Skip to content

simara-svatopluk/ddd-course

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domain-Driven Design Course

DDD logo

Domain-Driven Design... A practical approach to software development that focuses on target problematics - the domain. DDD is about thinking, looking at the problem from different angles and also about modeling. It isn’t connected to any framework, technology or a concrete programming language.

The course itself is in Czech (by the way online and free), however supporting materials are at least in English

Demo

We created useful code examples during the workshop part of the course. You can find it in the ddd-course-workshop repository.

Kurz Domain-Driven Design

Domain-Driven Design... praktický přístup k vývoji software zaměřený na cílovou problematiku - doménu. DDD je o přemýšlení, náhledu a modelování, není spojený s žádným frameworkem, a vlastně ani žádnou technologií či konkrétním programovacím jazykem.

Cíle

 • Jak přemýšlet nad problémy libovolné složitosti
 • Jak je modelovat
 • Na co se zaměřit a co zanedbat
 • Jak psát kvalitní, udržovatelný a otestovaný kód

Forma

 • Záznamy + Materiály + Kód
 • Zdarma

Přednášky

 1. Přehled - materiály (en) - slidy - záznam Brno - záznam Ostrava - Ostrava 12.9. - Brno 3.10.
 2. Jazyk - materiály (en) - slidy - záznam Brno - workshop - Ostrava 10.10. - Brno 24.10.
 3. Model - materiály (en) - slidy - záznam Brno - workshop - Ostrava 7.11. - Brno 21.11.
 4. Implementace - materiály (en) - demo - slidy - záznam Brno - Brno 19.12.
 5. Persistence - Repozitáře + Doctrine - materiály (en) - demo - slidy - záznam Brno - Brno 16.1.
 6. Read model & CQRS - slidy - záznam Brno - Brno 13.2.

Demo

Veškerý kód z dem a workshopů naleznete v repozitáři ddd-course-workshop.

Probraná témata

 1. ✓ Přehled - přehled základních konceptů
 2. ✓ Jazyk - pár příkladů a pár doporučení jak přemýšlet v daném jazyce
 3. ✓ Model - jak přemýšlet jinak než v tabulkách, zjednodušení modelu (agregáty, entity, value objekty)
 4. ✓ Implementace - kód, testování, TDD
 5. ✓ Repozitáře - kde brát objekty, memory implementace
 6. ✓ SQL/Doctrine Repozitáře - Persistence, už skoro funkční aplikace
 7. ✓ Read model - Jak nad ním přemýšlet, více modelů v jedné aplikaci
 8. ✓ Read model SQL Repozitář - kde brát DTO v reálné aplikaci
 9. ✓ Commandy - Oddělení části aplikace měnící stav

Cílová skupina

 • Programátoři
 • Projekťáci
 • UXáci
 • Testeři

Ano, DDD není jenom pro programátory, je pro celou IT sféru, a možná zasahuje i dále. Nelze totiž modelovat případy užití pokud má projekťák všechno jako tabulku. Musíme být všichni naladěni podobně.

Další materiály

About

Domain-Driven Design Course. Materials in English. Recorded lectures/workshops + slides in Czech only! All the code:

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published