Sahibinden,milliyetemlak ve hürriyetemlak için otomatik ilan takip sistemi.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitattributes
.gitignore
README.md
index.html
process.php
takip.js
takip.php

README.md

ilanTakip

Sahibinden, milliyetemlak ve hürriyetemlak için otomatik ilan takip sistemi.

Açıklama

Liste görünümlü sayfalardaki linkleri belirlenen zaman aralıklarıyla kontrol edip gösterir ve loglar. (Evet, şu an için sadece liste görünümlü sayfaları destekliyor)

Kullanım

Örnek olarak her siteden birer link index.html içinde bulunmakta, tarayıcıdan eriştiğinizde de bunları görebilirsiniz.

Linkleri yeni satırla ayırarak yazıp, loglanacak dosyalar için bir tag ve kaç dakikada bir kontrol edileceğini belirledikten sonra başlata basın.

Linkleri işlem sırasında değiştirmek için yeni linkleri yazıp güncelle seçeneğini kullanabilirsiniz.

temizle seçeneği ekranı temizler, linkleri görülenler arasına loglar ve bir daha gösterilmemelerini sağlar.

sil seçeneği tag ile ilgili tüm logları siler ve ekranı temizler.

Düşük internet hızlarında çok link girildiğinde sorun çıkabilir, internet hızınızla orantılı sayıda link girmenizi tavsiye ediyorum.

Yasal

Bu paylaşım yalnızca deneysel amaçlar içindir. Çekilen/çekilmesi muhtemel verilerin içerik barındırıcı sitelerin kullanım koşullarına aykırı bir durumda kullanılmasından doğabilecek hiçbir yasal sorumluluğu açık bir şekilde kabul etmiyorum.