Повече не искам да влизам в подозрителни места. Хибриди, стойте далеч от полезрението ми!
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
hosts
leechblock
privoxy
ublock
CHANGELOG
LICENSE
README.md
list.txt
update_lists.py

README.md

podozritelni-mesta

Повече не искам да влизам в подозрителни места. Псевдоновини, лъжливи сензации, хибридни сайтове, изсмукани от пръстите най-низки и долни клевети – разкарайте се от полезрението ми! Вън от моя Интернет!

Използване на филтрите

Независимо дали посредством отделни програми или приставки за други приложения, напр. за Вашия прегледач/браузър като Mozilla Firefox, Chromium или Google Chrome, можете да се възползвате от основния или някой от прилежащите му списъци, построени автоматично от неговото съдържание, и да блокирате достъпа до поместените там Интернет адреси, всеизвестни с особено силно подозрителната достоверност на съдържанието си. За целта, разгледайте указанията за употреба на настоящата сбирка с:

Подобряване на проекта

Всеки може да участва с поддръжката на подозрителните места, добавянето на нови списъци и указания за настройка на други приложения или отстраняването на всякакви проблеми от друго естество.

За да не се окаже, че сте пропуснали нещо важно по добавянето или премахването на различни списъци, ръководства или някакви други функционалности, се поддържа списък с най-съществените промени в проектa, разделени по дати.

Допринасяне

  1. Сещате се за още подозрителни места, които считате вредни за употреба?
  2. Открили сте, че липсват приложения/приставки, които Ви се струва, че биха могли да бъдат настроени само със сравнително дребни промени по основния списък с подозрителни места?
  3. Намерили сте грешки някъде в текста, примерните настройки или списъците?

Пишете в раздела за проблеми и обяснете идеите си за подобрения.