Skip to content
sinacek edited this page Nov 29, 2014 · 10 revisions

PHP knihovna pro připojení k is.skaut.cz přes webservices. Více informací o základních požadavcích najdete zde

Příklady

Kontakt

Pokud máte nápad na její vylepšení nebo jste našli chybu, napište mi na sinacek(zavináč)skaut(tečka)cz

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.