Skip to content
AI player for reversi, using the alpha-beta algorithm predicitng 5 movements. No GUI.
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.txt
dummier.py
game_board.py
greedy.py
headless_reversi_creator.py
player.py
random_player.py
reversi_creator.py
reversi_view.py

README.txt

Dostali jste k dispozici dva nástroje, které Vám pomohou s odladěním finálního reversi hráče pro turnaj.
Jsou to tyto dva moduly:
* headless_reversi_creator.py	- zahraje reversi hru v command line
* reversi_creator.py			- spustí GUI s možnosí hry dvou python hráčů proti sobě, python hráče proti Vám nebo dvou živých hráčů proti sobě


** headless_reversi_creator **
Spustíte v command line příkazem:

>> python headless_reversi_creator

V takovém případě pustí hru dvou random hráčů napevno zadaných v headless_reversi_creator.

headless_reversi_creator přijímá dva nepovinné argumenty, ve kterých můžete specifikovat hráče.
Pokud nakopirujete svého hráče do složky k přiloženému kódu, můžete spustit hru Vašeho hráče proti přiloženému random hráči následovně:

>> python headless_reversi_creator player

(Předpokládá se že váš hráč třídy MyPlayer je v souboru player.py)

Případně můžete pustit Vašeho hráče proti Vašemu hráči příkazem

>> python headless_reversi_creator player player

Nebo vytvořte hráčů více a nechte je hrát proti sobě:

>> python headless_reversi_creator player another_player

(Předpokládá se že Váš další hráč třídy MyPlayer je v souboru another_player.py)

Můžete samozřejmě také upravit headless_reversi_creator podle svého a hráče například přidat přímo.
V takovém případě je potřeba přidat import vašeho hráče a pozměnit volání herního kontroléru nějak takto:

from player import MyPlayer

...
...
...

if __name__ == "__main__":
	p1_color = 0
	p2_color = 1
	p1 = MyPlayer(p1_color, p2_color)
	p2 = MyPlayer(p2_color, p1_color)
	game = HeadlessReversiCreator(p1, p1_color, p2, p2_color, 8)
	game.play_game()** reversi_creator **
Spustíte v command line příkazem:

>> python reversi_creator

V takovém případě můžete v GUI okně za jednotlivé hráče vybrat sebe nebo random hráče.

reversi_creator přijímá nepovinné argumenty, ve kterých můžete specifikovat další hráče.
Pokud nakopirujete své hráče do složky k přiloženému kódu, můžete je přidat do výběru.

>> python reversi_creator player another_player

Takový příkaz přidá hráče player a another_player do menu, ze kterého můžete vybírat.
Opět můžete upravit reversi_creator podle svého a hráče přidat přímo.
V takovém případě je potřeba přidat import vašeho hráče a do dictionary přidat další hráče.

from player import MyPlayer

...
...
...

if __name__ == "__main__": 
	players_dict = {'random':RandomPlayer, 'my_player':MyPlayer}
    game = ReversiCreator(players_dict)
    game.gui.root.mainloop()
You can’t perform that action at this time.