Permalink
Browse files

ENHANCEMENT Updated YML translations from translate.ss.org, removed u…

…napproved langs with little or no translations, updated master strings, fixed line break problem in lang files generated by i18nYMLConverter module
 • Loading branch information...
1 parent a44916d commit 92054fbc07b3e354dfbc884dd87eee118825eb4b @chillu chillu committed Apr 18, 2012
Showing with 1,317 additions and 5,285 deletions.
 1. +15 −63 lang/af.yml
 2. +18 −116 lang/ar.yml
 3. +0 −48 lang/ast.yml
 4. +6 −177 lang/az.yml
 5. +19 −75 lang/bg.yml
 6. +12 −48 lang/bs.yml
 7. +12 −88 lang/ca.yml
 8. +16 −111 lang/cs.yml
 9. +0 −6 lang/cy.yml
 10. +12 −398 lang/da.yml
 11. +20 −113 lang/de.yml
 12. +0 −14 lang/el.yml
 13. +488 −438 lang/en.yml
 14. +0 −9 lang/en_ES.yml
 15. +13 −92 lang/en_GB.yml
 16. +20 −116 lang/eo.yml
 17. +13 −90 lang/es.yml
 18. +0 −1 lang/es_419.yml
 19. +15 −114 lang/es_AR.yml
 20. +15 −109 lang/es_MX.yml
 21. +13 −88 lang/et_EE.yml
 22. +0 −7 lang/eu_ES.yml
 23. +15 −63 lang/fa_IR.yml
 24. +16 −104 lang/fi.yml
 25. +9 −60 lang/fo.yml
 26. +21 −113 lang/fr.yml
 27. +25 −53 lang/he_IL.yml
 28. +0 −3 lang/hi_IN.yml
 29. +11 −47 lang/hr.yml
 30. +12 −45 lang/hu.yml
 31. +0 −3 lang/hy_AM.yml
 32. +6 −114 lang/id.yml
 33. +4 −123 lang/is.yml
 34. +13 −99 lang/it.yml
 35. +6 −144 lang/ja_JP.yml
 36. +0 −33 lang/km.yml
 37. +0 −9 lang/kn_IN.yml
 38. +0 −10 lang/ku.yml
 39. +0 −11 lang/kxm.yml
 40. +0 −34 lang/lc_XX.yml
 41. +1 −124 lang/lt.yml
 42. +2 −174 lang/lv.yml
 43. +6 −2 lang/mi_NZ.yml
 44. +0 −13 lang/ml.yml
 45. +0 −18 lang/mn.yml
 46. +0 −70 lang/ms.yml
 47. +7 −119 lang/nb.yml
 48. +0 −30 lang/ne.yml
 49. +22 −114 lang/nl.yml
 50. +0 −30 lang/pa.yml
 51. +9 −148 lang/pl.yml
 52. +3 −125 lang/pt.yml
 53. +13 −92 lang/pt_BR.yml
 54. +0 −45 lang/ro.yml
 55. +13 −93 lang/ru.yml
 56. +10 −46 lang/si.yml
 57. +20 −113 lang/sk.yml
 58. +79 −84 lang/sl.yml
 59. +10 −51 lang/sr.yml
 60. +20 −113 lang/sv.yml
 61. +207 −35 lang/th.yml
 62. +19 −91 lang/tr.yml
 63. +11 −55 lang/uk.yml
 64. +0 −11 lang/ur.yml
 65. +0 −13 lang/uz.yml
 66. +0 −40 lang/vi_US.yml
 67. +0 −1 lang/vi_VN.yml
 68. +11 −33 lang/zh_CN.yml
 69. +9 −13 lang/zh_TW.yml
View
@@ -1,7 +1,9 @@
af:
AssetAdmin:
- CHOOSEFILE: "Kies lêer:"
MENUTITLE: "Lêers & Prente"
+ NEWFOLDER: "NewFolder"
+ AssetTableField:
+ URL: "URL"
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: "Belyning"
BOLD: "Vet Teks"
@@ -15,26 +17,25 @@ af:
UNDERLINE: "Beklemtoonde Teks"
UNDERLINEEXAMPLE: "Beklemtoon"
CMSMain:
+ ACCESS: "Toegang tot '%s' afdeling"
MENUTITLE: "Blaaie"
+ SAVE: "Save"
+ CMSPagesController:
+ MENUTITLE: "CMSPagesController"
ChangePasswordEmail.ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: "U het die wagwoord vir"
ComplexTableField.ss:
ADDITEM: "Byvoeg %s"
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: "Wagwoorde moet ten minste %s karakters lank wees."
