - null
+ NOIMPORT:
+ - null
+ RESET:
+ - null
+ Title:
+ - null
+ UPDATEDRECORDS:
+ - null
ModelAdmin_ImportSpec.ss:
- IMPORTSPECFIELDS: 'Database columns'
- IMPORTSPECLINK: 'Show Specification for %s'
- IMPORTSPECRELATIONS: Relations
- IMPORTSPECTITLE: 'Specification for %s'
+ IMPORTSPECFIELDS:
+ - null
+ IMPORTSPECLINK:
+ - null
+ IMPORTSPECRELATIONS:
+ - null
+ IMPORTSPECTITLE:
+ - null
ModelAdmin_Tools.ss:
FILTER: Филтър
IMPORT: Внасяне
View
267 lang/bs.yml
@@ -3,16 +3,26 @@ bs:
ALLOWEDEXTS: 'Allowed extensions'
NEWFOLDER: NoviDirektorij
AssetTableField:
- CREATED: 'Prvo postavljeno'
- DIM: Dimenzije
- FILENAME: 'Ime datoteke'
- FOLDER: Folder
- LASTEDIT: 'Zadnja promjena'
- OWNER: Vlasnik
- SIZE: Veličina
- TITLE: Naslov
- TYPE: Tip
- URL: URL
+ CREATED:
+ - null
+ DIM:
+ - null
+ FILENAME:
+ - null
+ FOLDER:
+ - null
+ LASTEDIT:
+ - null
+ OWNER:
+ - null
+ SIZE:
+ - null
+ TITLE:
+ - null
+ TYPE:
+ - null
+ URL:
+ - null
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Choose files'
DRAGFILESHERE: 'Drag files here'
@@ -59,17 +69,24 @@ bs:
ERRORNOTADMIN: 'Ovaj korisnik nije administrator.'
ERRORNOTREC: 'Korisničko ime / šifra nije prepoznata'
Boolean:
- 0: 'False'
- ANY: Any
- 1: 'True'
+ 0:
+ - null
+ ANY:
+ - null
+ 1:
+ - null
CMSLoadingScreen.ss:
LOADING: Loading...
REQUIREJS: 'The CMS requires that you have JavaScript enabled.'
CMSMain:
- ACCESS: 'Access to ''{title}'' section'
- ACCESSALLINTERFACES: 'Access to all CMS sections'
- ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Overrules more specific access settings.'
- SAVE: Snimi
+ ACCESS:
+ - null
+ ACCESSALLINTERFACES:
+ - null
+ ACCESSALLINTERFACESHELP:
+ - null
+ SAVE:
+ - null
CMSProfileController:
MENUTITLE: 'My Profile'
ChangePasswordEmail.ss:
@@ -130,7 +147,8 @@ bs:
VALIDDATEMAXDATE: 'Your date has to be older or matching the maximum allowed date ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Your date has to be newer or matching the minimum allowed date ({date})'
DatetimeField:
- NOTSET: 'Not set'
+ NOTSET:
+ - null
Director:
INVALID_REQUEST: 'Invalid request'
DropdownField:
@@ -143,37 +161,68 @@ bs:
Enum:
ANY: Any
File:
- AviType: 'AVI video file'
- Content: Content
- CssType: 'CSS file'
- DmgType: 'Apple disk image'
- DocType: 'Word document'
- Filename: Filename
- GifType: 'GIF image - good for diagrams'
- GzType: 'GZIP compressed file'
- HtlType: 'HTML file'
- HtmlType: 'HTML file'
- INVALIDEXTENSION: 'Extension is not allowed (valid: {extensions})'
- INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extension is not allowed'
- IcoType: 'Icon image'
- JpgType: 'JPEG image - good for photos'
- JsType: 'Javascript file'
- Mp3Type: 'MP3 audio file'
- MpgType: 'MPEG video file'
- NOFILESIZE: 'Veličina datoteke je nula bajta.'
