No description, website, or topics provided.
C
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
teste
Makefile
README
README_TEMA
Tema 3- FAQ.pdf
Tema_3.pdf
map.in

README

Proiectarea Algoritmilor

Tema 3 – Asfaltarea gropilor

Descrierea problemei
A venit primăvara !
Așa cum era de așteptat însă, aceasta nu este o veste prea bună pentru
Primăria Capitalei. Ca în fiecare an, după sezonul rece urmează “sezonul
asfaltărilor”. După o iarnă grea și friguroasă, străzile se află într-o stare
deplorabilă iar cetățenii sunt profund nemulțumiți. Mașinile ajung mai des
în service decât în parcare. Dacă luăm în considerare și faptul că în curând
va începe campania electorală, lucrurile pot lua o întorsătură neplăcută
pentru autorități. În același timp, datorită crizei financiare, Primăria nu
dispune de fonduri suficiente pentru a asigura cumpărarea materialului
necesar asfaltării tuturor străzilor și va trebui să aștepte următoarea
rectificare de buget care va fi abia în luna iunie. Ca soluție de compromis,
Primăria decide să așeze plăci subțiri de beton peste toate gropile din
oraș.
Harta rutieră a orașului București poate fi caracterizată printr-o matrice
bidimensională de dimensiune N x M unde fiecare poziție poate
reprezenta fie o bucata de șosea practicabilă, fie poate semnala prezența
unei gropi. Primăria dorește așadar să acopere gropile cu un număr de
plăci subțiri de beton. Fiecare placă are o forma dreptunghiulară cu lățime
de o unitate și poate fi oricât de lungă. Ea trebuie să fie obligatoriu
aliniată paralel cu una din marginile matricei.
Cerință
Calculați numărul minim de plăci de beton pentru a acoperi în întregime
gropile din șosea.
Date de intrare
Pe prima linie la standard input sunt date două numere întregi N și M,
reprezentând numărul liniilor, respectiv al coloanelor hărții Bucureștiului.
Pe următoarele N linii se regăsesc M caractere, neseparate prin spații, cu
următoarele semnificații:
'O' – groapă
'.' - șosea practicabilă.
Date de ieșire
Pe prima linie de la standard output, veți afișa un singur număr,
reprezentând minimul de plăci de beton de care Primăria Capitalei are
nevoie pentru a acoperi în întregime toate gropile din șosea.

Restricții și precizări
• 1 <= N, M <= 50
• Plăcile de beton NU au voie să acopere porțiunile existente de șosea practicabilă
• Plăcile de beton au voie să se suprapuna între ele
• Gropile au aceeași dimensiune
• Se neglijează eventualele acumulări obținute în urma suprapunerii
mai multor plăci de beton

Exemplu:
standard input
44

standard output
4

O.O.
.OOO
OOO.
..O.