Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Commits on Nov 4, 2011
 1. Implement 'native' datatypes. Might still need bugfixing. Can't resis…

  authored
  …t to switch branch to element tree. Because this branch (and minidom) is so slow.
Commits on Jun 8, 2011
 1. Implement verschillende typen attributen, zoals nummeriek en enum.

  authored
  Dit volgt de XSD van de BAG, en resulteert vast in toegankelijkere database.
 2. <xs:simpleType name="Huisletter">

  authored
          <xs:annotation>
              <xs:documentation>Alfabetische string met een lengte van 1.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:pattern value="[a-z,A-Z]"/>
          </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
Commits on Jun 7, 2011
 1. Schoonheids foutje wat ik bij Milo van der Linden al gefixed zag.

  authored
  (Kun je waarschijnlijk in 1x een pull doen)
 2. Opschoon actie, zodat alle execute statements met tuples worden aange…

  authored
  …roepen.
  
  En aldus geescaped.
 3. Omdat we een nieuwe applicatielader hebben verhuizen we de initialisatie

  authored
  van de applicatie naar een ander bestand (vorige commit) en in dit bestand
  verwijderen we ook alles wat in libLijm terecht is gekomen.
 4. Dit is mijn eerste suggestie voor een console vs wx applicatie.

  authored
  Hij is nog niet met wx getest, dus suggesties zijn uiteraard welkom!
 5. Als eerste verschuiven we de logica voor de GUI versie iets dieper weg.

  authored
  Daarom importeren we wx op een later moment.
 6. Broncode bij het Proefpakket

  Matthijs van der Deijl authored
Something went wrong with that request. Please try again.