Permalink
Browse files

ENHANCEMENT Updated YML translations from translate.ss.org, removed u…

…napproved langs with little or no translations, updated master strings, fixed line break problem in lang files generated by i18nYMLConverter module
 • Loading branch information...
1 parent a44916d commit 92054fbc07b3e354dfbc884dd87eee118825eb4b @chillu chillu committed Apr 18, 2012
Showing with 1,317 additions and 5,285 deletions.
 1. +15 −63 lang/af.yml
 2. +18 −116 lang/ar.yml
 3. +0 −48 lang/ast.yml
 4. +6 −177 lang/az.yml
 5. +19 −75 lang/bg.yml
 6. +12 −48 lang/bs.yml
 7. +12 −88 lang/ca.yml
 8. +16 −111 lang/cs.yml
 9. +0 −6 lang/cy.yml
 10. +12 −398 lang/da.yml
 11. +20 −113 lang/de.yml
 12. +0 −14 lang/el.yml
 13. +488 −438 lang/en.yml
 14. +0 −9 lang/en_ES.yml
 15. +13 −92 lang/en_GB.yml
 16. +20 −116 lang/eo.yml
 17. +13 −90 lang/es.yml
 18. +0 −1 lang/es_419.yml
 19. +15 −114 lang/es_AR.yml
 20. +15 −109 lang/es_MX.yml
 21. +13 −88 lang/et_EE.yml
 22. +0 −7 lang/eu_ES.yml
 23. +15 −63 lang/fa_IR.yml
 24. +16 −104 lang/fi.yml
 25. +9 −60 lang/fo.yml
 26. +21 −113 lang/fr.yml
 27. +25 −53 lang/he_IL.yml
 28. +0 −3 lang/hi_IN.yml
 29. +11 −47 lang/hr.yml
 30. +12 −45 lang/hu.yml
 31. +0 −3 lang/hy_AM.yml
 32. +6 −114 lang/id.yml
 33. +4 −123 lang/is.yml
 34. +13 −99 lang/it.yml
 35. +6 −144 lang/ja_JP.yml
 36. +0 −33 lang/km.yml
 37. +0 −9 lang/kn_IN.yml
 38. +0 −10 lang/ku.yml
 39. +0 −11 lang/kxm.yml
 40. +0 −34 lang/lc_XX.yml
 41. +1 −124 lang/lt.yml
 42. +2 −174 lang/lv.yml
 43. +6 −2 lang/mi_NZ.yml
 44. +0 −13 lang/ml.yml
 45. +0 −18 lang/mn.yml
 46. +0 −70 lang/ms.yml
 47. +7 −119 lang/nb.yml
 48. +0 −30 lang/ne.yml
 49. +22 −114 lang/nl.yml
 50. +0 −30 lang/pa.yml
 51. +9 −148 lang/pl.yml
 52. +3 −125 lang/pt.yml
 53. +13 −92 lang/pt_BR.yml
 54. +0 −45 lang/ro.yml
 55. +13 −93 lang/ru.yml
 56. +10 −46 lang/si.yml
 57. +20 −113 lang/sk.yml
 58. +79 −84 lang/sl.yml
 59. +10 −51 lang/sr.yml
 60. +20 −113 lang/sv.yml
 61. +207 −35 lang/th.yml
 62. +19 −91 lang/tr.yml
 63. +11 −55 lang/uk.yml
 64. +0 −11 lang/ur.yml
 65. +0 −13 lang/uz.yml
 66. +0 −40 lang/vi_US.yml
 67. +0 −1 lang/vi_VN.yml
 68. +11 −33 lang/zh_CN.yml
 69. +9 −13 lang/zh_TW.yml
View
78 lang/af.yml
@@ -1,7 +1,9 @@
af:
AssetAdmin:
- CHOOSEFILE: "Kies lêer:"
MENUTITLE: "Lêers & Prente"
+ NEWFOLDER: "NewFolder"
+ AssetTableField:
+ URL: "URL"
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: "Belyning"
BOLD: "Vet Teks"
@@ -15,26 +17,25 @@ af:
UNDERLINE: "Beklemtoonde Teks"
UNDERLINEEXAMPLE: "Beklemtoon"
CMSMain:
+ ACCESS: "Toegang tot '%s' afdeling"
MENUTITLE: "Blaaie"
+ SAVE: "Save"
+ CMSPagesController:
+ MENUTITLE: "CMSPagesController"
ChangePasswordEmail.ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: "U het die wagwoord vir"
ComplexTableField.ss:
ADDITEM: "Byvoeg %s"
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: "Wagwoorde moet ten minste %s karakters lank wees."
BETWEEN: "Wagwoorde moet %s tot %s karakters lank wees."
- HAVETOMATCH: "Wagwoorde moet pas."
- LEASTONE: "Wagwoorde moet ten minste een nommer en een alfa-numeriese karakter lank wees."
MAXIMUM: "Wagwoorde moet op die langste %s karakters lank wees."
- NOEMPTY: "Wagwoorde kan nie leeg wees nie."
SHOWONCLICKTITLE: "Verander Wagwoord"
CreditCardField:
FIRST: "eerste"
FOURTH: "vierde"
SECOND: "tweede"
THIRD: "derde"
- VALIDATIONJS1: "Maak asseblief seker u vul in die"
- VALIDATIONJS2: "krediet kaart nommer reg."
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL: "R"
DataObject:
@@ -45,13 +46,11 @@ af:
DateField:
NOTSET: "nier gestel"
TODAY: "vandag"
- VALIDATIONJS: "Sleutel asseblief 'n geldige datum formaat in (DD/MM/JJJJ)."
VALIDDATEMAXDATE: "U datum moet ouer wees of pas by die maksimum datum wat toegelaat word (%s)"
VALIDDATEMINDATE: "U datum moet nuwer wees of pas by die minimum datum wat toegelaat word (%s)"
DropdownField:
CHOOSE: "(Kies)"
EmailField:
- VALIDATIONJS: "Sleutel asseblief 'n geldige e-pos adres in."
File:
INVALIDEXTENSION: "Uitbreiding is nie toegelaat nie. (geldig: %s)"
NOFILESIZE: "Lêergrootte is nul grepe."
@@ -60,20 +59,6 @@ af:
TOOLARGE: "Lêergroote is te groot, maksimum %s toegelaat."
FileIFrameField:
NOSOURCE: "Kies asseblief 'n bron lêer om by te voeg"
- Folder:
- CREATED: "Eerste Opgelaai"
- DELSELECTED: "Verwyder gekiesde lêers"
- DETAILSTAB: "Besonderhede"
- FILENAME: "Lêernaam"
- FILESTAB: "Lêers"
- LASTEDITED: "Laaste Verander"
- PLURALNAME: "Lêers"
- SINGULARNAME: "Lêer"
- TITLE: "Titel"
- TYPE: "Tipe"
- UPLOADTAB: "Laai Op"
- URL: "URL"
- VIEWEDITASSET: "Wys/Verander Bate"
ForgotPasswordEmail.ss:
TEXT1: "Hier is u"
TEXT2: "wagwoord herstel skakel"
@@ -93,27 +78,17 @@ af:
DefaultGroupTitleAdministrators: "Administrateurs"
DefaultGroupTitleContentAuthors: "Inhouds Outeurs"
Locked: "Gesluit?"
- PLURALNAME: "Groepe"
Parent: "Ouer Groep"
- SINGULARNAME: "Groep"
has_many_Permissions: "Toestemmings"
many_many_Members: "Lidde"
HtmlEditorField:
ANCHORVALUE: "Anker"
CSSCLASSLEFTALONE: "Op die linkerkant, op sy eie."
LINKANCHOR: "Anker op hierdie bladsy"
- SHOWUPLOADFORM: "Laai Lêer Op"
- Image:
- PLURALNAME: "Lêers"
- SINGULARNAME: "Lêer"
- Image_Cached:
- PLURALNAME: "Lêers"
- SINGULARNAME: "Lêer"
LeftAndMain:
HELP: "Help"
+ VersionUnknown: "Unknown"
LoginAttempt:
- PLURALNAME: "Inteken Pogings"
- SINGULARNAME: "Inteken Poging"
Member:
BUTTONCHANGEPASSWORD: "Verander Wagwoord"
CONFIRMNEWPASSWORD: "Bevestig Nuwe Wagwoord"
@@ -136,55 +111,35 @@ af:
ResultDeleted: "Het %d lede verwyder"
ResultNone: "Geen veranderinge"
ResultUpdated: "Het %d lede opgedateer"
- MemberPassword:
- PLURALNAME: "Lid Wagwoorde"
- SINGULARNAME: "Lid Wagwoord"
- MemberTableField:
- DeleteTitleText: "Verwyder van hierdie groep"
- DeleteTitleTextDatabase: "Verwyder van databasis en alle groepe"
- ModelAdmin:
- CREATEBUTTON: "Byvoeg '%s'"
NullableField:
IsNullLabel: "Is Null"
NumericField:
- VALIDATIONJS: "is nie 'n nommer nie, slegs nommer word aanvaar vir hierdie veld"
- Page:
- PLURALNAME: "Bladsye"
- SINGULARNAME: "Bladsy"
Permission:
AdminGroup: "Administrateur"
+ CMS_ACCESS_CATEGORY: "IBS Toegang"
FULLADMINRIGHTS_HELP: "Impliseer en oorskryf alle ander toegekende permissies."
- PLURALNAME: "Toestemmings"
- SINGULARNAME: "Toestemming"
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: "toegeken aan \"%s\""
FromGroup: "oorgeërf van groep \"%s\""
FromRole: "oorgeërf van rol \"%s\""
FromRoleOnGroup: "oorgeërf van rol \"%s\" op groep \"%s\""
- PermissionRole:
- PLURALNAME: "Rolle"
- SINGULARNAME: "Rol"
- PermissionRoleCode:
- PLURALNAME: "Toestemming Rol Kodes"
- SINGULARNAME: "Toestemming Rol Kode"
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: "Rolle en toegang permissies"
RelationComplexTableField.ss:
ADD: "Voeg by"
- NOTFOUND: "Geen items gevind"
ReportAdmin:
MENUTITLE: "Verslae"
Security:
ALREADYLOGGEDIN: "U het nie toegang tot hierdie bladsy nie. As u n' ander rekening het wat toegang tot hierdie bladsy het, kan u weer <a href=\"%s\">inteken</a>."
SecurityAdmin:
+ ACCESS_HELP: "Laat toe wys, byvoeging en verandering van gebruikers, so wel as die toekenning van permissies en rolle aan hulle."
APPLY_ROLES: "Wend rolle tot groepe toe"
APPLY_ROLES_HELP: "Vermoë om rolle toegeken aan 'n groep te verander. Benodig die \"Toegang tot 'Sekuriteit' afdeling' permissie."
EDITPERMISSIONS_HELP: "Vermoë om Permissies en IP Adresse vir 'n groep te verander. Benodig die \"Toegang tot 'Sekuriteit' afdeling\" permissie."