- NOVALIDUPLOAD: 'File is not a valid upload'
- Name: Name
- PLURALNAME: Files
- PdfType: 'Adobe Acrobat PDF file'
- PngType: 'PNG image - good general-purpose format'
- SINGULARNAME: File
- TOOLARGE: 'Filesize is too large, maximum {size} allowed'
- TOOLARGESHORT: 'Filesize exceeds {size}'
- TiffType: 'Tagged image format'
- Title: Title
- WavType: 'WAV audo file'
- XlsType: 'Excel spreadsheet'
- ZipType: 'ZIP compressed file'
+ AviType:
+ - null
+ Content:
+ - null
+ CssType:
+ - null
+ DmgType:
+ - null
+ DocType:
+ - null
+ Filename:
+ - null
+ GifType:
+ - null
+ GzType:
+ - null
+ HtlType:
+ - null
+ HtmlType:
+ - null
+ INVALIDEXTENSION:
+ - null
+ INVALIDEXTENSIONSHORT:
+ - null
+ IcoType:
+ - null
+ JpgType:
+ - null
+ JsType:
+ - null
+ Mp3Type:
+ - null
+ MpgType:
+ - null
+ NOFILESIZE:
+ - null
+ NOVALIDUPLOAD:
+ - null
+ Name:
+ - null
+ PLURALNAME:
+ - null
+ PdfType:
+ - null
+ PngType:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
+ TOOLARGE:
+ - null
+ TOOLARGESHORT:
+ - null
+ TiffType:
+ - null
+ Title:
+ - null
+ WavType:
+ - null
+ XlsType:
+ - null
+ ZipType:
+ - null
FileIFrameField:
ATTACH: 'Attach {type}'
ATTACHONCESAVED: '{type}s can be attached once you have saved the record for the first time.'
@@ -229,7 +278,8 @@ bs:
RelationSearch: 'Relation search'
ResetFilter: Reset
GridFieldAction_Delete:
- DeletePermissionsFailure: 'No delete permissions'
+ DeletePermissionsFailure:
+ - null
GridFieldDetailForm:
CancelBtn: Cancel
Create: Create
@@ -262,7 +312,8 @@ bs:
ResultDeleted: 'Deleted %d groups'
ResultUpdated: 'Updated %d groups'
Hierarchy:
- InfiniteLoopNotAllowed: 'Infinite loop found within the "{type}" hierarchy. Please change the parent to resolve this'
+ InfiniteLoopNotAllowed:
+ - null
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Add URL'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Details &amp; dimensions'
@@ -309,10 +360,13 @@ bs:
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'The URL ''{url}'' could not be turned into a media resource.'
UpdateMEDIA: 'Update Media'
Image:
- PLURALNAME: Files
- SINGULARNAME: File
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
ImageField:
- IMAGE: Image
+ IMAGE:
+ - null
Image_Cached:
PLURALNAME: Files
SINGULARNAME: File
@@ -333,8 +387,10 @@ bs:
SAVEDUP: Saved.
VersionUnknown: unknown
LeftAndMain_Menu.ss:
- Hello: Hi
- LOGOUT: 'Log out'
+ Hello:
+ - null
+ LOGOUT:
+ - null
LoginAttempt:
Email: 'Email Address'
IP: 'IP Address'
@@ -387,26 +443,45 @@ bs:
MemberAuthenticator:
TITLE: 'E-mail i šifra'
MemberDatetimeOptionsetField:
- AMORPM: 'AM (Ante meridiem) or PM (Post meridiem)'
+ AMORPM:
+ - null
'APPLY FILTER': 'Apply Filter'
- Custom: Custom
- DATEFORMATBAD: 'Date format is invalid'
- DAYNOLEADING: 'Day of month without leading zero'
- DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'One or more digits representing a decimal fraction of a second'
- FOURDIGITYEAR: 'Four-digit year'
- FULLNAMEMONTH: 'Full name of month (e.g. June)'
- HOURNOLEADING: 'Hour without leading zero'
- MINUTENOLEADING: 'Minute without leading zero'
- MONTHNOLEADING: 'Month digit without leading zero'
- Preview: Preview
- SHORTMONTH: 'Short name of month (e.g. Jun)'
- TOGGLEHELP: 'Toggle formatting help'
- TWODIGITDAY: 'Two-digit day of month'
- TWODIGITHOUR: 'Two digits of hour (00 through 23)'
- TWODIGITMINUTE: 'Two digits of minute (00 through 59)'
- TWODIGITMONTH: 'Two-digit month (01=January, etc.)'
