Skip to content

Návod na nastavenie

Kristián Kosorín edited this page Mar 4, 2019 · 1 revision

Nastavenie prístupových údajov

 1. Po úspešnej aktivácii pluginu, sa zobrazí v menu nová položka "Google Drive Documents"

  • Na tejto stránke nájdete všetky nastavenia potrebné pre správne fungovanie pluginu
 2. Na stránke nastavenia pluginu sa zobrazí odkaz, ktorý vás presmeruje na stránky Google, pre získanie prístupových údajov Settings Page 1

 3. Po presmerovaní na stránky Google je potrebné sa uistiť že ste prihlásený pod účtom ktorý chcete používať v aplikácii a následne v hornej modrej lište kliknúť na "Select a project" a následne v pravom hornom rohu "New project" Settings Page 2 Settings Page 3

 4. Na stránke New Project je potrebné vyplniť názov projektu (slúži len pre vašu osobnú potrebu, pre uľahčenie identifikácie) a následne vytvoriť projekt tlačidlom Create

  Settings Page 4

 5. Následne vyberiete v ľavom menu Library a v zozname nájdete a kliknite na dlaždicu Google Drive API

  Settings Page 5

 6. Na ďalšej stránke kliknite na Enable

  Settings Page 6

 7. Po aktivácii budete presmerovaný na stránku Overview, v ľavom menu vyberiete možnosť Credentials a kliknete na link Credentials in APIs & Services

  Settings Page 7

  Settings Page 8

 8. Na stránke Credentials vyberiete OAuth consent screen, kde vyplníte názov aplikácie, napríklad Drive Documents a do poľa Authorized domains vložíte Google Drive Documents -> Authorized Domain ktorý nájdete na svojej stránke v nastaveniach pluginu, potrebné potvrdiť tlačidlom ENTER!, a potvrdíte tlačidlom Save

  Settings Page 9 Settings Page 10

 9. Po uložení se automaticky vrátite na záložku Credentials, uprostred stránky kliknete na modré tlačidlo Create credentials a vyberiete „OAuth client ID“

  Settings Page 11

 10. Na nasledújúcej stránke vyplníte

  • Application type zvolíte Web application
  • Name zadáte Drive Documents
  • Authorized JavaScript origins zadáte Google Drive Documents -> Authorized Origin ktorý nájdete na svojej stránke v nastaveniach pluginu, potrebné potvrdiť tlačidlom ENTER!
  • Authorized redirect URIs zadáte Google Drive Documents -> Redirect Uri ktorý nájdete na svojej stránke v nastaveniach pluginu, potrebné potvrdiť tlačidlom ENTER!

  Settings Page 12

 11. Zobrazí sa dialógové okno v ktorom nájdete Client ID a Client secret. Tieto údaje prekopírujte na vašu webstránku do príslušných textových polí v nastaveniach pluginu. (Je dôležité skontrolovať že PRED skopírovaným clientID/secret sa NENACHÁDZA medzera, v určitých prípadoch sa pri kopírovaní môže pridať medzera PRED tento text a je potrebné ju odstrániť!)

  Settings Page 13

  Settings Page 14

 12. Pre uloženie je potrebné kliknúť na tlačidlo Save Settings. Následne kliknúť na tlačidlo Grant Permission. To vás presmeruje na stránku google, kde je potrebné sa prihlásiť pod rovnakým účtom ako ste vytvorili aplikáciu. Po potvrdení všetkých výziev budete presmerovaný späť na web. Ak všetko prebehlo v poriadku, všetky polia na stránke nastavenia budú sivé a nebude možné ich upravovať

You can’t perform that action at this time.