По-яко табло #59

Merged
merged 0 commits into from Mar 22, 2013

Conversation

Projects
None yet
3 participants
@nb
Collaborator

nb commented Mar 21, 2013

В момента в таблото на всеки потребител има само бутони за редактиране и за въвеждане на ваучер. И двете се ползват рядко и не са особено полезни.

Ето какво трябва да проима:

  • Брой на точките на потребителя
  • Разбивка на точките на потребителя
  • Списък с текущо-активните точко-носещи неща: задача, предизвикателство
  • Връзки към ресурси: github хранилища, clojure неща, бла-бла

@mitio mitio closed this Mar 21, 2013

@mitio mitio reopened this Mar 21, 2013

@mitio

This comment has been minimized.

Show comment Hide comment
@mitio

mitio Mar 21, 2013

Collaborator

Извинявам се, цъкалническа грешка... 💣

Collaborator

mitio commented Mar 21, 2013

Извинявам се, цъкалническа грешка... 💣

@skanev

This comment has been minimized.

Show comment Hide comment
@skanev

skanev Mar 22, 2013

Owner

Защо това е pull request с празен къмит?

Owner

skanev commented Mar 22, 2013

Защо това е pull request с празен къмит?

@nb

This comment has been minimized.

Show comment Hide comment
@nb

nb Mar 22, 2013

Collaborator

Защото нямах какво да commit-на, но исках да започна разговора, да изкомуникирам какво ще правя, да си направя branch, да си отворя pull request.

Collaborator

nb commented Mar 22, 2013

Защото нямах какво да commit-на, но исках да започна разговора, да изкомуникирам какво ще правя, да си направя branch, да си отворя pull request.

@skanev

This comment has been minimized.

Show comment Hide comment
@skanev

skanev Mar 22, 2013

Owner

За кое от тези неща бе нужно да правиш къмит? Не можа ли да създадеш празен
клон, сочещ към master? Или issue?

Owner

skanev commented Mar 22, 2013

За кое от тези неща бе нужно да правиш къмит? Не можа ли да създадеш празен
клон, сочещ към master? Или issue?

@skanev skanev merged commit d812251 into master Mar 22, 2013

1 check passed

default The Travis build passed
Details
@skanev

This comment has been minimized.

Show comment Hide comment
@skanev

skanev Mar 22, 2013

Owner

Ах. Капиш.

Owner

skanev commented Mar 22, 2013

Ах. Капиш.

@skanev

This comment has been minimized.

Show comment Hide comment
@skanev

skanev Mar 22, 2013

Owner

При всички случаи, такива неща правим в issue-та, а не в pull-ове. Може да почнеш така.

Owner

skanev commented Mar 22, 2013

При всички случаи, такива неща правим в issue-та, а не в pull-ове. Може да почнеш така.

@nb

This comment has been minimized.

Show comment Hide comment
@nb

nb Mar 22, 2013

Collaborator

Предпочитам в pull request-а да е всичко, а не да има и issue.

Collaborator

nb commented Mar 22, 2013

Предпочитам в pull request-а да е всичко, а не да има и issue.

@skanev

This comment has been minimized.

Show comment Hide comment
@skanev

skanev Mar 22, 2013

Owner

Ми и аз, ама не съм фен на фейк къмити в историята.

Owner

skanev commented Mar 22, 2013

Ми и аз, ама не съм фен на фейк къмити в историята.

@nb

This comment has been minimized.

Show comment Hide comment
@nb

nb Mar 22, 2013

Collaborator

Ще го разкарам на първия истински commit.

Collaborator

nb commented Mar 22, 2013

Ще го разкарам на първия истински commit.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment