Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

MINOR Converted YML lang files

 • Loading branch information...
commit 6c1c98e3b37580086c6e6f7e2707a552172a7707 1 parent edd4ef2
Ingo Schommer chillu authored
Showing with 17,876 additions and 0 deletions.
 1. +211 −0 lang/af.yml
 2. +467 −0 lang/ar.yml
 3. +101 −0 lang/ast.yml
 4. +471 −0 lang/az.yml
 5. +281 −0 lang/bg.yml
 6. +262 −0 lang/bs.yml
 7. +361 −0 lang/ca.yml
 8. +461 −0 lang/cs.yml
 9. +6 −0 lang/cy.yml
 10. +436 −0 lang/da.yml
 11. +480 −0 lang/de.yml
 12. +25 −0 lang/el.yml
 13. +9 −0 lang/en-ES.yml
 14. +365 −0 lang/en-GB.yml
 15. +605 −0 lang/en.yml
 16. +476 −0 lang/eo.yml
 17. +1 −0  lang/es-.yml
 18. +1 −0  lang/es-419.yml
 19. +462 −0 lang/es-AR.yml
 20. +455 −0 lang/es-MX.yml
 21. +367 −0 lang/es.yml
 22. +361 −0 lang/et-EE.yml
 23. +1 −0  lang/eu-ES (1).yml
 24. +7 −0 lang/eu-ES.yml
 25. +281 −0 lang/fa-IR.yml
 26. +448 −0 lang/fi.yml
 27. +274 −0 lang/fo.yml
 28. +481 −0 lang/fr.yml
 29. +239 −0 lang/he-IL.yml
 30. +3 −0  lang/hi-IN.yml
 31. +237 −0 lang/hr.yml
 32. +242 −0 lang/hu.yml
 33. +14 −0 lang/hy-AM.yml
 34. +362 −0 lang/id.yml
 35. +387 −0 lang/is.yml
 36. +404 −0 lang/it.yml
 37. +411 −0 lang/ja-JP.yml
 38. +90 −0 lang/km.yml
 39. +9 −0 lang/kn-IN.yml
 40. +10 −0 lang/ku.yml
 41. +11 −0 lang/kxm.yml
 42. +168 −0 lang/lc-XX.yml
 43. +404 −0 lang/lt.yml
 44. +480 −0 lang/lv.yml
 45. +21 −0 lang/mi-NZ.yml
 46. +13 −0 lang/ml.yml
 47. +18 −0 lang/mn.yml
 48. +256 −0 lang/ms.yml
 49. +361 −0 lang/nb.yml
 50. +164 −0 lang/ne.yml
 51. +483 −0 lang/nl.yml
 52. +164 −0 lang/pa.yml
 53. +421 −0 lang/pl.yml
 54. +363 −0 lang/pt-BR.yml
 55. +392 −0 lang/pt.yml
 56. +149 −0 lang/ro.yml
 57. +372 −0 lang/ru.yml
 58. +244 −0 lang/si.yml
 59. +473 −0 lang/sk.yml
 60. +391 −0 lang/sl.yml
 61. +264 −0 lang/sr.yml
 62. +476 −0 lang/sv.yml
 63. +76 −0 lang/th.yml
 64. +369 −0 lang/tr.yml
 65. +284 −0 lang/uk.yml
 66. +11 −0 lang/ur.yml
 67. +26 −0 lang/uz.yml
 68. +40 −0 lang/vi-US.yml
 69. +43 −0 lang/vi-VN.yml
 70. +211 −0 lang/zh-CN.yml
 71. +164 −0 lang/zh-TW.yml
211 lang/af.yml
View
@@ -0,0 +1,211 @@
+af:
+ AssetAdmin:
+ CHOOSEFILE: "Kies lêer:"
+ MENUTITLE: "Lêers & Prente"
+ BBCodeParser:
+ ALIGNEMENT: "Belyning"
+ BOLD: "Vet Teks"
+ BOLDEXAMPLE: "Vet"
+ COLORED: "Gekleurde teks"
+ COLOREDEXAMPLE: "blou teks"
+ ITALIC: "Skuinsstrepe Teks"
+ ITALICEXAMPLE: "Skuinsstrepe"
+ STRUCK: "Deur-gestreepde Teks"
+ STRUCKEXAMPLE: "Deur-gestreep"
+ UNDERLINE: "Beklemtoonde Teks"
+ UNDERLINEEXAMPLE: "Beklemtoon"
+ CMSMain:
+ MENUTITLE: "Blaaie"
+ ChangePasswordEmail.ss:
+ CHANGEPASSWORDTEXT1: "U het die wagwoord vir"
+ ComplexTableField.ss:
+ ADDITEM: "Byvoeg %s"
+ ConfirmedPasswordField:
+ ATLEAST: "Wagwoorde moet ten minste %s karakters lank wees."
+ BETWEEN: "Wagwoorde moet %s tot %s karakters lank wees."
+ HAVETOMATCH: "Wagwoorde moet pas."
+ LEASTONE: "Wagwoorde moet ten minste een nommer en een alfa-numeriese karakter lank wees."
+ MAXIMUM: "Wagwoorde moet op die langste %s karakters lank wees."
+ NOEMPTY: "Wagwoorde kan nie leeg wees nie."
+ SHOWONCLICKTITLE: "Verander Wagwoord"
+ CreditCardField:
+ FIRST: "eerste"
+ FOURTH: "vierde"
+ SECOND: "tweede"
+ THIRD: "derde"
+ VALIDATIONJS1: "Maak asseblief seker u vul in die"
+ VALIDATIONJS2: "krediet kaart nommer reg."
+ CurrencyField:
+ CURRENCYSYMBOL: "R"
+ DataObject:
+ PLURALNAME: "Data Voorwerpe"
+ SINGULARNAME: "Data Voorwerp"
+ Date:
+ TIMEDIFFAGO: "%s gelede"
+ DateField:
+ NOTSET: "nier gestel"
+ TODAY: "vandag"
+ VALIDATIONJS: "Sleutel asseblief 'n geldige datum formaat in (DD/MM/JJJJ)."
+ VALIDDATEMAXDATE: "U datum moet ouer wees of pas by die maksimum datum wat toegelaat word (%s)"
+ VALIDDATEMINDATE: "U datum moet nuwer wees of pas by die minimum datum wat toegelaat word (%s)"
+ DropdownField:
+ CHOOSE: "(Kies)"
+ EmailField:
+ VALIDATIONJS: "Sleutel asseblief 'n geldige e-pos adres in."
+ File:
+ INVALIDEXTENSION: "Uitbreiding is nie toegelaat nie. (geldig: %s)"
+ NOFILESIZE: "Lêergrootte is nul grepe."
+ PLURALNAME: "Lêers"
+ SINGULARNAME: "Lêer"
+ TOOLARGE: "Lêergroote is te groot, maksimum %s toegelaat."
+ FileIFrameField:
+ NOSOURCE: "Kies asseblief 'n bron lêer om by te voeg"
+ Folder:
+ CREATED: "Eerste Opgelaai"
+ DELSELECTED: "Verwyder gekiesde lêers"
+ DETAILSTAB: "Besonderhede"
+ FILENAME: "Lêernaam"
+ FILESTAB: "Lêers"
+ LASTEDITED: "Laaste Verander"
+ PLURALNAME: "Lêers"
+ SINGULARNAME: "Lêer"
+ TITLE: "Titel"
+ TYPE: "Tipe"
+ UPLOADTAB: "Laai Op"
+ URL: "URL"
+ VIEWEDITASSET: "Wys/Verander Bate"
+ ForgotPasswordEmail.ss:
+ TEXT1: "Hier is u"
+ TEXT2: "wagwoord herstel skakel"
+ TEXT3: "vir"
+ Form:
+ FIELDISREQUIRED: "%s word benodig."
+ VALIDATIONCREDITNUMBER: "Maak asseblief seker dat u die %s krediet kaart nommer korrek ingesleutel het"
+ VALIDATIONNOTUNIQUE: "The waarde wat ingesleutel is is nie uniek nie"
+ VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: "Wagwoorde pas nie"
+ VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: "Wagwoorde kan nie leeg wees nie"
+ VALIDATIONSTRONGPASSWORD: "Wagwoorde moet minstens een nommer en een alfa-numeriese karaketer bevat"
+ VALIDATOR: "Vergeldiger"
+ FormField:
+ NONE: "geen"
+ Group:
+ Code: "Groep Kode"
+ DefaultGroupTitleAdministrators: "Administrateurs"
+ DefaultGroupTitleContentAuthors: "Inhouds Outeurs"
+ Locked: "Gesluit?"
+ PLURALNAME: "Groepe"
+ Parent: "Ouer Groep"
+ SINGULARNAME: "Groep"
+ has_many_Permissions: "Toestemmings"
+ many_many_Members: "Lidde"
+ HtmlEditorField:
+ ANCHORVALUE: "Anker"
+ CSSCLASSLEFTALONE: "Op die linkerkant, op sy eie."
+ LINKANCHOR: "Anker op hierdie bladsy"
+ SHOWUPLOADFORM: "Laai Lêer Op"
+ Image:
+ PLURALNAME: "Lêers"
+ SINGULARNAME: "Lêer"
+ Image_Cached:
+ PLURALNAME: "Lêers"
+ SINGULARNAME: "Lêer"
+ LeftAndMain:
+ HELP: "Help"
+ LoginAttempt:
+ PLURALNAME: "Inteken Pogings"
+ SINGULARNAME: "Inteken Poging"
+ Member:
+ BUTTONCHANGEPASSWORD: "Verander Wagwoord"
+ CONFIRMNEWPASSWORD: "Bevestig Nuwe Wagwoord"
+ CONFIRMPASSWORD: "Bevestig wagwoord"
+ DefaultAdminFirstname: "Verstek Admin"
+ EMAIL: "Epos"
+ ERRORPASSWORDNOTMATCH: "U huidige wagwoord pas nie, probeer asseblief weer"
+ INTERFACELANG: "Koppelvlak Taal"
+ NEWPASSWORD: "Nuwe wagwoord"
+ PLURALNAME: "Lidde"
+ SINGULARNAME: "Lid"
+ SUBJECTPASSWORDCHANGED: "U wagwoord het verander."
+ SUBJECTPASSWORDRESET: "U wagwoord herlaai skakel"
+ YOUROLDPASSWORD: "U ou wagwoord"
+ belongs_many_many_Groups: "Groepe"
+ db_LockedOutUntil: "Utgesluit tot en met"
+ db_PasswordExpiry: "Wagwoord Vervaldatum"
+ MemberImportForm:
+ ResultCreated: "Het %d lede geskep"
+ ResultDeleted: "Het %d lede verwyder"
+ ResultNone: "Geen veranderinge"
+ ResultUpdated: "Het %d lede opgedateer"
+ MemberPassword:
+ PLURALNAME: "Lid Wagwoorde"
+ SINGULARNAME: "Lid Wagwoord"
+ MemberTableField:
+ DeleteTitleText: "Verwyder van hierdie groep"
+ DeleteTitleTextDatabase: "Verwyder van databasis en alle groepe"
+ ModelAdmin:
+ CREATEBUTTON: "Byvoeg '%s'"
+ NullableField:
+ IsNullLabel: "Is Null"
+ NumericField:
+ VALIDATIONJS: "is nie 'n nommer nie, slegs nommer word aanvaar vir hierdie veld"
+ Page:
+ PLURALNAME: "Bladsye"
+ SINGULARNAME: "Bladsy"
+ Permission:
+ AdminGroup: "Administrateur"
+ FULLADMINRIGHTS_HELP: "Impliseer en oorskryf alle ander toegekende permissies."
+ PLURALNAME: "Toestemmings"
+ SINGULARNAME: "Toestemming"
+ PermissionCheckboxSetField:
+ AssignedTo: "toegeken aan \"%s\""
+ FromGroup: "oorgeërf van groep \"%s\""
+ FromRole: "oorgeërf van rol \"%s\""
+ FromRoleOnGroup: "oorgeërf van rol \"%s\" op groep \"%s\""
+ PermissionRole:
+ PLURALNAME: "Rolle"
+ SINGULARNAME: "Rol"
+ PermissionRoleCode:
+ PLURALNAME: "Toestemming Rol Kodes"
+ SINGULARNAME: "Toestemming Rol Kode"
+ Permissions:
+ PERMISSIONS_CATEGORY: "Rolle en toegang permissies"
+ RelationComplexTableField.ss:
+ ADD: "Voeg by"
+ NOTFOUND: "Geen items gevind"
+ ReportAdmin:
+ MENUTITLE: "Verslae"
+ Security:
+ ALREADYLOGGEDIN: "U het nie toegang tot hierdie bladsy nie. As u n' ander rekening het wat toegang tot hierdie bladsy het, kan u weer <a href=\"%s\">inteken</a>."
+ SecurityAdmin:
+ APPLY_ROLES: "Wend rolle tot groepe toe"
+ APPLY_ROLES_HELP: "Vermoë om rolle toegeken aan 'n groep te verander. Benodig die \"Toegang tot 'Sekuriteit' afdeling' permissie."
+ EDITPERMISSIONS_HELP: "Vermoë om Permissies en IP Adresse vir 'n groep te verander. Benodig die \"Toegang tot 'Sekuriteit' afdeling\" permissie."