MENUTITLE: "Sekuriteit"
MemberListCaution: "Waarskuwing: Deur lede te verwyder van hierdie lys sal hulle ook van alle groepe en die databasis verwyder"
ROLES: "Rolle"
ROLESDESCRIPTION: " "
- TABIMPORT: "Voer In"
TABROLES: "Rolle"
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: "Voer In"
@@ -195,17 +150,14 @@ af:
ADD: "Voeg nuwe ry by"
TableListField:
PRINT: "Druk"
+ SELECT: "Select:"
TableListField.ss:
- NOITEMSFOUND: "Geen items gevind"
SORTASC: "Sorteer in stygende orde"
SORTDESC: "Sorteer in dalende orde"
TableListField_PageControls.ss:
- DISPLAYING: "Wys huidiglik"
- OF: "van"
- TO: "na"
- VIEWFIRST: "Wys eerste"
- VIEWLAST: "Wys laaste"
- VIEWNEXT: "Wys volgende"
- VIEWPREVIOUS: "Wys vorige"
+ VIEWFIRST: "View first"
+ VIEWLAST: "View last"
+ VIEWNEXT: "View next"
+ VIEWPREVIOUS: "View previous"
Versioned:
has_many_Versions: "Weergawe"
View
134 lang/ar.yml
@@ -1,10 +1,17 @@
ar:
AssetAdmin:
- CHOOSEFILE: "اختر ملف"
MENUTITLE: "الملفات و الصور"
NEWFOLDER: "مجلد جديد"
- AssetAdmin_left.ss:
- GO: "اذهب"
+ AssetTableField:
+ CREATED: "أول المرفوعات"
+ DIM: "الأبعاد"
+ FILENAME: "اسم الملف"
+ LASTEDIT: "آخر التعديلات"
+ OWNER: "المالك"
+ SIZE: "الحجم"
+ TITLE: "العنوان"
+ TYPE: "النوع"
+ URL: "الرابط"
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: "المحاذاة"
ALIGNEMENTEXAMPLE: "محاذاة إلى اليمين"
@@ -38,9 +45,10 @@ ar:
ANY: "أي"
NO: "لا"
YES: "نعم"
- CMSBatchActions:
- PUBLISHED_PAGES: "%d من الصفحات المنشورة"
CMSMain:
+ ACCESS: "الدخول إلى %s (%s)"
+ ACCESSALLINTERFACES: "الدخول إلى جميع واجهات إدارة المحتوى"
+ ACCESSALLINTERFACESHELP: "ينقض أكثر من توصيف الوصول المحدد"
MENUTITLE: "محتوى الموقع"
SAVE: "حفظ"
ChangePasswordEmail.ss:
@@ -58,7 +66,6 @@ ar:
SUCCESSEDIT: "حفظ %s %s %s"
ComplexTableField.ss:
ADDITEM: "أضف"
- NOITEMSFOUND: "لا يوجد عناصر"
SORTASC: "ترتيب تصاعدي"
SORTDESC: "ترتيب تنازلي"
ComplexTableField_popup.ss:
@@ -67,21 +74,15 @@ ar:
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: "عدد أحرف كلمة المرور لابد أن يكون على الأقل %s"
BETWEEN: "عدد أحرف كلمة المرور لابد أن يكون بين %s و %s "
- HAVETOMATCH: "كلمة المرور لابد أن تكون مطابقة"
- LEASTONE: "كلمة المرور لابد أن تحتوي على الأقل على حرف واحد و رقم واحد"
MAXIMUM: "عدد أحرف كلمة المرور لابد ألا يتجاوز %s"
- NOEMPTY: "كلمة المرور لايمكن أن تكون فارغة"
SHOWONCLICKTITLE: "تغيير كلمة المرور"
CreditCardField:
FIRST: "الأول"
FOURTH: "الرابع"
SECOND: "الثاني"
THIRD: "الثالث"
- VALIDATIONJS1: "فضلاً تأكد أنك قمت بإدخال "
- VALIDATIONJS2: "رقم بطاقة الصراف صحيح"
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL: "$"
- VALIDATIONJS: "فضلاً أدخل عملة صحيحة"
DataObject:
PLURALNAME: "بيانات كائن"
SINGULARNAME: "بيانات كائن"
@@ -102,15 +103,13 @@ ar:
DateField:
NOTSET: "غير محدد"
TODAY: "اليوم"
- VALIDATIONJS: "فضلاً أدخل تنسيق صحيح للتاريخ (DD/MM/YYYY)"
VALIDDATEFORMAT2: "الرجاء إدخال تنسيق تاريخ صالح (%s)"
VALIDDATEMAXDATE: "تاريخك يجب أن يكون أقدم أو مطابق لتاريخ الحد الأقصى المسموح به (%s)"
VALIDDATEMINDATE: "تاريخك يجب أن يكون أحدث أو مطابق للتاريخ الحد الأدنى المسموح به (%s)"
DropdownField:
CHOOSE: "(اختر)"
EmailField:
VALIDATION: "فضلاً أدخل عنوان البريد الإلكتروني"
- VALIDATIONJS: "فضلاً أدخل بريد إلكتروني صحيح"
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: "سجلات البريد الإلكتروني Bounce"
SINGULARNAME: "سجل البريد الإلكتروني Bounce"
@@ -125,7 +124,6 @@ ar:
Name: "الاسم"
PLURALNAME: "الملفات"
SINGULARNAME: "الملف"
- Sort: "ترتيب"
TOOLARGE: "حجم الملف كبير جداً . الحجم الأقصى المسموح هو %s"
Title: "العنوان"
FileIFrameField:
@@ -137,22 +135,6 @@ ar:
FROMFILESTORE: "من مكتبة الملفات"
NOSOURCE: "الرجاء اختيارمصدر ملف المرفق"
REPLACE: "استبدال %s"
- FileIFrameField.ss:
- TITLE: "إطار رفع الصور"
- Folder:
- CREATED: "أول المرفوعات"
- DELSELECTED: "حذف الملفات المحددة"
- DETAILSTAB: "التفاصيل"
- FILENAME: "اسم الملف"
- FILESTAB: "الملفات"
- LASTEDITED: "آخر المرفوعات"
- PLURALNAME: "الملفات"
- SINGULARNAME: "الملف"
- TITLE: "العنوان"
- TYPE: "النوع"
- UPLOADTAB: "الرفع"
- URL: "الرابط"
- VIEWEDITASSET: "عرض / تعديل الأصل"
ForgotPasswordEmail.ss:
HELLO: "أهلاً"
TEXT1: "هنا"
@@ -175,13 +157,9 @@ ar:
DefaultGroupTitleAdministrators: "الإدارة"
DefaultGroupTitleContentAuthors: "مؤلفي المحتوى"
Description: "الوصف"
- IMPORTTABTITLE: "استيراد"
- IPRestrictions: "قيود عناوين IP"
Locked: "مغلق ؟"
- PLURALNAME: "المجموعات"
Parent: "المجموعة الرئيسة"
RolesAddEditLink: "قوانين التعديل/الإضافة"
- SINGULARNAME: "المجموعة"
Sort: "ترتيب"
has_many_Permissions: "الصلاحيات"
many_many_Members: "الأعضاء"
@@ -192,8 +170,6 @@ ar:
ResultUpdated: "تحديث مجموعات %d "
HtmlEditorField:
ANCHORVALUE: "رابط"
- BUTTONINSERTFLASH: "إدخال ملف فلاشي"
- BUTTONINSERTIMAGE: "إدخال صورة"
BUTTONINSERTLINK: "أدخل رابط"
BUTTONREMOVELINK: "إزالة رابط"
CAPTIONTEXT: "النص"
@@ -204,7 +180,6 @@ ar:
CSSCLASSRIGHT: "إلى اليمين ، مع التفاف النص"
EMAIL: "بريد إلكتروني"
FILE: "ملف"
- FLASH: "فلاش"
FOLDER: "المجلد"
IMAGE: "صورة"
IMAGEALTTEXT: "النص البديل - يظهر في حالة عدم ظهور الصورة"
@@ -220,20 +195,11 @@ ar:
LINKFILE: "تنزيل ملف"
LINKINTERNAL: "صفحة في الموقع"
LINKOPENNEWWIN: "فتح الرابط في نافذة جديدة ؟"
- LINKTEXT: "نص رابط"
LINKTO: "رابط إلى"
PAGE: "صفحة"
- SEARCHFILENAME: "بحث باسم الملف"
- SHOWUPLOADFORM: "تحميل ملف"
URL: "رابط"
- Image:
- PLURALNAME: "الملفات"
- SINGULARNAME: "الملف"
ImageField:
IMAGE: "الصورة"
- Image_Cached:
- PLURALNAME: "الملفات"
- SINGULARNAME: "الملف"
Image_iframe.ss:
TITLE: "إطار تحميل الصور"
LeftAndMain:
@@ -245,13 +211,9 @@ ar:
PERMDEFAULT: "أدخل البريد الإلكتروني و الرقم السري للوصول إلى نظام إدارة المحتوى"
PLEASESAVE: "فضلاً احفظ الصفحة: هذه الصفحة لا يمكن تحديثها لأنها لم تحفظ بعد"
SAVED: "محفوظ"
- LeftAndMain_right.ss:
- WELCOMETO: "مرحياً بكـ"
LoginAttempt:
Email: "عنوان البريد الإلكتروني"
IP: "عنوان IP"
- PLURALNAME: "محاولات الدخول"
- SINGULARNAME: "محاولة الدخول"
Status: "الحالة"
Member:
ADDRESS: "العنوان"
@@ -308,80 +270,39 @@ ar:
ResultDeleted: "حذف %d أعضاء"
ResultNone: "بدون تغيير"
ResultUpdated: "تحديث %d أعضاء"
- MemberPassword:
- PLURALNAME: "كلمات مرور الأعضاء"
- SINGULARNAME: "كلمة مرور العضو"
- MemberTableField:
- ADD: "إضافة"
- ADDEDTOGROUP: "إضافة عضو إلى المجموعة"
- ADDINGFIELD: "فشل الإضافة"
- DeleteTitleText: "حذف نت هذه المجموعة"
- DeleteTitleTextDatabase: "حذف من قاعدة البيانات و كل المجموعات"
- ERRORADDINGUSER: "هناك خطأ عند إضافة عضو جديد إلى المجموعة : %s"
- FILTER: "تصفية"
- SEARCH: "بحث"
ModelAdmin:
- ADDBUTTON: "إضافة"
- ADDFORM: "أكمل هذا النموذج لإضافة %s إلى قاعدة البيانات"
- CHOOSE_COLUMNS: "اختر أعمدة النتائج"
- CLEAR_SEARCH: "تجديد البحث"
- CREATEBUTTON: "إنشاء %s"
DELETE: "حذف"
DELETEDRECORDS: "سجلات محذوفة %s"
- FOUNDRESULTS: "البحث %s نتائج مطابقة"
IMPORT: "استيراد من CSV"
IMPORTEDRECORDS: "استيراد %s سجل"
- ITEMNOTFOUND: "لايمكن إيجاد هذا العنصر"
- LOADEDFOREDITING: "تحميل '%s' للتعديل"
NOCSVFILE: "فضلاً استعرض ملف CSV للاستيراد"
NOIMPORT: "لايوجد شيء للاستيراد"
- NORESULTS: "لا نتائج"
- SAVE: "حفظ"
- SEARCHRESULTS: "بحث النتائج"
- SELECTALL: "تحديد الكل"
- SELECTNONE: "غير محدد"
UPDATEDRECORDS: "سجلات محدثة %s"
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: "الكمية"
FIELDLABELCURRENCY: "العملة"
- MyEntity:
- MyNamespace: "القيمة الافتراضية للغة الطبيعية"
- MyNamespace:
- MYENTITY: "عدد الأشياء %s"
NullableField:
IsNullLabel: "باطل"
NumericField:
VALIDATION: "'%s' ليس رقم, الأرقام فقط يتم قبولها في هذا الحقل"
- VALIDATIONJS: "ليس رقم ، الأرقام فقط هي التي يسمح بها في هذا الحقل"
- Page:
- PLURALNAME: "الصفحات"
- SINGULARNAME: "الصفحات"
Permission:
AdminGroup: "الإدارة"
+ CMS_ACCESS_CATEGORY: "الوصل لنظام إدارة المحتوى"
FULLADMINRIGHTS: "جميع صلاحيات الإدارة"
FULLADMINRIGHTS_HELP: "يتضمن وينقض جميع الأذونات الأخرىالمساندة."
