Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

slovensko.help

Sme komunitná iniciatíva ľudí prevažne z IT sektora, ktorí chcú pomôcť Slovensku lepšie zvládnuť aktuálnu hrozbu epidémie nového coronavírusu. Robíme na projektoch a zbierame rôzne informačné zdroje, ktoré prispievajú k lepšiemu zvládaniu pandémie.

Naše projekty

  • Chatbot - Covid.chat
    • Webový chat, ktorý umožňuje ľuďom, aby si pomohli sami, prostredníctvom zrozumiteľnej webovej aplikácie - chatbota, ktorý im jednoducho poskytne základné informácie o aktuálnej situácii, prevencii a diagnostike.
  • Lepšia Infolinka
    • Pomáhame krízovému štábu urobiť oficiálnu infolinku dostupnejšiu a užitočnejšiu pre všetkých ľudí.
  • Plagáty
    • Vytvárame plagáty pre lekárne, domácnosti, pošty a iné miesta, na ktorých je dôležité ľudí povzbudzovať k ohľaduplnosti a zodpovednému správaniu. Plagáty stačí stiahnuť, vytlačiť a vylepiť na viditeľné miesto.

Zoznam informácií, aktivít a iniciatív

Kontakt

Ak nás potrebujete kontaktovať, napíšte nám mail.

About

Iniciatíva ľudí, ktorí chcú Slovensku pomôcť zvládnuť pandémiu koronavírusu

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published