- TWODIGITSECOND: 'Two digits of second (00 through 59)'
- TWODIGITYEAR: 'Two-digit year'
+ Custom:
+ - null
+ DATEFORMATBAD:
+ - null
+ DAYNOLEADING:
+ - null
+ DIGITSDECFRACTIONSECOND:
+ - null
+ FOURDIGITYEAR:
+ - null
+ FULLNAMEMONTH:
+ - null
+ HOURNOLEADING:
+ - null
+ MINUTENOLEADING:
+ - null
+ MONTHNOLEADING:
+ - null
+ Preview:
+ - null
+ SHORTMONTH:
+ - null
+ TOGGLEHELP:
+ - null
+ TWODIGITDAY:
+ - null
+ TWODIGITHOUR:
+ - null
+ TWODIGITMINUTE:
+ - null
+ TWODIGITMONTH:
+ - null
+ TWODIGITSECOND:
+ - null
+ TWODIGITYEAR:
+ - null
MemberImportForm:
Help1: '<p>Import users in <em>CSV format</em> (comma-separated values). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Show advanced usage</a></small></p>'
Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing users are matched by their unique <em>Code</em> property, and updated with any new values from the imported file.</li> <li>Groups can be assigned by the <em>Groups</em> column. Groups are identified by their <em>Code</em> property, multiple groups can be separated by comma. Existing group memberships are not cleared.</li> </ul></div>'
@@ -419,21 +494,35 @@ bs:
SINGULARNAME: 'Member Password'
MemberTableField: null
ModelAdmin:
- DELETE: Delete
- DELETEDRECORDS: 'Deleted {count} records.'
- EMPTYBEFOREIMPORT: 'Clear Database before import'
- IMPORT: 'Import from CSV'
- IMPORTEDRECORDS: 'Imported {count} records.'
- NOCSVFILE: 'Please browse for a CSV file to import'
- NOIMPORT: 'Nothing to import'
- RESET: Reset
- Title: 'Data Models'
- UPDATEDRECORDS: 'Updated {count} records.'
+ DELETE:
+ - null
+ DELETEDRECORDS:
+ - null
+ EMPTYBEFOREIMPORT:
+ - null
+ IMPORT:
+ - null
+ IMPORTEDRECORDS:
+ - null
+ NOCSVFILE:
+ - null
+ NOIMPORT:
+ - null
+ RESET:
+ - null
+ Title:
+ - null
+ UPDATEDRECORDS:
+ - null
ModelAdmin_ImportSpec.ss:
- IMPORTSPECFIELDS: 'Database columns'
- IMPORTSPECLINK: 'Show Specification for %s'
- IMPORTSPECRELATIONS: Relations
- IMPORTSPECTITLE: 'Specification for %s'
+ IMPORTSPECFIELDS:
+ - null
+ IMPORTSPECLINK:
+ - null
+ IMPORTSPECRELATIONS:
+ - null
+ IMPORTSPECTITLE:
+ - null
ModelAdmin_Tools.ss:
FILTER: Filter
IMPORT: Import
View
267 lang/ca.yml
@@ -3,16 +3,26 @@ ca:
ALLOWEDEXTS: 'Allowed extensions'
NEWFOLDER: NovaCarpeta
AssetTableField:
- CREATED: 'Carregat per primer cop'
- DIM: Dimensions
- FILENAME: 'Nom del fitxer'
- FOLDER: Folder
- LASTEDIT: 'Darrer canvi'
- OWNER: Propietari
- SIZE: Mida
- TITLE: Títol
- TYPE: Tipus
- URL: URL
+ CREATED:
+ - null
+ DIM:
+ - null
+ FILENAME:
+ - null
+ FOLDER:
+ - null
+ LASTEDIT:
+ - null
+ OWNER:
+ - null
+ SIZE:
+ - null
+ TITLE:
+ - null
+ TYPE:
+ - null
+ URL:
+ - null
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Choose files'
DRAGFILESHERE: 'Drag files here'