Skip to content
Raspberry-pi 3 ile çizgi izleyen robot
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
images
.gitignore
Cizgi-Izleyen-Robot-Kod.py
README.md
Rasp-3-Cizgi-Izleyen-Robot.fzz

README.md

Cizgi-izleyen-robot

Raspberry-pi 3, Python kullanılarak geliştirilmiş Çizgi İzleyen Robot

Projenin Genel Tanımı ve Amacı

Raspberry-pi 3 üzerinde Python dili kullanılarak Çizgi İzleyen Robotun tasarımı ve kodlaması. Beyaz zemin üzerindeki siyah çizgi üzerinde ilerleyen ve rotadan çıkmayan robotik araç tasarımı

Çizgi izleyen Çalışması

Watch the video

Raspberry Pi cmd ekranı çıktıları

 • Düz Gidiyor

 • Duruyor

 • Sağa Gidiyor

 • Sola Gidiyor

Kullanılan Teknolojiler

 • Raspberry-pi 3
 • Python
 • Fritzing
 • Visual Studio Code
 • Motor Sürücüsü (L293D)
 • QTR-8A Kızıl ötesi sensör
 • Dc Motor
 • Robot Gövdesi
 • Rasbian

Kullanılan Kütüphaneler

 • import RPi.GPIO as IO
 • import time

Sistem Bileşen Diyagramı

Sistem Devresinin Fritzing Programında Kurulumu

Projenin Uygulama Aşamaları

 1. Python ve Raspberry-pi 3 ile çizgi izleyen robot yapımı hakkında araştıırma yapıldı.
 2. Yapılan araştırma üzerine belirlenen malzemeler belirlenen ölçüler doğrultusunda tedarik edildi.
 3. Raspberry-Pi Çizgi izleyen robot Devre Şeması yapıldı.
 4. Visual Studio Code kullanılarak projenin Python kodları yazıldı.
 5. Donanımsal olarak bileşenleri birleştirme ve kodların Raspberry-pi 3'e aktarılması üzerinde çalışmaya devam ediliyor.

Çizgi izleyen gerçeklemesi

Kaynaklar

Fritzing için;

Raspberry-pi için;

You can’t perform that action at this time.