Sandi Metz skmetz

@skmetz
@skmetz
CSV Cost Code Import
1 commit with 150 additions and 0 deletions
@skmetz
@skmetz
@skmetz
@skmetz
@skmetz
@skmetz
@skmetz
 • @skmetz 29b9286
  shameless green for bottles
@skmetz
@skmetz
 • @skmetz 36bf1cc
  expose service dependencies
@skmetz
@skmetz
 • @skmetz cc26b1c
  initial bottles and house
@skmetz
skmetz deleted branch tempo at torqueforge/procore-2015-mar
@skmetz
@skmetz
@skmetz
@skmetz
 • @skmetz fd0a91b
  update experimental links
@skmetz
@skmetz
@skmetz
@skmetz
@skmetz
 • @skmetz 370371d
  remove outline.md during build
@skmetz
 • @skmetz 29eb9cb
  Create repo for procore-2015-mar