- PLURALNAME: "الصلاحيات"
- SINGULARNAME: "الصلاحية"
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: "مساندة إلى \"%s\""
FromGroup: |
توريت من المجموعة "%s"
- FromRole: "توريث من القاعدة \"%s\""
+
+ FromRole: "توريث من القاعدة \"%s\""
FromRoleOnGroup: "توريث من القاعدة \"%s\" على المجموعة \"%s\""
- PermissionRole:
- PLURALNAME: "القواعد"
- SINGULARNAME: "قاعدة"
- PermissionRoleCode:
- PLURALNAME: "أكواد تصريح قاعدة"
- SINGULARNAME: "كود تصريح قاعدة"
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: "تصاريح القاعدة والوصول"
PhoneNumberField:
VALIDATION: "فضلاً أدخل رقم هاتف صحيح"
RelationComplexTableField.ss:
ADD: "إضافة"
- CSVEXPORT: "التصدير إلى CSV"
- NOTFOUND: "لايوجد عناصر"
ReportAdmin:
MENUTITLE: "التقارير"
Security:
@@ -391,42 +312,28 @@ ar:
CHANGEPASSWORDHEADER: "تغيير كلمة المرور"
ENTERNEWPASSWORD: "فضلاً أدخل كلمة المرور الجديدة"
ERRORPASSWORDPERMISSION: "يجب تسجيل الدخول لتتمكن من تغيير كلمة المرور"
- IPADDRESSES: "عنوان IP"
LOGGEDOUT: "تم تسجيل خروجك بنجاح ، إذا كنت ترغب بالدخول مرة أخرى فتفضل بتعبئة بياناتك بالأسفل"
LOGIN: "دخول"
- LOSTPASSWORDHEADER: "فقدت كلمة المرور"
NOTEPAGESECURED: "هذه الصفحة محمية بكلمة مرور ، أدخل بيانات دخولك بالأسفل ليتم السماح لك بالوصول للصفحة"
NOTERESETLINKINVALID: "<p>رابط إعادة تهيئة كلمة المرور غير صحيح أو انتهى الوقت المحدد له</p><p>يمكنك طلب رابط جديد<a href=\"%s\">here</a> أو تغيير كلمة المرور بعد <a href=\"%s\">تسجيل دخولك</a>.</p>"
NOTERESETPASSWORD: "أدخل بريدك الإلكتروني و سيتم إرسال رابط إعادة تهيئة كلمة المرور "
PASSWORDSENTHEADER: "رابط إعادة تهيئة كلمة المرور يرسل إلى '%s'"
PASSWORDSENTTEXT: "شكراً لك ، رابط إعادة تهيئة كلمة المرور تم إ{ساله إلى '%s'"
SecurityAdmin:
- ADDMEMBER: "إضافة عضو"
+ ACCESS_HELP: "السماح بعرض واضافة وتعديلات المستخدمين ، فضلا عن تعيين أذونات والقواعد لهم."
APPLY_ROLES: "تطبيق القواعد على المجموعات"
APPLY_ROLES_HELP: "القدرة على تحرير الأدوار المسندة إلى مجموعة. يتطلب \"الحصول على إذن 'قسم الأمن'."
EDITPERMISSIONS: "تعديل الصلاحيات و رقم الآي بي لكل مجموعة"
EDITPERMISSIONS_HELP: "القدرة على تحرير أذونات وعناوين بروتوكول الإنترنت لمجموعة. يتطلب \"الحصول على إذن 'قسم الأمن'"
GROUPNAME: "اسم المجموعة"
- IPADDRESSESHELP: |
- <p>يمكنك تحديد هذه المجموعة لعناوين IP محددة في مدى محدد (مدى واحد في كل سطر). <br />
- المدى يمك أن يكون بالشكل التالي: <br />
- 203.96.152.12<br />
- 203.96.152/24<br />
- 203.96/16<br />
- 203/8<br /><br />
- إذا أدخلت مدى واحد أو أكثر في هذا الحقل فالأعضاء سيكون لهم صلاحية هذه المجموعة إذا تم تسجيل دخولهم من أحد عناوين IP الصحيحة</br>
- هذا لن يمنع الزوار من الدخول. بسبب أن المستخدم نفسه قد يدخل إلى أجزاء من النظام بدون أي قيود في عناوين IP
- MEMBERS: "الأعضاء"
+ MEMBERS: "الأعضاء"
MENUTITLE: "الأمان"
MemberListCaution: "تحذير : إزالة أعضاء من هذه القائمة إزالتها من جميع الفئات وقاعدة البيانات"
NEWGROUP: "مجموعة جديدة"
PERMISSIONS: "الصلاحيات"
ROLES: "قواعد"
ROLESDESCRIPTION: "هذا القسم يسمح لك بإضافة الأدوار إلى هذه المجموعة. قواعد المجموعات بمنطقية من الأذونات، والتي يمكن تعديلها في تبويب القواعد"
- SGROUPS: "مجموعات الأمان"
- TABIMPORT: "استيراد"
TABROLES: "قواعد"
- VIEWUSER: "عرض المستخدم"
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: "استيراد"
FileFieldLabel: " CSV ملف <small>(الامتداد المسموح :*.csv )</small>"
@@ -438,19 +345,14 @@ ar:
ISREQUIRED: "في %s '%s' مطلوب"
TableField.ss:
ADD: "إضافة صف جديد"
- ADDITEM: "إضافة %s"
TableListField:
CSVEXPORT: "تصدير إلى CSV"
PRINT: "طباعة"
SELECT: "اختيار"
TableListField.ss:
- NOITEMSFOUND: "لا توجد عناصر"
SORTASC: "فرز في ترتيب تصاعدي"
SORTDESC: "فرز في ترتيب تنازلي"
TableListField_PageControls.ss:
- DISPLAYING: "عرض"
- OF: "من"
- TO: "إلى"
VIEWFIRST: "عرض الأول"
VIEWLAST: "عرض الأخير"
VIEWNEXT: "عرض التالي"
View
48 lang/ast.yml
@@ -1,9 +1,4 @@
ast:
- AssetAdmin:
- MENUTITLE: "Ficheros ya imaxes"
- CMSMain:
- MENUTITLE: "Páxines"
- SAVE: "Guardar"
ChangePasswordEmail.ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: "Camudasti la contraseña pa"
ComplexTableField.ss:
@@ -25,34 +20,14 @@ ast:
PLURALNAME: "Ficheros"
SINGULARNAME: "Ficheru"
TOOLARGE: "El tamañu de ficheru ye enforma grande, el máximu permitíu ye %s."
- Folder:
- PLURALNAME: "Ficheros"
- SINGULARNAME: "Ficheru"
Group:
Code: "Códigu de grupu"
Locked: "¿Bloquiáu?"
- PLURALNAME: "Grupos"
Parent: "Grupu padre"
- SINGULARNAME: "Grupu"
has_many_Permissions: "Permisos"
many_many_Members: "Miembros"
HtmlEditorField:
- Image:
- PLURALNAME: "Ficheros"
- SINGULARNAME: "Ficheru"
- Image_Cached:
- PLURALNAME: "Ficheros"
- SINGULARNAME: "Ficheru"
- LeftAndMain:
- HELP: "Ayuda"
- PAGETYPE: "Triba de páxina:"
- PERMAGAIN: "Terminó la to sesión nel CMS. Si quies volver a coneutar, escribi un nome d'usuariu y una contraseña abaxo."
- PERMALREADY: "Lo sentimos, pero nun tienes accesu a esa parte del CMS. Si quies coneutar con otru nome, failo debaxo"
- PERMDEFAULT: "Escueyi un métodu d'autenticación y escribi les tos credenciales p'acceder al CMS."
- SAVED: "guardao"
LoginAttempt:
- PLURALNAME: "Intentos de conexón"
- SINGULARNAME: "Intentu de conexón"
Member:
EMAIL: "Corréu"
INTERFACELANG: "Llingua de la interfaz"
@@ -64,38 +39,15 @@ ast:
belongs_many_many_Groups: "Grupos"
db_LockedOutUntil: "Bloquiáu fasta"
db_PasswordExpiry: "Data d'espiración de la contraseña"
- MemberPassword:
- PLURALNAME: "Contraseñes del miembru"
- SINGULARNAME: "Contraseña del miembru"
- MemberTableField:
- DeleteTitleText: "Desaniciar d'esti grupu"
- DeleteTitleTextDatabase: "Desaniciar de la base de datos y de tolos grupos"
- ModelAdmin:
- CREATEBUTTON: "Crear '%s'"
NullableField:
IsNullLabel: "Ye nulu"
- Page:
- PLURALNAME: "Páxines"
- SINGULARNAME: "Páxina"
Permission:
- PLURALNAME: "Permisos"
- SINGULARNAME: "Permisu"
PermissionCheckboxSetField:
FromGroup: "heredáu del grupu \"%s\""
FromRole: "heredáu del rol \"%s\""
FromRoleOnGroup: "heredáu del rol \"%s\" nel grupu \"%s\""
- PermissionRole:
- PLURALNAME: "Roles"
- SINGULARNAME: "Rol"
- PermissionRoleCode:
- PLURALNAME: "Códigos del rol de permisu"
- SINGULARNAME: "Códigu del rol de permisu"
- ReportAdmin:
- MENUTITLE: "Informes"
Security:
ALREADYLOGGEDIN: "Nun tienes accesu a esta páxina. Si tienes otra cuenta que pueda entrar nesta páxina, pues <a href=\"%s\">volver a coneutate</a>."
- SecurityAdmin:
- MENUTITLE: "Seguridá"
SiteTree:
Versioned:
has_many_Versions: "Versiones"
View
183 lang/az.yml
@@ -1,10 +1,5 @@
az:
AssetAdmin:
- CHOOSEFILE: "Faylı seç:"
- MENUTITLE: "Fayllar və şəkillər"
- NEWFOLDER: "Yeni Qovluq"
- AssetAdmin_left.ss:
- GO: "Get"
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: "Yönlənmə"
ALIGNEMENTEXAMPLE: "sağa yönəlmə"
@@ -38,10 +33,7 @@ az:
ANY: "İstənilən"
NO: "Yox"
YES: "Bəli"
- CMSBatchActions:
- PUBLISHED_PAGES: "%d ədəd səhifə dərc olunub, %d xəta"
CMSMain:
- MENUTITLE: "Səhifələr"
SAVE: "Yadda saxla"
ChangePasswordEmail.ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: "Siz parolu bu url üçün dəyişdiniz"
@@ -58,7 +50,6 @@ az:
SUCCESSEDIT: "%s %s %s yadda saxlanıldı"
ComplexTableField.ss:
ADDITEM: "%s əlavə et"
- NOITEMSFOUND: "Həç bir şey tapılmadı. "
SORTASC: "Artma ilə sırala"
SORTDESC: "Azalma ilə sırala"
ComplexTableField_popup.ss:
@@ -67,21 +58,15 @@ az:
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: "Parol ən azı %s simvol olmalıdır."
