Skip to content

smistad/konverter-norgeskart-projeksjon

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

konverter-norgeskart-projeksjon

Dette scriptet konverterer norgeskart (kommunegrenser og fylkegrenser) fra genorge i UTM-33 projeksjon til EPSG:3857 som Google og Leaflet bruker. Scriptet bruker python biblioteket pyproj for å projeksjon konverteringen.

Norges offisielle kart database, geonorge, gir bare ut grensekoordinatene i UTM 33 projeksjon, som ikke fungerer med populære javascript kart verktøy som f.eks. Leaflet. Dette scriptet konverterer koordinatene til projeksjonen som Leaflet og Google bruker, kalt EPSG:3857.

De opprinnelige grensedata fra Geonorge består av veldig mange koordinater som medfører stor filstørrelse. Du kan redusere antall koordinater ved å bruke mapshaper.org til å glatte ut grensene. Grensene er blir dermed ikke helt riktige, men reduserer filstørrelsen betraktelig og ser riktig ut på høyt nivå.

Laste ned ferdig konverterte kart

Laste ned ferdig konverterte kart fra release siden.

Bruk

  1. Last ned offisielle gjeldende kart fra geonorge for kommuner og fylker. Husk å velge hele landet, UTM-33 projeksjon og GeoJSON format. Legg disse filene i samme mappe som convert.py scriptet.

  2. Installer pakkene som trengs, f.eks. i et virtual environment:

virtualenv -ppython3 venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
  1. Kjør så scriptet:
python convert.py <input-filename.geojson> <output-filename.json>
  1. Etter du har gjort dette kan du bruke mapshaper.org til å redusere antall koordinater og dermed filstørrelsen så det blir litt mer web-vennlig.

  2. Enjoy!

About

Dette scriptet konverterer norgeskart fra genorge i UTM-33 projeksjon til EPSG:3857 som Google og Leaflet bruker

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published

Languages