+ MENUTITLE: "Sekuriteit"
+ MemberListCaution: "Waarskuwing: Deur lede te verwyder van hierdie lys sal hulle ook van alle groepe en die databasis verwyder"
+ ROLES: "Rolle"
+ ROLESDESCRIPTION: " "
+ TABIMPORT: "Voer In"
+ TABROLES: "Rolle"
+ SecurityAdmin_MemberImportForm:
+ BtnImport: "Voer In"
+ FileFieldLabel: "CSV Lêer <small>(Laat toe uitbreidings: *.csv)</small>"
+ SiteTree:
+ TABMAIN: "Hoof"
+ TableField.ss:
+ ADD: "Voeg nuwe ry by"
+ TableListField:
+ PRINT: "Druk"
+ TableListField.ss:
+ NOITEMSFOUND: "Geen items gevind"
+ SORTASC: "Sorteer in stygende orde"
+ SORTDESC: "Sorteer in dalende orde"
+ TableListField_PageControls.ss:
+ DISPLAYING: "Wys huidiglik"
+ OF: "van"
+ TO: "na"
+ VIEWFIRST: "Wys eerste"
+ VIEWLAST: "Wys laaste"
+ VIEWNEXT: "Wys volgende"
+ VIEWPREVIOUS: "Wys vorige"
+ Versioned:
+ has_many_Versions: "Weergawe"
467 lang/ar.yml
View
@@ -0,0 +1,467 @@
+ar:
+ AssetAdmin:
+ CHOOSEFILE: "اختر ملف"
+ MENUTITLE: "الملفات و الصور"
+ NEWFOLDER: "مجلد جديد"
+ AssetAdmin_left.ss:
+ GO: "اذهب"
+ BBCodeParser:
+ ALIGNEMENT: "المحاذاة"
+ ALIGNEMENTEXAMPLE: "محاذاة إلى اليمين"
+ BOLD: "خط عريض"
+ BOLDEXAMPLE: "عريض"
+ CODE: "الشفرة البرمجية"
+ CODEDESCRIPTION: "الشفرة البرمجية بلا تنسيق"
+ CODEEXAMPLE: "الشفرة البرمجية"
+ COLORED: "خط ملون"
+ COLOREDEXAMPLE: "خط أزرق"
+ EMAILLINK: "رابط البريد الإلكتروني"
+ EMAILLINKDESCRIPTION: "إنشاء رابط إلى عنوان بريد إلكتروني"
+ IMAGE: "الصورة"
+ IMAGEDESCRIPTION: "عرض الصورة في الموضوع"
+ ITALIC: "خط مائل"
+ ITALICEXAMPLE: "مائل"
+ LINK: "رابط الموقع"
+ LINKDESCRIPTION: "رابط إلى موقع آخر"
+ STRUCK: "خط في المنتصف"
+ STRUCKEXAMPLE: "خط في المنتصف"
+ UNDERLINE: "تحته خط"
+ UNDERLINEEXAMPLE: "تحته خط"
+ UNORDERED: "قائمة غير مرتبة"
+ UNORDEREDDESCRIPTION: "قائمة غير مرتبة"
+ UNORDEREDEXAMPLE1: "العنصر 1 غير مرتب"
+ BasicAuth:
+ ENTERINFO: "فضلاً أدخل اسم المستخدم و كلمة المرور"
+ ERRORNOTADMIN: "هذا المستخدم لا يملك صلاحيات الإدارة"
+ ERRORNOTREC: "اسم المستخدم أو الرقم السري غير صحيح"
+ Boolean:
+ ANY: "أي"
+ NO: "لا"
+ YES: "نعم"
+ CMSBatchActions:
+ PUBLISHED_PAGES: "%d من الصفحات المنشورة"
+ CMSMain:
+ MENUTITLE: "محتوى الموقع"
+ SAVE: "حفظ"
+ ChangePasswordEmail.ss:
+ CHANGEPASSWORDTEXT1: "تم تغيير كلمة المرور لـ"
+ CHANGEPASSWORDTEXT2: "يمكنك الآن استخدام هذه البيانات للدخول إلى حسابك"
+ EMAIL: "البريد الإلكتروني"
+ HELLO: "أهلاً"
+ PASSWORD: "الرقم السري"
+ CheckboxField:
+ NO: "لا"
+ YES: "نعم"
+ ComplexTableField:
+ CLOSEPOPUP: "إغلاق النافذة"
+ SUCCESSADD: "إضافة %s %s %s"
+ SUCCESSEDIT: "حفظ %s %s %s"
+ ComplexTableField.ss:
+ ADDITEM: "أضف"
+ NOITEMSFOUND: "لا يوجد عناصر"
+ SORTASC: "ترتيب تصاعدي"
+ SORTDESC: "ترتيب تنازلي"
+ ComplexTableField_popup.ss:
+ NEXT: "التالي"
+ PREVIOUS: "السابق"
+ ConfirmedPasswordField:
+ ATLEAST: "عدد أحرف كلمة المرور لابد أن يكون على الأقل %s"
+ BETWEEN: "عدد أحرف كلمة المرور لابد أن يكون بين %s و %s "
+ HAVETOMATCH: "كلمة المرور لابد أن تكون مطابقة"
+ LEASTONE: "كلمة المرور لابد أن تحتوي على الأقل على حرف واحد و رقم واحد"
+ MAXIMUM: "عدد أحرف كلمة المرور لابد ألا يتجاوز %s"
+ NOEMPTY: "كلمة المرور لايمكن أن تكون فارغة"
+ SHOWONCLICKTITLE: "تغيير كلمة المرور"
+ CreditCardField:
+ FIRST: "الأول"
+ FOURTH: "الرابع"
+ SECOND: "الثاني"
+ THIRD: "الثالث"
+ VALIDATIONJS1: "فضلاً تأكد أنك قمت بإدخال "
+ VALIDATIONJS2: "رقم بطاقة الصراف صحيح"
+ CurrencyField:
+ CURRENCYSYMBOL: "$"
+ VALIDATIONJS: "فضلاً أدخل عملة صحيحة"
+ DataObject:
+ PLURALNAME: "بيانات كائن"
+ SINGULARNAME: "بيانات كائن"
+ Date:
+ DAY: "اليوم"
+ DAYS: "الأيام"
+ HOUR: "ساعة"
+ HOURS: "ساعات"
+ MIN: "دقيقة"
+ MINS: "الدقائق"
+ MONTH: "الشهر"
+ MONTHS: "الأشهر"
+ SEC: "ثانية"
+ SECS: "الثواني"
+ TIMEDIFFAGO: "قبل %s"
+ YEAR: "السنة"
+ YEARS: "السنوات"
+ DateField:
+ NOTSET: "غير محدد"
+ TODAY: "اليوم"
+ VALIDATIONJS: "فضلاً أدخل تنسيق صحيح للتاريخ (DD/MM/YYYY)"
+ VALIDDATEFORMAT2: "الرجاء إدخال تنسيق تاريخ صالح (%s)"
+ VALIDDATEMAXDATE: "تاريخك يجب أن يكون أقدم أو مطابق لتاريخ الحد الأقصى المسموح به (%s)"
+ VALIDDATEMINDATE: "تاريخك يجب أن يكون أحدث أو مطابق للتاريخ الحد الأدنى المسموح به (%s)"
+ DropdownField:
+ CHOOSE: "(اختر)"
+ EmailField:
+ VALIDATION: "فضلاً أدخل عنوان البريد الإلكتروني"
+ VALIDATIONJS: "فضلاً أدخل بريد إلكتروني صحيح"
+ Email_BounceRecord:
+ PLURALNAME: "سجلات البريد الإلكتروني Bounce"
+ SINGULARNAME: "سجل البريد الإلكتروني Bounce"
+ Enum:
+ ANY: "أي"
+ File:
+ Content: "المحتوى"
+ Filename: "اسم الملف"
+ INVALIDEXTENSION: "الإضافة غير مسموحة (خطأ: %s)"
+ NOFILESIZE: "حجم الملف 0 بايت"
+ NOVALIDUPLOAD: "نوع الملف غير قابل للرفع"
+ Name: "الاسم"
+ PLURALNAME: "الملفات"
+ SINGULARNAME: "الملف"
+ Sort: "ترتيب"
+ TOOLARGE: "حجم الملف كبير جداً . الحجم الأقصى المسموح هو %s"
+ Title: "العنوان"
+ FileIFrameField:
+ ATTACH: "مرفق %s"
+ ATTACHONCESAVED: "%ss يمكن إرفاقها بمجرد الانتهاء من حفظ السجل لأول مرة."
+ DELETE: "حذف %s"
+ FILE: "ملف"
+ FROMCOMPUTER: "من جهازك الشخصي"
+ FROMFILESTORE: "من مكتبة الملفات"
+ NOSOURCE: "الرجاء اختيارمصدر ملف المرفق"
+ REPLACE: "استبدال %s"
+ FileIFrameField.ss:
+ TITLE: "إطار رفع الصور"
+ Folder:
+ CREATED: "أول المرفوعات"
+ DELSELECTED: "حذف الملفات المحددة"
+ DETAILSTAB: "التفاصيل"
+ FILENAME: "اسم الملف"
+ FILESTAB: "الملفات"
+ LASTEDITED: "آخر المرفوعات"
+ PLURALNAME: "الملفات"
+ SINGULARNAME: "الملف"
+ TITLE: "العنوان"
+ TYPE: "النوع"
+ UPLOADTAB: "الرفع"
+ URL: "الرابط"
+ VIEWEDITASSET: "عرض / تعديل الأصل"
+ ForgotPasswordEmail.ss:
+ HELLO: "أهلاً"
+ TEXT1: "هنا"
+ TEXT2: "رابط إعادة تعيين كلمة المرور"
+ TEXT3: "لـ"
+ Form:
+ FIELDISREQUIRED: "%s مطلوب"
+ VALIDATIONCREDITNUMBER: "فضلاً تأكد من إدخال %s رقم بطاقة صحيح"
+ VALIDATIONFAILED: "فشل التحقق"
+ VALIDATIONNOTUNIQUE: "القيمة المدخلة غير فريدة و قابلة للتكرار "
+ VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: "رقم المرور غير صحيح"
+ VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: "أرقام المرور لا يمكن أن تكون فارغة"
+ VALIDATIONSTRONGPASSWORD: "أرقام المرور يجب أن تحتوي على رقم و حرف على الأقل"
+ VALIDATOR: "المحقق"
+ VALIDCURRENCY: "فضلاً أدخل عملة صحيحة"
+ FormField:
+ NONE: "لايوجد"
+ Group:
+ Code: "شفرة المجموعة"
+ DefaultGroupTitleAdministrators: "الإدارة"
+ DefaultGroupTitleContentAuthors: "مؤلفي المحتوى"
+ Description: "الوصف"
+ IMPORTTABTITLE: "استيراد"
+ IPRestrictions: "قيود عناوين IP"
+ Locked: "مغلق ؟"
+ PLURALNAME: "المجموعات"
+ Parent: "المجموعة الرئيسة"
+ RolesAddEditLink: "قوانين التعديل/الإضافة"
+ SINGULARNAME: "المجموعة"
+ Sort: "ترتيب"
+ has_many_Permissions: "الصلاحيات"
+ many_many_Members: "الأعضاء"
+ GroupImportForm:
+ Help1: "<p>استيراد واحد أو أكثر من المجموعات في <em>CSV</em>تهيئة (قيم مفصولة بفواصل) <small><ahref=\"#\" class=\"toggle-advanced\">إظهار استخدام المتقدم</a></small></p>"
+ ResultCreated: "إنشاء مجموعات %d"
+ ResultDeleted: "حذف مجموعات %d"
+ ResultUpdated: "تحديث مجموعات %d "
+ HtmlEditorField:
+ ANCHORVALUE: "رابط"
+ BUTTONINSERTFLASH: "إدخال ملف فلاشي"
+ BUTTONINSERTIMAGE: "إدخال صورة"
+ BUTTONINSERTLINK: "أدخل رابط"
+ BUTTONREMOVELINK: "إزالة رابط"
+ CAPTIONTEXT: "النص"
+ CSSCLASS: "المحاذاة / تنسيق"
+ CSSCLASSCENTER: "في المنتصف"
+ CSSCLASSLEFT: "إلى اليسار، مع التفاف النص"
+ CSSCLASSLEFTALONE: "إلى اليسار"
+ CSSCLASSRIGHT: "إلى اليمين ، مع التفاف النص"
+ EMAIL: "بريد إلكتروني"
+ FILE: "ملف"
+ FLASH: "فلاش"
+ FOLDER: "المجلد"
+ IMAGE: "صورة"
+ IMAGEALTTEXT: "النص البديل - يظهر في حالة عدم ظهور الصورة"
+ IMAGEDIMENSIONS: "الأبعاد"
+ IMAGEHEIGHTPX: "الطول"
+ IMAGETITLE: "العنوان - لإضافة معلومات إلى الصورة"
+ IMAGEWIDTHPX: "العرض"
+ LINK: "رابط"
+ LINKANCHOR: "ربط على هذه الصفحة"
+ LINKDESCR: "وصف الرابط"
+ LINKEMAIL: "بريد إلكتروني"
+ LINKEXTERNAL: "موقع آخر"
+ LINKFILE: "تنزيل ملف"
+ LINKINTERNAL: "صفحة في الموقع"
+ LINKOPENNEWWIN: "فتح الرابط في نافذة جديدة ؟"
+ LINKTEXT: "نص رابط"
+ LINKTO: "رابط إلى"
+ PAGE: "صفحة"
+ SEARCHFILENAME: "بحث باسم الملف"
+ SHOWUPLOADFORM: "تحميل ملف"
+ URL: "رابط"
+ Image:
+ PLURALNAME: "الملفات"
+ SINGULARNAME: "الملف"
+ ImageField:
+ IMAGE: "الصورة"
+ Image_Cached:
+ PLURALNAME: "الملفات"
+ SINGULARNAME: "الملف"
+ Image_iframe.ss:
+ TITLE: "إطار تحميل الصور"
+ LeftAndMain:
+ CANT_REORGANISE: "لا تملك الصلاحية لتعديل شجرة الموقع. تعديلاتك لن يتم حفظها"
+ HELP: "مساعدة"
+ PAGETYPE: "نوع الصفحة:"
+ PERMAGAIN: "تم خروجك من النظام بنجاح. للدخول مرة أخرى أدحل البريد الإلكتروني و الرقم السري بالأسفل"
+ PERMALREADY: "عذراً , لكن لا يمكنك الوصول لهذا القسم من النظام. يتوجب عليك الدخول بصلاحية أخرى"
+ PERMDEFAULT: "أدخل البريد الإلكتروني و الرقم السري للوصول إلى نظام إدارة المحتوى"
+ PLEASESAVE: "فضلاً احفظ الصفحة: هذه الصفحة لا يمكن تحديثها لأنها لم تحفظ بعد"
+ SAVED: "محفوظ"
+ LeftAndMain_right.ss:
+ WELCOMETO: "مرحياً بكـ"
+ LoginAttempt:
+ Email: "عنوان البريد الإلكتروني"
+ IP: "عنوان IP"
+ PLURALNAME: "محاولات الدخول"
+ SINGULARNAME: "محاولة الدخول"
+ Status: "الحالة"
+ Member:
+ ADDRESS: "العنوان"
+ BUTTONCHANGEPASSWORD: "تغيير رقم المرور"
+ BUTTONLOGIN: "دخول"
+ BUTTONLOGINOTHER: "الدخول بحساب آخر"
+ BUTTONLOSTPASSWORD: "فقدت كلمة المرور"
+ CONFIRMNEWPASSWORD: "تأكيد رقم المرور الجديد"
+ CONFIRMPASSWORD: "تأكيد رقم المرور"
+ CONTACTINFO: "معلومات الاتصال"
+ DefaultAdminFirstname: "المدير الافتراضي"
+ EMAIL: "البريد الإلكتروني"