BETWEEN: "Wagwoorde moet %s tot %s karakters lank wees."
- HAVETOMATCH: "Wagwoorde moet pas."
- LEASTONE: "Wagwoorde moet ten minste een nommer en een alfa-numeriese karakter lank wees."
MAXIMUM: "Wagwoorde moet op die langste %s karakters lank wees."
- NOEMPTY: "Wagwoorde kan nie leeg wees nie."
SHOWONCLICKTITLE: "Verander Wagwoord"
CreditCardField:
FIRST: "eerste"
FOURTH: "vierde"
SECOND: "tweede"
THIRD: "derde"
- VALIDATIONJS1: "Maak asseblief seker u vul in die"
- VALIDATIONJS2: "krediet kaart nommer reg."
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL: "R"
DataObject:
@@ -45,13 +46,11 @@ af:
DateField:
NOTSET: "nier gestel"
TODAY: "vandag"
- VALIDATIONJS: "Sleutel asseblief 'n geldige datum formaat in (DD/MM/JJJJ)."
VALIDDATEMAXDATE: "U datum moet ouer wees of pas by die maksimum datum wat toegelaat word (%s)"
VALIDDATEMINDATE: "U datum moet nuwer wees of pas by die minimum datum wat toegelaat word (%s)"
DropdownField:
CHOOSE: "(Kies)"
EmailField:
- VALIDATIONJS: "Sleutel asseblief 'n geldige e-pos adres in."
File:
INVALIDEXTENSION: "Uitbreiding is nie toegelaat nie. (geldig: %s)"
NOFILESIZE: "Lêergrootte is nul grepe."
@@ -60,20 +59,6 @@ af:
TOOLARGE: "Lêergroote is te groot, maksimum %s toegelaat."
FileIFrameField:
NOSOURCE: "Kies asseblief 'n bron lêer om by te voeg"
- Folder:
- CREATED: "Eerste Opgelaai"
- DELSELECTED: "Verwyder gekiesde lêers"
- DETAILSTAB: "Besonderhede"
- FILENAME: "Lêernaam"
- FILESTAB: "Lêers"
- LASTEDITED: "Laaste Verander"
- PLURALNAME: "Lêers"
- SINGULARNAME: "Lêer"
- TITLE: "Titel"
- TYPE: "Tipe"
- UPLOADTAB: "Laai Op"
- URL: "URL"
- VIEWEDITASSET: "Wys/Verander Bate"
ForgotPasswordEmail.ss:
TEXT1: "Hier is u"
TEXT2: "wagwoord herstel skakel"
@@ -93,27 +78,17 @@ af:
DefaultGroupTitleAdministrators: "Administrateurs"
DefaultGroupTitleContentAuthors: "Inhouds Outeurs"
Locked: "Gesluit?"
- PLURALNAME: "Groepe"
Parent: "Ouer Groep"
- SINGULARNAME: "Groep"
has_many_Permissions: "Toestemmings"
many_many_Members: "Lidde"
HtmlEditorField:
ANCHORVALUE: "Anker"
CSSCLASSLEFTALONE: "Op die linkerkant, op sy eie."