BETWEEN: "Parol ən azı %s ən çoxu %s simvol olmalıdır."
- HAVETOMATCH: "Şifrələr eyni olmalıdır."
- LEASTONE: "Parol ən azı bir rəqəm və bir hərf təşkil etməlidir."
MAXIMUM: "Parol ən çox %s simvol olmalıdır."
- NOEMPTY: "Şifrə boş ola bilməz."
SHOWONCLICKTITLE: "Parolu dəyiş"
CreditCardField:
FIRST: "birinci"
FOURTH: "dördüncü"
SECOND: "ikinci"
THIRD: "üçüncü"
- VALIDATIONJS1: "Əmin olun ki, "
- VALIDATIONJS2: "kredit kart nömrəsini düzgün daxil etmisiniz."
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL: "$"
- VALIDATIONJS: "Düzgün valyuta daxil edin."
DataObject:
PLURALNAME: "Data Obyektlər"
SINGULARNAME: "Data Obyekt"
@@ -102,13 +87,11 @@ az:
DateField:
NOTSET: "təyin edilməyib"
TODAY: "bu gün"
- VALIDATIONJS: "Düzgün zaman formatı daxil edin (DD-MM-YYYY)."
VALIDDATEFORMAT2: "Zəhmət olmasa düzgün zaman formatı daxil edin (%s)"
DropdownField:
CHOOSE: "(Seçin)"
EmailField:
VALIDATION: "E-poçtu yazın."
- VALIDATIONJS: "E-mail adresi daxil edin."
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: "Email Bounce Records"
SINGULARNAME: "Email Bounce Record"
@@ -123,7 +106,6 @@ az:
Name: "Ad"
PLURALNAME: "Fayllar"
SINGULARNAME: "Fayl"
- Sort: "Sıralama"
TOOLARGE: "Faylın ölçüsü çox böyükdür, maksimum %s olmalıdır."
Title: "Başlıq"
FileIFrameField:
@@ -134,20 +116,6 @@ az:
FROMFILESTORE: "Fayllar siyahısından"
NOSOURCE: "Xahiş edirik əlavə etmək üçün source faylı seçin"
REPLACE: "Əvəz et %s"
- Folder:
- CREATED: "Birinci yüklənmiş"
- DELSELECTED: "Seçilmiş faylları sil"
- DETAILSTAB: "Məlumatlar"
- FILENAME: "Faylın adı"
- FILESTAB: "Fayllar"
- LASTEDITED: "Axırıncı yenilənmiş"
- PLURALNAME: "Fayllar"
- SINGULARNAME: "Fayl"
- TITLE: "Başlıq"
- TYPE: "Tip"
- UPLOADTAB: "Köçür"
- URL: "URL"
- VIEWEDITASSET: "Aktivləri Göstər/Redakte "
ForgotPasswordEmail.ss:
HELLO: "Salam"
TEXT1: "Burada sizin"
@@ -170,34 +138,13 @@ az:
DefaultGroupTitleAdministrators: "Administratorlar"
DefaultGroupTitleContentAuthors: "Məzmun müəllifləri"
Description: "Qısa təsvir"
- IMPORTTABTITLE: "İmport"
- IPRestrictions: "İP ünvan məhdudiyyətləri"
Locked: "Bloklanıb?"
- PLURALNAME: "Qruplar"
Parent: "Valideyn qrupu"
- RolesAddEditLink: "Rollar əlavə et/dəyiş"
- SINGULARNAME: "Qrup"
Sort: "Sıralama"
has_many_Permissions: "Səlahiyyətlər"
many_many_Members: "Üzvlər"
- GroupImportForm:
- Help1: "<p>Qrupları <em>CSV</em> formatda import et (). <small><a href=\"#\" class=\"toggle-advanced\">Genişlənmiş formada istifadə</a></small></p>"
- Help2: |
- <div class="advanced">
- <h4>Genişlənmiş istifadə</h4>
- <ul>
- <li>İcazə verilən sütünlar: <em>%s</em></li>
- <li>Mövcud qruplar öz unikal <em>kodları</em> ilə tapılır və import olunmuş fayllardan öz qiymətlərini alır</li>
- <li>Qrup ierarxiyası <em>ParentCode</em> sütunundan istifadə etməklə yarana bilər.</li>
- <li>Səlahiyyət kodları <em>PermissionCode</em> sütunu ilə verilə bilər. Mövcud səlahiyyət kodları sıfırlanmır.</li>
- </ul>
- </div> ResultCreated: "%d ədəd qrup yaradıldı"
- ResultDeleted: "%d ədə qrup silindi"
- ResultUpdated: "%d ədəd qrup yeniləndi"
HtmlEditorField:
ANCHORVALUE: "Ankor"
- BUTTONINSERTFLASH: "Flash əlavə et"
- BUTTONINSERTIMAGE: "Şəkil əlavə et"
BUTTONINSERTLINK: "Link əlavə et"
BUTTONREMOVELINK: "Linki sil"
CAPTIONTEXT: "Mətn"
@@ -208,7 +155,6 @@ az:
CSSCLASSRIGHT: "Sağda, mətnin kəsilməsi ilə."
EMAIL: "E-poçt ünvanı"
FILE: "Fayl"
- FLASH: "Flash"
FOLDER: "Qovluq"
IMAGE: "Şəkil"
IMAGEDIMENSIONS: "Ölçülər"
@@ -222,36 +168,14 @@ az:
LINKFILE: "Faylı yüklə"
LINKINTERNAL: "Saytda olan səhifə"
LINKOPENNEWWIN: "Link yeni pəncərədə açılsın?"
- LINKTEXT: "Link mətni"
LINKTO: "Linki qoy"
PAGE: "Səhifə"
- SEARCHFILENAME: "Faylın adına görə axtar"
- SHOWUPLOADFORM: "Fayl köçür"
URL: "URL"
- Image:
- PLURALNAME: "Fayllar"
- SINGULARNAME: "Fayl"
ImageField:
IMAGE: "Şəkil"
- Image_Cached:
- PLURALNAME: "Fayllar"
- SINGULARNAME: "Fayl"
- LeftAndMain:
- CANT_REORGANISE: "Bu sayt ierarxiyasını sıralamağa icazə yoxdur. Dəyişiklik yadda saxlanılmadı."
- HELP: "Kömək"
- PAGETYPE: "Səhifənin tipi:"
- PERMAGAIN: "Siz CMS-dən çıxdınız. Əgər yenidən daxil olmaq istəyirsinizsə, istifadəçi adı və parolu yazın."
- PERMALREADY: "Sizin CMS-in bu hissəsinə daxil olmaq üçün icazəniz yoxdur. Əgər başqa adla daxil olmaq istəyirsinizsə davam edin"
- PERMDEFAULT: "Zəhmət olmasa autentifikasiya metodunu seçin və CMS-ə daxil o lmaq üçün rekvizitlərinizi yazın."
- PLEASESAVE: "Zəhmət olmasa səhifəni yadda saxlayın: Bu səhifə yenilənə bilməz, çünki, yadda saxlanılmayıb."
- SAVED: "yadda saxlanıldı"
- LeftAndMain_right.ss:
- WELCOMETO: "Xoş gəlmisiniz"
LoginAttempt:
Email: "E-poçt"
IP: "İP ünvan"
- PLURALNAME: "Daxil olma cəhdləri"
- SINGULARNAME: "Daxil olma cəhdi"
Status: "Status"
Member:
ADDRESS: "Ünvan"
@@ -303,137 +227,47 @@ az:
db_PasswordExpiry: "Parolun etibarlılığının bitmə vaxtı"
MemberAuthenticator:
TITLE: "E-poçt &amp; Parol"
- MemberImportForm:
- Help1: |
- <p>Üzvləri <em>CSV formatda</em> import et. <small><a href="#" class="toggle-advanced">Genişlənmiş formada istifadə</a></small></p>
- Help2: |
- <div class="advanced">
- <h4>Genişlənmiş istifadə</h4>
- <ul>
- <li>İcazə verilən sütünlar: <em>%s</em></li>
- <li>Mövcud istifadəçilər öz unikal <em>kodları</em> ilə tapılır və import olunmuş fayllardan öz qiymətlərini alır</li>
- <li>Qruplar <em>Groups</em> sütünü ilə mənimsədilə bilər. Qruplar öz <em>Code</em> parametri ilə identifikasiya olunur, bir neçə qrup vergüllə ayrılır. Mövcud qrup üzvlükləri sıfırlanmır.</li>
- </ul>
- </div> ResultCreated: "%d ədəd üzv yaradıldı"
- ResultDeleted: "%d üzv silinib"
- ResultNone: "Dəyişiklik yoxdur"
- ResultUpdated: "%d ədəd üzv dəyişildi"
- MemberPassword:
- PLURALNAME: "Üzvlərin parolları"
- SINGULARNAME: "Üzvün parolu"
- MemberTableField:
- ADD: "Əlavə et"
- ADDEDTOGROUP: "Üzv qrupa əlavə olundu"
- ADDINGFIELD: "Əlavə olunmadı"
- DeleteTitleText: "Bu qrupdan sil"
- DeleteTitleTextDatabase: "Verilənlər bazasından və bütün qruplardan sil"
- ERRORADDINGUSER: "Göstərilən qrupa istifadəçini əlavə etmək mümkün olmadı: %s"
- FILTER: "Filtr"
- SEARCH: "Axtarış"
- ModelAdmin:
- ADDBUTTON: "Əlavə et"
- ADDFORM: "Formanı doldurun və %s-nu verilənlər bazasına əlavə edin."
- CHOOSE_COLUMNS: "Nəticə sütunlarını seç..."
- CLEAR_SEARCH: "Təmizlə"
- CREATEBUTTON: "'%s' yarat"
- DELETE: "Sil"
- DELETEDRECORDS: "%s yazı silindi."
- FOUNDRESULTS: "Axtarış nəticəsində %s nəticə tapıldı"
- IMPORT: "CSV fayldan import et"
- IMPORTEDRECORDS: "%s yazı import olundu."
- ITEMNOTFOUND: "Tapılmır"
- LOADEDFOREDITING: "Dəyişmək üçün '%s' yükləndi."
- NOCSVFILE: "Zəhmət olmasa CSV faylı import etmək üçün seçin"
- NOIMPORT: "İmport etməyə heç bir şey yoxdur"
- NORESULTS: "Nəticə yoxdur"
- SAVE: "Yadda saxla"
- SEARCHRESULTS: "Axtarış nəticələri"
- SELECTALL: "hamısını seç"
- SELECTNONE: "heç biri"
- UPDATEDRECORDS: "%s yazı yeniləndi."
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: "Miqdar"
FIELDLABELCURRENCY: "Valyuta"
- MyEntity:
- MyNamespace: "Susmaya görə dil"
- MyNamespace:
- MYENTITY: "%s ədə sayılıb"
NullableField:
IsNullLabel: "Boşdur"
NumericField:
VALIDATION: "'%s' rəqəm deyil, bu sahədə yalnız rəqəmlər daxil edilə bilər"
- VALIDATIONJS: "rəqəm deyil, bu sahədə yalnız rəqəmlər ola bilər"
- Page:
- PLURALNAME: "Səhifələr"
- SINGULARNAME: "Səhifə"
Permission:
AdminGroup: "Administrator"
FULLADMINRIGHTS: "Tam administrativ hüquqlar"
FULLADMINRIGHTS_HELP: "Başqa təyin edilmiş bütün icazələr rədd olunur."
