Skip to content
master
Switch branches/tags
Code
This branch is up to date with master.

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
app
 
 
bin
 
 
 
 
 
 
 
 
lib
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

navody.digital frontend

navody.digital frontend je knižnica komponentov, ktorá výchadza z open source knižnice gov.uk Frontend a pridáva k nej nové komponenty.

Pozrite si funkčné príklady použitia komponentov v prehľade komponentov navody.digital frontend.

Kontakt na tím

navody.digital frontend vytvára a spravuje komunita okolo slovensko.digital Kontaktovať nás môžete na Slacku v #navody-frontend.

Ako pracovať s týmto repozitárom

S týmto repozitárom je možné pracovať viacerými spôsobmi:

1. Použitie statického js/css vo vašom projekte

Najnovší build js/css sa nachádza v adresári /dist. Na použitie na vašom projekte stačí skopírovať obsah adresára /dist do public adresára vášho projektu a linknúť js a css súbor. Zobraziť viac podrobnosti.

2. Použitie sass build vo vašom projekte

Najnovší sass build spolu s js sa nachádza v adresári /package. Na použitie na vašom webe stačí skopírovať obsah adresára /package do ľubovolného adresára a zaradiť to do buildovania assetov podľa vášho výberu. Zobraziť viac podrobností

Časom bude k dispozícii aj npm package. Ak ju chcete skôr, tak si ju spravte a spravte PR. ;) Tu je príslušná issue.

3. Podieľanie sa na vývoji

Skvelé! Vyberte si issue, na ktorej chcete pracovať a ozvite sa nám na Slacku, kde sa dohodneme na postupe.

Licencia

Ak nie je uvedené inakšie, kódy sú publikované s MIT License. Toto zahŕňa kódy aj ukážky kódov v dokumentácii. Pôvodná gov.uk dokumentácia je licencovaná pod © Crown copyright a dostupná podľa podmienok definovaných v Open Government 3.0 licence.

About

navody.digital frontend je knižnica komponentov, ktorá výchadza z open source knižnice GOV.UK Frontend a pridáva k nej nové komponenty.

Resources

License

Packages

No packages published