+ EMAILSIGNUPINTRO1: "شكراً لتسجيل الدخول كعضو جديد، تفاصيل العضوية بالأسفل لاستخدامها كمرجع في المستقبل"
+ EMAILSIGNUPINTRO2: "يمكنك الدخول للموقع باستخدام بينات الدخول التي بالأسفل"
+ EMAILSIGNUPSUBJECT: "شكراً لتسجيلك"
+ EMPTYNEWPASSWORD: "كلمة المرور الجديدة لا يمكن أن تكون فارغة ، فضلاً أعد المحاولة "
+ ENTEREMAIL: "فضلاً أدخل عنوان البريد الإلكتروني للحصول على رابط استعادة كلمة المرور"
+ ERRORLOCKEDOUT: "حسابك تم تعطيله مؤقتاً بسبب تجاوزك العدد المسموح به من المحاولات. فضلاً أعد المحاولة بعد 20 دقيقة"
+ ERRORNEWPASSWORD: "قمت بإدخال كلمة مرور جديدة مختلفة ، حاول مرة أخرى"
+ ERRORPASSWORDNOTMATCH: "كلمة المرور الحالية غير متطابقة، فضلاً حاول مرة أخرى"
+ ERRORWRONGCRED: "هناك خطأ في البريد الإلكتروني أو كلمة المرور. فضلاً أعد المحاولة مرة أخرى"
+ FIRSTNAME: "الاسم الأول"
+ GREETING: "مرحباً"
+ INTERFACELANG: "لغة الواجهة"
+ INVALIDNEWPASSWORD: "كلمةالسر غير مقبولة : %s"
+ LOGGEDINAS: "تم تسجيل الدخول كـ %s"
+ MOBILE: "الجوال"
+ NAME: "الاسم"
+ NEWPASSWORD: "رقم المرور الجديد"
+ PASSWORD: "رقم المرور"
+ PHONE: "الهاتف"
+ PLURALNAME: "الأعضاء"
+ PROFILESAVESUCCESS: "تم الحفظ بنجاح"
+ REMEMBERME: "تذكرني في المرة القادمة ؟"
+ SINGULARNAME: "العضو"
+ SUBJECTPASSWORDCHANGED: "تم تغيير كلمة المرور"
+ SUBJECTPASSWORDRESET: "رابط إعادة تكوين كلمة المرور"
+ SURNAME: "اسم العائلة"
+ VALIDATIONMEMBEREXISTS: "يوجد عضو مسجل بهذا البريد الإلكتروني من قبل"
+ ValidationIdentifierFailed: "لا يمكن الكتابة عضو القائمة#%d متطابقة مع د معرف (ق ق (%s = %s))"
+ WELCOMEBACK: "مرحباً بعودتك ، %s"
+ YOUROLDPASSWORD: "رقم المرور السابق"
+ belongs_many_many_Groups: "المجموعات"
+ db_LastVisited: "تاريخ آخر زيارة"
+ db_Locale: "واجهة الموقع"
+ db_LockedOutUntil: "مغلق حتى تاريخ"
+ db_NumVisit: "عدد الزيارات"
+ db_Password: "الرقم السري"
+ db_PasswordExpiry: "تاريخ انتهاء صلاحية كلمة المرور"
+ MemberAuthenticator:
+ TITLE: "البريد الإلكتروني &amp; كلمة المرور"
+ MemberImportForm:
+ ResultCreated: "إنشاء %d أعضاء"
+ ResultDeleted: "حذف %d أعضاء"
+ ResultNone: "بدون تغيير"
+ ResultUpdated: "تحديث %d أعضاء"
+ MemberPassword:
+ PLURALNAME: "كلمات مرور الأعضاء"
+ SINGULARNAME: "كلمة مرور العضو"
+ MemberTableField:
+ ADD: "إضافة"
+ ADDEDTOGROUP: "إضافة عضو إلى المجموعة"
+ ADDINGFIELD: "فشل الإضافة"
+ DeleteTitleText: "حذف نت هذه المجموعة"
+ DeleteTitleTextDatabase: "حذف من قاعدة البيانات و كل المجموعات"
+ ERRORADDINGUSER: "هناك خطأ عند إضافة عضو جديد إلى المجموعة : %s"
+ FILTER: "تصفية"
+ SEARCH: "بحث"
+ ModelAdmin:
+ ADDBUTTON: "إضافة"
+ ADDFORM: "أكمل هذا النموذج لإضافة %s إلى قاعدة البيانات"
+ CHOOSE_COLUMNS: "اختر أعمدة النتائج"
+ CLEAR_SEARCH: "تجديد البحث"
+ CREATEBUTTON: "إنشاء %s"
+ DELETE: "حذف"
+ DELETEDRECORDS: "سجلات محذوفة %s"
+ FOUNDRESULTS: "البحث %s نتائج مطابقة"
+ IMPORT: "استيراد من CSV"
+ IMPORTEDRECORDS: "استيراد %s سجل"
+ ITEMNOTFOUND: "لايمكن إيجاد هذا العنصر"
+ LOADEDFOREDITING: "تحميل '%s' للتعديل"
+ NOCSVFILE: "فضلاً استعرض ملف CSV للاستيراد"
+ NOIMPORT: "لايوجد شيء للاستيراد"
+ NORESULTS: "لا نتائج"
+ SAVE: "حفظ"
+ SEARCHRESULTS: "بحث النتائج"
+ SELECTALL: "تحديد الكل"
+ SELECTNONE: "غير محدد"
+ UPDATEDRECORDS: "سجلات محدثة %s"
+ MoneyField:
+ FIELDLABELAMOUNT: "الكمية"
+ FIELDLABELCURRENCY: "العملة"
+ MyEntity:
+ MyNamespace: "القيمة الافتراضية للغة الطبيعية"
+ MyNamespace:
+ MYENTITY: "عدد الأشياء %s"
+ NullableField:
+ IsNullLabel: "باطل"
+ NumericField:
+ VALIDATION: "'%s' ليس رقم, الأرقام فقط يتم قبولها في هذا الحقل"
+ VALIDATIONJS: "ليس رقم ، الأرقام فقط هي التي يسمح بها في هذا الحقل"
+ Page:
+ PLURALNAME: "الصفحات"
+ SINGULARNAME: "الصفحات"
+ Permission:
+ AdminGroup: "الإدارة"
+ FULLADMINRIGHTS: "جميع صلاحيات الإدارة"
+ FULLADMINRIGHTS_HELP: "يتضمن وينقض جميع الأذونات الأخرىالمساندة."
+ PLURALNAME: "الصلاحيات"
+ SINGULARNAME: "الصلاحية"
+ PermissionCheckboxSetField:
+ AssignedTo: "مساندة إلى \"%s\""
+ FromGroup: |
+ توريت من المجموعة "%s"
+ FromRole: "توريث من القاعدة \"%s\""
+ FromRoleOnGroup: "توريث من القاعدة \"%s\" على المجموعة \"%s\""
+ PermissionRole:
+ PLURALNAME: "القواعد"
+ SINGULARNAME: "قاعدة"
+ PermissionRoleCode:
+ PLURALNAME: "أكواد تصريح قاعدة"
+ SINGULARNAME: "كود تصريح قاعدة"
+ Permissions:
+ PERMISSIONS_CATEGORY: "تصاريح القاعدة والوصول"
+ PhoneNumberField:
+ VALIDATION: "فضلاً أدخل رقم هاتف صحيح"
+ RelationComplexTableField.ss:
+ ADD: "إضافة"
+ CSVEXPORT: "التصدير إلى CSV"
+ NOTFOUND: "لايوجد عناصر"
+ ReportAdmin:
+ MENUTITLE: "التقارير"
+ Security:
+ ALREADYLOGGEDIN: "لاتملك صلاحية الدخول لهذه الصفحة ، إذا كنت تملك حساب آخر فيمكنك تسجيل الدخول"
+ BUTTONSEND: "أرسل لي رابط إعادة تهيئة كلمة المرور"
+ CHANGEPASSWORDBELOW: "يمكنك تغيير كلمة المرور بالأسفل"
+ CHANGEPASSWORDHEADER: "تغيير كلمة المرور"
+ ENTERNEWPASSWORD: "فضلاً أدخل كلمة المرور الجديدة"
+ ERRORPASSWORDPERMISSION: "يجب تسجيل الدخول لتتمكن من تغيير كلمة المرور"
+ IPADDRESSES: "عنوان IP"
+ LOGGEDOUT: "تم تسجيل خروجك بنجاح ، إذا كنت ترغب بالدخول مرة أخرى فتفضل بتعبئة بياناتك بالأسفل"
+ LOGIN: "دخول"
+ LOSTPASSWORDHEADER: "فقدت كلمة المرور"
+ NOTEPAGESECURED: "هذه الصفحة محمية بكلمة مرور ، أدخل بيانات دخولك بالأسفل ليتم السماح لك بالوصول للصفحة"
+ NOTERESETLINKINVALID: "<p>رابط إعادة تهيئة كلمة المرور غير صحيح أو انتهى الوقت المحدد له</p><p>يمكنك طلب رابط جديد<a href=\"%s\">here</a> أو تغيير كلمة المرور بعد <a href=\"%s\">تسجيل دخولك</a>.</p>"
+ NOTERESETPASSWORD: "أدخل بريدك الإلكتروني و سيتم إرسال رابط إعادة تهيئة كلمة المرور "
+ PASSWORDSENTHEADER: "رابط إعادة تهيئة كلمة المرور يرسل إلى '%s'"
+ PASSWORDSENTTEXT: "شكراً لك ، رابط إعادة تهيئة كلمة المرور تم إ{ساله إلى '%s'"
+ SecurityAdmin:
+ ADDMEMBER: "إضافة عضو"
+ APPLY_ROLES: "تطبيق القواعد على المجموعات"
+ APPLY_ROLES_HELP: "القدرة على تحرير الأدوار المسندة إلى مجموعة. يتطلب \"الحصول على إذن 'قسم الأمن'."
+ EDITPERMISSIONS: "تعديل الصلاحيات و رقم الآي بي لكل مجموعة"
+ EDITPERMISSIONS_HELP: "القدرة على تحرير أذونات وعناوين بروتوكول الإنترنت لمجموعة. يتطلب \"الحصول على إذن 'قسم الأمن'"
+ GROUPNAME: "اسم المجموعة"
+ IPADDRESSESHELP: |
+ <p>يمكنك تحديد هذه المجموعة لعناوين IP محددة في مدى محدد (مدى واحد في كل سطر). <br />
+ المدى يمك أن يكون بالشكل التالي: <br />
+ 203.96.152.12<br />
+ 203.96.152/24<br />
+ 203.96/16<br />
+ 203/8<br /><br />
+ إذا أدخلت مدى واحد أو أكثر في هذا الحقل فالأعضاء سيكون لهم صلاحية هذه المجموعة إذا تم تسجيل دخولهم من أحد عناوين IP الصحيحة</br>
+ هذا لن يمنع الزوار من الدخول. بسبب أن المستخدم نفسه قد يدخل إلى أجزاء من النظام بدون أي قيود في عناوين IP
+ MEMBERS: "الأعضاء"
+ MENUTITLE: "الأمان"
+ MemberListCaution: "تحذير : إزالة أعضاء من هذه القائمة إزالتها من جميع الفئات وقاعدة البيانات"
+ NEWGROUP: "مجموعة جديدة"
+ PERMISSIONS: "الصلاحيات"
+ ROLES: "قواعد"
+ ROLESDESCRIPTION: "هذا القسم يسمح لك بإضافة الأدوار إلى هذه المجموعة. قواعد المجموعات بمنطقية من الأذونات، والتي يمكن تعديلها في تبويب القواعد"
+ SGROUPS: "مجموعات الأمان"
+ TABIMPORT: "استيراد"
+ TABROLES: "قواعد"
+ VIEWUSER: "عرض المستخدم"
+ SecurityAdmin_MemberImportForm:
+ BtnImport: "استيراد"
+ FileFieldLabel: " CSV ملف <small>(الامتداد المسموح :*.csv )</small>"
+ SimpleImageField:
+ NOUPLOAD: "لا توجد صور مرفوعة"
+ SiteTree:
+ TABMAIN: "الرئيسة"
+ TableField:
+ ISREQUIRED: "في %s '%s' مطلوب"
+ TableField.ss:
+ ADD: "إضافة صف جديد"
+ ADDITEM: "إضافة %s"
+ TableListField:
+ CSVEXPORT: "تصدير إلى CSV"
+ PRINT: "طباعة"
+ SELECT: "اختيار"
+ TableListField.ss:
+ NOITEMSFOUND: "لا توجد عناصر"
+ SORTASC: "فرز في ترتيب تصاعدي"
+ SORTDESC: "فرز في ترتيب تنازلي"
+ TableListField_PageControls.ss:
+ DISPLAYING: "عرض"
+ OF: "من"
+ TO: "إلى"
+ VIEWFIRST: "عرض الأول"
+ VIEWLAST: "عرض الأخير"
+ VIEWNEXT: "عرض التالي"
+ VIEWPREVIOUS: "عرض السابق"
+ TimeField:
+ VALIDATEFORMAT: "الرجاء إدخال تنسيق وقت صالح (%s)"
+ ToggleCompositeField.ss:
+ HIDE: "إخفاء"
+ SHOW: "عرض"
+ ToggleField:
+ LESS: "أقل"
+ MORE: "أكثر"
+ Versioned:
+ has_many_Versions: "الإصدارات"
101 lang/ast.yml
View
@@ -0,0 +1,101 @@
+ast:
+ AssetAdmin:
+ MENUTITLE: "Ficheros ya imaxes"
+ CMSMain:
+ MENUTITLE: "Páxines"
+ SAVE: "Guardar"
+ ChangePasswordEmail.ss:
+ CHANGEPASSWORDTEXT1: "Camudasti la contraseña pa"
+ ComplexTableField.ss:
+ ADDITEM: "Amestar %s"
+ ConfirmedPasswordField:
+ SHOWONCLICKTITLE: "Camudar contraseña"
+ DataObject:
+ PLURALNAME: "Oxetos de datos"
+ SINGULARNAME: "Oxetu de datos"
+ Date:
+ TIMEDIFFAGO: "Hai %s"
+ DropdownField:
+ CHOOSE: "(Escoyer)"
+ Email_BounceRecord:
+ PLURALNAME: "Rexistros de rebote de corréu"
+ SINGULARNAME: "Rexistru de rebote de corréu"
+ File:
+ INVALIDEXTENSION: "La estensión nun ta permitida (válides: %s)"
+ PLURALNAME: "Ficheros"
+ SINGULARNAME: "Ficheru"
+ TOOLARGE: "El tamañu de ficheru ye enforma grande, el máximu permitíu ye %s."
+ Folder:
+ PLURALNAME: "Ficheros"
+ SINGULARNAME: "Ficheru"
+ Group:
+ Code: "Códigu de grupu"
+ Locked: "¿Bloquiáu?"
+ PLURALNAME: "Grupos"
+ Parent: "Grupu padre"
+ SINGULARNAME: "Grupu"
+ has_many_Permissions: "Permisos"
+ many_many_Members: "Miembros"
+ HtmlEditorField:
+ Image:
+ PLURALNAME: "Ficheros"
+ SINGULARNAME: "Ficheru"
+ Image_Cached:
+ PLURALNAME: "Ficheros"
+ SINGULARNAME: "Ficheru"
+ LeftAndMain:
+ HELP: "Ayuda"
+ PAGETYPE: "Triba de páxina:"
+ PERMAGAIN: "Terminó la to sesión nel CMS. Si quies volver a coneutar, escribi un nome d'usuariu y una contraseña abaxo."
