Skip to content
This repository
Browse code

ENHANCEMENT: Maori language javascript

  • Loading branch information...
commit 55ec92d40e51a733ab0ca75f8637441b9ba2f0b8 1 parent 39c6606
Naomi Guyer authored
14  admin/javascript/lang/mi_NZ.js
... ...
@@ -0,0 +1,14 @@
  1
+if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
  2
+	if(typeof(console) != 'undefined') console.error('Class ss.i18n not defined');
  3
+} else {
  4
+	ss.i18n.addDictionary('mi_NZ', {
  5
+		'LeftAndMain.CONFIRMUNSAVED': "Kei te hiahia whakatere atu i tēnei whārangi?\n\nWHAKATŪPATO: Kāore anō ō huringa kia tiakina.\n\nPēhi AE kia haere tonu, Whakakore rānei kia noho i te whārangi onāianei.",
  6
+		'LeftAndMain.CONFIRMUNSAVEDSHORT': "WHAKATŪPATO: Kāore anō ō huringa kia tiakina.",
  7
+		'SecurityAdmin.BATCHACTIONSDELETECONFIRM': "Kei te tino hiahia muku i te %s rōpū?",
  8
+		'ModelAdmin.SAVED': "Kua Tiakina",
  9
+		'ModelAdmin.REALLYDELETE': "Kei te tino hiahia muku?",
  10
+		'ModelAdmin.DELETED': "Kua Mukua",
  11
+		'ModelAdmin.VALIDATIONERROR': "Hapa Whakamana",
  12
+		'LeftAndMain.PAGEWASDELETED': "I mukua tēnei whārangi.  Hei whakatika i tētahi whārangi, tīpakohia i te taha mauī."
  13
+	});
  14
+}
39  javascript/lang/mi_NZ.js
... ...
@@ -0,0 +1,39 @@
  1
+if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
  2
+	if(typeof(console) != 'undefined') console.error('Class ss.i18n not defined');
  3
+} else {
  4
+	ss.i18n.addDictionary('mi_NZ', {
  5
+		'VALIDATOR.FIELDREQUIRED': 'Whakakīa "%s", he whakaritenga tēnei.',
  6
+		'HASMANYFILEFIELD.UPLOADING': 'Tukuatu ana... %s',
  7
+		'TABLEFIELD.DELETECONFIRMMESSAGE': 'Kei te tino hiahia muku i tēnei pūkete?',
  8
+		'LOADING': 'Uta ana...',
  9
+		'UNIQUEFIELD.SUGGESTED': "I hurihia te uara ki te '%s' : %s",
  10
+		'UNIQUEFIELD.ENTERNEWVALUE': 'Me tāuru he uara hōu mō tēnei āpure',
  11
+		'UNIQUEFIELD.CANNOTLEAVEEMPTY': 'Kāore e whakaaetia kia noho piako tēnei āpure',
  12
+		'RESTRICTEDTEXTFIELD.CHARCANTBEUSED': "Kāore e taea te whakamahi i te pūāhua '%s' i tēnei āpure",
  13
+		'UPDATEURL.CONFIRM': 'Kei te hiahia koe kia huri au i te PRO ki:\n\n%s/\n\nPāwhiri Āe kia hurihia te PRO, pāwhiri Whakakore kia waiho:\n\n%s',
  14
+		'UPDATEURL.CONFIRMURLCHANGED':'Kua hurihia te PRO ki \n"%s"',
  15
+		'FILEIFRAMEFIELD.DELETEFILE': 'Muku Kōnae',
  16
+		'FILEIFRAMEFIELD.UNATTACHFILE': 'Wehe Kōnae',
  17
+		'FILEIFRAMEFIELD.DELETEIMAGE': 'Muku Atahanga',
  18
+		'FILEIFRAMEFIELD.CONFIRMDELETE': 'Kei te tino hiahia muku i tēnei kōnae?',
  19
+		'LeftAndMain.IncompatBrowserWarning': 'Kāore tō pūtirotiro i te hototahi ki te atanga CMS. Whakamahia Internet Explorer 7+, Google Chrome 10+, Mozilla Firefox 3.5+ rānei.',
  20
+		'GRIDFIELD.ERRORINTRANSACTION': 'Kua puta mai he hapa i te tiki raraunga mai i te tūmau\n Ngāna anō ā muri atu.',
  21
+		'UploadField.ConfirmDelete': 'He tika tonu kia tangohia tēnei kōnae i te pūnahakōnae tūmau?',
  22
+		'UploadField.PHP_MAXFILESIZE': 'Kua hipa te mōrahi_rahikōnae_tukuatu i te kōnae (whakaritenga php.ini)',
  23
+		'UploadField.HTML_MAXFILESIZE': 'Kua hipa te MŌRAHI_RAHI_KŌNAE i te kōnae (whakaritenga puka HTML)',
  24
+		'UploadField.ONLYPARTIALUPLOADED': 'Kua tukuna atu he wāhanga anake o te kōnae',
  25
+		'UploadField.NOFILEUPLOADED': 'Kāore he Kōnae i tukuna atu',
  26
+		'UploadField.NOTMPFOLDER': 'Kua ngaro tētahi kōpaki rangitahi',
  27
+		'UploadField.WRITEFAILED': 'I rahua te tuhi kōnae ki te kōpae',
  28
+		'UploadField.STOPEDBYEXTENSION': 'I whakamutua te tukuatu kōnae e te toronga',
  29
+		'UploadField.TOOLARGE': 'He rahi rawa te rahikōnae',
  30
+		'UploadField.TOOSMALL': 'He iti rawa te rahikōnae',
  31
+		'UploadField.INVALIDEXTENSION': 'Kāore te toronga i te whakaaetia',
  32
+		'UploadField.MAXNUMBEROFFILESSIMPLE': 'Kua hipa te mōrahi kōnae',
  33
+		'UploadField.UPLOADEDBYTES': 'Kua hipa te rahi kōnae i ngā paita kua tukuna atu',
  34
+		'UploadField.EMPTYRESULT': 'Otinga tukuatu kōnae piako',
  35
+		'UploadField.LOADING': 'Uta ana...',
  36
+		'UploadField.Editing': 'Whakatika ana ...',
  37
+		'UploadField.Uploaded': 'Kua tukuna atu'
  38
+	});
  39
+}

0 notes on commit 55ec92d

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.