По-яко табло #59

Merged
merged 0 commits into from Mar 22, 2013

Conversation

Projects
None yet
3 participants
Collaborator

nb commented Mar 21, 2013

В момента в таблото на всеки потребител има само бутони за редактиране и за въвеждане на ваучер. И двете се ползват рядко и не са особено полезни.

Ето какво трябва да проима:

  • Брой на точките на потребителя
  • Разбивка на точките на потребителя
  • Списък с текущо-активните точко-носещи неща: задача, предизвикателство
  • Връзки към ресурси: github хранилища, clojure неща, бла-бла

@mitio mitio closed this Mar 21, 2013

@mitio mitio reopened this Mar 21, 2013

Collaborator

mitio commented Mar 21, 2013

Извинявам се, цъкалническа грешка... 💣

Owner

skanev commented Mar 22, 2013

Защо това е pull request с празен къмит?

Collaborator

nb commented Mar 22, 2013

Защото нямах какво да commit-на, но исках да започна разговора, да изкомуникирам какво ще правя, да си направя branch, да си отворя pull request.

Owner

skanev commented Mar 22, 2013

За кое от тези неща бе нужно да правиш къмит? Не можа ли да създадеш празен
клон, сочещ към master? Или issue?

@skanev skanev merged commit d812251 into master Mar 22, 2013

1 check passed

default The Travis build passed
Details
Owner

skanev commented Mar 22, 2013

Ах. Капиш.

Owner

skanev commented Mar 22, 2013

При всички случаи, такива неща правим в issue-та, а не в pull-ове. Може да почнеш така.

Collaborator

nb commented Mar 22, 2013

Предпочитам в pull request-а да е всичко, а не да има и issue.

Owner

skanev commented Mar 22, 2013

Ми и аз, ама не съм фен на фейк къмити в историята.

Collaborator

nb commented Mar 22, 2013

Ще го разкарам на първия истински commit.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment