Skip to content
Browse files

MINOR Updated translations

  • Loading branch information...
1 parent a5005d1 commit b6281555c4a79271bb9d49693d2de5ad55fd0db9 TeamCity committed
Showing with 5,508 additions and 2,754 deletions.
  1. +612 −306 lang/af.yml
  2. +612 −306 lang/ar.yml
  3. +612 −306 lang/ast.yml
  4. +612 −306 lang/az.yml
  5. +612 −306 lang/bg.yml
  6. +612 −306 lang/bs.yml
  7. +612 −306 lang/ca.yml
  8. +612 −306 lang/cs.yml
  9. +612 −306 lang/da.yml
Sorry, we could not display the entire diff because it was too big.
View
918 lang/af.yml
@@ -1,18 +1,30 @@
af:
AssetAdmin:
- ALLOWEDEXTS: 'Allowed extensions'
- NEWFOLDER: 'Nuwe Dossier'
+ ALLOWEDEXTS:
+ - null
+ NEWFOLDER:
+ - null
AssetTableField:
- CREATED: 'Eerste opgelaai'
- DIM: Afmetings
- FILENAME: 'Lêer naam'
- FOLDER: Dossier
- LASTEDIT: 'Laaste verander'
- OWNER: Eienaar
- SIZE: 'Lêer grootte'
- TITLE: Titel
- TYPE: 'Lêer tipe'
- URL: URL
+ CREATED:
+ - null
+ DIM:
+ - null
+ FILENAME:
+ - null
+ FOLDER:
+ - null
+ LASTEDIT:
+ - null
+ OWNER:
+ - null
+ SIZE:
+ - null
+ TITLE:
+ - null
+ TYPE:
+ - null
+ URL:
+ - null
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Kies lêers'
DRAGFILESHERE: 'Trek lêers hiernatoe'
@@ -28,50 +40,84 @@ af:
UPLOADINPROGRESS: 'Wag asseblief... ons is besig om op te laai'
UPLOADOR: OF
BBCodeParser:
- ALIGNEMENT: Belyning
- ALIGNEMENTEXAMPLE: 'Rig na regs'
- BOLD: 'Vet Teks'
- BOLDEXAMPLE: Vet
- CODE: 'Kode blok'
- CODEDESCRIPTION: 'Ongeformateerde kode blok'
- CODEEXAMPLE: 'Kode blok'
- COLORED: 'Gekleurde teks'
- COLOREDEXAMPLE: 'blou teks'
+ ALIGNEMENT:
+ - null
+ ALIGNEMENTEXAMPLE:
+ - null
+ BOLD:
+ - null
+ BOLDEXAMPLE:
+ - null
+ CODE:
+ - null
+ CODEDESCRIPTION:
+ - null
+ CODEEXAMPLE:
+ - null
+ COLORED:
+ - null
+ COLOREDEXAMPLE:
+ - null
EMAILLINK: 'Epos skakel'
- EMAILLINKDESCRIPTION: 'Skep skakel na epos adres'
- IMAGE: 'Geen prentjie gelaai nie'
- IMAGEDESCRIPTION: 'Wys ''n foto in wat jy gepos het'
- ITALIC: 'Skuinsstrepe Teks'
- ITALICEXAMPLE: Skuinsstrepe
- LINK: 'Webwerf skakel'
- LINKDESCRIPTION: 'Koppel aan ''n ander webwerf of URL'
- STRUCK: 'Deur-gestreepde Teks'
- STRUCKEXAMPLE: Deur-gestreep
- UNDERLINE: 'Beklemtoonde Teks'
- UNDERLINEEXAMPLE: Beklemtoon
- UNORDERED: 'Ongeorganiseerde lys'
- UNORDEREDDESCRIPTION: 'Ongeorganiseerde lys'
- UNORDEREDEXAMPLE1: 'Ongeorganiseerde item 1'
+ EMAILLINKDESCRIPTION:
+ - null
+ IMAGE:
+ - null
+ IMAGEDESCRIPTION:
+ - null
+ ITALIC:
+ - null
+ ITALICEXAMPLE:
+ - null
+ LINK:
+ - null
+ LINKDESCRIPTION:
+ - null
+ STRUCK:
+ - null
+ STRUCKEXAMPLE:
+ - null
+ UNDERLINE:
+ - null
+ UNDERLINEEXAMPLE:
+ - null
+ UNORDERED:
+ - null
+ UNORDEREDDESCRIPTION:
+ - null
+ UNORDEREDEXAMPLE1:
+ - null
BackLink_Button.ss:
Back: Terug
BasicAuth:
- ENTERINFO: 'Tik asseblief ''n verbruikersnaam en wagwoord in'
- ERRORNOTADMIN: 'Daardie verbruiker is nie ''n administreerder nie'
- ERRORNOTREC: 'Daar die verbruikersnaam / wagwoord is nie herken nie'
+ ENTERINFO:
+ - null
+ ERRORNOTADMIN:
+ - null
+ ERRORNOTREC:
+ - null
Boolean:
- 0: Onwaar
- ANY: Enige
- 1: Waar
+ 0:
+ - null
+ ANY:
+ - null
+ 1:
+ - null
CMSLoadingScreen.ss:
LOADING: 'Besig om te laai...'
REQUIREJS: 'Die IBS vereis dat JavaScript aangeskakel is'
CMSMain:
- ACCESS: 'Access to ''{title}'' section'
- ACCESSALLINTERFACES: 'Toegang tot alle IBS gedeeltes'
- ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Oorheers meer spesifieke toegans verstellings'
- SAVE: Stoor
+ ACCESS:
+ - null
+ ACCESSALLINTERFACES:
+ - null
+ ACCESSALLINTERFACESHELP:
+ - null
+ SAVE:
+ - null
CMSProfileController:
- MENUTITLE: 'My profiel'
+ MENUTITLE:
+ - null
ChangePasswordEmail.ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'U het die wagwoord vir'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Jy kan nou die volgende sekuriteitsbesonderhede gebruik om in te teken'
@@ -79,35 +125,53 @@ af:
HELLO: 'Hi daar'
PASSWORD: Wagwoord
CheckboxField:
- - Onwaar
- - Waar
+ -
+ - null
+ -
+ - null
ComplexTableField:
- CLOSEPOPUP: 'Maak wipop toe'
- SUCCESSADD2: '{name} bygesit'
- SUCCESSEDIT: 'Gestoor %s %s %s'
+ CLOSEPOPUP:
+ - null
+ SUCCESSADD2:
+ - null
+ SUCCESSEDIT:
+ - null
ComplexTableField.ss:
- ADDITEM: 'Voeg %s by'
- NOITEMSFOUND: 'Geen item gevind nie'
- SORTASC: 'Sorteer in stygende orde'
- SORTDESC: 'Sorteer in dalende orde'
+ ADDITEM:
+ - null
+ NOITEMSFOUND:
+ - null
+ SORTASC:
+ - null
+ SORTDESC:
+ - null
ComplexTableField_popup.ss:
- NEXT: Volgende
- PREVIOUS: Vorige
+ NEXT:
+ - null
+ PREVIOUS:
+ - null
ConfirmedPasswordField:
- ATLEAST: 'Passwords must be at least {min} characters long.'
- BETWEEN: 'Passwords must be {min} to {max} characters long.'
- MAXIMUM: 'Passwords must be at most {max} characters long.'
- SHOWONCLICKTITLE: 'Verander Wagwoord'
+ ATLEAST:
+ - null
+ BETWEEN:
+ - null
+ MAXIMUM:
+ - null
+ SHOWONCLICKTITLE:
+ - null
CreditCardField:
FIRST: eerste
FOURTH: vierde
SECOND: tweede
THIRD: derde
CurrencyField:
- CURRENCYSYMBOL: R
+ CURRENCYSYMBOL:
+ - null
DataObject:
- PLURALNAME: 'Data Voorwerpe'
- SINGULARNAME: 'Data Voorwerp'
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
Date:
DAY: dag
DAYS: dae
@@ -130,89 +194,149 @@ af:
VALIDDATEMAXDATE: 'Jou datum moet gelykstaande of ouer wees as die maksimum toelaatbare datum ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Jou datum moet net so out of nuwer wees as die minimum toelaatbare datum ({date})'
DatetimeField:
- NOTSET: 'Nie gestel nie'
+ NOTSET:
+ - null
Director:
INVALID_REQUEST: 'Ongeldige versoek'
DropdownField:
- CHOOSE: (Kies)
+ CHOOSE:
+ - null
EmailField:
- VALIDATION: 'Verskaf asseblief ''n epos adres '
+ VALIDATION:
+ - null
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Epos hop rekords'
SINGULARNAME: 'Epos hop rekord'
Enum:
ANY: Enige
File:
- AviType: 'AVI video file'
- Content: Inhoud
- CssType: 'CSS lêer'
- DmgType: 'Apple disk image'
- DocType: 'Word dokument'
- Filename: 'Lêer naam'
- GifType: 'GIF image - good for diagrams'
- GzType: 'GZIP compressed file'
- HtlType: 'HTML lêer'
- HtmlType: 'HTML file'
- INVALIDEXTENSION: 'Extension is not allowed (valid: {extensions})'
- INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extension is not allowed'
- IcoType: 'Ikoon prentjie'
- JpgType: 'JPEG prentjie - werk goed vir fotos'
- JsType: 'Javascript file'
- Mp3Type: 'MP3 klank lêer'
- MpgType: 'MPEG video file'
- NOFILESIZE: 'Lêergrootte is nul grepe.'
