Permalink
Browse files

MINOR Converted YML lang files

 • Loading branch information...
1 parent edd4ef2 commit 6c1c98e3b37580086c6e6f7e2707a552172a7707 @chillu chillu committed Nov 19, 2011
Showing with 17,876 additions and 0 deletions.
 1. +211 −0 lang/af.yml
 2. +467 −0 lang/ar.yml
 3. +101 −0 lang/ast.yml
 4. +471 −0 lang/az.yml
 5. +281 −0 lang/bg.yml
 6. +262 −0 lang/bs.yml
 7. +361 −0 lang/ca.yml
 8. +461 −0 lang/cs.yml
 9. +6 −0 lang/cy.yml
 10. +436 −0 lang/da.yml
 11. +480 −0 lang/de.yml
 12. +25 −0 lang/el.yml
 13. +9 −0 lang/en-ES.yml
 14. +365 −0 lang/en-GB.yml
 15. +605 −0 lang/en.yml
 16. +476 −0 lang/eo.yml
 17. +1 −0 lang/es-.yml
 18. +1 −0 lang/es-419.yml
 19. +462 −0 lang/es-AR.yml
 20. +455 −0 lang/es-MX.yml
 21. +367 −0 lang/es.yml
 22. +361 −0 lang/et-EE.yml
 23. +1 −0 lang/eu-ES (1).yml
 24. +7 −0 lang/eu-ES.yml
 25. +281 −0 lang/fa-IR.yml
 26. +448 −0 lang/fi.yml
 27. +274 −0 lang/fo.yml
 28. +481 −0 lang/fr.yml
 29. +239 −0 lang/he-IL.yml
 30. +3 −0 lang/hi-IN.yml
 31. +237 −0 lang/hr.yml
 32. +242 −0 lang/hu.yml
 33. +14 −0 lang/hy-AM.yml
 34. +362 −0 lang/id.yml
 35. +387 −0 lang/is.yml
 36. +404 −0 lang/it.yml
 37. +411 −0 lang/ja-JP.yml
 38. +90 −0 lang/km.yml
 39. +9 −0 lang/kn-IN.yml
 40. +10 −0 lang/ku.yml
 41. +11 −0 lang/kxm.yml
 42. +168 −0 lang/lc-XX.yml
 43. +404 −0 lang/lt.yml
 44. +480 −0 lang/lv.yml
 45. +21 −0 lang/mi-NZ.yml
 46. +13 −0 lang/ml.yml
 47. +18 −0 lang/mn.yml
 48. +256 −0 lang/ms.yml
 49. +361 −0 lang/nb.yml
 50. +164 −0 lang/ne.yml
 51. +483 −0 lang/nl.yml
 52. +164 −0 lang/pa.yml
 53. +421 −0 lang/pl.yml
 54. +363 −0 lang/pt-BR.yml
 55. +392 −0 lang/pt.yml
 56. +149 −0 lang/ro.yml
 57. +372 −0 lang/ru.yml
 58. +244 −0 lang/si.yml
 59. +473 −0 lang/sk.yml
 60. +391 −0 lang/sl.yml
 61. +264 −0 lang/sr.yml
 62. +476 −0 lang/sv.yml
 63. +76 −0 lang/th.yml
 64. +369 −0 lang/tr.yml
 65. +284 −0 lang/uk.yml
 66. +11 −0 lang/ur.yml
 67. +26 −0 lang/uz.yml
 68. +40 −0 lang/vi-US.yml
 69. +43 −0 lang/vi-VN.yml
 70. +211 −0 lang/zh-CN.yml
 71. +164 −0 lang/zh-TW.yml
View
@@ -0,0 +1,211 @@
+af:
+ AssetAdmin:
+ CHOOSEFILE: "Kies lêer:"
+ MENUTITLE: "Lêers & Prente"
+ BBCodeParser:
+ ALIGNEMENT: "Belyning"
+ BOLD: "Vet Teks"
+ BOLDEXAMPLE: "Vet"
+ COLORED: "Gekleurde teks"
+ COLOREDEXAMPLE: "blou teks"
+ ITALIC: "Skuinsstrepe Teks"
+ ITALICEXAMPLE: "Skuinsstrepe"
+ STRUCK: "Deur-gestreepde Teks"
+ STRUCKEXAMPLE: "Deur-gestreep"
+ UNDERLINE: "Beklemtoonde Teks"
+ UNDERLINEEXAMPLE: "Beklemtoon"
+ CMSMain:
+ MENUTITLE: "Blaaie"
+ ChangePasswordEmail.ss:
+ CHANGEPASSWORDTEXT1: "U het die wagwoord vir"
+ ComplexTableField.ss:
+ ADDITEM: "Byvoeg %s"
+ ConfirmedPasswordField:
+ ATLEAST: "Wagwoorde moet ten minste %s karakters lank wees."
+ BETWEEN: "Wagwoorde moet %s tot %s karakters lank wees."
+ HAVETOMATCH: "Wagwoorde moet pas."