+ PERMALREADY: "Lo sentimos, pero nun tienes accesu a esa parte del CMS. Si quies coneutar con otru nome, failo debaxo"
+ PERMDEFAULT: "Escueyi un métodu d'autenticación y escribi les tos credenciales p'acceder al CMS."
+ SAVED: "guardao"
+ LoginAttempt:
+ PLURALNAME: "Intentos de conexón"
+ SINGULARNAME: "Intentu de conexón"
+ Member:
+ EMAIL: "Corréu"
+ INTERFACELANG: "Llingua de la interfaz"
+ PLURALNAME: "Miembros"
+ SINGULARNAME: "Miembru"
+ SUBJECTPASSWORDCHANGED: "Se camudó la to contraseña"
+ SUBJECTPASSWORDRESET: "Enllaz pa reaniciar la contraseña"
+ ValidationIdentifierFailed: "Nun se pue sobroscribir el miembru esistente #%d col mesmu identificador (%s = %s))"
+ belongs_many_many_Groups: "Grupos"
+ db_LockedOutUntil: "Bloquiáu fasta"
+ db_PasswordExpiry: "Data d'espiración de la contraseña"
+ MemberPassword:
+ PLURALNAME: "Contraseñes del miembru"
+ SINGULARNAME: "Contraseña del miembru"
+ MemberTableField:
+ DeleteTitleText: "Desaniciar d'esti grupu"
+ DeleteTitleTextDatabase: "Desaniciar de la base de datos y de tolos grupos"
+ ModelAdmin:
+ CREATEBUTTON: "Crear '%s'"
+ NullableField:
+ IsNullLabel: "Ye nulu"
+ Page:
+ PLURALNAME: "Páxines"
+ SINGULARNAME: "Páxina"
+ Permission:
+ PLURALNAME: "Permisos"
+ SINGULARNAME: "Permisu"
+ PermissionCheckboxSetField:
+ FromGroup: "heredáu del grupu \"%s\""
+ FromRole: "heredáu del rol \"%s\""
+ FromRoleOnGroup: "heredáu del rol \"%s\" nel grupu \"%s\""
+ PermissionRole:
+ PLURALNAME: "Roles"
+ SINGULARNAME: "Rol"
+ PermissionRoleCode:
+ PLURALNAME: "Códigos del rol de permisu"
+ SINGULARNAME: "Códigu del rol de permisu"
+ ReportAdmin:
+ MENUTITLE: "Informes"
+ Security:
+ ALREADYLOGGEDIN: "Nun tienes accesu a esta páxina. Si tienes otra cuenta que pueda entrar nesta páxina, pues <a href=\"%s\">volver a coneutate</a>."
+ SecurityAdmin:
+ MENUTITLE: "Seguridá"
+ SiteTree:
+ Versioned:
+ has_many_Versions: "Versiones"
471 lang/az.yml
View
@@ -0,0 +1,471 @@
+az:
+ AssetAdmin:
+ CHOOSEFILE: "Faylı seç:"
+ MENUTITLE: "Fayllar və şəkillər"
+ NEWFOLDER: "Yeni Qovluq"
+ AssetAdmin_left.ss:
+ GO: "Get"
+ BBCodeParser:
+ ALIGNEMENT: "Yönlənmə"
+ ALIGNEMENTEXAMPLE: "sağa yönəlmə"
+ BOLD: "Qalın mətn"
+ BOLDEXAMPLE: "Qalın"
+ CODE: "Kod bloku"
+ CODEDESCRIPTION: "Formatlanmamış kod bloku"
+ CODEEXAMPLE: "Kod bloku"
+ COLORED: "Rəngli mətn"
+ COLOREDEXAMPLE: "mavi mətn"
+ EMAILLINK: "E-poçt link"
+ EMAILLINKDESCRIPTION: "E-poçta link yarat"
+ IMAGE: "Şəkil"
+ IMAGEDESCRIPTION: "Postunuzda şəkil görünsün"
+ ITALIC: "Kursiv mətn"
+ ITALICEXAMPLE: "Kursiv"
+ LINK: "Vebsayt linki"
+ LINKDESCRIPTION: "Başqa veb sayta və ya URL-ə link"
+ STRUCK: "Struck-out mətn"
+ STRUCKEXAMPLE: "Struck-out"
+ UNDERLINE: "Altından xətt çəkilmiş mətn"
+ UNDERLINEEXAMPLE: "Altından xətt çəkilmiş"
+ UNORDERED: "Sıralanmamış siyahı"
+ UNORDEREDDESCRIPTION: "Sıralanmamış siyahı"
+ UNORDEREDEXAMPLE1: "nizamlanmamış element 1"
+ BasicAuth:
+ ENTERINFO: "Zəhmət olmasa istifadəçi adı və ya parolu yazın."
+ ERRORNOTADMIN: "İstifadəçi administrator deyil"
+ ERRORNOTREC: "Belə istifadəçi adı və ya parol tanınmadı"
+ Boolean:
+ ANY: "İstənilən"
+ NO: "Yox"
+ YES: "Bəli"
+ CMSBatchActions:
+ PUBLISHED_PAGES: "%d ədəd səhifə dərc olunub, %d xəta"
+ CMSMain:
+ MENUTITLE: "Səhifələr"
+ SAVE: "Yadda saxla"
+ ChangePasswordEmail.ss:
+ CHANGEPASSWORDTEXT1: "Siz parolu bu url üçün dəyişdiniz"
+ CHANGEPASSWORDTEXT2: "Siz aşağıdakilarla daxil ola bilərsiniz."
+ EMAIL: "E-poçt"
+ HELLO: "Salam"
+ PASSWORD: "Parol"
+ CheckboxField:
+ NO: "Yox"
+ YES: "Bəli"
+ ComplexTableField:
+ CLOSEPOPUP: "Bağla"
+ SUCCESSADD: "%s %s %s əlavə olundu"
+ SUCCESSEDIT: "%s %s %s yadda saxlanıldı"
+ ComplexTableField.ss:
+ ADDITEM: "%s əlavə et"
+ NOITEMSFOUND: "Həç bir şey tapılmadı. "
+ SORTASC: "Artma ilə sırala"
+ SORTDESC: "Azalma ilə sırala"
+ ComplexTableField_popup.ss:
+ NEXT: "Sonrakı"
+ PREVIOUS: "Əvvəlki"
+ ConfirmedPasswordField:
+ ATLEAST: "Parol ən azı %s simvol olmalıdır."
+ BETWEEN: "Parol ən azı %s ən çoxu %s simvol olmalıdır."
+ HAVETOMATCH: "Şifrələr eyni olmalıdır."
+ LEASTONE: "Parol ən azı bir rəqəm və bir hərf təşkil etməlidir."
+ MAXIMUM: "Parol ən çox %s simvol olmalıdır."
+ NOEMPTY: "Şifrə boş ola bilməz."
+ SHOWONCLICKTITLE: "Parolu dəyiş"
+ CreditCardField:
+ FIRST: "birinci"
+ FOURTH: "dördüncü"
+ SECOND: "ikinci"
+ THIRD: "üçüncü"
+ VALIDATIONJS1: "Əmin olun ki, "
+ VALIDATIONJS2: "kredit kart nömrəsini düzgün daxil etmisiniz."
+ CurrencyField:
+ CURRENCYSYMBOL: "$"
+ VALIDATIONJS: "Düzgün valyuta daxil edin."
+ DataObject:
+ PLURALNAME: "Data Obyektlər"
+ SINGULARNAME: "Data Obyekt"
+ Date:
+ DAY: "gün"
+ DAYS: "günlər"
+ HOUR: "saat"
+ HOURS: "saatlar"
+ MIN: "dəq"
+ MINS: "dəqiqələr"
+ MONTH: "ay"
+ MONTHS: "aylar"
+ SEC: "san"
+ SECS: "san-lər"
+ TIMEDIFFAGO: "%s əvvəl"
+ YEAR: "il"
+ YEARS: "illər"
+ DateField:
+ NOTSET: "təyin edilməyib"
+ TODAY: "bu gün"
+ VALIDATIONJS: "Düzgün zaman formatı daxil edin (DD-MM-YYYY)."
+ VALIDDATEFORMAT2: "Zəhmət olmasa düzgün zaman formatı daxil edin (%s)"
+ DropdownField:
+ CHOOSE: "(Seçin)"
+ EmailField:
+ VALIDATION: "E-poçtu yazın."
+ VALIDATIONJS: "E-mail adresi daxil edin."
+ Email_BounceRecord:
+ PLURALNAME: "Email Bounce Records"
+ SINGULARNAME: "Email Bounce Record"
+ Enum:
+ ANY: "İxtiyari"
+ File:
+ Content: "Məzmun"
+ Filename: "Faylın adı"
+ INVALIDEXTENSION: "Bu genişlənməyə icazə verilmir (düzgün olanı: %s)"
+ NOFILESIZE: "Faylın ölçüsü sıfır baytdır"
+ NOVALIDUPLOAD: "Fayl yükləmək üçün yararlı deyil"
+ Name: "Ad"
+ PLURALNAME: "Fayllar"
+ SINGULARNAME: "Fayl"
+ Sort: "Sıralama"
+ TOOLARGE: "Faylın ölçüsü çox böyükdür, maksimum %s olmalıdır."
+ Title: "Başlıq"
+ FileIFrameField:
+ ATTACH: "Qoş %s"
+ DELETE: "Sil %s"
+ FILE: "Fayl"
+ FROMCOMPUTER: "Kompüterinizdən"
+ FROMFILESTORE: "Fayllar siyahısından"
+ NOSOURCE: "Xahiş edirik əlavə etmək üçün source faylı seçin"
+ REPLACE: "Əvəz et %s"
+ Folder:
+ CREATED: "Birinci yüklənmiş"
+ DELSELECTED: "Seçilmiş faylları sil"
+ DETAILSTAB: "Məlumatlar"
+ FILENAME: "Faylın adı"
+ FILESTAB: "Fayllar"
+ LASTEDITED: "Axırıncı yenilənmiş"
+ PLURALNAME: "Fayllar"
+ SINGULARNAME: "Fayl"
+ TITLE: "Başlıq"
+ TYPE: "Tip"
+ UPLOADTAB: "Köçür"
+ URL: "URL"
+ VIEWEDITASSET: "Aktivləri Göstər/Redakte "
+ ForgotPasswordEmail.ss:
+ HELLO: "Salam"
+ TEXT1: "Burada sizin"
+ TEXT2: "parolu sıfırlma linki"
+ TEXT3: "üçün"
+ Form:
+ FIELDISREQUIRED: "%s tələb olunur."
+ VALIDATIONCREDITNUMBER: "Zəhmət olmasa %s kredit kartının nömrəsinin düzgün daxil edildiyini yoxlayın."
+ VALIDATIONFAILED: "Yoxlama uğursuz oldu"
+ VALIDATIONNOTUNIQUE: "Daxil edilən məlumat unikal deyil"
+ VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: "Parollar uyğun gəlmir"
+ VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: "Parollar boş ola bilməz"
+ VALIDATIONSTRONGPASSWORD: "Parollar ən azı bir rəqəm və hərf təşkil etməlidir."
+ VALIDATOR: "Validator"
+ VALIDCURRENCY: "Düzgün valyuta daxil edin."
+ FormField:
+ NONE: "heç bir"
+ Group:
+ Code: "Qrup kodu"
+ DefaultGroupTitleAdministrators: "Administratorlar"
+ DefaultGroupTitleContentAuthors: "Məzmun müəllifləri"
+ Description: "Qısa təsvir"
+ IMPORTTABTITLE: "İmport"
+ IPRestrictions: "İP ünvan məhdudiyyətləri"
+ Locked: "Bloklanıb?"
+ PLURALNAME: "Qruplar"
+ Parent: "Valideyn qrupu"
+ RolesAddEditLink: "Rollar əlavə et/dəyiş"
+ SINGULARNAME: "Qrup"
+ Sort: "Sıralama"
+ has_many_Permissions: "Səlahiyyətlər"
+ many_many_Members: "Üzvlər"
+ GroupImportForm:
+ Help1: "<p>Qrupları <em>CSV</em> formatda import et (). <small><a href=\"#\" class=\"toggle-advanced\">Genişlənmiş formada istifadə</a></small></p>"
+ Help2: |
+ <div class="advanced">
+ <h4>Genişlənmiş istifadə</h4>
+ <ul>
+ <li>İcazə verilən sütünlar: <em>%s</em></li>
+ <li>Mövcud qruplar öz unikal <em>kodları</em> ilə tapılır və import olunmuş fayllardan öz qiymətlərini alır</li>
+ <li>Qrup ierarxiyası <em>ParentCode</em> sütunundan istifadə etməklə yarana bilər.</li>
+ <li>Səlahiyyət kodları <em>PermissionCode</em> sütunu ilə verilə bilər. Mövcud səlahiyyət kodları sıfırlanmır.</li>
+ </ul>
+ </div> ResultCreated: "%d ədəd qrup yaradıldı"
+ ResultDeleted: "%d ədə qrup silindi"
+ ResultUpdated: "%d ədəd qrup yeniləndi"
+ HtmlEditorField:
+ ANCHORVALUE: "Ankor"
+ BUTTONINSERTFLASH: "Flash əlavə et"
+ BUTTONINSERTIMAGE: "Şəkil əlavə et"
+ BUTTONINSERTLINK: "Link əlavə et"
+ BUTTONREMOVELINK: "Linki sil"
+ CAPTIONTEXT: "Mətn"
+ CSSCLASS: "Alignment / style"
+ CSSCLASSCENTER: "Mərkəzləşmiş."
+ CSSCLASSLEFT: "Solda, mətnin kəsilməsi ilə."
+ CSSCLASSLEFTALONE: "Özünün solunda."
+ CSSCLASSRIGHT: "Sağda, mətnin kəsilməsi ilə."
+ EMAIL: "E-poçt ünvanı"
+ FILE: "Fayl"
+ FLASH: "Flash"
+ FOLDER: "Qovluq"
+ IMAGE: "Şəkil"
+ IMAGEDIMENSIONS: "Ölçülər"
+ IMAGEHEIGHTPX: "Uzunluq"
+ IMAGEWIDTHPX: "En"
+ LINK: "Link"
+ LINKANCHOR: "Bu səhifədə ankor"
+ LINKDESCR: "Link təsviri"
+ LINKEMAIL: "E-poçt"
+ LINKEXTERNAL: "Başqa vebsayt"
+ LINKFILE: "Faylı yüklə"
+ LINKINTERNAL: "Saytda olan səhifə"
+ LINKOPENNEWWIN: "Link yeni pəncərədə açılsın?"