- NOVALIDUPLOAD: 'Lêer is nie geld vir oplaai nie'
- Name: Naam
- PLURALNAME: Lêers
- PdfType: 'Adobe Acrobat PDF file'
- PngType: 'PNG image - good general-purpose format'
- SINGULARNAME: Lêer
- TOOLARGE: 'Filesize is too large, maximum {size} allowed'
- TOOLARGESHORT: 'Lêer is groter as {size}'
- TiffType: 'Tagged image format'
- Title: Titel
- WavType: 'WAV klank lêer'
- XlsType: 'Excel spreadsheet'
- ZipType: 'ZIP compressed file'
+ AviType:
+ - null
+ Content:
+ - null
+ CssType:
+ - null
+ DmgType:
+ - null
+ DocType:
+ - null
+ Filename:
+ - null
+ GifType:
+ - null
+ GzType:
+ - null
+ HtlType:
+ - null
+ HtmlType:
+ - null
+ INVALIDEXTENSION:
+ - null
+ INVALIDEXTENSIONSHORT:
+ - null
+ IcoType:
+ - null
+ JpgType:
+ - null
+ JsType:
+ - null
+ Mp3Type:
+ - null
+ MpgType:
+ - null
+ NOFILESIZE:
+ - null
+ NOVALIDUPLOAD:
+ - null
+ Name:
+ - null
+ PLURALNAME:
+ - null
+ PdfType:
+ - null
+ PngType:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
+ TOOLARGE:
+ - null
+ TOOLARGESHORT:
+ - null
+ TiffType:
+ - null
+ Title:
+ - null
+ WavType:
+ - null
+ XlsType:
+ - null
+ ZipType:
+ - null
FileIFrameField:
- ATTACH: 'Heg {type} aan'
- ATTACHONCESAVED: '{type}e kan aangeheg word sodra jy die rekord vir die eerste keer gestoor het'
- ATTACHONCESAVED2: 'Lêers kan aangeheg word wanneer jy die rekord vir die eerste keer gestoor het.'
- DELETE: 'Verwyder {type}'
- DISALLOWEDFILETYPE: 'Dit word nie toegelaat om hierde lêer tipe op te laai nie'
- FILE: Lêer
- FROMCOMPUTER: 'Van jou rekenaar'
- FROMFILESTORE: 'Vanuit die lêer stoor'
- NOSOURCE: 'Kies asseblief ''n bron lêer om by te voeg'
- REPLACE: 'Vervang {type}'
+ ATTACH:
+ - null
+ ATTACHONCESAVED:
+ - null
+ ATTACHONCESAVED2:
+ - null
+ DELETE:
+ - null
+ DISALLOWEDFILETYPE:
+ - null
+ FILE:
+ - null
+ FROMCOMPUTER:
+ - null
+ FROMFILESTORE:
+ - null
+ NOSOURCE:
+ - null
+ REPLACE:
+ - null
FileIFrameField_iframe.ss:
- TITLE: 'Prentjie oplaaiende ''Iframe'''
+ TITLE:
+ - null
Filesystem:
SYNCRESULTS: 'Sinchronisasie voltooi:{createdcount} ietems geskep, {deletedcount} ietems verwyder'
Folder:
- PLURALNAME: Dossiers
- SINGULARNAME: Dossier
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
ForgotPasswordEmail.ss:
HELLO: Hi
TEXT1: 'Hier is u'
TEXT2: 'wagwoord herstel skakel'
TEXT3: vir
Form:
- FIELDISREQUIRED: '%s word benodig.'
- SubmitBtnLabel: Gaan
- VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Please ensure you have entered the {number} credit card number correctly'
- VALIDATIONNOTUNIQUE: 'The waarde wat ingesleutel is is nie uniek nie'
- VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Wagwoorde pas nie'
- VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Wagwoorde kan nie leeg wees nie'
- VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Wagwoorde moet minstens een nommer en een alfa-numeriese karaketer bevat'
- VALIDATOR: Vergeldiger
- VALIDCURRENCY: 'Tik asseblief ''n geldige geldeenheid in '
+ FIELDISREQUIRED:
+ - null
+ SubmitBtnLabel:
+ - null
+ VALIDATIONCREDITNUMBER:
+ - null
+ VALIDATIONNOTUNIQUE:
+ - null
+ VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH:
+ - null
+ VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY:
+ - null
+ VALIDATIONSTRONGPASSWORD:
+ - null
+ VALIDATOR:
+ - null
+ VALIDCURRENCY:
+ - null
FormField:
- NONE: geen
+ NONE:
+ - null
GridAction:
- DELETE_DESCRIPTION: Verwyder
- Delete: Verwyder
- UnlinkRelation: Ontkoppel
+ DELETE_DESCRIPTION:
+ - null
+ Delete:
+ - null
+ UnlinkRelation:
+ - null
GridField:
Add: 'Voeg {name}'
Filter: Filter
@@ -229,7 +353,8 @@ af:
RelationSearch: 'Soek vir verwantskap'
ResetFilter: Herstel
GridFieldAction_Delete:
- DeletePermissionsFailure: 'Geen toestemming om te verwyder nie'
+ DeletePermissionsFailure:
+ - null
GridFieldDetailForm:
CancelBtn: 'Kanselleer '
Create: Skep
@@ -240,107 +365,197 @@ af:
Saved: 'Gestoor %s %s'
GridFieldItemEditView.ss: null
Group:
- AddRole: 'Voeg nog ''n rol by hierdie groep'
- Code: 'Groep Kode'
- DefaultGroupTitleAdministrators: Administrateurs
- DefaultGroupTitleContentAuthors: 'Inhouds Outeurs'
- Description: Beskrywing
- GroupReminder: 'As jy ''n ouer groep kies sal hierdie groep al daardie rolle aanneem'
- Locked: 'Gesluit?'
- NoRoles: 'Geen rolle gevind nie'
- PLURALNAME: Groepe
- Parent: 'Ouer Groep'
- RolesAddEditLink: 'Bestuur rolle'
- SINGULARNAME: Groep
- Sort: 'Sorteerings orde'
- has_many_Permissions: Toestemmings
- many_many_Members: Lidde
+ AddRole:
+ - null
+ Code:
+ - null
+ DefaultGroupTitleAdministrators:
+ - null
+ DefaultGroupTitleContentAuthors:
+ - null
+ Description:
+ - null
+ GroupReminder:
+ - null
+ Locked:
+ - null
+ NoRoles:
+ - null
+ PLURALNAME:
+ - null
+ Parent:
+ - null
+ RolesAddEditLink:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
+ Sort:
+ - null
+ has_many_Permissions:
+ - null
+ many_many_Members:
+ - null
GroupImportForm:
- Help1: '<p> Voer een of meer groepe in <em>CSV</em>formaat (komma geskeide waardes).<small> <a href="#" class="toggle-advanced">Wys gevorderde gebruike</a></small></p>'
- Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing groups are matched by their unique <em>Code</em> value, and updated with any new values from the imported file</li> <li>Group hierarchies can be created by using a <em>ParentCode</em> column.</li> <li>Permission codes can be assigned by the <em>PermissionCode</em> column. Existing permission codes are not cleared.</li> </ul></div>'
- ResultCreated: 'Created {count} groups'
- ResultDeleted: 'Verwyderde %d groepe'
- ResultUpdated: '%d Groepe was opgedateer'
+ Help1:
+ - null
+ Help2:
+ - null
+ ResultCreated:
+ - null
+ ResultDeleted:
+ - null
+ ResultUpdated:
+ - null
Hierarchy:
- InfiniteLoopNotAllowed: 'Infinite loop found within the "{type}" hierarchy. Please change the parent to resolve this'
+ InfiniteLoopNotAllowed:
+ - null
HtmlEditorField:
- ADDURL: 'Voeg URL by'
- ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Details &amp; dimensions'
- ANCHORVALUE: Anker
- BUTTONINSERT: 'Plaas in'
- BUTTONINSERTLINK: 'Sit in'
- BUTTONREMOVELINK: 'Verwyder skakel'
- BUTTONUpdate: Verander
- CAPTIONTEXT: 'Onderskrif teks'
- CSSCLASS: 'Belyning styl'
- CSSCLASSCENTER: 'In die middel op sy eie'
- CSSCLASSLEFT: ' Links met teks wat rondom vloei'
- CSSCLASSLEFTALONE: 'Op die linkerkant, op sy eie.'