- PLURALNAME: "Səlahiyyətlər"
- SINGULARNAME: "Səlahiyyət"
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: "mənimsədilib \"%s\""
FromGroup: "\"%s\" qrupundan törəyib"
FromRole: "\"%s\" rolundan törəyib"
FromRoleOnGroup: "\"%s\" rolundan \"%s\" qrupunda törəyib"
- PermissionRole:
- PLURALNAME: "Rollar"
- SINGULARNAME: "Rol"
- PermissionRoleCode:
- PLURALNAME: "Səlahiyyət rolu kodları"
- SINGULARNAME: "Səlahiyyət rolu kodu"
Permissions:
- PERMISSIONS_CATEGORY: "Rollar və icazə səlahiyyətləri"
+ PERMISSIONS_CATEGORY: "İcazələr"
PhoneNumberField:
VALIDATION: "Düzgün telefon nömrəsi daxil et."
RelationComplexTableField.ss:
ADD: "Əlavə et"
- CSVEXPORT: "CSV-yə eksport et"
- NOTFOUND: "Heç nə tapılmadı"
- ReportAdmin:
- MENUTITLE: "Hesabatlar"
Security:
ALREADYLOGGEDIN: "Sizin bu səhifəyə icazəniz yoxdur. Əgər bu səhifəyə icazəsi olan başqa profiliniz varsa hesabınıza <a href=\"%s\">daxil olun"
BUTTONSEND: "Parolu sıfırlama linkini göndər"
CHANGEPASSWORDBELOW: "Şifrəni burda deyişə bilərsiniz. "
CHANGEPASSWORDHEADER: "Parolu dəyiş"
ENTERNEWPASSWORD: "Yeni şifrəni daxil edin."
ERRORPASSWORDPERMISSION: "Parolu dəyişmək üçün hesaba daxil olmalısınız!"
- IPADDRESSES: "İP ünvanlar"
LOGGEDOUT: "Hesabdan çıxdınız. Yenidən daxil olmaq üçün məlumatları daxil edin."
LOGIN: "Daxil ol"
- LOSTPASSWORDHEADER: "Parol itib"
NOTEPAGESECURED: "Səhifə təhlükəsizdir. Məlumatları daxil edin və biz sizə göndərəcəyik. "
NOTERESETLINKINVALID: "<p>Parolu sıfırlama linki düzgün deyil yaxud vaxtı keçib.</p><p>Yenisini əldə etmək üçün <a href=\"%s\">buraya keçin</a> yaxud <a href=\"%s\">daxil olub</a> parolunuzu dəyişin.</p>"
NOTERESETPASSWORD: "E-poçtunuzu daxil edin və parol sıfırlama linkini göndərəcəyik"
PASSWORDSENTHEADER: "'%s' e-poçtuna parolun sıfırlanma linki göndərildi"
PASSWORDSENTTEXT: "Çox sağolun! Hesabınızı təkrar quraşdırılmasl üçün keçid '%s' göndərildi."
SecurityAdmin:
- ADDMEMBER: "Üzv Əlavə et"
- APPLY_ROLES: "Qruplara rollar tətbiq et "
- APPLY_ROLES_HELP: "Qrupa mənimsədilmiş rolları dəyişmək imkanı. \"'Təhlükəsizlik' bölməsinə icazə\" səlahiyyəti tələb olunur."
- EDITPERMISSIONS: "Qrup üçün səlahiyyətlərə nəzarət et"
- EDITPERMISSIONS_HELP: "Qrup üzrə səlahiyyətləri və İP ünvanları dəyişmə imkanı. \"'Təhlükəsizlik' bölməsinə icazə\" səlahiyyəti tələb olunur."
GROUPNAME: "Qrupun adı"
- IPADDRESSESHELP: |
- <p>Siz bu qrupun girişini İP ünvanlar diapazonuna daxil edə bilərsiniz(hər ip ünvan bir sətirdə olmaqla). <br /> İP ünvanlar aşağıdakı kimi olmalıdır: <br />
- 203.96.152.12<br />
- 203.96.152/24<br />
- 203.96/16<br />
- 203/8<br /><br /> Siz bir və ya bir neçə İP ünvan daxil etdikdə, bu qrupun üzvləri yalnız bu İP ünvanlardan daxil olduqda verilən səlahiyyətləri icra bilərlər. Bu hər kəsi daxil olmağa qadağan etmir. MEMBERS: "Üzvlər"
- MENUTITLE: "Təhlükəsizlik"
- MemberListCaution: "Diqqət: İstifadəçilərin bu siyahıdan silinməsi, onların bütün qruplardan və verilənlər bazasından silinməsinə səbəb olacaq"
- NEWGROUP: "Yeni qrup"
+ MEMBERS: "Üzvlər"
PERMISSIONS: "Səlahiyyətlər"
ROLES: "Rollar"
- SGROUPS: "Təhlükəsizlik qrupu"
- TABIMPORT: "İmport"
- TABROLES: "Rollar"
- VIEWUSER: "İstifadəçiyə bax"
- SecurityAdmin_MemberImportForm:
- BtnImport: "İmport"
- FileFieldLabel: "CSV fayl <small>(İcazəli genişlənmələr: *.csv)</small>"
SimpleImageField:
NOUPLOAD: "Şəkil yüklənməmişdir"
SiteTree:
@@ -442,23 +276,18 @@ az:
ISREQUIRED: "%s-da '%s' tələb olunur"
TableField.ss:
ADD: "Yeni sətir əlavə et"
- ADDITEM: "%s - i Əlavə et"
TableListField:
CSVEXPORT: "CSV-yə ixrac et"
PRINT: "Çap et"
SELECT: "Seç:"
TableListField.ss:
- NOITEMSFOUND: "Heç bir şey tapılmadı"
- SORTASC: "Artan sıralama ilə düz"
- SORTDESC: "Azalan sıralama ilə düz"
+ SORTASC: "Artma sırası ilə sırala"
+ SORTDESC: "Azalma sırası ilə sırala"
TableListField_PageControls.ss:
- DISPLAYING: "Göstərilir"
- OF: "dan"
- TO: "a"
VIEWFIRST: "Birinciyə bax"
- VIEWLAST: "Sonuncuya bax"
+ VIEWLAST: "Axırıncı baxılmış"
VIEWNEXT: "Növbəti"
- VIEWPREVIOUS: "Əvvəlki"
+ VIEWPREVIOUS: "Əvvəlkinə bax"
TimeField:
VALIDATEFORMAT: "Düzgün zaman formatı daxil edin (%s)"
ToggleCompositeField.ss:
View
94 lang/bg.yml
@@ -1,10 +1,4 @@
bg:
- AssetAdmin:
- CHOOSEFILE: "Избери файл"
- MENUTITLE: "Файлове & Изображения"
- NEWFOLDER: "Нова папка"
- AssetAdmin_left.ss:
- GO: "Давай"
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: "Подреждане"
ALIGNEMENTEXAMPLE: "подреди в дясно"
@@ -34,22 +28,17 @@ bg:
ENTERINFO: "Моля, въведете потребителско име и парола."
ERRORNOTADMIN: "Този потребител не е администратор."
ERRORNOTREC: "Това потребителско име / парола не е разпознато"
- CMSMain:
- MENUTITLE: "Съдържание на сайта"
- SAVE: "Съхрани"
ChangePasswordEmail.ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: "Вие сменихте вашата парола за"
CHANGEPASSWORDTEXT2: "Вече можете да ползвате следните данни за вход:"
EMAIL: "Email"
HELLO: "Здравей!"
PASSWORD: "Парола"
ComplexTableField:
- CLOSEPOPUP: "Затвори прозорец"
SUCCESSADD: "Добавено %s %s %s"
SUCCESSEDIT: "Съхранено %s %s %s"
ComplexTableField.ss:
ADDITEM: "Добави %s"
- NOITEMSFOUND: "Нито един от елементите не беше открит"
SORTASC: "Възходящ"
SORTDESC: "Низходящ"
ComplexTableField_popup.ss:
@@ -58,20 +47,15 @@ bg:
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: "Паролите трябва да бъдат поне %s символа дълги."
BETWEEN: "Паролите трябва да бъдат от %s до %s символа дълги."
- HAVETOMATCH: "Паролите трябва да съвпадат."
- LEASTONE: "Паролите трябва да съдържат поне една цифра и една буква."
MAXIMUM: "Паролите може да бъдат най-много %s символа дълги."
- NOEMPTY: "Паролите неможе да бъдат празни."
+ SHOWONCLICKTITLE: "Промяна на парола"
CreditCardField:
FIRST: "първи"
FOURTH: "четвърти"
SECOND: "втори"
THIRD: "трети"
- VALIDATIONJS1: "Моля подсигурете се че сте въвели правилно"
- VALIDATIONJS2: "номера на кредитната карта"
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL: "$"
- VALIDATIONJS: "Моля въведете валидна валута."
Date:
DAY: "ден"
DAYS: "дни"
@@ -83,31 +67,22 @@ bg:
MONTHS: "месеци"
SEC: "секунда"
SECS: "секунди"
+ TIMEDIFFAGO: "преди %s"
YEAR: "година"
YEARS: "години"
DateField:
NOTSET: "Не нагласено"
TODAY: "днес"
- VALIDATIONJS: "Моля въведете правилен формат за дата (ДД/ММ/ГГГГ)."
DropdownField:
CHOOSE: "(Избери)"
EmailField:
VALIDATION: "Моля, въведете email адрес"
- VALIDATIONJS: "Моля въведете мейл адрес."
File:
+ INVALIDEXTENSION: "Непозволен тип файл (позволени: %s)"
NOFILESIZE: "Размер на файла е нула байта."
- Folder:
- CREATED: "Първо качени"
- DELSELECTED: "Изтрий избраните файлове"
- DETAILSTAB: "Детайли"
- FILENAME: "Файл име"
- FILESTAB: "Файлове"
- LASTEDITED: "Последно променени"
- TITLE: "Заглавие"
- TYPE: "Вид"
- UPLOADTAB: "Качи "
- URL: "URL"
- VIEWEDITASSET: "Виж/Промени Актив"
+ PLURALNAME: "Файлове"
+ SINGULARNAME: "Файл"
+ TOOLARGE: "Файлът е прекалено голям, позволена големина - до %s."
ForgotPasswordEmail.ss:
HELLO: "Здравей!"
TEXT1: "Ето вашият"
@@ -125,10 +100,12 @@ bg:
VALIDCURRENCY: "Моля, въведете валидна валута."
FormField:
NONE: "никой"
+ Group:
+ Locked: "Заключена?"
