Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
01-pravimo-server
02-pravimo-ruter
03-citamo-api
04-citamo-api
05-citamo-api
06-pravimo-filter
07-zavrsna-aplikacija
80-autentifikacija
.eslintrc
.gitignore
README.md
package.json

README.md

Učimo NodeJS

Nodejs kurs

Materijali za kurs Node.js backend programiranje u orgranizaciji Škole koda.

Node.js je Javaskript okruženje za izvršenje skripti na serveru i u fajl sistemu. Pomoću node-a je moguće otvarati fajlove, čitati ih, snimati, itd, što nije moguće u običnom JS-u.

NodeJS kurs je podeljen po nivoima. Svaki nivo je mini aplikacija.

Preduslovi

Neophodno je da na računaru već imaš instaliran Git i Node.js.

Instalacija

Kloniraj projekat i instaliraj zavisnosti:

git clone https://github.com/skolakoda/ucimo-nodejs.git
cd ucimo-nodejs
npm install

Aplikaciju u svakom od foldera pokrećeš komandom:

node app.js

Nekim aplikacijama je nužno proslediti argumente putem komandne linije, npr. node app.js 3000

Sadržaj kursa

  1. Pravimo server
  2. Pravimo ruter
  3. Čitamo API
  4. Pravimo filter
  5. Završna aplikacija

Škola koda, učimo narod programiranju!