- CSSCLASSRIGHT: 'Regs met teks wat rondom vloei'
- DETAILS: Besonderhede
- EMAIL: 'Epos Adres'
- FILE: Lêer
- FOLDER: Dossier
- FROMCMS: 'Van die IBS'
- FROMCOMPUTER: 'Van you rekenaar'
- FROMWEB: 'Van die web af'
- FindInFolder: 'Find in dossier'
- IMAGEALT: 'Alternatiewe teks (alt) '
- IMAGEALTTEXT: 'Alternatiewe teks (alt) - word gewys as prentjie nie beskikbaar is nie'
- IMAGEALTTEXTDESC: 'Gewys vir skerm lesers of as die beeld nie vertoon kan word nie'
- IMAGEDIMENSIONS: Afmetings
- IMAGEHEIGHTPX: Hoogte
- IMAGETITLE: 'Titel teks (leidraad) - vir addisionele informasie oor die prentjie'
- IMAGETITLETEXT: 'Titel teks (leidraad)'
- IMAGETITLETEXTDESC: 'Vir meer inligting oor die prentjie'
- IMAGEWIDTHPX: Wydte
- INSERTMEDIA: 'Voeg Media In'
- LINK: 'Sit skakel in'
- LINKANCHOR: 'Anker op hierdie bladsy'
- LINKDESCR: 'Skakel beskrywing'
- LINKEMAIL: 'Epos Adres'
- LINKEXTERNAL: 'Ander webwerf'
- LINKFILE: 'Laai ''n lêer af'
- LINKINTERNAL: 'Bladsy op die webwerf'
- LINKOPENNEWWIN: 'Wil jy die skakel in ''n nuwe venster oop maak?'
- LINKTO: 'Koppel aan'
- PAGE: Bladsy
- URL: URL
- URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'The URL ''{url}'' could not be turned into a media resource.'
- UpdateMEDIA: 'Verander Media'
+ ADDURL:
+ - null
+ ADJUSTDETAILSDIMENSIONS:
+ - null
+ ANCHORVALUE:
+ - null
+ BUTTONINSERT:
+ - null
+ BUTTONINSERTLINK:
+ - null
+ BUTTONREMOVELINK:
+ - null
+ BUTTONUpdate:
+ - null
+ CAPTIONTEXT:
+ - null
+ CSSCLASS:
+ - null
+ CSSCLASSCENTER:
+ - null
+ CSSCLASSLEFT:
+ - null
+ CSSCLASSLEFTALONE:
+ - null
+ CSSCLASSRIGHT:
+ - null
+ DETAILS:
+ - null
+ EMAIL:
+ - null
+ FILE:
+ - null
+ FOLDER:
+ - null
+ FROMCMS:
+ - null
+ FROMCOMPUTER:
+ - null
+ FROMWEB:
+ - null
+ FindInFolder:
+ - null
+ IMAGEALT:
+ - null
+ IMAGEALTTEXT:
+ - null
+ IMAGEALTTEXTDESC:
+ - null
+ IMAGEDIMENSIONS:
+ - null
+ IMAGEHEIGHTPX:
+ - null
+ IMAGETITLE:
+ - null
+ IMAGETITLETEXT:
+ - null
+ IMAGETITLETEXTDESC:
+ - null
+ IMAGEWIDTHPX:
+ - null
+ INSERTMEDIA:
+ - null
+ LINK:
+ - null
+ LINKANCHOR:
+ - null
+ LINKDESCR:
+ - null
+ LINKEMAIL:
+ - null
+ LINKEXTERNAL:
+ - null
+ LINKFILE:
+ - null
+ LINKINTERNAL:
+ - null
+ LINKOPENNEWWIN:
+ - null
+ LINKTO:
+ - null
+ PAGE:
+ - null
+ URL:
+ - null
+ URLNOTANOEMBEDRESOURCE:
+ - null
+ UpdateMEDIA:
+ - null
Image:
- PLURALNAME: Lêers
- SINGULARNAME: Lêer
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
ImageField:
- IMAGE: 'Geen prentjie gelaai nie'
+ IMAGE:
+ - null
Image_Cached:
- PLURALNAME: Lêers
- SINGULARNAME: Lêer
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
Image_iframe.ss:
TITLE: 'Iframe wat fotos laai'
LeftAndMain:
- CANT_REORGANISE: 'Jy het nie toestemming om Top vlak bladsye te verander nie. Jou verandering is nie gestoor nie.'
- DELETED: 'Was verwyder'
- DropdownBatchActionsDefault: Aksies
- HELP: Help
- PAGETYPE: 'Bladsy tipe:'
- PERMAGAIN: 'Jy is uit die IBS uitgeteken. As jy weer wil inteken, moet jy ''n gebruikersnaam en wagwoord onder in tik'
- PERMALREADY: 'Ek is jammer, maar jy het nie toestemming om dié gedeelte van die IBS te besugtig nie. As jy as iemand anders wil inteken doen so hieronder'
- PERMDEFAULT: 'Kies asseblief ''n kontroleer metode en sleutel jou sekuriteit''s besonderhede in'
- PLEASESAVE: 'Stoor asseblief die bladsy: Die bladsy kon nie opgedateer word nie omdat dit nog nie gestoor is nie'
- PreviewButton: Beskou
- REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Die ''site tree'' is suksesvol geheorganiseer'
- SAVEDUP: Gestoor
- VersionUnknown: Unknown
+ CANT_REORGANISE:
+ - null
+ DELETED:
+ - null
+ DropdownBatchActionsDefault:
+ - null
+ HELP:
+ - null
+ PAGETYPE:
+ - null
+ PERMAGAIN:
+ - null
+ PERMALREADY:
+ - null
+ PERMDEFAULT:
+ - null
+ PLEASESAVE:
+ - null
+ PreviewButton:
+ - null
+ REORGANISATIONSUCCESSFUL:
+ - null
+ SAVEDUP:
+ - null
+ VersionUnknown:
+ - null
LeftAndMain_Menu.ss:
- Hello: Hi
- LOGOUT: 'Teken af'
+ Hello:
+ - null
+ LOGOUT:
+ - null
LoginAttempt:
- Email: 'Epos Adres'
- IP: 'IP Adres'
- PLURALNAME: 'Inteken Pogings'
- SINGULARNAME: 'Inteken Poging'
- Status: Posisie
+ Email:
+ - null
+ IP:
+ - null
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
+ Status:
+ - null
Member:
ADDGROUP: 'Voeg groep by'
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Verander Wagwoord'
@@ -385,91 +600,151 @@ af:
db_Password: Wagwoord
db_PasswordExpiry: 'Wagwoord Vervaldatum'
MemberAuthenticator:
- TITLE: 'Epos &amp; Wagwoord'
+ TITLE:
+ - null
MemberDatetimeOptionsetField:
- AMORPM: 'AM (Oggend) of PM (Middag)'
+ AMORPM:
+ - null
'APPLY FILTER': 'Wend filter aan'
- Custom: 'Maak pas'
- DATEFORMATBAD: 'Die datum formaat is ongeldig'
- DAYNOLEADING: 'Dag van die maand sonder ''n zero vooraan'
- DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'Een of meer syfers wat ''n desimale fraksie van ''n sekonde aan dui'
- FOURDIGITYEAR: 'View syfer jaar'
- FULLNAMEMONTH: 'Volle naam van maand (bv Junie)'
- HOURNOLEADING: 'Uur sonder die aanvangs nul'
- MINUTENOLEADING: 'Minuut sonder die aanvangs nul'
- MONTHNOLEADING: 'Maand syfers sonder aanvangs-zero'
- Preview: Voorskou
- SHORTMONTH: 'Kort naam van die maan (bv Jun)'
- TOGGLEHELP: 'Skakel formateringshelp aan'
- TWODIGITDAY: 'Twee syfer dag van die maand'
- TWODIGITHOUR: 'Twee syfers van uur (00 tot 23)'
- TWODIGITMINUTE: 'Two syfers van minute (00 tot 59)'
- TWODIGITMONTH: 'Twee syfer maand (01=Januarie etc)'
- TWODIGITSECOND: 'Twee syfers van sekondes (00 to 59)'
- TWODIGITYEAR: 'Twee syfer jaar'
+ Custom:
+ - null
+ DATEFORMATBAD:
+ - null
+ DAYNOLEADING:
+ - null
+ DIGITSDECFRACTIONSECOND:
+ - null
+ FOURDIGITYEAR:
+ - null
+ FULLNAMEMONTH:
+ - null
+ HOURNOLEADING:
+ - null
+ MINUTENOLEADING:
+ - null
+ MONTHNOLEADING:
+ - null
+ Preview:
+ - null
+ SHORTMONTH:
+ - null
+ TOGGLEHELP:
+ - null
+ TWODIGITDAY:
+ - null
+ TWODIGITHOUR:
+ - null
+ TWODIGITMINUTE:
+ - null
+ TWODIGITMONTH:
+ - null
+ TWODIGITSECOND:
+ - null
+ TWODIGITYEAR:
+ - null
MemberImportForm:
- Help1: '<p> Voer gebruikers in <em>CSV</em>formaat (komma geskeide waardes).<small> <a href="#" class="toggle-advanced">Wys gevorderde gebruike</a></small></p>'
- Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing users are matched by their unique <em>Code</em> property, and updated with any new values from the imported file.</li> <li>Groups can be assigned by the <em>Groups</em> column. Groups are identified by their <em>Code</em> property, multiple groups can be separated by comma. Existing group memberships are not cleared.</li> </ul></div>'
- ResultCreated: 'Created {count} members'
- ResultDeleted: 'Het %d lede verwyder'
- ResultNone: 'Geen veranderinge'
- ResultUpdated: 'Updated {count} members'
+ Help1:
+ - null
+ Help2:
+ - null
+ ResultCreated:
+ - null
+ ResultDeleted:
+ - null
+ ResultNone:
+ - null
+ ResultUpdated:
+ - null
MemberPassword:
- PLURALNAME: 'Lid Wagwoorde'
- SINGULARNAME: 'Lid Wagwoord'
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
MemberTableField: null
ModelAdmin:
- DELETE: Verwyder
- DELETEDRECORDS: 'Verwyder {count} rekords'
- EMPTYBEFOREIMPORT: 'Maak databasis skoon voordat data ingevoer word'
- IMPORT: 'Voer in van CSV'
- IMPORTEDRECORDS: 'Imported {count} records.'