+ has_many_Permissions: "Разрешения"
+ many_many_Members: "Членове"
HtmlEditorField:
ANCHORVALUE: "Котва"
- BUTTONINSERTFLASH: "Въведи Flash"
- BUTTONINSERTIMAGE: "Въведи изображение"
BUTTONINSERTLINK: "Вмъкни препратка"
BUTTONREMOVELINK: "Премахни препратка"
CSSCLASS: "Подравняване / стил"
@@ -138,7 +115,6 @@ bg:
CSSCLASSRIGHT: "В дясно, с текст който да се нанася около него"
EMAIL: "email адрес"
FILE: "Файл"
- FLASH: "Flash"
FOLDER: "Папка"
IMAGE: "Изображение"
IMAGEDIMENSIONS: "Размери"
@@ -157,14 +133,7 @@ bg:
URL: "URL"
Image_iframe.ss:
TITLE: "Качване на изображението Iрамка"
- LeftAndMain:
- HELP: "Помощ"
- PAGETYPE: "Вид страница:"
- PERMAGAIN: "Вие излязохте от CMS. Ако искате да влезнете отново, моля въведете потребителско име и парола."
- PERMALREADY: "Съжелявам, но нямате достъп до тази част от CMS. Ако искате да влезете с друго потребителско име, моля направете го по-долу"
- PERMDEFAULT: "Въведете мейл адреса и паролата си за да влезните в CMS."
- PLEASESAVE: "Моля, съхранете страницата: Тази страница не може да се актуализира защото още не е запазена."
- SAVED: "съхранено"
+ LoginAttempt:
Member:
ADDRESS: "Адрес"
BUTTONCHANGEPASSWORD: "Променете паролата"
@@ -191,69 +160,45 @@ bg:
NEWPASSWORD: "Нова парола"
PASSWORD: "Парола"
PHONE: "Домашен телефон"
+ PLURALNAME: "Членове"
REMEMBERME: "Запомни ме за следващия път?"
+ SINGULARNAME: "Член"
SUBJECTPASSWORDCHANGED: "Вашата парола беше променена"
SUBJECTPASSWORDRESET: "Връзка за изчистване на вашата парола"
SURNAME: "Фамилия"
VALIDATIONMEMBEREXISTS: "Вече съществува потребител с този email"
WELCOMEBACK: "Добре дошли отново, %s"
YOUROLDPASSWORD: "Вашата стара парола"
+ belongs_many_many_Groups: "Групи"
+ db_LockedOutUntil: "Заключен до"
+ db_PasswordExpiry: "Дата на изтичане валидността на паролата"
MemberAuthenticator:
TITLE: "email и парола"
- MemberTableField:
- ADD: "Добави"
- ADDEDTOGROUP: "Добавен член към група"
- ADDINGFIELD: "Добавянето провалено"
- FILTER: "Филтър"
- SEARCH: "Търсене"
- ModelAdmin:
- ADDBUTTON: "Добави"
- CLEAR_SEARCH: "Изчисти търсенето"
- DELETE: "Изтрий"
- IMPORT: "Внеси от CSV"
- SAVE: "Съхрани"
- SEARCHRESULTS: "Резултати от търсенето"
NumericField:
VALIDATION: "'%s' не е число, в това поле са позволени само числа"
- VALIDATIONJS: "не е номер, само номера може да бъдат въведени тук"
Permission:
FULLADMINRIGHTS: "Пълни административни права"
PhoneNumberField:
VALIDATION: "Моля, въведете валиден телефонен номер"
RelationComplexTableField.ss:
ADD: "Добави"
- CSVEXPORT: "Изнеси на CSV"
- NOTFOUND: "Няма намерени предмети"
Security:
ALREADYLOGGEDIN: "Вие нямате достъп до тази страница. Ако имате друг акаунт, с който може да влезете в тази страница, въведете го по-долу."
BUTTONSEND: "Пратете ми линка за промяна на паролата"
CHANGEPASSWORDBELOW: "Можете да смените вашата парола по-долу."
CHANGEPASSWORDHEADER: "Сменете вашата парола"
ENTERNEWPASSWORD: "Моля, въведете нова парола."
ERRORPASSWORDPERMISSION: "Трябва да сте влезли, за да можете да промените вашата парола!"
- IPADDRESSES: "IP Адреси"
LOGGEDOUT: "Вие излязохте. Ако искате да влезнете отново, въведете вашите данни по-долу."
LOGIN: "Влезте в системата"
- LOSTPASSWORDHEADER: "Забравена парола"
NOTEPAGESECURED: "Тази страница е защитена. Вкарайте вашите данни по-долу и ще ви препратим по-нататък."
NOTERESETPASSWORD: "Въведете вашият email адрес и ще ви изпратим линк с който ще можете да смените паролата си"
PASSWORDSENTHEADER: "Линк за смяна на паролата е изпратен на '%s'"
PASSWORDSENTTEXT: "Благодарим ви! Линка за смяна на паролота беше изпратен на '%s'."
SecurityAdmin:
- ADDMEMBER: "Добави член"
- EDITPERMISSIONS: "Промени разрешенията и IP адресите за всяка група"
GROUPNAME: "Име на група"
- IPADDRESSESHELP: |
- <p>Можете да ограничите тази група на специфичен IP обсег. Въведете 1 обсег на линия. Може да бъдат въведени IP адрес по следния начин: <br />
- 203.96.152.12<br />
- 203.96.152/24<br />
- 203.96/16<br />
- 203/8<br /><br />Ако въведете един или повече IP адреси тук, потребителите ще имат правата на тази група само когато се впишат използвайки някои от IP адресите посочени тук. Това няма да предотврати потребителите да се вписват. Това е защото същият потребител може да има права да се вписва и да има достъп до определени места в системата без да има някакви IP ограничения. MEMBERS: "Потребители"
- MENUTITLE: "Сигурност"
- NEWGROUP: "Нова група"
+ MEMBERS: "Потребители"
PERMISSIONS: "Разрешения"
- SGROUPS: "Групи за сигурност"
- VIEWUSER: "Виж Потребител"
SimpleImageField:
NOUPLOAD: "Няма качени изображения"
SiteTree:
@@ -266,9 +211,6 @@ bg:
CSVEXPORT: "Експортирай на CSV"
PRINT: "Принтирай"
TableListField_PageControls.ss:
- DISPLAYING: "Показани"
- OF: "от"
- TO: "за"
VIEWFIRST: "Преглед на първото"
VIEWLAST: "Преглед на последното"
VIEWNEXT: "Преглед на следващото"
@@ -279,3 +221,5 @@ bg:
ToggleField:
LESS: "по-малко"
MORE: "повече"
+ Versioned:
+ has_many_Versions: "Версии"
View
60 lang/bs.yml
@@ -1,10 +1,17 @@
bs:
AssetAdmin:
- CHOOSEFILE: "Izaberite datoteku"
MENUTITLE: "Datoteke i slike"
NEWFOLDER: "NoviDirektorij"
- AssetAdmin_left.ss:
- GO: "Idi"
+ AssetTableField:
+ CREATED: "Prvo postavljeno"
+ DIM: "Dimenzije"
+ FILENAME: "Ime datoteke"
+ LASTEDIT: "Zadnja promjena"
+ OWNER: "Vlasnik"
+ SIZE: "Veličina"
+ TITLE: "Naslov"
+ TYPE: "Tip"
+ URL: "URL"
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: "Poravnanje"
ALIGNEMENTEXAMPLE: "desno poravnanje"
@@ -35,6 +42,7 @@ bs:
ERRORNOTADMIN: "Ovaj korisnik nije administrator."
ERRORNOTREC: "Korisničko ime / šifra nije prepoznata"
CMSMain:
+ ACCESS: "Pristup do %s u CMS-u"
MENUTITLE: "Sadržaj stranice"
SAVE: "Snimi"
ChangePasswordEmail.ss:
@@ -43,7 +51,6 @@ bs:
HELLO: "Pozdrav"
ComplexTableField.ss:
ADDITEM: "Dodaj %S"
- NOITEMSFOUND: "Nema pronađenih stavki"
SORTASC: "Uzlazno raszvrstavanje"
SORTDESC: "Silazno razvrstavanje"
ComplexTableField_popup.ss:
@@ -52,20 +59,14 @@ bs:
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: "Šifre moraju sadržavati najmanje %s znakova."
BETWEEN: "Šifre moraju sadržavati %s do %s znakova."
- HAVETOMATCH: "Šifre se moraju slagati"
- LEASTONE: "Šifre moraju sadržavati najmanje jedan broj i jedan alfanumerički znak."
MAXIMUM: "Šifre mogu sadržavati najviše %s znakova."
- NOEMPTY: "Polja za unos šifre ne smiju biti prazna."
CreditCardField:
FIRST: "prvo"
FOURTH: "četvrto"
SECOND: "drugo"
THIRD: "treće"
- VALIDATIONJS1: "Molimo provjerite da li ste unijeli"
- VALIDATIONJS2: "broj kreditne kartice ispravno."
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL: "KM"
- VALIDATIONJS: "Molimo, unesite ispravnu valutu."
Date:
DAY: "dan"
DAYS: "dani"
@@ -82,26 +83,12 @@ bs:
DateField:
NOTSET: "nije postavljeno"
TODAY: "danas"
- VALIDATIONJS: "Molimo unesite ispravan oblik datuma (DD-MM-YYYY)."
DropdownField:
CHOOSE: "(Izaberite)"
EmailField:
VALIDATION: "Molimo, unesite e-mail adresu."
- VALIDATIONJS: "Molimo unesite e-mail adresu."
File:
NOFILESIZE: "Veličina datoteke je nula bajta."
- Folder:
- CREATED: "Prvo postavljeno"
- DELSELECTED: "Izbriši izabrane datoteke"
- DETAILSTAB: "Detalji"
- FILENAME: "Ime datoteke"
- FILESTAB: "Datoteke"
- LASTEDITED: "Posljednje postavljeno"
- TITLE: "Naslov"
- TYPE: "Tip"
- UPLOADTAB: "Postavi na server"
- URL: "URL"
- VIEWEDITASSET: "Pregledaj/Izmijeni aktivu"
ForgotPasswordEmail.ss:
HELLO: "Pozdrav"
TEXT1: "Ovo je Vaš"
@@ -121,8 +108,6 @@ bs:
NONE: "ništa"
HtmlEditorField:
ANCHORVALUE: "Sidro"
- BUTTONINSERTFLASH: "Ubaci Flash"
- BUTTONINSERTIMAGE: "Ubaci sliku"
BUTTONINSERTLINK: "Ubaci link"
BUTTONREMOVELINK: "Ukloni link"
CSSCLASS: "Poravnanje / stil"
@@ -132,7 +117,6 @@ bs:
CSSCLASSRIGHT: "Desno, sa okruženim tekstom."
EMAIL: "E-mail adresa"
FILE: "Datoteka"
- FLASH: "Flash"
FOLDER: "Direktorij"
IMAGE: "Slika"
IMAGEDIMENSIONS: "Dimenzije"
@@ -194,52 +178,34 @@ bs:
YOUROLDPASSWORD: "Vaša stara šifra"
MemberAuthenticator:
TITLE: "E-mail i šifra"
- MemberTableField:
- ADD: "Dodaj"
- ADDEDTOGROUP: "Dodaj člana u grupu"
- ADDINGFIELD: "Neuspješno dodavanje"
- FILTER: "Filter"
- SEARCH: "Pretraga"
NumericField:
VALIDATION: "'%s' nije broj. U ovo polje možete unijeti samo brojeve"
- VALIDATIONJS: "nije broj, samo se brojevi mogu unositi u ovo polje"
Permission:
FULLADMINRIGHTS: "Puna administrativna ovlaštenja"
PhoneNumberField:
VALIDATION: "Molimo, unesite ispravan broj telefona"
RelationComplexTableField.ss:
ADD: "Dodaj"
- NOTFOUND: "Nema pronađenih stavki"
Security:
ALREADYLOGGEDIN: "Ne možete pristupiti ovoj stranici. Ukoliko imate drugi korisnički račun koji može pristupiti ovoj stranici, prijavite si ispod."
