Permalink
Browse files

ENHANCEMENT: Maori language javascript

  • Loading branch information...
adrexia committed Jul 26, 2012
1 parent 39c6606 commit 55ec92d40e51a733ab0ca75f8637441b9ba2f0b8
Showing with 53 additions and 0 deletions.
  1. +14 −0 admin/javascript/lang/mi_NZ.js
  2. +39 −0 javascript/lang/mi_NZ.js
@@ -0,0 +1,14 @@
+if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
+ if(typeof(console) != 'undefined') console.error('Class ss.i18n not defined');
+} else {
+ ss.i18n.addDictionary('mi_NZ', {
+ 'LeftAndMain.CONFIRMUNSAVED': "Kei te hiahia whakatere atu i tēnei whārangi?\n\nWHAKATŪPATO: Kāore anō ō huringa kia tiakina.\n\nPēhi AE kia haere tonu, Whakakore rānei kia noho i te whārangi onāianei.",
+ 'LeftAndMain.CONFIRMUNSAVEDSHORT': "WHAKATŪPATO: Kāore anō ō huringa kia tiakina.",
+ 'SecurityAdmin.BATCHACTIONSDELETECONFIRM': "Kei te tino hiahia muku i te %s rōpū?",
+ 'ModelAdmin.SAVED': "Kua Tiakina",
+ 'ModelAdmin.REALLYDELETE': "Kei te tino hiahia muku?",
+ 'ModelAdmin.DELETED': "Kua Mukua",
+ 'ModelAdmin.VALIDATIONERROR': "Hapa Whakamana",
+ 'LeftAndMain.PAGEWASDELETED': "I mukua tēnei whārangi. Hei whakatika i tētahi whārangi, tīpakohia i te taha mauī."
+ });
+}
View
@@ -0,0 +1,39 @@
+if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
+ if(typeof(console) != 'undefined') console.error('Class ss.i18n not defined');
+} else {
+ ss.i18n.addDictionary('mi_NZ', {
+ 'VALIDATOR.FIELDREQUIRED': 'Whakakīa "%s", he whakaritenga tēnei.',
+ 'HASMANYFILEFIELD.UPLOADING': 'Tukuatu ana... %s',
+ 'TABLEFIELD.DELETECONFIRMMESSAGE': 'Kei te tino hiahia muku i tēnei pūkete?',
+ 'LOADING': 'Uta ana...',
+ 'UNIQUEFIELD.SUGGESTED': "I hurihia te uara ki te '%s' : %s",
+ 'UNIQUEFIELD.ENTERNEWVALUE': 'Me tāuru he uara hōu mō tēnei āpure',
+ 'UNIQUEFIELD.CANNOTLEAVEEMPTY': 'Kāore e whakaaetia kia noho piako tēnei āpure',
+ 'RESTRICTEDTEXTFIELD.CHARCANTBEUSED': "Kāore e taea te whakamahi i te pūāhua '%s' i tēnei āpure",
+ 'UPDATEURL.CONFIRM': 'Kei te hiahia koe kia huri au i te PRO ki:\n\n%s/\n\nPāwhiri Āe kia hurihia te PRO, pāwhiri Whakakore kia waiho:\n\n%s',
+ 'UPDATEURL.CONFIRMURLCHANGED':'Kua hurihia te PRO ki \n"%s"',
+ 'FILEIFRAMEFIELD.DELETEFILE': 'Muku Kōnae',
+ 'FILEIFRAMEFIELD.UNATTACHFILE': 'Wehe Kōnae',
+ 'FILEIFRAMEFIELD.DELETEIMAGE': 'Muku Atahanga',
+ 'FILEIFRAMEFIELD.CONFIRMDELETE': 'Kei te tino hiahia muku i tēnei kōnae?',
+ 'LeftAndMain.IncompatBrowserWarning': 'Kāore tō pūtirotiro i te hototahi ki te atanga CMS. Whakamahia Internet Explorer 7+, Google Chrome 10+, Mozilla Firefox 3.5+ rānei.',
+ 'GRIDFIELD.ERRORINTRANSACTION': 'Kua puta mai he hapa i te tiki raraunga mai i te tūmau\n Ngāna anō ā muri atu.',
+ 'UploadField.ConfirmDelete': 'He tika tonu kia tangohia tēnei kōnae i te pūnahakōnae tūmau?',
+ 'UploadField.PHP_MAXFILESIZE': 'Kua hipa te mōrahi_rahikōnae_tukuatu i te kōnae (whakaritenga php.ini)',
+ 'UploadField.HTML_MAXFILESIZE': 'Kua hipa te MŌRAHI_RAHI_KŌNAE i te kōnae (whakaritenga puka HTML)',
+ 'UploadField.ONLYPARTIALUPLOADED': 'Kua tukuna atu he wāhanga anake o te kōnae',
+ 'UploadField.NOFILEUPLOADED': 'Kāore he Kōnae i tukuna atu',
+ 'UploadField.NOTMPFOLDER': 'Kua ngaro tētahi kōpaki rangitahi',
+ 'UploadField.WRITEFAILED': 'I rahua te tuhi kōnae ki te kōpae',
+ 'UploadField.STOPEDBYEXTENSION': 'I whakamutua te tukuatu kōnae e te toronga',
+ 'UploadField.TOOLARGE': 'He rahi rawa te rahikōnae',
+ 'UploadField.TOOSMALL': 'He iti rawa te rahikōnae',
+ 'UploadField.INVALIDEXTENSION': 'Kāore te toronga i te whakaaetia',
+ 'UploadField.MAXNUMBEROFFILESSIMPLE': 'Kua hipa te mōrahi kōnae',
+ 'UploadField.UPLOADEDBYTES': 'Kua hipa te rahi kōnae i ngā paita kua tukuna atu',
+ 'UploadField.EMPTYRESULT': 'Otinga tukuatu kōnae piako',
+ 'UploadField.LOADING': 'Uta ana...',
+ 'UploadField.Editing': 'Whakatika ana ...',
+ 'UploadField.Uploaded': 'Kua tukuna atu'
+ });
+}

0 comments on commit 55ec92d

Please sign in to comment.