- NOCSVFILE: 'Soek asseblief vir ''n CSV lêer om in the voer'
- NOIMPORT: 'Niks om in te voer nie'
- RESET: Herstel
- Title: 'Data modelle'
- UPDATEDRECORDS: 'Updated {count} records.'
+ DELETE:
+ - null
+ DELETEDRECORDS:
+ - null
+ EMPTYBEFOREIMPORT:
+ - null
+ IMPORT:
+ - null
+ IMPORTEDRECORDS:
+ - null
+ NOCSVFILE:
+ - null
+ NOIMPORT:
+ - null
+ RESET:
+ - null
+ Title:
+ - null
+ UPDATEDRECORDS:
+ - null
ModelAdmin_ImportSpec.ss:
- IMPORTSPECFIELDS: 'Databasis kolomme'
- IMPORTSPECLINK: 'Show Specification for %s'
- IMPORTSPECRELATIONS: Verhoudings
- IMPORTSPECTITLE: 'Specification for %s'
+ IMPORTSPECFIELDS:
+ - null
+ IMPORTSPECLINK:
+ - null
+ IMPORTSPECRELATIONS:
+ - null
+ IMPORTSPECTITLE:
+ - null
ModelAdmin_Tools.ss:
- FILTER: Filter
- IMPORT: 'Voer in'
+ FILTER:
+ - null
+ IMPORT:
+ - null
ModelSidebar.ss:
IMPORT_TAB_HEADER: 'Voer in'
SEARCHLISTINGS: Soek
MoneyField:
- FIELDLABELAMOUNT: Bedrag
- FIELDLABELCURRENCY: 'Geld eenheid'
+ FIELDLABELAMOUNT:
+ - null
+ FIELDLABELCURRENCY:
+ - null
NullableField:
IsNullLabel: 'Is Null'
NumericField:
VALIDATION: '''{value}''is nie ''n nommer nie, slegs die nommers kan aanvaar word vir hierdie veld'
Pagination:
- Page: Bladsy
- View: Wys
+ Page:
+ - null
+ View:
+ - null
Permission:
- AdminGroup: Administrateur
- CMS_ACCESS_CATEGORY: 'IBS Toegang'
- FULLADMINRIGHTS: 'Volle administratiewe regte '
- FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Impliseer en oorskryf alle ander toegekende permissies.'
- PLURALNAME: Toestemmings
- SINGULARNAME: Toestemming
+ AdminGroup:
+ - null
+ CMS_ACCESS_CATEGORY:
+ - null
+ FULLADMINRIGHTS:
+ - null
+ FULLADMINRIGHTS_HELP:
+ - null
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: 'toegeken aan "{title}"'
FromGroup: 'geërf van groep "{title}"'
FromRole: 'geërf van rol"{title}"'
FromRoleOnGroup: 'oorgeërf van rol "%s" op groep "%s"'
PermissionRole:
- OnlyAdminCanApply: 'Slegs administrateur daarvoor aansoek doen'
- PLURALNAME: Rolle
- SINGULARNAME: Rol
- Title: Tietel
+ OnlyAdminCanApply:
+ - null
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
+ Title:
+ - null
PermissionRoleCode:
- PLURALNAME: 'Permission Role Cods'
- SINGULARNAME: 'Permission Role Code'
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Rolle en toegang permissies'
UserPermissionsIntro: 'Assigning groups to this user will adjust the permissions they have. See the groups section for details of permissions on individual groups.'
@@ -480,19 +755,32 @@ af:
CSVEXPORT: 'Voer uit na CSV'
NOTFOUND: 'Geen items gevind nie'
Security:
- ALREADYLOGGEDIN: 'U het nie toegang tot hierdie bladsy nie. As u n'' ander rekening het wat toegang tot hierdie bladsy het, kan u weer <a href="%s">inteken</a>.'
- BUTTONSEND: 'Stuur vir my die wagwoord herstel skakel'
- CHANGEPASSWORDBELOW: 'Jy kan jou wagwoord onder verander'
- CHANGEPASSWORDHEADER: 'Verander jou wagwoord'
- ENTERNEWPASSWORD: 'Sleutel asseblief ''n nuwe wagwoord in'
- ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Jy moet ingeteken wees om jou wagwoord te verander'
- LOGGEDOUT: 'Jy is uit uitgeteken. As jy weer wil inteken, moet jy ''n gebruikersnaam en wagwoord onder in tik'
- LOGIN: 'Teken in'
- NOTEPAGESECURED: 'Daai bladsy is beveilig. Sleutel jou informasie onder in sodat ons jou op jou pad kan stuur'
- NOTERESETLINKINVALID: '<p>The password reset link is invalid or expired.</p><p>You can request a new one <a href="{link1}">here</a> or change your password after you <a href="{link2}">logged in</a>.</p>'
- NOTERESETPASSWORD: 'Sleutel you epos adres in sodat ons vir jou ''n herstel skakel kan epos'
- PASSWORDSENTHEADER: 'Password reset link sent to ''{email}'''
- PASSWORDSENTTEXT: 'Thank you! A reset link has been sent to ''{email}'', provided an account exists for this email address.'
+ ALREADYLOGGEDIN:
+ - null
+ BUTTONSEND:
+ - null
+ CHANGEPASSWORDBELOW:
+ - null
+ CHANGEPASSWORDHEADER:
+ - null
+ ENTERNEWPASSWORD:
+ - null
+ ERRORPASSWORDPERMISSION:
+ - null
+ LOGGEDOUT:
+ - null
+ LOGIN:
+ - null
+ NOTEPAGESECURED:
+ - null
+ NOTERESETLINKINVALID:
+ - null
+ NOTERESETPASSWORD:
+ - null
+ PASSWORDSENTHEADER:
+ - null
+ PASSWORDSENTTEXT:
+ - null
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'Laat toe wys, byvoeging en verandering van gebruikers, so wel as die toekenning van permissies en rolle aan hulle.'
APPLY_ROLES: 'Wend rolle tot groepe toe'
@@ -512,38 +800,55 @@ af:
TABROLES: Rolle
Users: Gebruikers
SecurityAdmin_MemberImportForm:
- BtnImport: 'Voer In'
- FileFieldLabel: 'CSV Lêer <small>(Laat toe uitbreidings: *.csv)</small>'
+ BtnImport:
+ - null
+ FileFieldLabel:
+ - null
SilverStripeNavigator:
Edit: Verander
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Geen foto gelaai nie'
SiteTree:
- TABMAIN: Hoof
+ TABMAIN:
+ - null
TableField:
- ISREQUIRED: 'In %s ''%s'' word benodig.'