BUTTONSEND: "Pošalji mi link za ponovno podešavanje šifre"
CHANGEPASSWORDBELOW: "Vašu šifru možete promijeniti ispod."
CHANGEPASSWORDHEADER: "Promijenite Vašu šifru"
ENTERNEWPASSWORD: "Molimo, unesite novu šifru."
ERRORPASSWORDPERMISSION: "Morate se prijaviti kako bi promijenili Vašu šifru."
- IPADDRESSES: "IP adrese"
LOGGEDOUT: "Odjavljeni ste. Ukoliko se želite ponovo prijaviti, unesite Vaše podatke ispod."
LOGIN: "Prijava"
- LOSTPASSWORDHEADER: "Izgubljena šifra"
NOTEPAGESECURED: "Ova stranica je osigurana. Unesite Vaše podatke i poslat ćemo Vam sadržaj."
NOTERESETPASSWORD: "Unesite Vašu e-mail adresu na koju ćemo Vam poslati link za ponovno podešavanje Vaše šifre."
PASSWORDSENTHEADER: "Link za ponovno podešavanje šifre je poslan na adresu '%s'"
PASSWORDSENTTEXT: "Zahvaljujemo! Link za ponovno podešavanje šifre je poslan na adresu '%s'."
SecurityAdmin:
- ADDMEMBER: "Dodaj člana"
EDITPERMISSIONS: "Izmijeni ovlaštenja i IP adrese na svakoj grupi"
GROUPNAME: "Ime grupe"
- IPADDRESSESHELP: |
- <p>Možete ograničiti ovu grupu na određeni opseg IP adresa (jedan opseg po liniji).<br />Opseg može biti u bilo kojem od slijedećih oblika: <br />
- 203.96.152.12<br />
- 203.96.152/24<br />
- 203.96/16<br />
- 203/8<br /><br />Ako unesete u polje jedan ili više opsega IP adresa, samo korisnici koji se prijave sa jedne od dozvoljenih IP adresa će dobiti ovlaštenje da budu u ovoj grupi. To neće spriječiti ljude da se prijave. MEMBERS: "Članovi"
+ MEMBERS: "Članovi"
MENUTITLE: "Sigurnost"
NEWGROUP: "Nova grupa"
PERMISSIONS: "Ovlaštenja"
- SGROUPS: "Sigurnosne grupe"
- VIEWUSER: "Pregledaj korisnika"
SimpleImageField:
NOUPLOAD: "Nijedna slika nije postavljena"
SiteTree:
@@ -252,8 +218,6 @@ bs:
CSVEXPORT: "Izvezi u CSV"
PRINT: "Štampaj"
TableListField_PageControls.ss:
- OF: "od"
- TO: "do"
ToggleCompositeField.ss:
HIDE: "Sakrij"
SHOW: "Prikaži"
View
100 lang/ca.yml
@@ -1,10 +1,17 @@
ca:
AssetAdmin:
- CHOOSEFILE: "Trieu un fitxer"
MENUTITLE: "Fitxers i imatges"
NEWFOLDER: "NovaCarpeta"
- AssetAdmin_left.ss:
- GO: "Vés"
+ AssetTableField:
+ CREATED: "Carregat per primer cop"
+ DIM: "Dimensions"
+ FILENAME: "Nom del fitxer"
+ LASTEDIT: "Darrer canvi"
+ OWNER: "Propietari"
+ SIZE: "Mida"
+ TITLE: "Títol"
+ TYPE: "Tipus"
+ URL: "URL"
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: "Alineació"
ALIGNEMENTEXAMPLE: "alineat a la dreta"
@@ -35,6 +42,7 @@ ca:
ERRORNOTADMIN: "Aquest usuari no és un administrador."
ERRORNOTREC: "Aquest nom d'usuari / contrasenya no es reconeix"
CMSMain:
+ ACCESS: "Accés a %s al SGC"
MENUTITLE: "Contingut del web"
SAVE: "Desa"
ChangePasswordEmail.ss:
@@ -49,7 +57,6 @@ ca:
SUCCESSEDIT: "S'ha desat %s %s %s"
ComplexTableField.ss:
ADDITEM: "Afegir %s"
- NOITEMSFOUND: "No s'han trobat elements"
SORTASC: "Ordena ascendentment"
SORTDESC: "Ordena descendentment"
ComplexTableField_popup.ss:
@@ -58,21 +65,15 @@ ca:
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: "Les contrasenyes han de ser almenys de %s caràcters."
BETWEEN: "Les contrasenyes han de ser de entre %s i %s caràcters."
- HAVETOMATCH: "Les contrasenyes han de coincidir."
- LEASTONE: "Les contrasenyes han de tenir almenys un dígit i un caràcter alfanumèric."
MAXIMUM: "Les contrasenyes han de ser com a molt de %s caràcters."
- NOEMPTY: "Les contrasenyes no poden estar buides."
SHOWONCLICKTITLE: "Canvia la contrasenya"
CreditCardField:
FIRST: "primer"
FOURTH: "quart"
SECOND: "segon"
THIRD: "tercer"
- VALIDATIONJS1: "Si us plau, assegureu-vos d'haver introduït el"
- VALIDATIONJS2: "nombre de targeta de crèdit correctament."
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL: "€E"
- VALIDATIONJS: "Si us plau, introduïu una moneda vàlida."
DataObject:
PLURALNAME: "Objectes de dades"
SINGULARNAME: "Objecte de dades"
@@ -93,12 +94,10 @@ ca:
DateField:
NOTSET: "no definit"
TODAY: "avui"
- VALIDATIONJS: "Si us plau, introduïu un format de data vàlid (DD/MM/YYYY)."
DropdownField:
CHOOSE: "(Trieu)"
EmailField:
VALIDATION: "Si us plau, introduïu una adreça de correu electrònic."
- VALIDATIONJS: "Si us plau, introduïu una adreça de correu vàlida."
File:
Content: "Contingut"
Filename: "Nom del fitxer"
@@ -107,23 +106,8 @@ ca:
Name: "Nom"
PLURALNAME: "Fitxers"
SINGULARNAME: "Fitxer"
- Sort: "Ordre"
TOOLARGE: "La mida del fitxer és massa llarga, com a màxim està permès de %s."
Title: "Títol"
- Folder:
- CREATED: "Primera càrrega"
- DELSELECTED: "Suprimeix els fitxers seleccionats"
- DETAILSTAB: "Detalls"
- FILENAME: "Nom del fitxer"
- FILESTAB: "Fitxers"
- LASTEDITED: "Darrera actualització"
- PLURALNAME: "Fitxers"
- SINGULARNAME: "Fitxer"
- TITLE: "Títol"
- TYPE: "Tipus"
- UPLOADTAB: "Càrrega"
- URL: "URL"
- VIEWEDITASSET: "Veure/editar recurs"
ForgotPasswordEmail.ss:
HELLO: "Hola"
TEXT1: "Aquí teniu el vostre"
@@ -144,18 +128,13 @@ ca:
Group:
Code: "Codi de grup"
Description: "Descripció"
- IPRestrictions: "Restriccions d'adreces IP"
Locked: "Bloquejat?"
- PLURALNAME: "Grups"
Parent: "Grup precedent"
- SINGULARNAME: "Grup"
Sort: "Ordre"
has_many_Permissions: "Permisos"
many_many_Members: "Membres"
HtmlEditorField:
ANCHORVALUE: "Ancla"
- BUTTONINSERTFLASH: "Insereix flash"
- BUTTONINSERTIMAGE: "Insereix una imatge"
BUTTONINSERTLINK: "Insereix un enllaç"
BUTTONREMOVELINK: "Suprimeix un enllaç"
CSSCLASS: "Alineació / estil"
@@ -165,7 +144,6 @@ ca:
CSSCLASSRIGHT: "A la dreta, amb text envoltant."
EMAIL: "Adreça de correu electrònic"
FILE: "Fitxer"
- FLASH: "Flash"
FOLDER: "Carpeta"
IMAGE: "Imatge"
IMAGEDIMENSIONS: "Dimensions"
@@ -179,14 +157,9 @@ ca:
LINKFILE: "Descàrrega d'un fitxer"
LINKINTERNAL: "Pàgina del lloc web"
LINKOPENNEWWIN: "Obrir l'enllaç a una nova finestra?"
- LINKTEXT: "Text de l'enllaç"
LINKTO: "Enllaça a"
PAGE: "Pàgina"
- SEARCHFILENAME: "Cerca per nom de fitxer"
URL: "URL"
- Image:
- PLURALNAME: "Fitxers"
- SINGULARNAME: "Fitxer"
Image_iframe.ss:
TITLE: "Iframe Carregador d'imatge"
LeftAndMain:
@@ -200,8 +173,6 @@ ca:
LoginAttempt:
Email: "Adreça de correu"
IP: "Adreça IP"
- PLURALNAME: "Intents d'entrada"
- SINGULARNAME: "Intent d'entrada"
Status: "Estat"
Member:
ADDRESS: "Adreça"
@@ -249,56 +220,22 @@ ca:
db_PasswordExpiry: "Data d'expiració de la contrasenya"
MemberAuthenticator:
TITLE: "Correu electrònic i contrasenya"
- MemberPassword:
- PLURALNAME: "Contrasenyes de membre"
- SINGULARNAME: "Contrasenya de membre"
- MemberTableField:
- ADD: "Afegeix"
- ADDEDTOGROUP: "S'ha afegit el membre al grup"
- ADDINGFIELD: "No s'ha pogut afegir"
- FILTER: "Filtra"
- SEARCH: "Cerca"
ModelAdmin:
- ADDBUTTON: "Afegeix"
- ADDFORM: "Ompliu aquest formulari per a afegir un %s a la base de dades."
- CHOOSE_COLUMNS: "Selecciona les columnes de resultats.."
- CLEAR_SEARCH: "Neteja la cerca"
- CREATEBUTTON: "Crea un/a '%s'"
DELETE: "Suprimeix"
DELETEDRECORDS: "S'ha suprimit %s registres."
- FOUNDRESULTS: "La vostra cerca ha trobat %s elements concordants"
IMPORT: "Importa de CSV"
IMPORTEDRECORDS: "S'han importat %s registres."
- ITEMNOTFOUND: "No es pot trobar aquest element"
- LOADEDFOREDITING: "S'ha carregat '%s' per a editar."
NOCSVFILE: "Si us plau, cerqueu el fitxer CSV per a importar"
NOIMPORT: "No hi ha res a importar"
- NORESULTS: "La vostra cerca no ha retornat cap element concordant"
- SAVE: "Desa"
- SEARCHRESULTS: "Resultats de la cerca"
- SELECTALL: "selecciona-ho tot"
- SELECTNONE: "no seleccionis res"
UPDATEDRECORDS: "S'han actualitzat %s registres."
