Učimo C
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
10-zdravo-svete
20-tipovi velika cistka Apr 8, 2017
30-io pomalo May 29, 2018
35-argumenti
40-petlje
50-pokazivaci
60-ukljucenje nove lekcije Apr 30, 2018
70-static
80-igre
.gitignore ignore Jun 10, 2016
README.md Update README.md May 1, 2018

README.md

Učimo C

Učimo programski jezik C. Korisni tutorijali:

Vidi takođe Učimo C++ i Učimo OpenGL.

Instalacija

C se već nalazi na svim Unix sistemima (Linux i OS X).

Kompajliranje

Na Unix sistemima ima nekoliko prevodilaca za C, te kompajlirati možemo na razne načine.

CC

C kompajleru prosleđujemo izvorni fajl i izlaz:

cc zdravo.c -o zdravo

Nakon toga, u direktorijumu se pojavljuje izvršni fajl zdravo koji pokrećemo iz konzole:

./zdravo

GCC

GNU C prevodilac pokrećemo gcc komandom:

gcc zdravo.c

Ukoliko je bez argumenata, u direktorijumu se pojavljuje izvršni fajl a.out koji pokrećemo na sledeći način:

./a.out

Prevodiocu možete proslediti argument -o sa imenom izlaznog fajla:

gcc -o zdravo zdravo.c

make

Komanda make od fajla zdravo.c automatski pravi izvršni fajl zdravo:

make zdravo

U pozadini, make zapravo radi:

cc zdravo.c -o zdravo

IDE

Možeš instalirati Code::Blocks za jednostavno kompajliranje i pokretanje C fajlova.