+ LINKTEXT: "Link mətni"
+ LINKTO: "Linki qoy"
+ PAGE: "Səhifə"
+ SEARCHFILENAME: "Faylın adına görə axtar"
+ SHOWUPLOADFORM: "Fayl köçür"
+ URL: "URL"
+ Image:
+ PLURALNAME: "Fayllar"
+ SINGULARNAME: "Fayl"
+ ImageField:
+ IMAGE: "Şəkil"
+ Image_Cached:
+ PLURALNAME: "Fayllar"
+ SINGULARNAME: "Fayl"
+ LeftAndMain:
+ CANT_REORGANISE: "Bu sayt ierarxiyasını sıralamağa icazə yoxdur. Dəyişiklik yadda saxlanılmadı."
+ HELP: "Kömək"
+ PAGETYPE: "Səhifənin tipi:"
+ PERMAGAIN: "Siz CMS-dən çıxdınız. Əgər yenidən daxil olmaq istəyirsinizsə, istifadəçi adı və parolu yazın."
+ PERMALREADY: "Sizin CMS-in bu hissəsinə daxil olmaq üçün icazəniz yoxdur. Əgər başqa adla daxil olmaq istəyirsinizsə davam edin"
+ PERMDEFAULT: "Zəhmət olmasa autentifikasiya metodunu seçin və CMS-ə daxil o lmaq üçün rekvizitlərinizi yazın."
+ PLEASESAVE: "Zəhmət olmasa səhifəni yadda saxlayın: Bu səhifə yenilənə bilməz, çünki, yadda saxlanılmayıb."
+ SAVED: "yadda saxlanıldı"
+ LeftAndMain_right.ss:
+ WELCOMETO: "Xoş gəlmisiniz"
+ LoginAttempt:
+ Email: "E-poçt"
+ IP: "İP ünvan"
+ PLURALNAME: "Daxil olma cəhdləri"
+ SINGULARNAME: "Daxil olma cəhdi"
+ Status: "Status"
+ Member:
+ ADDRESS: "Ünvan"
+ BUTTONCHANGEPASSWORD: "Parolu dəyiş"
+ BUTTONLOGIN: "Daxil ol"
+ BUTTONLOGINOTHER: "Başqa adla daxil ol"
+ BUTTONLOSTPASSWORD: "Parol yaddan çıxıb."
+ CONFIRMNEWPASSWORD: "Yeni parolun təsdiqi"
+ CONFIRMPASSWORD: "Parolu təsdiqlə"
+ CONTACTINFO: "Əlaqə məlumatları"
+ DefaultAdminFirstname: "Əsas admin"
+ EMAIL: "E-poçt"
+ EMAILSIGNUPINTRO1: "Qeydiyyatdan keçdiyiniz üçün təşəkkür edirik, sizin detallar aşağıdakı kimidir."
+ EMAILSIGNUPINTRO2: "Siz sayta aşağıdakı məlumatlarla daxil ola bilərsiniz"
+ EMAILSIGNUPSUBJECT: "Qeydiyyatdan keçdiyiniz üçün təşəkkür edirik"
+ EMPTYNEWPASSWORD: "Yeni şifrə boş ola bilməz, təkrar edin. "
+ ENTEREMAIL: "Parolu sıfırlama linkini əldə etmək üçün e-poçtunuzu daxil edin."
+ ERRORLOCKEDOUT: "Sizin profil, çoxlu uğursuz daxil olma cəhdləri səbəbindən, müvəqqəti olaraq bloklanıb. 20 dəqiqədən sonra yoxlayın"
+ ERRORNEWPASSWORD: "Yeni parolunuzu başqa cür daxil etdiniz, bir daha cəhd edin"
+ ERRORPASSWORDNOTMATCH: "Parol uyğun gəlmir, yenidən cəhd edin"
+ ERRORWRONGCRED: "E-poçt və ya parol düzgün deyil. Bir daha cəhd edin."
+ FIRSTNAME: "Ad"
+ GREETING: "Xoş Gəldiniz!"
+ INTERFACELANG: "İnterfeys dili"
+ INVALIDNEWPASSWORD: "Biz bu şifrəni qəbul edə bilmərik: %s"
+ LOGGEDINAS: "%s adı altında daxil olmusunuz."
+ MOBILE: "Mobil"
+ NAME: "Ad"
+ NEWPASSWORD: "Yeni parol"
+ PASSWORD: "Parol"
+ PHONE: "Telefon"
+ PLURALNAME: "Üzvlər"
+ PROFILESAVESUCCESS: "Uğurla yadda saxlanıldı."
+ REMEMBERME: "Yadda saxla?"
+ SINGULARNAME: "Üzv"
+ SUBJECTPASSWORDCHANGED: "Sizin parolunuz dəyişildi"
+ SUBJECTPASSWORDRESET: "Parolu sıfırlama linki"
+ SURNAME: "Soyad"
+ VALIDATIONMEMBEREXISTS: "%s adlı istifadəçi artıq mövcuddur"
+ ValidationIdentifierFailed: "Üzv #%d identik nömrə ilə dəyişmək mümkün deyil (%s = %s))"
+ WELCOMEBACK: "%s, xoş gördük"
+ YOUROLDPASSWORD: "Sizin keçmiş parol"
+ belongs_many_many_Groups: "Qruplar"
+ db_LastVisited: "Son ziyarət tarixi"
+ db_Locale: "İnterfeys dili"
+ db_LockedOutUntil: "Bloklanıb, açılma vaxtı"
+ db_NumVisit: "Ziyarət sayı"
+ db_Password: "Parol"
+ db_PasswordExpiry: "Parolun etibarlılığının bitmə vaxtı"
+ MemberAuthenticator:
+ TITLE: "E-poçt &amp; Parol"
+ MemberImportForm:
+ Help1: |
+ <p>Üzvləri <em>CSV formatda</em> import et. <small><a href="#" class="toggle-advanced">Genişlənmiş formada istifadə</a></small></p>
+ Help2: |
+ <div class="advanced">
+ <h4>Genişlənmiş istifadə</h4>
+ <ul>
+ <li>İcazə verilən sütünlar: <em>%s</em></li>
+ <li>Mövcud istifadəçilər öz unikal <em>kodları</em> ilə tapılır və import olunmuş fayllardan öz qiymətlərini alır</li>
+ <li>Qruplar <em>Groups</em> sütünü ilə mənimsədilə bilər. Qruplar öz <em>Code</em> parametri ilə identifikasiya olunur, bir neçə qrup vergüllə ayrılır. Mövcud qrup üzvlükləri sıfırlanmır.</li>
+ </ul>
+ </div> ResultCreated: "%d ədəd üzv yaradıldı"
+ ResultDeleted: "%d üzv silinib"
+ ResultNone: "Dəyişiklik yoxdur"
+ ResultUpdated: "%d ədəd üzv dəyişildi"
+ MemberPassword:
+ PLURALNAME: "Üzvlərin parolları"
+ SINGULARNAME: "Üzvün parolu"
+ MemberTableField:
+ ADD: "Əlavə et"
+ ADDEDTOGROUP: "Üzv qrupa əlavə olundu"
+ ADDINGFIELD: "Əlavə olunmadı"
+ DeleteTitleText: "Bu qrupdan sil"
+ DeleteTitleTextDatabase: "Verilənlər bazasından və bütün qruplardan sil"
+ ERRORADDINGUSER: "Göstərilən qrupa istifadəçini əlavə etmək mümkün olmadı: %s"
+ FILTER: "Filtr"
+ SEARCH: "Axtarış"
+ ModelAdmin:
+ ADDBUTTON: "Əlavə et"
+ ADDFORM: "Formanı doldurun və %s-nu verilənlər bazasına əlavə edin."
+ CHOOSE_COLUMNS: "Nəticə sütunlarını seç..."
+ CLEAR_SEARCH: "Təmizlə"
+ CREATEBUTTON: "'%s' yarat"
+ DELETE: "Sil"
+ DELETEDRECORDS: "%s yazı silindi."
+ FOUNDRESULTS: "Axtarış nəticəsində %s nəticə tapıldı"
+ IMPORT: "CSV fayldan import et"
+ IMPORTEDRECORDS: "%s yazı import olundu."
+ ITEMNOTFOUND: "Tapılmır"
+ LOADEDFOREDITING: "Dəyişmək üçün '%s' yükləndi."
+ NOCSVFILE: "Zəhmət olmasa CSV faylı import etmək üçün seçin"
+ NOIMPORT: "İmport etməyə heç bir şey yoxdur"
+ NORESULTS: "Nəticə yoxdur"
+ SAVE: "Yadda saxla"
+ SEARCHRESULTS: "Axtarış nəticələri"
+ SELECTALL: "hamısını seç"
+ SELECTNONE: "heç biri"
+ UPDATEDRECORDS: "%s yazı yeniləndi."
+ MoneyField:
+ FIELDLABELAMOUNT: "Miqdar"
+ FIELDLABELCURRENCY: "Valyuta"
+ MyEntity:
+ MyNamespace: "Susmaya görə dil"
+ MyNamespace:
+ MYENTITY: "%s ədə sayılıb"
+ NullableField:
+ IsNullLabel: "Boşdur"
+ NumericField:
+ VALIDATION: "'%s' rəqəm deyil, bu sahədə yalnız rəqəmlər daxil edilə bilər"
+ VALIDATIONJS: "rəqəm deyil, bu sahədə yalnız rəqəmlər ola bilər"
+ Page:
+ PLURALNAME: "Səhifələr"
+ SINGULARNAME: "Səhifə"
+ Permission:
+ AdminGroup: "Administrator"
+ FULLADMINRIGHTS: "Tam administrativ hüquqlar"
+ FULLADMINRIGHTS_HELP: "Başqa təyin edilmiş bütün icazələr rədd olunur."
+ PLURALNAME: "Səlahiyyətlər"
+ SINGULARNAME: "Səlahiyyət"
+ PermissionCheckboxSetField:
+ AssignedTo: "mənimsədilib \"%s\""
+ FromGroup: "\"%s\" qrupundan törəyib"
+ FromRole: "\"%s\" rolundan törəyib"
+ FromRoleOnGroup: "\"%s\" rolundan \"%s\" qrupunda törəyib"
+ PermissionRole:
+ PLURALNAME: "Rollar"
+ SINGULARNAME: "Rol"
+ PermissionRoleCode:
+ PLURALNAME: "Səlahiyyət rolu kodları"
+ SINGULARNAME: "Səlahiyyət rolu kodu"
+ Permissions:
+ PERMISSIONS_CATEGORY: "Rollar və icazə səlahiyyətləri"
+ PhoneNumberField:
+ VALIDATION: "Düzgün telefon nömrəsi daxil et."
+ RelationComplexTableField.ss:
+ ADD: "Əlavə et"
+ CSVEXPORT: "CSV-yə eksport et"
+ NOTFOUND: "Heç nə tapılmadı"
+ ReportAdmin:
+ MENUTITLE: "Hesabatlar"
+ Security:
+ ALREADYLOGGEDIN: "Sizin bu səhifəyə icazəniz yoxdur. Əgər bu səhifəyə icazəsi olan başqa profiliniz varsa hesabınıza <a href=\"%s\">daxil olun"
+ BUTTONSEND: "Parolu sıfırlama linkini göndər"
+ CHANGEPASSWORDBELOW: "Şifrəni burda deyişə bilərsiniz. "
+ CHANGEPASSWORDHEADER: "Parolu dəyiş"
+ ENTERNEWPASSWORD: "Yeni şifrəni daxil edin."
+ ERRORPASSWORDPERMISSION: "Parolu dəyişmək üçün hesaba daxil olmalısınız!"
+ IPADDRESSES: "İP ünvanlar"
+ LOGGEDOUT: "Hesabdan çıxdınız. Yenidən daxil olmaq üçün məlumatları daxil edin."
+ LOGIN: "Daxil ol"
+ LOSTPASSWORDHEADER: "Parol itib"
+ NOTEPAGESECURED: "Səhifə təhlükəsizdir. Məlumatları daxil edin və biz sizə göndərəcəyik. "
+ NOTERESETLINKINVALID: "<p>Parolu sıfırlama linki düzgün deyil yaxud vaxtı keçib.</p><p>Yenisini əldə etmək üçün <a href=\"%s\">buraya keçin</a> yaxud <a href=\"%s\">daxil olub</a> parolunuzu dəyişin.</p>"
+ NOTERESETPASSWORD: "E-poçtunuzu daxil edin və parol sıfırlama linkini göndərəcəyik"
+ PASSWORDSENTHEADER: "'%s' e-poçtuna parolun sıfırlanma linki göndərildi"
+ PASSWORDSENTTEXT: "Çox sağolun! Hesabınızı təkrar quraşdırılmasl üçün keçid '%s' göndərildi."
+ SecurityAdmin:
+ ADDMEMBER: "Üzv Əlavə et"
+ APPLY_ROLES: "Qruplara rollar tətbiq et "
+ APPLY_ROLES_HELP: "Qrupa mənimsədilmiş rolları dəyişmək imkanı. \"'Təhlükəsizlik' bölməsinə icazə\" səlahiyyəti tələb olunur."
+ EDITPERMISSIONS: "Qrup üçün səlahiyyətlərə nəzarət et"
+ EDITPERMISSIONS_HELP: "Qrup üzrə səlahiyyətləri və İP ünvanları dəyişmə imkanı. \"'Təhlükəsizlik' bölməsinə icazə\" səlahiyyəti tələb olunur."