+ ISREQUIRED:
+ - null
TableField.ss:
- ADD: 'Voeg nuwe ry by'
- ADDITEM: 'Voeg %s by'
+ ADD:
+ - null
+ ADDITEM:
+ - null
TableListField:
CSVEXPORT: 'Voer uit na CSV lêer'
PRINT: Druk
Print: Druk
SELECT: Kies
TableListField.ss:
- NOITEMSFOUND: 'Geen item gevind nie'
- SORTASC: 'Sorteer in stygende orde'
- SORTDESC: 'Sorteer in dalende orde'
+ NOITEMSFOUND:
+ - null
+ SORTASC:
+ - null
+ SORTDESC:
+ - null
TableListField_PageControls.ss:
- DISPLAYING: 'Wys huidiglik'
- OF: van
- TO: na
- VIEWFIRST: 'Wys eerste'
- VIEWLAST: 'Wys laaste'
- VIEWNEXT: 'Wys volgende'
- VIEWPREVIOUS: 'Wys vorige'
+ DISPLAYING:
+ - null
+ OF:
+ - null
+ TO:
+ - null
+ VIEWFIRST:
+ - null
+ VIEWLAST:
+ - null
+ VIEWNEXT:
+ - null
+ VIEWPREVIOUS:
+ - null
TimeField:
- VALIDATEFORMAT: 'Sleutel asseblief ''n geldige tyd formaat ({format})'
+ VALIDATEFORMAT:
+ - null
ToggleField:
LESS: minder
MORE: meer
@@ -573,4 +878,5 @@ af:
STARTALLINFO: 'Begin op alles op te laai'
Saved: Gestoor
Versioned:
- has_many_Versions: Weergawe
+ has_many_Versions:
+ - null
View
918 lang/ar.yml
@@ -1,18 +1,30 @@
ar:
AssetAdmin:
- ALLOWEDEXTS: 'Allowed extensions'
- NEWFOLDER: 'مجلد جديد'
+ ALLOWEDEXTS:
+ - null
+ NEWFOLDER:
+ - null
AssetTableField:
- CREATED: 'أول المرفوعات'
- DIM: الأبعاد
- FILENAME: 'اسم الملف'
- FOLDER: Folder
- LASTEDIT: 'آخر التعديلات'
- OWNER: المالك
- SIZE: الحجم
- TITLE: العنوان
- TYPE: النوع
- URL: الرابط
+ CREATED:
+ - null
+ DIM:
+ - null
+ FILENAME:
+ - null
+ FOLDER:
+ - null
+ LASTEDIT:
+ - null
+ OWNER:
+ - null
+ SIZE:
+ - null
+ TITLE:
+ - null
+ TYPE:
+ - null
+ URL:
+ - null
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Choose files'
DRAGFILESHERE: 'Drag files here'
@@ -28,50 +40,84 @@ ar:
UPLOADINPROGRESS: 'Please wait… upload in progress'
UPLOADOR: OR
BBCodeParser:
- ALIGNEMENT: المحاذاة
- ALIGNEMENTEXAMPLE: 'محاذاة إلى اليمين'
- BOLD: 'خط عريض'
- BOLDEXAMPLE: عريض
- CODE: 'الشفرة البرمجية'
- CODEDESCRIPTION: 'الشفرة البرمجية بلا تنسيق'
- CODEEXAMPLE: 'الشفرة البرمجية'
- COLORED: 'خط ملون'
- COLOREDEXAMPLE: 'خط أزرق'
+ ALIGNEMENT:
+ - null
+ ALIGNEMENTEXAMPLE:
+ - null
+ BOLD:
+ - null
+ BOLDEXAMPLE:
+ - null
+ CODE:
+ - null
+ CODEDESCRIPTION:
+ - null
+ CODEEXAMPLE:
+ - null
+ COLORED:
+ - null
+ COLOREDEXAMPLE:
+ - null
EMAILLINK: 'رابط البريد الإلكتروني'
- EMAILLINKDESCRIPTION: 'إنشاء رابط إلى عنوان بريد إلكتروني'
- IMAGE: الصورة
- IMAGEDESCRIPTION: 'عرض الصورة في الموضوع'
- ITALIC: 'خط مائل'
- ITALICEXAMPLE: مائل
- LINK: 'رابط الموقع'
- LINKDESCRIPTION: 'رابط إلى موقع آخر'
- STRUCK: 'خط في المنتصف'
- STRUCKEXAMPLE: 'خط في المنتصف'
- UNDERLINE: 'تحته خط'
- UNDERLINEEXAMPLE: 'تحته خط'
- UNORDERED: 'قائمة غير مرتبة'
- UNORDEREDDESCRIPTION: 'قائمة غير مرتبة'
- UNORDEREDEXAMPLE1: 'العنصر 1 غير مرتب'
+ EMAILLINKDESCRIPTION:
+ - null
+ IMAGE:
+ - null
+ IMAGEDESCRIPTION:
+ - null
+ ITALIC:
+ - null
+ ITALICEXAMPLE:
+ - null
+ LINK:
+ - null
+ LINKDESCRIPTION:
+ - null
+ STRUCK:
+ - null
+ STRUCKEXAMPLE:
+ - null
+ UNDERLINE:
+ - null
+ UNDERLINEEXAMPLE:
+ - null
+ UNORDERED:
+ - null
+ UNORDEREDDESCRIPTION:
+ - null
+ UNORDEREDEXAMPLE1:
+ - null
BackLink_Button.ss:
Back: Back
BasicAuth:
- ENTERINFO: 'فضلاً أدخل اسم المستخدم و كلمة المرور'
- ERRORNOTADMIN: 'هذا المستخدم لا يملك صلاحيات الإدارة'
- ERRORNOTREC: 'اسم المستخدم أو الرقم السري غير صحيح'
+ ENTERINFO:
+ - null
+ ERRORNOTADMIN:
+ - null
+ ERRORNOTREC:
+ - null
Boolean:
- 0: لا
- ANY: أي
- 1: نعم
+ 0:
+ - null
+ ANY:
+ - null
+ 1:
+ - null
CMSLoadingScreen.ss:
LOADING: Loading...
REQUIREJS: 'The CMS requires that you have JavaScript enabled.'
CMSMain:
- ACCESS: 'Access to ''{title}'' section'
- ACCESSALLINTERFACES: 'الدخول إلى جميع واجهات إدارة المحتوى'
- ACCESSALLINTERFACESHELP: 'ينقض أكثر من توصيف الوصول المحدد'
- SAVE: حفظ
+ ACCESS:
+ - null
+ ACCESSALLINTERFACES:
+ - null
+ ACCESSALLINTERFACESHELP:
+ - null
+ SAVE:
+ - null
CMSProfileController:
- MENUTITLE: 'My Profile'
+ MENUTITLE:
+ - null
ChangePasswordEmail.ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'تم تغيير كلمة المرور لـ'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'يمكنك الآن استخدام هذه البيانات للدخول إلى حسابك'
@@ -79,35 +125,53 @@ ar:
HELLO: أهلاً
PASSWORD: 'الرقم السري'
CheckboxField:
- - لا
- - نعم
+ -
+ - null
+ -
+ - null
ComplexTableField:
- CLOSEPOPUP: 'إغلاق النافذة'
- SUCCESSADD2: 'Added {name}'
- SUCCESSEDIT: 'حفظ %s %s %s'
+ CLOSEPOPUP:
+ - null
+ SUCCESSADD2:
+ - null
+ SUCCESSEDIT:
+ - null
ComplexTableField.ss:
- ADDITEM: أضف
- NOITEMSFOUND: 'No items found'
- SORTASC: 'ترتيب تصاعدي'
- SORTDESC: 'ترتيب تنازلي'
+ ADDITEM:
+ - null
+ NOITEMSFOUND:
+ - null
+ SORTASC:
+ - null
+ SORTDESC:
+ - null
ComplexTableField_popup.ss:
- NEXT: التالي
- PREVIOUS: السابق
+ NEXT:
+ - null
+ PREVIOUS:
+ - null
ConfirmedPasswordField:
- ATLEAST: 'Passwords must be at least {min} characters long.'
- BETWEEN: 'Passwords must be {min} to {max} characters long.'
- MAXIMUM: 'Passwords must be at most {max} characters long.'
- SHOWONCLICKTITLE: 'تغيير كلمة المرور'
+ ATLEAST:
+ - null
+ BETWEEN:
+ - null
+ MAXIMUM:
+ - null
+ SHOWONCLICKTITLE:
+ - null
CreditCardField:
FIRST: الأول
FOURTH: الرابع
SECOND: الثاني
THIRD: الثالث
CurrencyField:
- CURRENCYSYMBOL: $
+ CURRENCYSYMBOL:
+ - null
DataObject:
- PLURALNAME: 'بيانات كائن'
- SINGULARNAME: 'بيانات كائن'
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
Date:
DAY: اليوم
DAYS: الأيام
@@ -130,89 +194,149 @@ ar:
VALIDDATEMAXDATE: 'Your date has to be older or matching the maximum allowed date ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Your date has to be newer or matching the minimum allowed date ({date})'
DatetimeField:
- NOTSET: 'Not set'
+ NOTSET:
+ - null
Director:
INVALID_REQUEST: 'Invalid request'
DropdownField:
- CHOOSE: (اختر)
+ CHOOSE:
+ - null
EmailField:
- VALIDATION: 'Please enter an email address'
+ VALIDATION:
+ - null
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'سجلات البريد الإلكتروني Bounce'
SINGULARNAME: 'سجل البريد الإلكتروني Bounce'
Enum:
ANY: أي
File:
- AviType: 'AVI video file'
- Content: المحتوى
- CssType: 'CSS file'
- DmgType: 'Apple disk image'
- DocType: 'Word document'
- Filename: 'اسم الملف'
- GifType: 'GIF image - good for diagrams'
- GzType: 'GZIP compressed file'
- HtlType: 'HTML file'
- HtmlType: 'HTML file'
- INVALIDEXTENSION: 'Extension is not allowed (valid: {extensions})'
- INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extension is not allowed'
- IcoType: 'Icon image'
- JpgType: 'JPEG image - good for photos'
- JsType: 'Javascript file'
- Mp3Type: 'MP3 audio file'
- MpgType: 'MPEG video file'
- NOFILESIZE: 'حجم الملف 0 بايت'
- NOVALIDUPLOAD: 'نوع الملف غير قابل للرفع'
- Name: الاسم
- PLURALNAME: الملفات
- PdfType: 'Adobe Acrobat PDF file'
- PngType: 'PNG image - good general-purpose format'
- SINGULARNAME: الملف
- TOOLARGE: 'Filesize is too large, maximum {size} allowed'
- TOOLARGESHORT: 'Filesize exceeds {size}'
- TiffType: 'Tagged image format'
- Title: العنوان
- WavType: 'WAV audo file'
- XlsType: 'Excel spreadsheet'
- ZipType: 'ZIP compressed file'
+ AviType:
+ - null
+ Content:
+ - null
+ CssType:
+ - null
+ DmgType:
+ - null
+ DocType:
+ - null
+ Filename:
+ - null
+ GifType:
+ - null
+ GzType:
+ - null
+ HtlType:
+ - null
+ HtmlType:
+ - null
+ INVALIDEXTENSION:
+ - null
+ INVALIDEXTENSIONSHORT:
+ - null
+ IcoType:
+ - null
+ JpgType:
+ - null
+ JsType:
+ - null
+ Mp3Type:
+ - null
+ MpgType:
+ - null
+ NOFILESIZE:
+ - null
+ NOVALIDUPLOAD:
+ - null
+ Name:
+ - null
+ PLURALNAME:
+ - null
+ PdfType:
+ - null
+ PngType:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
+ TOOLARGE:
+ - null
+ TOOLARGESHORT:
+ - null
+ TiffType:
+ - null
+ Title:
+ - null
+ WavType:
+ - null
+ XlsType:
+ - null
+ ZipType:
+ - null
FileIFrameField:
- ATTACH: 'Attach {type}'
- ATTACHONCESAVED: '{type}s can be attached once you have saved the record for the first time.'
