Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Nov 4, 2011
 1. Implement 'native' datatypes. Might still need bugfixing. Can't resis…

  skinkie committed Nov 4, 2011
  …t to switch branch to element tree. Because this branch (and minidom) is so slow.
Commits on Jun 8, 2011
 1. Implement verschillende typen attributen, zoals nummeriek en enum.

  skinkie committed Jun 8, 2011
  Dit volgt de XSD van de BAG, en resulteert vast in toegankelijkere database.
 2. <xs:simpleType name="Huisletter">

  skinkie committed Jun 8, 2011
          <xs:annotation>
              <xs:documentation>Alfabetische string met een lengte van 1.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:pattern value="[a-z,A-Z]"/>
          </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
Commits on Jun 7, 2011
 1. Schoonheids foutje wat ik bij Milo van der Linden al gefixed zag.

  skinkie committed Jun 7, 2011
  (Kun je waarschijnlijk in 1x een pull doen)
 2. Opschoon actie, zodat alle execute statements met tuples worden aange…

  skinkie committed Jun 7, 2011
  …roepen.
  
  En aldus geescaped.
 3. Omdat we een nieuwe applicatielader hebben verhuizen we de initialisatie

  skinkie committed Jun 7, 2011
  van de applicatie naar een ander bestand (vorige commit) en in dit bestand
  verwijderen we ook alles wat in libLijm terecht is gekomen.
 4. Dit is mijn eerste suggestie voor een console vs wx applicatie.

  skinkie committed Jun 7, 2011
  Hij is nog niet met wx getest, dus suggesties zijn uiteraard welkom!
 5. Als eerste verschuiven we de logica voor de GUI versie iets dieper weg.

  skinkie committed Jun 7, 2011
  Daarom importeren we wx op een later moment.
 6. We gebruiken nu README

  Matthijs van der Deijl committed Jun 7, 2011
 7. Merge pull request #1 from opengeogroep/master

  MinIenM committed Jun 7, 2011
  Leesmij.txt naar README zodat GitHub direct een beschrijving van de applicatie geeft. (Suggestie: Milo van der Linden)
 8. Broncode bij het Proefpakket

  Matthijs van der Deijl committed Jun 7, 2011
 9. Leesmij bestand over het project

  Matthijs van der Deijl committed Jun 7, 2011