+ LEASTONE: "Wagwoorde moet ten minste een nommer en een alfa-numeriese karakter lank wees."
+ MAXIMUM: "Wagwoorde moet op die langste %s karakters lank wees."
+ NOEMPTY: "Wagwoorde kan nie leeg wees nie."
+ SHOWONCLICKTITLE: "Verander Wagwoord"
+ CreditCardField:
+ FIRST: "eerste"
+ FOURTH: "vierde"
+ SECOND: "tweede"
+ THIRD: "derde"
+ VALIDATIONJS1: "Maak asseblief seker u vul in die"
+ VALIDATIONJS2: "krediet kaart nommer reg."
+ CurrencyField:
+ CURRENCYSYMBOL: "R"
+ DataObject:
+ PLURALNAME: "Data Voorwerpe"
+ SINGULARNAME: "Data Voorwerp"
+ Date:
+ TIMEDIFFAGO: "%s gelede"
+ DateField:
+ NOTSET: "nier gestel"
+ TODAY: "vandag"
+ VALIDATIONJS: "Sleutel asseblief 'n geldige datum formaat in (DD/MM/JJJJ)."
+ VALIDDATEMAXDATE: "U datum moet ouer wees of pas by die maksimum datum wat toegelaat word (%s)"
+ VALIDDATEMINDATE: "U datum moet nuwer wees of pas by die minimum datum wat toegelaat word (%s)"
+ DropdownField:
+ CHOOSE: "(Kies)"
+ EmailField:
+ VALIDATIONJS: "Sleutel asseblief 'n geldige e-pos adres in."
+ File:
+ INVALIDEXTENSION: "Uitbreiding is nie toegelaat nie. (geldig: %s)"
+ NOFILESIZE: "Lêergrootte is nul grepe."
+ PLURALNAME: "Lêers"
+ SINGULARNAME: "Lêer"
+ TOOLARGE: "Lêergroote is te groot, maksimum %s toegelaat."
+ FileIFrameField:
+ NOSOURCE: "Kies asseblief 'n bron lêer om by te voeg"
+ Folder:
+ CREATED: "Eerste Opgelaai"
+ DELSELECTED: "Verwyder gekiesde lêers"
+ DETAILSTAB: "Besonderhede"
+ FILENAME: "Lêernaam"
+ FILESTAB: "Lêers"
+ LASTEDITED: "Laaste Verander"
+ PLURALNAME: "Lêers"
+ SINGULARNAME: "Lêer"
+ TITLE: "Titel"
+ TYPE: "Tipe"
+ UPLOADTAB: "Laai Op"
+ URL: "URL"
+ VIEWEDITASSET: "Wys/Verander Bate"
+ ForgotPasswordEmail.ss:
+ TEXT1: "Hier is u"
+ TEXT2: "wagwoord herstel skakel"
+ TEXT3: "vir"
+ Form:
+ FIELDISREQUIRED: "%s word benodig."
+ VALIDATIONCREDITNUMBER: "Maak asseblief seker dat u die %s krediet kaart nommer korrek ingesleutel het"
+ VALIDATIONNOTUNIQUE: "The waarde wat ingesleutel is is nie uniek nie"
+ VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: "Wagwoorde pas nie"
+ VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: "Wagwoorde kan nie leeg wees nie"
+ VALIDATIONSTRONGPASSWORD: "Wagwoorde moet minstens een nommer en een alfa-numeriese karaketer bevat"
+ VALIDATOR: "Vergeldiger"
+ FormField:
+ NONE: "geen"
+ Group:
+ Code: "Groep Kode"
+ DefaultGroupTitleAdministrators: "Administrateurs"
+ DefaultGroupTitleContentAuthors: "Inhouds Outeurs"
+ Locked: "Gesluit?"
+ PLURALNAME: "Groepe"
+ Parent: "Ouer Groep"
+ SINGULARNAME: "Groep"
+ has_many_Permissions: "Toestemmings"
+ many_many_Members: "Lidde"
+ HtmlEditorField:
+ ANCHORVALUE: "Anker"
+ CSSCLASSLEFTALONE: "Op die linkerkant, op sy eie."
+ LINKANCHOR: "Anker op hierdie bladsy"
+ SHOWUPLOADFORM: "Laai Lêer Op"
+ Image:
+ PLURALNAME: "Lêers"
+ SINGULARNAME: "Lêer"
+ Image_Cached:
+ PLURALNAME: "Lêers"
+ SINGULARNAME: "Lêer"
+ LeftAndMain:
+ HELP: "Help"
+ LoginAttempt:
+ PLURALNAME: "Inteken Pogings"
+ SINGULARNAME: "Inteken Poging"
+ Member:
+ BUTTONCHANGEPASSWORD: "Verander Wagwoord"
+ CONFIRMNEWPASSWORD: "Bevestig Nuwe Wagwoord"
+ CONFIRMPASSWORD: "Bevestig wagwoord"
+ DefaultAdminFirstname: "Verstek Admin"
+ EMAIL: "Epos"
+ ERRORPASSWORDNOTMATCH: "U huidige wagwoord pas nie, probeer asseblief weer"
+ INTERFACELANG: "Koppelvlak Taal"
+ NEWPASSWORD: "Nuwe wagwoord"
+ PLURALNAME: "Lidde"
+ SINGULARNAME: "Lid"
+ SUBJECTPASSWORDCHANGED: "U wagwoord het verander."