- ATTACHONCESAVED2: 'Files can be attached once you have saved the record for the first time.'
- DELETE: 'Delete {type}'
- DISALLOWEDFILETYPE: 'This filetype is not allowed to be uploaded'
- FILE: ملف
- FROMCOMPUTER: 'من جهازك الشخصي'
- FROMFILESTORE: 'من مكتبة الملفات'
- NOSOURCE: 'الرجاء اختيارمصدر ملف المرفق'
- REPLACE: 'Replace {type}'
+ ATTACH:
+ - null
+ ATTACHONCESAVED:
+ - null
+ ATTACHONCESAVED2:
+ - null
+ DELETE:
+ - null
+ DISALLOWEDFILETYPE:
+ - null
+ FILE:
+ - null
+ FROMCOMPUTER:
+ - null
+ FROMFILESTORE:
+ - null
+ NOSOURCE:
+ - null
+ REPLACE:
+ - null
FileIFrameField_iframe.ss:
- TITLE: 'Image Uploading Iframe'
+ TITLE:
+ - null
Filesystem:
SYNCRESULTS: 'Sync complete: {createdcount} items created, {deletedcount} items deleted'
Folder:
- PLURALNAME: Folders
- SINGULARNAME: Folder
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
ForgotPasswordEmail.ss:
HELLO: أهلاً
TEXT1: هنا
TEXT2: 'رابط إعادة تعيين كلمة المرور'
TEXT3: لـ
Form:
- FIELDISREQUIRED: '%s مطلوب'
- SubmitBtnLabel: Go
- VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Please ensure you have entered the {number} credit card number correctly'
- VALIDATIONNOTUNIQUE: 'القيمة المدخلة غير فريدة و قابلة للتكرار '
- VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'رقم المرور غير صحيح'
- VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'أرقام المرور لا يمكن أن تكون فارغة'
- VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Passwords must have at least one digit and one alphanumeric character'
- VALIDATOR: المحقق
- VALIDCURRENCY: 'Please enter a valid currency'
+ FIELDISREQUIRED:
+ - null
+ SubmitBtnLabel:
+ - null
+ VALIDATIONCREDITNUMBER:
+ - null
+ VALIDATIONNOTUNIQUE:
+ - null
+ VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH:
+ - null
+ VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY:
+ - null
+ VALIDATIONSTRONGPASSWORD:
+ - null
+ VALIDATOR:
+ - null
+ VALIDCURRENCY:
+ - null
FormField:
- NONE: لايوجد
+ NONE:
+ - null
GridAction:
- DELETE_DESCRIPTION: Delete
- Delete: Delete
- UnlinkRelation: Unlink
+ DELETE_DESCRIPTION:
+ - null
+ Delete:
+ - null
+ UnlinkRelation:
+ - null
GridField:
Add: 'Add {name}'
Filter: Filter
@@ -229,7 +353,8 @@ ar:
RelationSearch: 'Relation search'
ResetFilter: Reset
GridFieldAction_Delete:
- DeletePermissionsFailure: 'No delete permissions'
+ DeletePermissionsFailure:
+ - null
GridFieldDetailForm:
CancelBtn: Cancel
Create: Create
@@ -240,107 +365,197 @@ ar:
Saved: 'Saved %s %s'
GridFieldItemEditView.ss: null
Group:
- AddRole: 'Add a role for this group'
- Code: 'شفرة المجموعة'
- DefaultGroupTitleAdministrators: الإدارة
- DefaultGroupTitleContentAuthors: 'مؤلفي المحتوى'
- Description: الوصف
- GroupReminder: 'If you choose a parent group, this group will take all it''s roles'
- Locked: 'مغلق ؟'
- NoRoles: 'No roles found'
- PLURALNAME: Groups
- Parent: 'المجموعة الرئيسة'
- RolesAddEditLink: 'قوانين التعديل/الإضافة'
- SINGULARNAME: Group
- Sort: ترتيب
- has_many_Permissions: الصلاحيات
- many_many_Members: الأعضاء
+ AddRole:
+ - null
+ Code:
+ - null
+ DefaultGroupTitleAdministrators:
+ - null
+ DefaultGroupTitleContentAuthors:
+ - null
+ Description:
+ - null
+ GroupReminder:
+ - null
+ Locked:
+ - null
+ NoRoles:
+ - null
+ PLURALNAME:
+ - null
+ Parent:
+ - null
+ RolesAddEditLink:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
+ Sort:
+ - null
+ has_many_Permissions:
+ - null
+ many_many_Members:
+ - null
GroupImportForm:
- Help1: '<p>استيراد واحد أو أكثر من المجموعات في <em>CSV</em>تهيئة (قيم مفصولة بفواصل) <small><ahref="#" class="toggle-advanced">إظهار استخدام المتقدم</a></small></p>'
- Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing groups are matched by their unique <em>Code</em> value, and updated with any new values from the imported file</li> <li>Group hierarchies can be created by using a <em>ParentCode</em> column.</li> <li>Permission codes can be assigned by the <em>PermissionCode</em> column. Existing permission codes are not cleared.</li> </ul></div>'
- ResultCreated: 'Created {count} groups'
- ResultDeleted: 'حذف مجموعات %d'
- ResultUpdated: 'تحديث مجموعات %d '
+ Help1:
+ - null
+ Help2:
+ - null
+ ResultCreated:
+ - null
+ ResultDeleted:
+ - null
+ ResultUpdated:
+ - null
Hierarchy:
- InfiniteLoopNotAllowed: 'Infinite loop found within the "{type}" hierarchy. Please change the parent to resolve this'
+ InfiniteLoopNotAllowed:
+ - null
HtmlEditorField:
- ADDURL: 'Add URL'
- ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Details &amp; dimensions'
- ANCHORVALUE: رابط
- BUTTONINSERT: Insert
- BUTTONINSERTLINK: 'أدخل رابط'
- BUTTONREMOVELINK: 'إزالة رابط'
- BUTTONUpdate: Update
- CAPTIONTEXT: النص
- CSSCLASS: 'المحاذاة / تنسيق'
- CSSCLASSCENTER: 'في المنتصف'
- CSSCLASSLEFT: 'إلى اليسار، مع التفاف النص'
- CSSCLASSLEFTALONE: 'إلى اليسار'
- CSSCLASSRIGHT: 'إلى اليمين ، مع التفاف النص'
- DETAILS: Details
- EMAIL: 'بريد إلكتروني'
- FILE: ملف
- FOLDER: المجلد
- FROMCMS: 'From the CMS'
- FROMCOMPUTER: 'From your computer'
- FROMWEB: 'From the web'
- FindInFolder: 'Find in Folder'
- IMAGEALT: 'Alternative text (alt)'
- IMAGEALTTEXT: 'النص البديل - يظهر في حالة عدم ظهور الصورة'
- IMAGEALTTEXTDESC: 'Shown to screen readers or if image can not be displayed'
- IMAGEDIMENSIONS: الأبعاد
- IMAGEHEIGHTPX: الطول
- IMAGETITLE: 'العنوان - لإضافة معلومات إلى الصورة'
- IMAGETITLETEXT: 'Title text (tooltip)'
- IMAGETITLETEXTDESC: 'For additional information about the image'
- IMAGEWIDTHPX: العرض
- INSERTMEDIA: 'Insert Media'
- LINK: رابط
- LINKANCHOR: 'ربط على هذه الصفحة'
- LINKDESCR: 'وصف الرابط'
- LINKEMAIL: 'بريد إلكتروني'
- LINKEXTERNAL: 'موقع آخر'
- LINKFILE: 'تنزيل ملف'
- LINKINTERNAL: 'صفحة في الموقع'
- LINKOPENNEWWIN: 'فتح الرابط في نافذة جديدة ؟'
- LINKTO: 'رابط إلى'
- PAGE: صفحة
- URL: رابط
- URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'The URL ''{url}'' could not be turned into a media resource.'