+ GROUPNAME: "Qrupun adı"
+ IPADDRESSESHELP: |
+ <p>Siz bu qrupun girişini İP ünvanlar diapazonuna daxil edə bilərsiniz(hər ip ünvan bir sətirdə olmaqla). <br /> İP ünvanlar aşağıdakı kimi olmalıdır: <br />
+ 203.96.152.12<br />
+ 203.96.152/24<br />
+ 203.96/16<br />
+ 203/8<br /><br /> Siz bir və ya bir neçə İP ünvan daxil etdikdə, bu qrupun üzvləri yalnız bu İP ünvanlardan daxil olduqda verilən səlahiyyətləri icra bilərlər. Bu hər kəsi daxil olmağa qadağan etmir. MEMBERS: "Üzvlər"
+ MENUTITLE: "Təhlükəsizlik"
+ MemberListCaution: "Diqqət: İstifadəçilərin bu siyahıdan silinməsi, onların bütün qruplardan və verilənlər bazasından silinməsinə səbəb olacaq"
+ NEWGROUP: "Yeni qrup"
+ PERMISSIONS: "Səlahiyyətlər"
+ ROLES: "Rollar"
+ SGROUPS: "Təhlükəsizlik qrupu"
+ TABIMPORT: "İmport"
+ TABROLES: "Rollar"
+ VIEWUSER: "İstifadəçiyə bax"
+ SecurityAdmin_MemberImportForm:
+ BtnImport: "İmport"
+ FileFieldLabel: "CSV fayl <small>(İcazəli genişlənmələr: *.csv)</small>"
+ SimpleImageField:
+ NOUPLOAD: "Şəkil yüklənməmişdir"
+ SiteTree:
+ TABMAIN: "Əsas"
+ TableField:
+ ISREQUIRED: "%s-da '%s' tələb olunur"
+ TableField.ss:
+ ADD: "Yeni sətir əlavə et"
+ ADDITEM: "%s - i Əlavə et"
+ TableListField:
+ CSVEXPORT: "CSV-yə ixrac et"
+ PRINT: "Çap et"
+ SELECT: "Seç:"
+ TableListField.ss:
+ NOITEMSFOUND: "Heç bir şey tapılmadı"
+ SORTASC: "Artan sıralama ilə düz"
+ SORTDESC: "Azalan sıralama ilə düz"
+ TableListField_PageControls.ss:
+ DISPLAYING: "Göstərilir"
+ OF: "dan"
+ TO: "a"
+ VIEWFIRST: "Birinciyə bax"
+ VIEWLAST: "Sonuncuya bax"
+ VIEWNEXT: "Növbəti"
+ VIEWPREVIOUS: "Əvvəlki"
+ TimeField:
+ VALIDATEFORMAT: "Düzgün zaman formatı daxil edin (%s)"
+ ToggleCompositeField.ss:
+ HIDE: "Gizlət"
+ SHOW: "Göstər"
+ ToggleField:
+ LESS: "daha az"
+ MORE: "daha çox"
+ Versioned:
+ has_many_Versions: "Versiyalar"
281 lang/bg.yml
View
@@ -0,0 +1,281 @@
+bg:
+ AssetAdmin:
+ CHOOSEFILE: "Избери файл"
+ MENUTITLE: "Файлове & Изображения"
+ NEWFOLDER: "Нова папка"
+ AssetAdmin_left.ss:
+ GO: "Давай"
+ BBCodeParser:
+ ALIGNEMENT: "Подреждане"
+ ALIGNEMENTEXAMPLE: "подреди в дясно"
+ BOLD: "Удебелен текст"
+ BOLDEXAMPLE: "Удебелен"
+ CODE: "Блок код"
+ CODEDESCRIPTION: "Неформатиран блок код"
+ CODEEXAMPLE: "Блок код"
+ COLORED: "Цветен текст"
+ COLOREDEXAMPLE: "син текст"
+ EMAILLINK: "Мейл връзка"
+ EMAILLINKDESCRIPTION: "Създай връзка към мейл адрес"
+ IMAGE: "Изображение"
+ IMAGEDESCRIPTION: "Показва изображение във вашата публикация"
+ ITALIC: "Наклонен текст"
+ ITALICEXAMPLE: "Наклонено"
+ LINK: "Уебсайт връзка"
+ LINKDESCRIPTION: "Връзка към друг уебсайт или URL"
+ STRUCK: "Задраскан Текст"
+ STRUCKEXAMPLE: "Задраскай"
+ UNDERLINE: "Подчертан текст"
+ UNDERLINEEXAMPLE: "Подчертано"
+ UNORDERED: "Неподреден лист"
+ UNORDEREDDESCRIPTION: "Неподреден лист"
+ UNORDEREDEXAMPLE1: "Неподреден предмет 1"
+ BasicAuth:
+ ENTERINFO: "Моля, въведете потребителско име и парола."
+ ERRORNOTADMIN: "Този потребител не е администратор."
+ ERRORNOTREC: "Това потребителско име / парола не е разпознато"
+ CMSMain:
+ MENUTITLE: "Съдържание на сайта"
+ SAVE: "Съхрани"
+ ChangePasswordEmail.ss:
+ CHANGEPASSWORDTEXT1: "Вие сменихте вашата парола за"
+ CHANGEPASSWORDTEXT2: "Вече можете да ползвате следните данни за вход:"
+ EMAIL: "Email"
+ HELLO: "Здравей!"
+ PASSWORD: "Парола"
+ ComplexTableField:
+ CLOSEPOPUP: "Затвори прозорец"
+ SUCCESSADD: "Добавено %s %s %s"
+ SUCCESSEDIT: "Съхранено %s %s %s"
+ ComplexTableField.ss:
+ ADDITEM: "Добави %s"
+ NOITEMSFOUND: "Нито един от елементите не беше открит"
+ SORTASC: "Възходящ"
+ SORTDESC: "Низходящ"
+ ComplexTableField_popup.ss:
+ NEXT: "Следващо"
+ PREVIOUS: "Предишно"
+ ConfirmedPasswordField:
+ ATLEAST: "Паролите трябва да бъдат поне %s символа дълги."
+ BETWEEN: "Паролите трябва да бъдат от %s до %s символа дълги."
+ HAVETOMATCH: "Паролите трябва да съвпадат."
+ LEASTONE: "Паролите трябва да съдържат поне една цифра и една буква."
+ MAXIMUM: "Паролите може да бъдат най-много %s символа дълги."
+ NOEMPTY: "Паролите неможе да бъдат празни."
+ CreditCardField:
+ FIRST: "първи"
+ FOURTH: "четвърти"
+ SECOND: "втори"
+ THIRD: "трети"
+ VALIDATIONJS1: "Моля подсигурете се че сте въвели правилно"
+ VALIDATIONJS2: "номера на кредитната карта"
+ CurrencyField:
+ CURRENCYSYMBOL: "$"
+ VALIDATIONJS: "Моля въведете валидна валута."
+ Date:
+ DAY: "ден"
+ DAYS: "дни"
+ HOUR: "час"
+ HOURS: "часове"
+ MIN: "минута"
+ MINS: "минути"
+ MONTH: "месец"
+ MONTHS: "месеци"
+ SEC: "секунда"
+ SECS: "секунди"
+ YEAR: "година"
+ YEARS: "години"
+ DateField:
+ NOTSET: "Не нагласено"
+ TODAY: "днес"
+ VALIDATIONJS: "Моля въведете правилен формат за дата (ДД/ММ/ГГГГ)."
+ DropdownField:
+ CHOOSE: "(Избери)"
+ EmailField:
+ VALIDATION: "Моля, въведете email адрес"
+ VALIDATIONJS: "Моля въведете мейл адрес."
+ File:
+ NOFILESIZE: "Размер на файла е нула байта."
+ Folder:
+ CREATED: "Първо качени"
+ DELSELECTED: "Изтрий избраните файлове"
+ DETAILSTAB: "Детайли"
+ FILENAME: "Файл име"
+ FILESTAB: "Файлове"
+ LASTEDITED: "Последно променени"
+ TITLE: "Заглавие"
+ TYPE: "Вид"
+ UPLOADTAB: "Качи "
+ URL: "URL"
+ VIEWEDITASSET: "Виж/Промени Актив"
+ ForgotPasswordEmail.ss:
+ HELLO: "Здравей!"
+ TEXT1: "Ето вашият"
+ TEXT2: "адрес за рестартирване на парола"
+ TEXT3: "за"
+ Form:
+ FIELDISREQUIRED: "нужно е %s"
+ VALIDATIONCREDITNUMBER: "Моля, проверете дали сте въвели %s правилно номера на кредитната карта."
+ VALIDATIONFAILED: "Валидацията неуспешна"
+ VALIDATIONNOTUNIQUE: "Въведената стойност не е уникална"
+ VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: "Паролите не съвпадат"
+ VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: "Паролите не може да бъдат празни"
+ VALIDATIONSTRONGPASSWORD: "Паролите трябва да съдържат поне една цифра и една буква."
+ VALIDATOR: "Валидатор"
+ VALIDCURRENCY: "Моля, въведете валидна валута."
+ FormField:
+ NONE: "никой"
+ HtmlEditorField:
+ ANCHORVALUE: "Котва"
+ BUTTONINSERTFLASH: "Въведи Flash"
+ BUTTONINSERTIMAGE: "Въведи изображение"
+ BUTTONINSERTLINK: "Вмъкни препратка"
+ BUTTONREMOVELINK: "Премахни препратка"
+ CSSCLASS: "Подравняване / стил"
+ CSSCLASSCENTER: "Центрирано"
+ CSSCLASSLEFT: "В ляво, с текст който да се нанася около него"
+ CSSCLASSLEFTALONE: "В ляво, самостоятелно."
+ CSSCLASSRIGHT: "В дясно, с текст който да се нанася около него"
+ EMAIL: "email адрес"
+ FILE: "Файл"
+ FLASH: "Flash"
+ FOLDER: "Папка"
+ IMAGE: "Изображение"
+ IMAGEDIMENSIONS: "Размери"
+ IMAGEHEIGHTPX: "Височина"
+ IMAGEWIDTHPX: "Широчина"
+ LINK: "Връзка"
+ LINKANCHOR: "Котва на тази страница"
+ LINKDESCR: "Описание на препратка"
+ LINKEMAIL: "email адрес"
+ LINKEXTERNAL: "Друг уебсайт"
+ LINKFILE: "Свали файл"
+ LINKINTERNAL: "Страница в сайта"
+ LINKOPENNEWWIN: "Да се отвори ли препратката в нов прозорец?"
+ LINKTO: "Препратка към"
+ PAGE: "Страница"
+ URL: "URL"
+ Image_iframe.ss:
+ TITLE: "Качване на изображението Iрамка"
+ LeftAndMain:
+ HELP: "Помощ"
+ PAGETYPE: "Вид страница:"
+ PERMAGAIN: "Вие излязохте от CMS. Ако искате да влезнете отново, моля въведете потребителско име и парола."
+ PERMALREADY: "Съжелявам, но нямате достъп до тази част от CMS. Ако искате да влезете с друго потребителско име, моля направете го по-долу"
+ PERMDEFAULT: "Въведете мейл адреса и паролата си за да влезните в CMS."
+ PLEASESAVE: "Моля, съхранете страницата: Тази страница не може да се актуализира защото още не е запазена."
+ SAVED: "съхранено"
+ Member:
+ ADDRESS: "Адрес"
+ BUTTONCHANGEPASSWORD: "Променете паролата"
+ BUTTONLOGIN: "Влез"
+ BUTTONLOGINOTHER: "Влез като някой друг"
+ BUTTONLOSTPASSWORD: "Загубих си паролата"
+ CONFIRMNEWPASSWORD: "Потвърдете новата парола"
+ CONFIRMPASSWORD: "Потвърдете паролата"
+ CONTACTINFO: "Информация за контакт"
+ EMAIL: "Еmail"
+ EMAILSIGNUPINTRO1: "Благодарим ви, че се записахте като нов член, вашите данни са показани по-долу за бъдеща справка."
+ EMAILSIGNUPINTRO2: "Можете да влезете в уебсайта използвайки дадените по-долу данни "
+ EMAILSIGNUPSUBJECT: "Благодарим ви, че се присъединихте!"
+ ERRORLOCKEDOUT: "Вашата сметка бе изключена временно защото имаше много неуспешни опити за влизане. Моля опитайте отново след 20 минути."
+ ERRORNEWPASSWORD: "Въвели сте новата парола различно, моля опитайте пак"
+ ERRORPASSWORDNOTMATCH: "Вашата текуща парола не съвпада, моля опитайте пак"
+ ERRORWRONGCRED: "Това не изглежда да е правилен email адрес или парола. Моля опитайте отново."
+ FIRSTNAME: "Име"
+ GREETING: "Добре дошли!"
+ INTERFACELANG: "Език"
+ LOGGEDINAS: "Вие сте влезнали като %s."
+ MOBILE: "Мобилен телефон"
+ NAME: "Име"
+ NEWPASSWORD: "Нова парола"
+ PASSWORD: "Парола"
+ PHONE: "Домашен телефон"
+ REMEMBERME: "Запомни ме за следващия път?"
+ SUBJECTPASSWORDCHANGED: "Вашата парола беше променена"
+ SUBJECTPASSWORDRESET: "Връзка за изчистване на вашата парола"
+ SURNAME: "Фамилия"
+ VALIDATIONMEMBEREXISTS: "Вече съществува потребител с този email"
+ WELCOMEBACK: "Добре дошли отново, %s"
+ YOUROLDPASSWORD: "Вашата стара парола"
+ MemberAuthenticator:
+ TITLE: "email и парола"
+ MemberTableField:
+ ADD: "Добави"
+ ADDEDTOGROUP: "Добавен член към група"
+ ADDINGFIELD: "Добавянето провалено"
+ FILTER: "Филтър"
+ SEARCH: "Търсене"
+ ModelAdmin:
+ ADDBUTTON: "Добави"
+ CLEAR_SEARCH: "Изчисти търсенето"
+ DELETE: "Изтрий"
+ IMPORT: "Внеси от CSV"
+ SAVE: "Съхрани"
+ SEARCHRESULTS: "Резултати от търсенето"
+ NumericField:
+ VALIDATION: "'%s' не е число, в това поле са позволени само числа"
+ VALIDATIONJS: "не е номер, само номера може да бъдат въведени тук"
+ Permission:
+ FULLADMINRIGHTS: "Пълни административни права"
+ PhoneNumberField:
+ VALIDATION: "Моля, въведете валиден телефонен номер"
+ RelationComplexTableField.ss:
+ ADD: "Добави"
+ CSVEXPORT: "Изнеси на CSV"
+ NOTFOUND: "Няма намерени предмети"
+ Security:
+ ALREADYLOGGEDIN: "Вие нямате достъп до тази страница. Ако имате друг акаунт, с който може да влезете в тази страница, въведете го по-долу."
+ BUTTONSEND: "Пратете ми линка за промяна на паролата"
+ CHANGEPASSWORDBELOW: "Можете да смените вашата парола по-долу."
+ CHANGEPASSWORDHEADER: "Сменете вашата парола"
+ ENTERNEWPASSWORD: "Моля, въведете нова парола."
+ ERRORPASSWORDPERMISSION: "Трябва да сте влезли, за да можете да промените вашата парола!"
+ IPADDRESSES: "IP Адреси"
+ LOGGEDOUT: "Вие излязохте. Ако искате да влезнете отново, въведете вашите данни по-долу."
+ LOGIN: "Влезте в системата"
+ LOSTPASSWORDHEADER: "Забравена парола"
+ NOTEPAGESECURED: "Тази страница е защитена. Вкарайте вашите данни по-долу и ще ви препратим по-нататък."
+ NOTERESETPASSWORD: "Въведете вашият email адрес и ще ви изпратим линк с който ще можете да смените паролата си"
+ PASSWORDSENTHEADER: "Линк за смяна на паролата е изпратен на '%s'"
+ PASSWORDSENTTEXT: "Благодарим ви! Линка за смяна на паролота беше изпратен на '%s'."
