Skip to content
This repository
Browse code

Add some CZ translations

  • Loading branch information...
commit 5f3dde56f7c1612fb446592613a91ecce3122abf 1 parent 9d344a0
authored June 09, 2011
6  javascript/lang/cs_CZ.js
@@ -19,6 +19,10 @@ if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
19 19
 		'FILEIFRAMEFIELD.CONFIRMDELETE': 'Určitě chcete smazat tento soubor?',
20 20
 		'TABLEFIELD.SELECTDELETE': 'Vyberte, prosím, nějaké soubory na smazání!',
21 21
 		'TABLEFIELD.CONFIRMDELETEV2': 'Určitě chcete smazat označené soubory?',
22  
-		'TABLEFIELD.SELECTUPLOAD': 'Vyberte, prosím, aspoň jeden soubor na nahrání.'
  22
+		'TABLEFIELD.SELECTUPLOAD': 'Vyberte, prosím, aspoň jeden soubor na nahrání.',
  23
+		'HtmlEditorField.HideUploadForm': 'Skrýt nahrávání souborů',
  24
+		'HtmlEditorField.ShowUploadForm': 'Nahrávát soubor',
  25
+		'HtmlEditorField.Loading': 'Načítám',
  26
+		'HtmlEditorField.UploadingFile': 'Nahrávám soubor...'
23 27
 	});
24 28
 }
4  lang/cs_CZ.php
@@ -506,7 +506,7 @@
506 506
 $lang['cs_CZ']['SilverStripeNavigatorLink']['ShareLink'] = 'Sdílet odkaz';
507 507
 $lang['cs_CZ']['SilverStripeNavigatorLinkl']['CloseLink'] = 'Zavřít';
508 508
 $lang['cs_CZ']['SimpleImageField']['NOUPLOAD'] = 'Nebyl nahrán žádný obrázek';
509  
-$lang['cs_CZ']['SiteConfig']['DEFAULTTHEME'] = '(\'Použít implicitní tému)';
  509
+$lang['cs_CZ']['SiteConfig']['DEFAULTTHEME'] = '(\'Použít implicitní téma)';
510 510
 $lang['cs_CZ']['SiteConfig']['EDITHEADER'] = 'Kdo může editovat stránky tohoto webu?';
511 511
 $lang['cs_CZ']['SiteConfig']['EDIT_PERMISSION'] = 'Správa konfigurace webu';
512 512
 $lang['cs_CZ']['SiteConfig']['PLURALNAME'] = 'Konfigurace webu';
@@ -612,7 +612,7 @@
612 612
 $lang['cs_CZ']['TableField.ss']['CSVEXPORT'] = 'Exportovat do CSV';
613 613
 $lang['cs_CZ']['TableListField']['CSVEXPORT'] = 'Exportovat do souboru CSV';
614 614
 $lang['cs_CZ']['TableListField']['PRINT'] = 'Vytisknout';
615  
-$lang['cs_CZ']['TableListField.ss']['NOITEMSFOUND'] = 'Žádné položky nalezeny';
  615
+$lang['cs_CZ']['TableListField.ss']['NOITEMSFOUND'] = 'Žádné položky nenalezeny';
616 616
 $lang['cs_CZ']['TableListField.ss']['SORTASC'] = 'Třídit v vzestupném pořadí';
617 617
 $lang['cs_CZ']['TableListField.ss']['SORTDESC'] = 'Třídit v sestupném pořadí';
618 618
 $lang['cs_CZ']['TableListField_PageControls.ss']['DISPLAYING'] = 'Zobrazování';
3  thirdparty/tinymce-advcode/langs/cs.js
... ...
@@ -0,0 +1,3 @@
  1
+tinyMCE.addI18n('en.advcode',{
  2
+  desc : 'Editovat HTML zdrojový kód'
  3
+})
4  thirdparty/tinymce-advcode/langs/cs_dlg.js
... ...
@@ -0,0 +1,4 @@
  1
+tinyMCE.addI18n('en.advcode_dlg',{
  2
+  title : 'HTML Editor zdrojového kódu',
  3
+  number_toggle : 'Čísla řádků'
  4
+})

0 notes on commit 5f3dde5

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.