Skip to content
Kurz Domain-Driven Design. Materiály on-line, přednášky jednou za měsíc. Veškerý kód:
Branch: master
Clone or download
Latest commit a6c587d Feb 25, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
1-overview Update overview.md Oct 22, 2018
2-language Create workshop.md Nov 8, 2018
3-model Update workshop.md Nov 22, 2018
4-implementation Delete 5-persistence-2.png Jan 10, 2019
5-persistence Update persistence.md Jan 31, 2019
README.md Update README.md Feb 25, 2019
ddd_sm.png Add files via upload Aug 25, 2018

README.md

Kurz Domain-Driven Design

DDD logo

Domain-Driven Design... praktický přístup k vývoji software zaměřený na cílovou problematiku - doménu. DDD je o přemýšlení, náhledu a modelování, není spojený s žádným frameworkem, a vlastně ani žádnou technologií či konkrétním programovacím jazykem.

Cíle

 • Jak přemýšlet nad problémy libovolné složitosti
 • Jak je modelovat
 • Na co se zaměřit a co zanedbat
 • Jak psát kvalitní, udržovatelný a otestovaný kód

Forma

 • Záznamy + Materiály + Kód
 • Zdarma

Přednášky

 1. Přehled - materiály (en) - slidy - záznam Brno - záznam Ostrava - Ostrava 12.9. - Brno 3.10.
 2. Jazyk - materiály (en) - slidy - záznam Brno - workshop - Ostrava 10.10. - Brno 24.10.
 3. Model - materiály (en) - slidy - záznam Brno - workshop - Ostrava 7.11. - Brno 21.11.
 4. Implementace - materiály (en) - demo - slidy - záznam Brno - Brno 19.12.
 5. Persistence - Repozitáře + Doctrine - materiály (en) - demo - slidy - záznam Brno - Brno 16.1.
 6. Read model & CQRS - slidy - záznam Brno - Brno 13.2.

Demo

Veškerý kód z dem a workshopů naleznete v repozitáři ddd-course-workshop.

Probraná témata

 1. ✓ Přehled - přehled základních konceptů
 2. ✓ Jazyk - pár příkladů a pár doporučení jak přemýšlet v daném jazyce
 3. ✓ Model - jak přemýšlet jinak než v tabulkách, zjednodušení modelu (agregáty, entity, value objekty)
 4. ✓ Implementace - kód, testování, TDD
 5. ✓ Repozitáře - kde brát objekty, memory implementace
 6. ✓ SQL/Doctrine Repozitáře - Persistence, už skoro funkční aplikace
 7. ✓ Read model - Jak nad ním přemýšlet, více modelů v jedné aplikaci
 8. ✓ Read model SQL Repozitář - kde brát DTO v reálné aplikaci
 9. ✓ Commandy - Oddělení části aplikace měnící stav

Cílová skupina

 • Programátoři
 • Projekťáci
 • UXáci
 • Testeři

Ano, DDD není jenom pro programátory, je pro celou IT sféru, a možná zasahuje i dále. Nelze totiž modelovat případy užití pokud má projekťák všechno jako tabulku. Musíme být všichni naladěni podobně.

Další materiály

You can’t perform that action at this time.