- UpdateMEDIA: 'Update Media'
+ ADDURL:
+ - null
+ ADJUSTDETAILSDIMENSIONS:
+ - null
+ ANCHORVALUE:
+ - null
+ BUTTONINSERT:
+ - null
+ BUTTONINSERTLINK:
+ - null
+ BUTTONREMOVELINK:
+ - null
+ BUTTONUpdate:
+ - null
+ CAPTIONTEXT:
+ - null
+ CSSCLASS:
+ - null
+ CSSCLASSCENTER:
+ - null
+ CSSCLASSLEFT:
+ - null
+ CSSCLASSLEFTALONE:
+ - null
+ CSSCLASSRIGHT:
+ - null
+ DETAILS:
+ - null
+ EMAIL:
+ - null
+ FILE:
+ - null
+ FOLDER:
+ - null
+ FROMCMS:
+ - null
+ FROMCOMPUTER:
+ - null
+ FROMWEB:
+ - null
+ FindInFolder:
+ - null
+ IMAGEALT:
+ - null
+ IMAGEALTTEXT:
+ - null
+ IMAGEALTTEXTDESC:
+ - null
+ IMAGEDIMENSIONS:
+ - null
+ IMAGEHEIGHTPX:
+ - null
+ IMAGETITLE:
+ - null
+ IMAGETITLETEXT:
+ - null
+ IMAGETITLETEXTDESC:
+ - null
+ IMAGEWIDTHPX:
+ - null
+ INSERTMEDIA:
+ - null
+ LINK:
+ - null
+ LINKANCHOR:
+ - null
+ LINKDESCR:
+ - null
+ LINKEMAIL:
+ - null
+ LINKEXTERNAL:
+ - null
+ LINKFILE:
+ - null
+ LINKINTERNAL:
+ - null
+ LINKOPENNEWWIN:
+ - null
+ LINKTO:
+ - null
+ PAGE:
+ - null
+ URL:
+ - null
+ URLNOTANOEMBEDRESOURCE:
+ - null
+ UpdateMEDIA:
+ - null
Image:
- PLURALNAME: Files
- SINGULARNAME: File
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
ImageField:
- IMAGE: الصورة
+ IMAGE:
+ - null
Image_Cached:
- PLURALNAME: Files
- SINGULARNAME: File
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
Image_iframe.ss:
TITLE: 'إطار تحميل الصور'
LeftAndMain:
- CANT_REORGANISE: 'You do not have permission to alter Top level pages. Your change was not saved.'
- DELETED: Deleted.
- DropdownBatchActionsDefault: Actions
- HELP: مساعدة
- PAGETYPE: 'نوع الصفحة:'
- PERMAGAIN: 'تم خروجك من النظام بنجاح. للدخول مرة أخرى أدحل البريد الإلكتروني و الرقم السري بالأسفل'
- PERMALREADY: 'عذراً , لكن لا يمكنك الوصول لهذا القسم من النظام. يتوجب عليك الدخول بصلاحية أخرى'
- PERMDEFAULT: 'أدخل البريد الإلكتروني و الرقم السري للوصول إلى نظام إدارة المحتوى'
- PLEASESAVE: 'فضلاً احفظ الصفحة: هذه الصفحة لا يمكن تحديثها لأنها لم تحفظ بعد'
- PreviewButton: Preview
- REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Reorganised the site tree successfully.'
- SAVEDUP: Saved.
- VersionUnknown: unknown
+ CANT_REORGANISE:
+ - null
+ DELETED:
+ - null
+ DropdownBatchActionsDefault:
+ - null
+ HELP:
+ - null
+ PAGETYPE:
+ - null
+ PERMAGAIN:
+ - null
+ PERMALREADY:
+ - null
+ PERMDEFAULT:
+ - null
+ PLEASESAVE:
+ - null
+ PreviewButton:
+ - null
+ REORGANISATIONSUCCESSFUL:
+ - null
+ SAVEDUP:
+ - null
+ VersionUnknown:
+ - null
LeftAndMain_Menu.ss:
- Hello: Hi
- LOGOUT: 'Log out'
+ Hello:
+ - null
+ LOGOUT:
+ - null
LoginAttempt:
- Email: 'عنوان البريد الإلكتروني'
- IP: 'عنوان IP'
- PLURALNAME: 'Login Attempts'
- SINGULARNAME: 'Login Attempt'
- Status: الحالة
+ Email:
+ - null
+ IP:
+ - null
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
+ Status:
+ - null
Member:
ADDGROUP: 'Add group'
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'تغيير رقم المرور'
@@ -385,91 +600,151 @@ ar:
db_Password: 'الرقم السري'
db_PasswordExpiry: 'تاريخ انتهاء صلاحية كلمة المرور'
MemberAuthenticator:
- TITLE: 'البريد الإلكتروني &amp; كلمة المرور'
+ TITLE:
+ - null
MemberDatetimeOptionsetField:
- AMORPM: 'AM (Ante meridiem) or PM (Post meridiem)'
+ AMORPM:
+ - null
'APPLY FILTER': 'Apply Filter'
- Custom: Custom
- DATEFORMATBAD: 'Date format is invalid'
- DAYNOLEADING: 'Day of month without leading zero'
- DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'One or more digits representing a decimal fraction of a second'
- FOURDIGITYEAR: 'Four-digit year'
- FULLNAMEMONTH: 'Full name of month (e.g. June)'
- HOURNOLEADING: 'Hour without leading zero'
- MINUTENOLEADING: 'Minute without leading zero'
- MONTHNOLEADING: 'Month digit without leading zero'
- Preview: Preview
- SHORTMONTH: 'Short name of month (e.g. Jun)'
- TOGGLEHELP: 'Toggle formatting help'
- TWODIGITDAY: 'Two-digit day of month'
- TWODIGITHOUR: 'Two digits of hour (00 through 23)'
- TWODIGITMINUTE: 'Two digits of minute (00 through 59)'
- TWODIGITMONTH: 'Two-digit month (01=January, etc.)'
- TWODIGITSECOND: 'Two digits of second (00 through 59)'
- TWODIGITYEAR: 'Two-digit year'
+ Custom:
+ - null
+ DATEFORMATBAD:
+ - null
+ DAYNOLEADING:
+ - null
+ DIGITSDECFRACTIONSECOND:
+ - null
+ FOURDIGITYEAR:
+ - null
+ FULLNAMEMONTH:
+ - null
+ HOURNOLEADING:
+ - null
+ MINUTENOLEADING:
+ - null
+ MONTHNOLEADING:
+ - null
+ Preview:
+ - null
+ SHORTMONTH:
+ - null
+ TOGGLEHELP:
+ - null
+ TWODIGITDAY:
+ - null
+ TWODIGITHOUR:
+ - null
+ TWODIGITMINUTE:
+ - null
+ TWODIGITMONTH:
+ - null
+ TWODIGITSECOND:
+ - null
+ TWODIGITYEAR:
+ - null
MemberImportForm:
- Help1: '<p>Import users in <em>CSV format</em> (comma-separated values). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Show advanced usage</a></small></p>'
- Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing users are matched by their unique <em>Code</em> property, and updated with any new values from the imported file.</li> <li>Groups can be assigned by the <em>Groups</em> column. Groups are identified by their <em>Code</em> property, multiple groups can be separated by comma. Existing group memberships are not cleared.</li> </ul></div>'
- ResultCreated: 'Created {count} members'
- ResultDeleted: 'حذف %d أعضاء'
- ResultNone: 'بدون تغيير'
- ResultUpdated: 'Updated {count} members'
+ Help1:
+ - null
+ Help2:
+ - null
+ ResultCreated:
+ - null
+ ResultDeleted:
+ - null
+ ResultNone:
+ - null
+ ResultUpdated:
+ - null
MemberPassword:
- PLURALNAME: 'Member Passwords'
- SINGULARNAME: 'Member Password'
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
MemberTableField: null
ModelAdmin:
- DELETE: حذف
- DELETEDRECORDS: 'Deleted {count} records.'
- EMPTYBEFOREIMPORT: 'Clear Database before import'
- IMPORT: 'استيراد من CSV'
- IMPORTEDRECORDS: 'Imported {count} records.'
- NOCSVFILE: 'فضلاً استعرض ملف CSV للاستيراد'
- NOIMPORT: 'لايوجد شيء للاستيراد'
- RESET: Reset
- Title: 'Data Models'
- UPDATEDRECORDS: 'Updated {count} records.'
+ DELETE:
+ - null
+ DELETEDRECORDS:
+ - null
+ EMPTYBEFOREIMPORT:
+ - null
+ IMPORT:
+ - null
+ IMPORTEDRECORDS:
+ - null
+ NOCSVFILE:
+ - null
+ NOIMPORT:
+ - null
+ RESET:
+ - null
+ Title:
+ - null
+ UPDATEDRECORDS:
+ - null
ModelAdmin_ImportSpec.ss:
- IMPORTSPECFIELDS: 'Database columns'
- IMPORTSPECLINK: 'Show Specification for %s'
- IMPORTSPECRELATIONS: Relations
- IMPORTSPECTITLE: 'Specification for %s'
+ IMPORTSPECFIELDS:
+ - null
+ IMPORTSPECLINK:
+ - null
+ IMPORTSPECRELATIONS:
+ - null
+ IMPORTSPECTITLE:
+ - null
ModelAdmin_Tools.ss:
- FILTER: Filter
- IMPORT: Import
+ FILTER:
+ - null
+ IMPORT:
+ - null
ModelSidebar.ss:
IMPORT_TAB_HEADER: Import
SEARCHLISTINGS: Search
MoneyField:
- FIELDLABELAMOUNT: الكمية
- FIELDLABELCURRENCY: العملة
+ FIELDLABELAMOUNT:
+ - null
+ FIELDLABELCURRENCY:
+ - null
NullableField:
IsNullLabel: باطل
NumericField:
VALIDATION: '''{value}'' is not a number, only numbers can be accepted for this field'
Pagination:
- Page: Page
- View: View
+ Page:
+ - null
+ View:
+ - null
Permission:
- AdminGroup: الإدارة
- CMS_ACCESS_CATEGORY: 'الوصل لنظام إدارة المحتوى'
- FULLADMINRIGHTS: 'جميع صلاحيات الإدارة'
- FULLADMINRIGHTS_HELP: 'يتضمن وينقض جميع الأذونات الأخرىالمساندة.'