LINKANCHOR: "Anker op hierdie bladsy"
- SHOWUPLOADFORM: "Laai Lêer Op"
- Image:
- PLURALNAME: "Lêers"
- SINGULARNAME: "Lêer"
- Image_Cached:
- PLURALNAME: "Lêers"
- SINGULARNAME: "Lêer"
LeftAndMain:
HELP: "Help"
+ VersionUnknown: "Unknown"
LoginAttempt:
- PLURALNAME: "Inteken Pogings"
- SINGULARNAME: "Inteken Poging"
Member:
BUTTONCHANGEPASSWORD: "Verander Wagwoord"
CONFIRMNEWPASSWORD: "Bevestig Nuwe Wagwoord"
@@ -136,55 +111,35 @@ af:
ResultDeleted: "Het %d lede verwyder"
ResultNone: "Geen veranderinge"
ResultUpdated: "Het %d lede opgedateer"
- MemberPassword:
- PLURALNAME: "Lid Wagwoorde"
- SINGULARNAME: "Lid Wagwoord"
- MemberTableField:
- DeleteTitleText: "Verwyder van hierdie groep"
- DeleteTitleTextDatabase: "Verwyder van databasis en alle groepe"
- ModelAdmin:
- CREATEBUTTON: "Byvoeg '%s'"
NullableField:
IsNullLabel: "Is Null"
NumericField:
- VALIDATIONJS: "is nie 'n nommer nie, slegs nommer word aanvaar vir hierdie veld"
- Page:
- PLURALNAME: "Bladsye"
- SINGULARNAME: "Bladsy"
Permission:
AdminGroup: "Administrateur"
+ CMS_ACCESS_CATEGORY: "IBS Toegang"
FULLADMINRIGHTS_HELP: "Impliseer en oorskryf alle ander toegekende permissies."
- PLURALNAME: "Toestemmings"
- SINGULARNAME: "Toestemming"
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: "toegeken aan \"%s\""
FromGroup: "oorgeërf van groep \"%s\""
FromRole: "oorgeërf van rol \"%s\""
FromRoleOnGroup: "oorgeërf van rol \"%s\" op groep \"%s\""
- PermissionRole:
- PLURALNAME: "Rolle"
- SINGULARNAME: "Rol"
- PermissionRoleCode:
- PLURALNAME: "Toestemming Rol Kodes"
- SINGULARNAME: "Toestemming Rol Kode"
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: "Rolle en toegang permissies"
RelationComplexTableField.ss:
ADD: "Voeg by"
- NOTFOUND: "Geen items gevind"
ReportAdmin:
MENUTITLE: "Verslae"
Security:
ALREADYLOGGEDIN: "U het nie toegang tot hierdie bladsy nie. As u n' ander rekening het wat toegang tot hierdie bladsy het, kan u weer <a href=\"%s\">inteken</a>."
SecurityAdmin:
+ ACCESS_HELP: "Laat toe wys, byvoeging en verandering van gebruikers, so wel as die toekenning van permissies en rolle aan hulle."
APPLY_ROLES: "Wend rolle tot groepe toe"
APPLY_ROLES_HELP: "Vermoë om rolle toegeken aan 'n groep te verander. Benodig die \"Toegang tot 'Sekuriteit' afdeling' permissie."
EDITPERMISSIONS_HELP: "Vermoë om Permissies en IP Adresse vir 'n groep te verander. Benodig die \"Toegang tot 'Sekuriteit' afdeling\" permissie."
MENUTITLE: "Sekuriteit"
MemberListCaution: "Waarskuwing: Deur lede te verwyder van hierdie lys sal hulle ook van alle groepe en die databasis verwyder"
ROLES: "Rolle"
ROLESDESCRIPTION: " "
- TABIMPORT: "Voer In"
TABROLES: "Rolle"
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: "Voer In"
@@ -195,17 +150,14 @@ af:
ADD: "Voeg nuwe ry by"
TableListField:
PRINT: "Druk"
+ SELECT: "Select:"
TableListField.ss:
- NOITEMSFOUND: "Geen items gevind"
SORTASC: "Sorteer in stygende orde"
SORTDESC: "Sorteer in dalende orde"
TableListField_PageControls.ss:
- DISPLAYING: "Wys huidiglik"
- OF: "van"
- TO: "na"
- VIEWFIRST: "Wys eerste"
- VIEWLAST: "Wys laaste"
- VIEWNEXT: "Wys volgende"
- VIEWPREVIOUS: "Wys vorige"
+ VIEWFIRST: "View first"
+ VIEWLAST: "View last"
+ VIEWNEXT: "View next"
+ VIEWPREVIOUS: "View previous"
Versioned:
has_many_Versions: "Weergawe"
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 92054fb

Please sign in to comment.