+ SUBJECTPASSWORDRESET: "U wagwoord herlaai skakel"
+ YOUROLDPASSWORD: "U ou wagwoord"
+ belongs_many_many_Groups: "Groepe"
+ db_LockedOutUntil: "Utgesluit tot en met"
+ db_PasswordExpiry: "Wagwoord Vervaldatum"
+ MemberImportForm:
+ ResultCreated: "Het %d lede geskep"
+ ResultDeleted: "Het %d lede verwyder"
+ ResultNone: "Geen veranderinge"
+ ResultUpdated: "Het %d lede opgedateer"
+ MemberPassword:
+ PLURALNAME: "Lid Wagwoorde"
+ SINGULARNAME: "Lid Wagwoord"
+ MemberTableField:
+ DeleteTitleText: "Verwyder van hierdie groep"
+ DeleteTitleTextDatabase: "Verwyder van databasis en alle groepe"
+ ModelAdmin:
+ CREATEBUTTON: "Byvoeg '%s'"
+ NullableField:
+ IsNullLabel: "Is Null"
+ NumericField:
+ VALIDATIONJS: "is nie 'n nommer nie, slegs nommer word aanvaar vir hierdie veld"
+ Page:
+ PLURALNAME: "Bladsye"
+ SINGULARNAME: "Bladsy"
+ Permission:
+ AdminGroup: "Administrateur"
+ FULLADMINRIGHTS_HELP: "Impliseer en oorskryf alle ander toegekende permissies."
+ PLURALNAME: "Toestemmings"
+ SINGULARNAME: "Toestemming"
+ PermissionCheckboxSetField:
+ AssignedTo: "toegeken aan \"%s\""
+ FromGroup: "oorgeërf van groep \"%s\""
+ FromRole: "oorgeërf van rol \"%s\""
+ FromRoleOnGroup: "oorgeërf van rol \"%s\" op groep \"%s\""
+ PermissionRole:
+ PLURALNAME: "Rolle"
+ SINGULARNAME: "Rol"
+ PermissionRoleCode:
+ PLURALNAME: "Toestemming Rol Kodes"
+ SINGULARNAME: "Toestemming Rol Kode"
+ Permissions:
+ PERMISSIONS_CATEGORY: "Rolle en toegang permissies"
+ RelationComplexTableField.ss:
+ ADD: "Voeg by"
+ NOTFOUND: "Geen items gevind"
+ ReportAdmin:
+ MENUTITLE: "Verslae"
+ Security:
+ ALREADYLOGGEDIN: "U het nie toegang tot hierdie bladsy nie. As u n' ander rekening het wat toegang tot hierdie bladsy het, kan u weer <a href=\"%s\">inteken</a>."
+ SecurityAdmin:
+ APPLY_ROLES: "Wend rolle tot groepe toe"
+ APPLY_ROLES_HELP: "Vermoë om rolle toegeken aan 'n groep te verander. Benodig die \"Toegang tot 'Sekuriteit' afdeling' permissie."
+ EDITPERMISSIONS_HELP: "Vermoë om Permissies en IP Adresse vir 'n groep te verander. Benodig die \"Toegang tot 'Sekuriteit' afdeling\" permissie."
+ MENUTITLE: "Sekuriteit"
+ MemberListCaution: "Waarskuwing: Deur lede te verwyder van hierdie lys sal hulle ook van alle groepe en die databasis verwyder"
+ ROLES: "Rolle"
+ ROLESDESCRIPTION: " "
+ TABIMPORT: "Voer In"
+ TABROLES: "Rolle"
+ SecurityAdmin_MemberImportForm:
+ BtnImport: "Voer In"
+ FileFieldLabel: "CSV Lêer <small>(Laat toe uitbreidings: *.csv)</small>"
+ SiteTree:
+ TABMAIN: "Hoof"
+ TableField.ss:
+ ADD: "Voeg nuwe ry by"
+ TableListField:
+ PRINT: "Druk"
+ TableListField.ss:
+ NOITEMSFOUND: "Geen items gevind"
+ SORTASC: "Sorteer in stygende orde"
+ SORTDESC: "Sorteer in dalende orde"
+ TableListField_PageControls.ss:
+ DISPLAYING: "Wys huidiglik"
+ OF: "van"
+ TO: "na"
+ VIEWFIRST: "Wys eerste"
+ VIEWLAST: "Wys laaste"
+ VIEWNEXT: "Wys volgende"
+ VIEWPREVIOUS: "Wys vorige"
+ Versioned:
+ has_many_Versions: "Weergawe"
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 6c1c98e

Please sign in to comment.