- PLURALNAME: Permissions
- SINGULARNAME: Permission
+ AdminGroup:
+ - null
+ CMS_ACCESS_CATEGORY:
+ - null
+ FULLADMINRIGHTS:
+ - null
+ FULLADMINRIGHTS_HELP:
+ - null
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: 'assigned to "{title}"'
FromGroup: 'inherited from group "{title}"'
FromRole: 'inherited from role "{title}"'
FromRoleOnGroup: 'توريث من القاعدة "%s" على المجموعة "%s"'
PermissionRole:
- OnlyAdminCanApply: 'Only admin can apply'
- PLURALNAME: Roles
- SINGULARNAME: Role
- Title: Title
+ OnlyAdminCanApply:
+ - null
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
+ Title:
+ - null
PermissionRoleCode:
- PLURALNAME: 'Permission Role Cods'
- SINGULARNAME: 'Permission Role Code'
+ PLURALNAME:
+ - null
+ SINGULARNAME:
+ - null
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'تصاريح القاعدة والوصول'
UserPermissionsIntro: 'Assigning groups to this user will adjust the permissions they have. See the groups section for details of permissions on individual groups.'
@@ -480,19 +755,32 @@ ar:
CSVEXPORT: 'Export to CSV'
NOTFOUND: 'No items found'
Security:
- ALREADYLOGGEDIN: 'لاتملك صلاحية الدخول لهذه الصفحة ، إذا كنت تملك حساب آخر فيمكنك تسجيل الدخول'
- BUTTONSEND: 'أرسل لي رابط إعادة تهيئة كلمة المرور'
- CHANGEPASSWORDBELOW: 'يمكنك تغيير كلمة المرور بالأسفل'
- CHANGEPASSWORDHEADER: 'تغيير كلمة المرور'
- ENTERNEWPASSWORD: 'فضلاً أدخل كلمة المرور الجديدة'
- ERRORPASSWORDPERMISSION: 'يجب تسجيل الدخول لتتمكن من تغيير كلمة المرور'
- LOGGEDOUT: 'تم تسجيل خروجك بنجاح ، إذا كنت ترغب بالدخول مرة أخرى فتفضل بتعبئة بياناتك بالأسفل'
- LOGIN: دخول
- NOTEPAGESECURED: 'هذه الصفحة محمية بكلمة مرور ، أدخل بيانات دخولك بالأسفل ليتم السماح لك بالوصول للصفحة'
- NOTERESETLINKINVALID: '<p>The password reset link is invalid or expired.</p><p>You can request a new one <a href="{link1}">here</a> or change your password after you <a href="{link2}">logged in</a>.</p>'
- NOTERESETPASSWORD: 'أدخل بريدك الإلكتروني و سيتم إرسال رابط إعادة تهيئة كلمة المرور '
- PASSWORDSENTHEADER: 'Password reset link sent to ''{email}'''
- PASSWORDSENTTEXT: 'Thank you! A reset link has been sent to ''{email}'', provided an account exists for this email address.'
+ ALREADYLOGGEDIN:
+ - null
+ BUTTONSEND:
+ - null
+ CHANGEPASSWORDBELOW:
+ - null
+ CHANGEPASSWORDHEADER:
+ - null
+ ENTERNEWPASSWORD:
+ - null
+ ERRORPASSWORDPERMISSION:
+ - null
+ LOGGEDOUT:
+ - null
+ LOGIN:
+ - null
+ NOTEPAGESECURED:
+ - null
+ NOTERESETLINKINVALID:
+ - null
+ NOTERESETPASSWORD:
+ - null
+ PASSWORDSENTHEADER:
+ - null
+ PASSWORDSENTTEXT:
+ - null
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'السماح بعرض واضافة وتعديلات المستخدمين ، فضلا عن تعيين أذونات والقواعد لهم.'
APPLY_ROLES: 'تطبيق القواعد على المجموعات'
@@ -512,38 +800,55 @@ ar:
TABROLES: قواعد
Users: Users
SecurityAdmin_MemberImportForm:
- BtnImport: استيراد
- FileFieldLabel: ' CSV ملف <small>(الامتداد المسموح :*.csv )</small>'
+ BtnImport:
+ - null
+ FileFieldLabel:
+ - null
SilverStripeNavigator:
Edit: Edit
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'لا توجد صور مرفوعة'
SiteTree:
- TABMAIN: الرئيسة
+ TABMAIN:
+ - null
TableField:
- ISREQUIRED: 'In %s ''%s'' is required'
+ ISREQUIRED:
+ - null
TableField.ss:
- ADD: 'إضافة صف جديد'
- ADDITEM: 'Add %s'
+ ADD:
+ - null
+ ADDITEM:
+ - null
TableListField:
CSVEXPORT: 'تصدير إلى CSV'
PRINT: طباعة
Print: Print
SELECT: اختيار
TableListField.ss:
- NOITEMSFOUND: 'No items found'
- SORTASC: 'فرز في ترتيب تصاعدي'
- SORTDESC: 'فرز في ترتيب تنازلي'
+ NOITEMSFOUND:
+ - null
+ SORTASC:
+ - null
+ SORTDESC:
+ - null
TableListField_PageControls.ss:
- DISPLAYING: Displaying
- OF: of
- TO: to
- VIEWFIRST: 'عرض الأول'
- VIEWLAST: 'عرض الأخير'
- VIEWNEXT: 'عرض التالي'
- VIEWPREVIOUS: 'عرض السابق'
+ DISPLAYING:
+ - null
+ OF:
+ - null
+ TO:
+ - null
+ VIEWFIRST:
+ - null
+ VIEWLAST:
+ - null
+ VIEWNEXT:
+ - null
+ VIEWPREVIOUS:
+ - null
TimeField:
- VALIDATEFORMAT: 'Please enter a valid time format ({format})'
+ VALIDATEFORMAT:
+ - null
ToggleField:
LESS: أقل
MORE: أكثر
@@ -573,4 +878,5 @@ ar:
STARTALLINFO: 'Start all uploads'
Saved: Saved
Versioned:
- has_many_Versions: الإصدارات
+ has_many_Versions:
+ - null
View
918 lang/ast.yml
@@ -1,18 +1,30 @@
ast:
AssetAdmin:
- ALLOWEDEXTS: 'Allowed extensions'
- NEWFOLDER: NewFolder
+ ALLOWEDEXTS:
+ - null
+ NEWFOLDER:
+ - null
AssetTableField:
- CREATED: 'First uploaded'
- DIM: Dimensions
- FILENAME: Filename
- FOLDER: Folder
- LASTEDIT: 'Last changed'
- OWNER: Owner
- SIZE: 'File size'
- TITLE: Title
- TYPE: 'File type'
- URL: URL
+ CREATED:
+ - null
+ DIM:
+ - null
+ FILENAME:
+ - null
+ FOLDER:
+ - null
+ LASTEDIT:
+ - null
+ OWNER:
+ - null
+ SIZE:
+ - null
+ TITLE:
+ - null
+ TYPE:
+ - null
+ URL:
+ - null
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Choose files'
DRAGFILESHERE: 'Drag files here'
@@ -28,50 +40,84 @@ ast:
UPLOADINPROGRESS: 'Please wait… upload in progress'
UPLOADOR: OR
BBCodeParser:
- ALIGNEMENT: Alignment
- ALIGNEMENTEXAMPLE: 'right aligned'
- BOLD: 'Bold Text'
- BOLDEXAMPLE: Bold
- CODE: 'Code Block'
- CODEDESCRIPTION: 'Unformatted code block'
- CODEEXAMPLE: 'Code block'
- COLORED: 'Colored text'
- COLOREDEXAMPLE: 'blue text'
+ ALIGNEMENT:
+ - null
+ ALIGNEMENTEXAMPLE:
+ - null
+ BOLD:
+ - null
+ BOLDEXAMPLE:
+ - null
+ CODE:
+ - null
+ CODEDESCRIPTION:
+ - null
+ CODEEXAMPLE:
+ - null
+ COLORED:
+ - null
+ COLOREDEXAMPLE:
+ - null
EMAILLINK: 'Email link'
- EMAILLINKDESCRIPTION: 'Create link to an email address'
- IMAGE: Image
- IMAGEDESCRIPTION: 'Show an image in your post'
- ITALIC: 'Italic Text'
- ITALICEXAMPLE: Italics
- LINK: 'Website link'
- LINKDESCRIPTION: 'Link to another website or URL'
- STRUCK: 'Struck-out Text'
- STRUCKEXAMPLE: Struck-out
- UNDERLINE: 'Underlined Text'
- UNDERLINEEXAMPLE: Underlined
- UNORDERED: 'Unordered list'
- UNORDEREDDESCRIPTION: 'Unordered list'
- UNORDEREDEXAMPLE1: 'unordered item 1'
+