- MyEntity:
- MyNamespace: "El valor del meu idioma natural per defecte"
- MyNamespace:
- MYENTITY: "S'estan contant %s coses"
NumericField:
VALIDATION: "'%s' no és un nombre, només es poden acceptar nombres en aquest camp"
- VALIDATIONJS: "no és un número, només s'accepten números per aquest camp"
- Page:
- PLURALNAME: "Pàgines"
- SINGULARNAME: "Pàgina"
Permission:
FULLADMINRIGHTS: "Drets administratius totals"
- PLURALNAME: "Permisos"
- SINGULARNAME: "Permís"
PhoneNumberField:
VALIDATION: "Si us plau, introduïu un número de telèfon vàlid"
RelationComplexTableField.ss:
ADD: "Afegeix"
- CSVEXPORT: "Exporta a CSV"
- NOTFOUND: "No s'han trobat elements"
ReportAdmin:
MENUTITLE: "Informes"
Security:
@@ -308,30 +245,20 @@ ca:
CHANGEPASSWORDHEADER: "Canviar la vostra contrasenya"
ENTERNEWPASSWORD: "Si us plau, introduïu una nova contrasenya."
ERRORPASSWORDPERMISSION: "Heu d'estar connectat per a canviar la vostra contrasenya!"
- IPADDRESSES: "Adreces IP"
LOGGEDOUT: "Heu estat desconnectat. Si voleu entrar de nou, introduïu les vostres credencials a sota."
LOGIN: "Entrar"
- LOSTPASSWORDHEADER: "Contrasenya perduda"
NOTEPAGESECURED: "Aquesta pàgina està protegida. Introduïu les vostres credencials a sota i us hi enviarem."
NOTERESETLINKINVALID: "<p>L'enllaç de reinici de contrasenya és invàlid o està expirat.</p><p>Podeu demanar-ne un de nou <a href=\"%s\">aquí</a> o canviar la vostra contrasenya després <a href=\"%s\">d'entrar</a>.</p>"
NOTERESETPASSWORD: "Introduïu la vostra adreça de correu electrònic i us enviarem un enllaç amb el qual reiniciar la vostra contrasenya"
PASSWORDSENTHEADER: "L'enllaç per reiniciar la contrasenya s'ha enviat a '%s'"
PASSWORDSENTTEXT: "Gràcies! L'enllaç per reiniciar la contrasenya s'ha enviat a '%s'"
SecurityAdmin:
- ADDMEMBER: "Afegeix un membre"
EDITPERMISSIONS: "Edita els permisos i les adreces IP de cada grup"
GROUPNAME: "Nom de grup"
- IPADDRESSESHELP: |
- <p>Podeu restringir aquest grup a un rang particular d'adreces IP (un rang per línia)<br />Els rangs poden ser qualsevol de les següents formes: <br />
- 203.96.152.12<br />
- 203.96.152/24<br />
- 203.96/16<br />
- 203/8<br /><br />Si introduïu una o més adreces IP en aquesta caixa, llavors els membres només tindran els drets del grup si entren des d'una de les adreces IP vàlides. No previndrà a la gent de connectar-se. Això és perquè el mateix usuari pot haver d'entrar a parts del sistema sense restriccions d'IP. MEMBERS: "Membres"
+ MEMBERS: "Membres"
MENUTITLE: "Seguretat"
NEWGROUP: "Nou grup"
PERMISSIONS: "Permisos"
- SGROUPS: "Grups de seguretat"
- VIEWUSER: "Veure usuari"
SimpleImageField:
NOUPLOAD: "No heu carregat cap imatge"
SiteTree:
@@ -344,9 +271,6 @@ ca:
CSVEXPORT: "Exporta a CSV"
PRINT: "Imprimeix"
TableListField_PageControls.ss:
- DISPLAYING: "S'està mostrant"
- OF: "de"
- TO: "a"
VIEWFIRST: "Veure el primer"
VIEWLAST: "Veure el darrer"
VIEWNEXT: "Veure el següent"
View
127 lang/cs.yml
@@ -1,10 +1,17 @@
cs:
AssetAdmin:
- CHOOSEFILE: "Vybrat soubor"
MENUTITLE: "Soubory a obrázky"
NEWFOLDER: "Nová složka"
- AssetAdmin_left.ss:
- GO: "Proveď"
+ AssetTableField:
+ CREATED: "Poprvé nahráno"
+ DIM: "Rozměry"
+ FILENAME: "Název souboru"
+ LASTEDIT: "Naposledy změněno"
+ OWNER: "Vlastník"
+ SIZE: "Velikost"
+ TITLE: "Titulek"
+ TYPE: "Typ"
+ URL: "URL"
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: "Zarovnání"
ALIGNEMENTEXAMPLE: "zarovnat vpravo"
@@ -38,9 +45,10 @@ cs:
ANY: "Jakkýkoliv"
NO: "Ne"
YES: "Ano"
- CMSBatchActions:
- PUBLISHED_PAGES: "Zveřejněných %d stránek, %d selhání"
CMSMain:
+ ACCESS: "Přístup do %s sekce"
+ ACCESSALLINTERFACES: "Přístup ke všem sekcím CMS"
+ ACCESSALLINTERFACESHELP: "Prepíše více specifické nastavení přístupu."
MENUTITLE: "Stránky"
SAVE: "Uložit"
ChangePasswordEmail.ss:
@@ -58,7 +66,6 @@ cs:
SUCCESSEDIT: "Uloženo %s %s %s"
ComplexTableField.ss:
ADDITEM: "Přidat %s"
- NOITEMSFOUND: "Nenalezeny žádné položky"
SORTASC: "Řadit vzestupně"
SORTDESC: "Řadit sestupně"
ComplexTableField_popup.ss:
@@ -67,21 +74,15 @@ cs:
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: "Zadané heslo musí být minimálně %s znaků dlouhé."
BETWEEN: "Heslo musí mít minimálně %s znaků a maximálně %s znaků."
- HAVETOMATCH: "Zadané hesla musí být totožná."
- LEASTONE: "Heslo musí obsahovat alespoň jednu číslici a jedno abecední písmeno."
MAXIMUM: "Zadané heslo musí být maximálně %s znaků dlouhé."
- NOEMPTY: "Heslo nemůže být prázdné."
SHOWONCLICKTITLE: "Změnit heslo"
CreditCardField:
FIRST: "první"
FOURTH: "čtvrté"
SECOND: "druhé"
THIRD: "třetí"
- VALIDATIONJS1: "Prosím ujistěte se o zadání "
- VALIDATIONJS2: "čísla kreditní karty správně."
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL: ""
- VALIDATIONJS: "Prosíme zadejte platnou měnu."
DataObject:
PLURALNAME: "Datové objekty"
SINGULARNAME: "Datový objekt"
@@ -102,15 +103,13 @@ cs:
DateField:
NOTSET: "nenastaveno"
TODAY: "dnes"
- VALIDATIONJS: "Prosíme vložte správný formát data (DD-MM-RRRR)."
VALIDDATEFORMAT2: "Zadejte, prosím, platný formát datumu (%s)"
VALIDDATEMAXDATE: "Tvůj datum musí být starší nebo vyhovující maximálnímu povolenému datumu (%s)"
VALIDDATEMINDATE: "Tvůj datum musí být novější nebo vyhovující minimálnímu povolenému datumu (%s)"
DropdownField:
CHOOSE: "(Vyberte)"
EmailField:
VALIDATION: "Prosím zadejte emailovou adresu."
- VALIDATIONJS: "Prosíme vložte vaši e-mailovou adresu."
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: "Záznamy vrácené pošty"
SINGULARNAME: "Záznam vrácené pošty"
@@ -125,7 +124,6 @@ cs:
Name: "Jméno"
PLURALNAME: "Soubory"
SINGULARNAME: "Soubor"
- Sort: "Řazení"
TOOLARGE: "Soubor je příliš velká, maximálně je povoleno %s."
Title: "Titulek"
FileIFrameField:
@@ -137,22 +135,6 @@ cs:
FROMFILESTORE: "Ze souborového úložiště"
NOSOURCE: "Vyberte zdrojový soubor k připojení, prosím"
REPLACE: "Nahradit %s"
- FileIFrameField.ss:
- TITLE: "Rámec nahrání obrázku"
- Folder:
- CREATED: "Nahráno"
- DELSELECTED: "Odstranit označené soubory"
- DETAILSTAB: "Detaily"
- FILENAME: "Jméno souboru"
- FILESTAB: "Soubory"
- LASTEDITED: "Poslední změna"
- PLURALNAME: "Soubory"
- SINGULARNAME: "Soubor"
- TITLE: "Titulek"
- TYPE: "Typ"
- UPLOADTAB: "Nahrát"
- URL: "URL"
- VIEWEDITASSET: "Zobrazit/Upravit aktivní položku"
ForgotPasswordEmail.ss:
HELLO: "Dobrý den"
TEXT1: "Zde je Váš"
@@ -175,13 +157,9 @@ cs:
DefaultGroupTitleAdministrators: "Administrátoři"
DefaultGroupTitleContentAuthors: "Autoři obsahu"
Description: "Popis"
- IMPORTTABTITLE: "Import"
- IPRestrictions: "Omezení dle IP adres"
Locked: "Zamčený?"
- PLURALNAME: "Skupiny"
Parent: "Rodičovská skupina"
RolesAddEditLink: "Přidat/editovat role"
- SINGULARNAME: "Skupina"
Sort: "Řazení"
has_many_Permissions: "Oprávnění"
many_many_Members: "Členové"
@@ -192,8 +170,6 @@ cs:
ResultUpdated: "Aktualizováno %d skupin"
HtmlEditorField:
ANCHORVALUE: "Záložka (kotva)"
- BUTTONINSERTFLASH: "Vložit flashový objekt"
- BUTTONINSERTIMAGE: "Vložit obrázek"
BUTTONINSERTLINK: "Vložit odkaz"
BUTTONREMOVELINK: "Odstranit odkaz"
CAPTIONTEXT: "Text popisku"
@@ -204,7 +180,6 @@ cs:
CSSCLASSRIGHT: "Vpravo, s obtékajícím textem."
EMAIL: "Emailovou adresu"
FILE: "Soubor"
- FLASH: "Vložit flash objekt"
FOLDER: "Složka"
IMAGE: "Vložit obrázek"
IMAGEALTTEXT: "Alternativní text (alt) - bude ukázán, když obrázek nemúže být zobrazen"
@@ -220,20 +195,11 @@ cs:
LINKFILE: "Stáhnutí souboru"
LINKINTERNAL: "Místní stránku"
LINKOPENNEWWIN: "Otevřít odkaz v novém okně?"
- LINKTEXT: "Text odkazu"
LINKTO: "Odkázat na"
PAGE: "Stránku"
- SEARCHFILENAME: "Vyhledávat dle jména souboru"
- SHOWUPLOADFORM: "Nahrát soubor"
URL: "URL"
- Image:
- PLURALNAME: "Soubory"
- SINGULARNAME: "Soubor"
ImageField:
IMAGE: "Obrázek"
- Image_Cached:
- PLURALNAME: "Soubory"
- SINGULARNAME: "Soubor"
Image_iframe.ss:
TITLE: "Rámec pro nahrání obrázku"
LeftAndMain:
@@ -245,13 +211,9 @@ cs:
PERMDEFAULT: "Pro přístup do CMS zadejte Vaši e-mailovou adresu a heslo."
PLEASESAVE: "Prosím uložte stránku: Tato stránka nemohla být aktualizována, protože ještě nebyla uložena."
SAVED: "uloženo"
- LeftAndMain_right.ss:
- WELCOMETO: "Vítejte v"
LoginAttempt:
Email: "Emailové adresy"
IP: "IP adresy"
- PLURALNAME: "Pokusy přihlášení"
- SINGULARNAME: "Pokus přihlášení"