Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Laravel 4 Türkçe Dokümantasyon
Branch: master
Pull request Compare This branch is 219 commits ahead, 2594 commits behind laravel:master.

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
README.md
artisan.md
cache.md
commands.md
configuration.md
contributing.md
controllers.md
database.md
documentation.md
eloquent.md
errors.md
events.md
facades.md
helpers.md
html.md
installation.md
introduction.md
ioc.md
lifecycle.md
localization.md
mail.md
migrations.md
packages.md
pagination.md
queries.md
queues.md
quick.md
redis.md
requests.md
responses.md
routing.md
schema.md
security.md
session.md
templates.md
testing.md
validation.md

README.md

Laravel 4 Türkçe Dokümantasyon

Nedir?

Laravel etkileyici ve zarif sözdizimine sahip bir web uygulama çatısıdır (framework'tür). Geliştiriciliğin gerçekte eğlenceli, üretken deneyimlere dayanarak yerine getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Laravel birçok web uygulamasında kullanılan yetkilendirme, rotalama, oturum yönetimi ve kaşeleme gibi ortak görevleri kolaylaştırarak geliştiriciliğin zorluklarını ortadan kaldırmak amacını gütmektedir.

Laravel, geliştiriciler için, uygulama işlevselliğinden ödün vermeden geliştirme aşamasını memnuniyet verici hale getirmeyi amaç edinmiştir. En iyi kodu mutlu geliştiriciler yazar. Bu hedef için Ruby on Rails, ASP.NET MVC, ve Sinatra dilleri de dahil olmak üzere, diğer çatılardaki güzel özellikler bir araya getirilmeye çalışılmıştır.

Laravel büyük, kapsamlı uygulamalar için gereken araçları içeren erişilebilir, aynı zamanda güçlü bir çatıdır. Mükemmel ters kontrol kapsayıcısı, etkileyici göç sistemi ve sağlam yerleşik ünite test desteği size geliştirmeyi amaçladığınız uygulama için gerekli araçları sağlayacaktır.

Çeviri

Laravel 4 Türkçe Dokümantasyonu, İngilizce bilmeyen kullanıcıların da istifade edebilmesi amacıyla Laravel Türkiye Forumları kullanıcılarından oluşan gönüllü çeviri ekibi tarafından yapılmış çevirileri içermektedir.

Çeviri Ekibi

Katılım Sırasına Göre

Çeviriye katkıda bulunmak isterseniz bu repo'yu fork edip, değişiklikleri yaptıktan sonra pull-request edebilirsiniz.

Çeviri bilgi forumu

Something went wrong with that request. Please try again.