+ SecurityAdmin:
+ ADDMEMBER: "Добави член"
+ EDITPERMISSIONS: "Промени разрешенията и IP адресите за всяка група"
+ GROUPNAME: "Име на група"
+ IPADDRESSESHELP: |
+ <p>Можете да ограничите тази група на специфичен IP обсег. Въведете 1 обсег на линия. Може да бъдат въведени IP адрес по следния начин: <br />
+ 203.96.152.12<br />
+ 203.96.152/24<br />
+ 203.96/16<br />
+ 203/8<br /><br />Ако въведете един или повече IP адреси тук, потребителите ще имат правата на тази група само когато се впишат използвайки някои от IP адресите посочени тук. Това няма да предотврати потребителите да се вписват. Това е защото същият потребител може да има права да се вписва и да има достъп до определени места в системата без да има някакви IP ограничения. MEMBERS: "Потребители"
+ MENUTITLE: "Сигурност"
+ NEWGROUP: "Нова група"
+ PERMISSIONS: "Разрешения"
+ SGROUPS: "Групи за сигурност"
+ VIEWUSER: "Виж Потребител"
+ SimpleImageField:
+ NOUPLOAD: "Няма качени изображения"
+ SiteTree:
+ TABMAIN: "Главно"
+ TableField:
+ ISREQUIRED: "В %s '%s' е нужно."
+ TableField.ss:
+ ADD: "Добави нов ред"
+ TableListField:
+ CSVEXPORT: "Експортирай на CSV"
+ PRINT: "Принтирай"
+ TableListField_PageControls.ss:
+ DISPLAYING: "Показани"
+ OF: "от"
+ TO: "за"
+ VIEWFIRST: "Преглед на първото"
+ VIEWLAST: "Преглед на последното"
+ VIEWNEXT: "Преглед на следващото"
+ VIEWPREVIOUS: "Преглед на предишното"
+ ToggleCompositeField.ss:
+ HIDE: "Скрий"
+ SHOW: "Покажи"
+ ToggleField:
+ LESS: "по-малко"
+ MORE: "повече"
262 lang/bs.yml
View
@@ -0,0 +1,262 @@
+bs:
+ AssetAdmin:
+ CHOOSEFILE: "Izaberite datoteku"
+ MENUTITLE: "Datoteke i slike"
+ NEWFOLDER: "NoviDirektorij"
+ AssetAdmin_left.ss:
+ GO: "Idi"
+ BBCodeParser:
+ ALIGNEMENT: "Poravnanje"
+ ALIGNEMENTEXAMPLE: "desno poravnanje"
+ BOLD: "Podebljani tekst"
+ BOLDEXAMPLE: "Podebljano"
+ CODE: "Blok koda"
+ CODEDESCRIPTION: "Neoblikovani blok koda"
+ CODEEXAMPLE: "Blok koda"
+ COLORED: "Obojeni tekst"
+ COLOREDEXAMPLE: "plavi tekst"
+ EMAILLINK: "E-mail link"
+ EMAILLINKDESCRIPTION: "Kreiraj link za e-mail adresu"
+ IMAGE: "Slika"
+ IMAGEDESCRIPTION: "Prikažite sliku u Vašoj poruci"
+ ITALIC: "Ukošeni tekst"
+ ITALICEXAMPLE: "Ukošeno"
+ LINK: "Link web stranice"
+ LINKDESCRIPTION: "Link neke druge web stranice ili URL"
+ STRUCK: "Precrtani tekst"
+ STRUCKEXAMPLE: "Precrtano"
+ UNDERLINE: "Podvučeni tekst"
+ UNDERLINEEXAMPLE: "Podvučeno"
+ UNORDERED: "Neuređena lista"
+ UNORDEREDDESCRIPTION: "Neuređena lista"
+ UNORDEREDEXAMPLE1: "neuređena stavka 1"
+ BasicAuth:
+ ENTERINFO: "Molimo, unesite korisničko ime i šifru."
+ ERRORNOTADMIN: "Ovaj korisnik nije administrator."
+ ERRORNOTREC: "Korisničko ime / šifra nije prepoznata"
+ CMSMain:
+ MENUTITLE: "Sadržaj stranice"
+ SAVE: "Snimi"
+ ChangePasswordEmail.ss:
+ CHANGEPASSWORDTEXT1: "Promijenili ste svoju šifru za"
+ CHANGEPASSWORDTEXT2: "Možete koristiti slijedeće podatke za prijavu:"
+ HELLO: "Pozdrav"
+ ComplexTableField.ss:
+ ADDITEM: "Dodaj %S"
+ NOITEMSFOUND: "Nema pronađenih stavki"
+ SORTASC: "Uzlazno raszvrstavanje"
+ SORTDESC: "Silazno razvrstavanje"
+ ComplexTableField_popup.ss:
+ NEXT: "Slijedeći"
+ PREVIOUS: "Prethodni"
+ ConfirmedPasswordField:
+ ATLEAST: "Šifre moraju sadržavati najmanje %s znakova."
+ BETWEEN: "Šifre moraju sadržavati %s do %s znakova."
+ HAVETOMATCH: "Šifre se moraju slagati"
+ LEASTONE: "Šifre moraju sadržavati najmanje jedan broj i jedan alfanumerički znak."
+ MAXIMUM: "Šifre mogu sadržavati najviše %s znakova."
+ NOEMPTY: "Polja za unos šifre ne smiju biti prazna."
+ CreditCardField:
+ FIRST: "prvo"
+ FOURTH: "četvrto"
+ SECOND: "drugo"
+ THIRD: "treće"
+ VALIDATIONJS1: "Molimo provjerite da li ste unijeli"
+ VALIDATIONJS2: "broj kreditne kartice ispravno."
+ CurrencyField:
+ CURRENCYSYMBOL: "KM"
+ VALIDATIONJS: "Molimo, unesite ispravnu valutu."
+ Date:
+ DAY: "dan"
+ DAYS: "dani"
+ HOUR: "sat"
+ HOURS: "sati"
+ MIN: "minuta"
+ MINS: "minute"
+ MONTH: "mjesec"
+ MONTHS: "mjeseci"
+ SEC: "sekunda"
+ SECS: "sekundi"
+ YEAR: "godina"
+ YEARS: "godine"
+ DateField:
+ NOTSET: "nije postavljeno"
+ TODAY: "danas"
+ VALIDATIONJS: "Molimo unesite ispravan oblik datuma (DD-MM-YYYY)."
+ DropdownField:
+ CHOOSE: "(Izaberite)"
+ EmailField:
+ VALIDATION: "Molimo, unesite e-mail adresu."
+ VALIDATIONJS: "Molimo unesite e-mail adresu."
+ File:
+ NOFILESIZE: "Veličina datoteke je nula bajta."
+ Folder:
+ CREATED: "Prvo postavljeno"
+ DELSELECTED: "Izbriši izabrane datoteke"
+ DETAILSTAB: "Detalji"
+ FILENAME: "Ime datoteke"
+ FILESTAB: "Datoteke"
+ LASTEDITED: "Posljednje postavljeno"
+ TITLE: "Naslov"
+ TYPE: "Tip"
+ UPLOADTAB: "Postavi na server"
+ URL: "URL"
+ VIEWEDITASSET: "Pregledaj/Izmijeni aktivu"
+ ForgotPasswordEmail.ss:
+ HELLO: "Pozdrav"
+ TEXT1: "Ovo je Vaš"
+ TEXT2: "link za ponovno podešavanje šifre"
+ TEXT3: "za"
+ Form:
+ FIELDISREQUIRED: "%s je obavezno"
+ VALIDATIONCREDITNUMBER: "Molimo, provjerite da li ste ispravno unijeli %s broj kreditne kartice."
+ VALIDATIONFAILED: "Provjera nije uspjela"
+ VALIDATIONNOTUNIQUE: "Unesena vrijednost nije jedinstvena"
+ VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: "Šifre se ne slažu"
+ VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: "Polja za unos šifre ne smiju ostati prazna"
+ VALIDATIONSTRONGPASSWORD: "Šifre moraju sadržavati najmanje jedan broj i jedan alfanumerički znak."
+ VALIDATOR: "Provjera ispravnosti"
+ VALIDCURRENCY: "Molimo, unesite ispravnu valutu."
+ FormField:
+ NONE: "ništa"
+ HtmlEditorField:
+ ANCHORVALUE: "Sidro"
+ BUTTONINSERTFLASH: "Ubaci Flash"
+ BUTTONINSERTIMAGE: "Ubaci sliku"
+ BUTTONINSERTLINK: "Ubaci link"
+ BUTTONREMOVELINK: "Ukloni link"
+ CSSCLASS: "Poravnanje / stil"
+ CSSCLASSCENTER: "Središnje"
+ CSSCLASSLEFT: "Lijevo, sa okruženim tekstom."
+ CSSCLASSLEFTALONE: "Na lijevoj strani, samo od sebe."
+ CSSCLASSRIGHT: "Desno, sa okruženim tekstom."
+ EMAIL: "E-mail adresa"
+ FILE: "Datoteka"
+ FLASH: "Flash"
+ FOLDER: "Direktorij"
+ IMAGE: "Slika"
+ IMAGEDIMENSIONS: "Dimenzije"
+ IMAGEHEIGHTPX: "Visina"
+ IMAGEWIDTHPX: "Širina"
+ LINK: "Link"
+ LINKANCHOR: "Sidro na ovoj stranici"
+ LINKDESCR: "Opis linka"
+ LINKEMAIL: "E-mail adresa"
+ LINKEXTERNAL: "Druga web stranica"
+ LINKFILE: "Preuzmi datoteku"
+ LINKINTERNAL: "Stavka na stranici"
+ LINKOPENNEWWIN: "Otvori link u novom prozoru?"
+ LINKTO: "Poveži sa"
+ PAGE: "Stranica"
+ URL: "URL"
+ Image_iframe.ss:
+ TITLE: "Iframe za postavljanje slika"
+ LeftAndMain:
+ HELP: "Pomoć"
+ PAGETYPE: "Tip stranice:"
+ PERMAGAIN: "Odjavljeni ste sa CMS-a. Ukoliko se želite ponovo prijaviti, unesite korisničko ime i šifru ispod."
+ PERMALREADY: "Žao nam je ali ne možete pristupiti ovom dijelu CMS-a. Ako se želite prijaviti sa drugim korisnikom uradite to ispod"
+ PERMDEFAULT: "Unesite vašu e-mail adresu i šifru kako biste pristupili CMS-u."
+ PLEASESAVE: "Molimo snimite stranicu: Ova stranica ne može biti ažurirana ako nije prethodno snimljena."
+ SAVED: "snimljeno"
+ Member:
+ ADDRESS: "Adresa"
+ BUTTONCHANGEPASSWORD: "Promijeni šifru"
+ BUTTONLOGIN: "Prijava"
+ BUTTONLOGINOTHER: "Prijavite se sa drugim korisnikom"
+ BUTTONLOSTPASSWORD: "Zaboravio sam šifru"
+ CONFIRMNEWPASSWORD: "Potvrdite novu šifru"
+ CONFIRMPASSWORD: "Potvrdite šifru"
+ CONTACTINFO: "Kontakt informacije"
+ EMAIL: "E-mail"
+ EMAILSIGNUPINTRO1: "Zahvaljujemo na registraciji. Vaši detalji su prikazani ispod."
+ EMAILSIGNUPINTRO2: "Na stranicu se možete prijaviti korištenjem ispod navedenih podataka"
+ EMAILSIGNUPSUBJECT: "Zahvaljujemo na Vašoj registraciji"
+ ERRORLOCKEDOUT: "Vaš korisnički račun je trenutno isključen zbog velikog broja grešaka prilikom prijave na stranicu. Molimo, pokušajte ponovo za 20 minuta."
+ ERRORNEWPASSWORD: "Pogrešno ste upisali novu šifru, pokušajte ponovo"
+ ERRORPASSWORDNOTMATCH: "Vaša trenutna šifra se ne slaže, molimo pokušajte ponovo"
+ ERRORWRONGCRED: "Pogrešna e-mail adresa ili šifra. Molimo, pokušajte ponovo."
+ FIRSTNAME: "Ime"
+ GREETING: "Dobrodošli"
+ INTERFACELANG: "Jezik sučelja"
+ LOGGEDINAS: "Prijavljeni se kao %s."
+ MOBILE: "Broj mobitela"
+ NAME: "Ime"
+ NEWPASSWORD: "Nova šifra"
+ PASSWORD: "Šifra"
+ PHONE: "Broj telefona"
+ REMEMBERME: "Zapamti me slijedeći put"
+ SUBJECTPASSWORDCHANGED: "Vaša šifra je promijenjena"
+ SUBJECTPASSWORDRESET: "Link za ponovno podešavanje Vaše šifre"
+ SURNAME: "Prezime"
+ VALIDATIONMEMBEREXISTS: "Već postoji korisnik sa ovom e-mail adresom"
+ WELCOMEBACK: "Dobrodošli, %s"
+ YOUROLDPASSWORD: "Vaša stara šifra"
+ MemberAuthenticator:
+ TITLE: "E-mail i šifra"
+ MemberTableField:
+ ADD: "Dodaj"
+ ADDEDTOGROUP: "Dodaj člana u grupu"
+ ADDINGFIELD: "Neuspješno dodavanje"
+ FILTER: "Filter"
+ SEARCH: "Pretraga"
+ NumericField:
+ VALIDATION: "'%s' nije broj. U ovo polje možete unijeti samo brojeve"
+ VALIDATIONJS: "nije broj, samo se brojevi mogu unositi u ovo polje"
+ Permission:
+ FULLADMINRIGHTS: "Puna administrativna ovlaštenja"
+ PhoneNumberField:
+ VALIDATION: "Molimo, unesite ispravan broj telefona"
+ RelationComplexTableField.ss:
+ ADD: "Dodaj"
+ NOTFOUND: "Nema pronađenih stavki"
+ Security:
+ ALREADYLOGGEDIN: "Ne možete pristupiti ovoj stranici. Ukoliko imate drugi korisnički račun koji može pristupiti ovoj stranici, prijavite si ispod."
+ BUTTONSEND: "Pošalji mi link za ponovno podešavanje šifre"
+ CHANGEPASSWORDBELOW: "Vašu šifru možete promijeniti ispod."
+ CHANGEPASSWORDHEADER: "Promijenite Vašu šifru"
+ ENTERNEWPASSWORD: "Molimo, unesite novu šifru."
+ ERRORPASSWORDPERMISSION: "Morate se prijaviti kako bi promijenili Vašu šifru."
+ IPADDRESSES: "IP adrese"
+ LOGGEDOUT: "Odjavljeni ste. Ukoliko se želite ponovo prijaviti, unesite Vaše podatke ispod."
+ LOGIN: "Prijava"
+ LOSTPASSWORDHEADER: "Izgubljena šifra"
+ NOTEPAGESECURED: "Ova stranica je osigurana. Unesite Vaše podatke i poslat ćemo Vam sadržaj."
+ NOTERESETPASSWORD: "Unesite Vašu e-mail adresu na koju ćemo Vam poslati link za ponovno podešavanje Vaše šifre."
+ PASSWORDSENTHEADER: "Link za ponovno podešavanje šifre je poslan na adresu '%s'"
+ PASSWORDSENTTEXT: "Zahvaljujemo! Link za ponovno podešavanje šifre je poslan na adresu '%s'."
+ SecurityAdmin:
+ ADDMEMBER: "Dodaj člana"
+ EDITPERMISSIONS: "Izmijeni ovlaštenja i IP adrese na svakoj grupi"
+ GROUPNAME: "Ime grupe"
+ IPADDRESSESHELP: |
+ <p>Možete ograničiti ovu grupu na određeni opseg IP adresa (jedan opseg po liniji).<br />Opseg može biti u bilo kojem od slijedećih oblika: <br />
+ 203.96.152.12<br />
+ 203.96.152/24<br />
+ 203.96/16<br />
+ 203/8<br /><br />Ako unesete u polje jedan ili više opsega IP adresa, samo korisnici koji se prijave sa jedne od dozvoljenih IP adresa će dobiti ovlaštenje da budu u ovoj grupi. To neće spriječiti ljude da se prijave. MEMBERS: "Članovi"
+ MENUTITLE: "Sigurnost"
+ NEWGROUP: "Nova grupa"
+ PERMISSIONS: "Ovlaštenja"
+ SGROUPS: "Sigurnosne grupe"
+ VIEWUSER: "Pregledaj korisnika"
+ SimpleImageField:
+ NOUPLOAD: "Nijedna slika nije postavljena"
+ SiteTree:
+ TABMAIN: "Glavno"
+ TableField:
+ ISREQUIRED: "U %s '%s' je obavezno."
+ TableField.ss:
+ ADD: "Dodaj novi red"
+ TableListField:
+ CSVEXPORT: "Izvezi u CSV"
+ PRINT: "Štampaj"
+ TableListField_PageControls.ss:
+ OF: "od"
+ TO: "do"
+ ToggleCompositeField.ss:
+ HIDE: "Sakrij"
+ SHOW: "Prikaži"
+ ToggleField:
+ LESS: "manje"
+ MORE: "više"
361 lang/ca.yml
View
@@ -0,0 +1,361 @@
+ca:
+ AssetAdmin:
+ CHOOSEFILE: "Trieu un fitxer"
+ MENUTITLE: "Fitxers i imatges"
+ NEWFOLDER: "NovaCarpeta"
+ AssetAdmin_left.ss:
+ GO: "Vés"
+ BBCodeParser:
+ ALIGNEMENT: "Alineació"
+ ALIGNEMENTEXAMPLE: "alineat a la dreta"
+ BOLD: "Text en negreta"
+ BOLDEXAMPLE: "Negreta"
+ CODE: "Bloc de codi"
+ CODEDESCRIPTION: "Bloc de codi sense format"
+ CODEEXAMPLE: "Bloc de codi"
+ COLORED: "Text colorejat"
+ COLOREDEXAMPLE: "text blau"
+ EMAILLINK: "Enllaç a correu electrònic"
+ EMAILLINKDESCRIPTION: "Crea un enllaç a una adreça de correu electrònic"
+ IMAGE: "Imatge"
+ IMAGEDESCRIPTION: "Mostra una imatge al vostre escrit"
+ ITALIC: "Text en cursiva"
+ ITALICEXAMPLE: "Cursiva"
+ LINK: "Enllaç web "
+ LINKDESCRIPTION: "Enllaça a un altre web o URL"
+ STRUCK: "Text tatxat"
+ STRUCKEXAMPLE: "Tatxat"
+ UNDERLINE: "Text subratllat"
+ UNDERLINEEXAMPLE: "Subratllat"
+ UNORDERED: "Llista no ordenada"
+ UNORDEREDDESCRIPTION: "Llista no ordenada"
+ UNORDEREDEXAMPLE1: "element no ordenat 1"
+ BasicAuth:
+ ENTERINFO: "Si us plau, introduïu un nom d'usuari i contrasenya"
+ ERRORNOTADMIN: "Aquest usuari no és un administrador."
+ ERRORNOTREC: "Aquest nom d'usuari / contrasenya no es reconeix"
+ CMSMain:
+ MENUTITLE: "Contingut del web"
+ SAVE: "Desa"
+ ChangePasswordEmail.ss:
+ CHANGEPASSWORDTEXT1: "Heu canviat la vostra contrasenya per"
+ CHANGEPASSWORDTEXT2: "Podeu usar ara les següents credencials per a entrar:"
+ EMAIL: "Correu electrònic"
+ HELLO: "Hola"
+ PASSWORD: "Contrasenya"
+ ComplexTableField:
+ CLOSEPOPUP: "Tanca la finestra"
+ SUCCESSADD: "Afegit %s %s %s"
+ SUCCESSEDIT: "S'ha desat %s %s %s"
+ ComplexTableField.ss:
+ ADDITEM: "Afegir %s"
+ NOITEMSFOUND: "No s'han trobat elements"
+ SORTASC: "Ordena ascendentment"
+ SORTDESC: "Ordena descendentment"
+ ComplexTableField_popup.ss:
+ NEXT: "Següent"
+ PREVIOUS: "Anterior"
+ ConfirmedPasswordField:
+ ATLEAST: "Les contrasenyes han de ser almenys de %s caràcters."
+ BETWEEN: "Les contrasenyes han de ser de entre %s i %s caràcters."
+ HAVETOMATCH: "Les contrasenyes han de coincidir."
+ LEASTONE: "Les contrasenyes han de tenir almenys un dígit i un caràcter alfanumèric."
+ MAXIMUM: "Les contrasenyes han de ser com a molt de %s caràcters."
+ NOEMPTY: "Les contrasenyes no poden estar buides."
+ SHOWONCLICKTITLE: "Canvia la contrasenya"
+ CreditCardField:
+ FIRST: "primer"
+ FOURTH: "quart"
+ SECOND: "segon"
+ THIRD: "tercer"
+ VALIDATIONJS1: "Si us plau, assegureu-vos d'haver introduït el"
+ VALIDATIONJS2: "nombre de targeta de crèdit correctament."
+ CurrencyField:
+ CURRENCYSYMBOL: "€E"
+ VALIDATIONJS: "Si us plau, introduïu una moneda vàlida."
+ DataObject:
+ PLURALNAME: "Objectes de dades"
+ SINGULARNAME: "Objecte de dades"
+ Date:
+ DAY: "dia"
+ DAYS: "dies"
+ HOUR: "hora"
+ HOURS: "hores"
+ MIN: "minut"
+ MINS: "minuts"
+ MONTH: "mes"
+ MONTHS: "mesos"
+ SEC: "segon"
+ SECS: "segons"
+ TIMEDIFFAGO: "fa %s"
+ YEAR: "any"
+ YEARS: "anys"
+ DateField:
+ NOTSET: "no definit"
+ TODAY: "avui"
+ VALIDATIONJS: "Si us plau, introduïu un format de data vàlid (DD/MM/YYYY)."
+ DropdownField:
+ CHOOSE: "(Trieu)"
+ EmailField:
+ VALIDATION: "Si us plau, introduïu una adreça de correu electrònic."
+ VALIDATIONJS: "Si us plau, introduïu una adreça de correu vàlida."
+ File:
+ Content: "Contingut"
+ Filename: "Nom del fitxer"
+ INVALIDEXTENSION: "L'extensió no està permesa (vàlid: %s)"
+ NOFILESIZE: "La mida del fitxer és de zero bytes."
+ Name: "Nom"
+ PLURALNAME: "Fitxers"
+ SINGULARNAME: "Fitxer"
+ Sort: "Ordre"
+ TOOLARGE: "La mida del fitxer és massa llarga, com a màxim està permès de %s."
+ Title: "Títol"
+ Folder:
+ CREATED: "Primera càrrega"
+ DELSELECTED: "Suprimeix els fitxers seleccionats"
+ DETAILSTAB: "Detalls"
+ FILENAME: "Nom del fitxer"
+ FILESTAB: "Fitxers"
+ LASTEDITED: "Darrera actualització"
+ PLURALNAME: "Fitxers"
+ SINGULARNAME: "Fitxer"
+ TITLE: "Títol"
+ TYPE: "Tipus"
+ UPLOADTAB: "Càrrega"
+ URL: "URL"
+ VIEWEDITASSET: "Veure/editar recurs"
+ ForgotPasswordEmail.ss:
+ HELLO: "Hola"
+ TEXT1: "Aquí teniu el vostre"
+ TEXT2: "enllaç de reinici de la contrasenya"
+ TEXT3: "per"
+ Form:
+ FIELDISREQUIRED: "Es requereix %s"
+ VALIDATIONCREDITNUMBER: "Si us plau, assegureu-vos d'haver introduïr el número %s de targeta de crèdit correctament."
+ VALIDATIONFAILED: "La validació ha fallat"
+ VALIDATIONNOTUNIQUE: "El valor que heu introduït no és únic"
+ VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: "Les contrasenyes no concorden"
+ VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: "Les contrasenyes no poden deixar-se en blanc"
+ VALIDATIONSTRONGPASSWORD: "Les contrasenyes han d etenir almenys un dígit i un caràcter alfanumèric."
+ VALIDATOR: "Validador"
+ VALIDCURRENCY: "Si us plau, introduïu una moneda vàlida."
+ FormField:
+ NONE: "cap"
+ Group:
+ Code: "Codi de grup"
+ Description: "Descripció"
+ IPRestrictions: "Restriccions d'adreces IP"
+ Locked: "Bloquejat?"
+ PLURALNAME: "Grups"
+ Parent: "Grup precedent"
+ SINGULARNAME: "Grup"
+ Sort: "Ordre"
+ has_many_Permissions: "Permisos"
+ many_many_Members: "Membres"
+ HtmlEditorField:
+ ANCHORVALUE: "Ancla"
+ BUTTONINSERTFLASH: "Insereix flash"
+ BUTTONINSERTIMAGE: "Insereix una imatge"
+ BUTTONINSERTLINK: "Insereix un enllaç"
+ BUTTONREMOVELINK: "Suprimeix un enllaç"
+ CSSCLASS: "Alineació / estil"
+ CSSCLASSCENTER: "Centrat, ell sol."
+ CSSCLASSLEFT: "A l'esquerra, amb text envoltant."
+ CSSCLASSLEFTALONE: "A l'esquerra, per si sol."
+ CSSCLASSRIGHT: "A la dreta, amb text envoltant."
+ EMAIL: "Adreça de correu electrònic"
+ FILE: "Fitxer"
+ FLASH: "Flash"
+ FOLDER: "Carpeta"
+ IMAGE: "Imatge"
+ IMAGEDIMENSIONS: "Dimensions"
+ IMAGEHEIGHTPX: "Alçada"
+ IMAGEWIDTHPX: "Amplada"
+ LINK: "Enllaç"
+ LINKANCHOR: "Ancla a aquesta pàgina"
+ LINKDESCR: "Descripció de l'enllaç"
+ LINKEMAIL: "Una adreça de correu electrònic"
+ LINKEXTERNAL: "Un altre lloc web"
+ LINKFILE: "Descàrrega d'un fitxer"
+ LINKINTERNAL: "Pàgina del lloc web"
+ LINKOPENNEWWIN: "Obrir l'enllaç a una nova finestra?"
+ LINKTEXT: "Text de l'enllaç"
+ LINKTO: "Enllaça a"
+ PAGE: "Pàgina"
+ SEARCHFILENAME: "Cerca per nom de fitxer"
+ URL: "URL"
+ Image:
+ PLURALNAME: "Fitxers"
+ SINGULARNAME: "Fitxer"
+ Image_iframe.ss:
+ TITLE: "Iframe Carregador d'imatge"
+ LeftAndMain:
+ HELP: "Ajuda"
+ PAGETYPE: "Tipus de pàgina:"
+ PERMAGAIN: "Heu estat desconnectat del SGC. Si voleu entrar de nou, introduïu un nom d'usuari i contrasenya a sota"
+ PERMALREADY: "Lamentant-ho molt, no podeu accedir a aquesta part del SGC. Si voleu entrar com a algú altre, feu-ho a sota"
+ PERMDEFAULT: "Introduïu la vostra adreça de correu electrònic i la contrasenya per a entrar al SGC."
+ PLEASESAVE: "Si us plau, deseu la pàgina: aquesta pàgina no s'ha pogut actualitzar perquè encara no s'ha desat."
+ SAVED: "s'ha desat"
+ LoginAttempt:
+ Email: "Adreça de correu"
+ IP: "Adreça IP"
+ PLURALNAME: "Intents d'entrada"
+ SINGULARNAME: "Intent d'entrada"
+ Status: "Estat"
+ Member:
+ ADDRESS: "Adreça"
+ BUTTONCHANGEPASSWORD: "Canvia la contrasenya"
+ BUTTONLOGIN: "Entrar"
+ BUTTONLOGINOTHER: "Entreu com a algú diferent"
+ BUTTONLOSTPASSWORD: "He perdut la meva contrasenya"
+ CONFIRMNEWPASSWORD: "Confirmeu la nova contrasenya"
+ CONFIRMPASSWORD: "Confirmeu la contrasenya"
+ CONTACTINFO: "Informació de contacte"
+ EMAIL: "Correu electrònic"
+ EMAILSIGNUPINTRO1: "Gràcies per donar-vos d'alta per ser un nou membre, els vostres detalls es llisten a sota per a tenir-los de referència futura."
+ EMAILSIGNUPINTRO2: "Podeu entrar al lloc web utilitzant les credencials de sota"
+ EMAILSIGNUPSUBJECT: "Gràcies per donar-vos d'alta"
+ ENTEREMAIL: "Si us plau, introduïu una adreça de correu per a obtenir un enllaç de reinici de contrasenya."
+ ERRORLOCKEDOUT: "El vostre compte ha estat temporalment deshabilitat degut a massa intents fallats d'entrar. Si us plau, torneu-ho a provar en 20 minuts."
+ ERRORNEWPASSWORD: "Heu introduït la vostra nova contrasenya de forma diferent, proveu-ho de nou"
+ ERRORPASSWORDNOTMATCH: "La vostra contrasenya actual no concorda, si us plau intenteu-ho de nou"
+ ERRORWRONGCRED: "Aquests no semblen un correu electrònic o contrasenya correctes. Si us plau, torneu-ho a provar."
+ FIRSTNAME: "Nom"
+ GREETING: "Benvingut"
+ INTERFACELANG: "Interfície de llengua"
+ LOGGEDINAS: "Esteu connectat com a %s."
+ MOBILE: "Mòbil"
+ NAME: "Nom"
+ NEWPASSWORD: "Nova contrasenya"
+ PASSWORD: "Contrasenya"
+ PHONE: "Telèfon"
+ PLURALNAME: "Membres"
+ PROFILESAVESUCCESS: "S'ha desat amb èxit."
+ REMEMBERME: "Recorda'm el proper cop"
+ SINGULARNAME: "Membre"
+ SUBJECTPASSWORDCHANGED: "La vostra contrasenya s'ha canviat"
+ SUBJECTPASSWORDRESET: "Enllaç per canviar la contrasenya"
+ SURNAME: "Cognom"
+ VALIDATIONMEMBEREXISTS: "Ja existeix un membre amb aquesta adreça de correu electrònic"
+ WELCOMEBACK: "