Skip to content
Permalink
master
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 305 lines (267 sloc) 10.1 KB
#############################################
# Snap Backup Properties File #
# Romanian (Română) #
# Encoding: Unicode UTF-8 (no BOM) #
# GPLv3 -- snapback.org/license #
#############################################
######################
# Configuration Info #
######################
ApplicationTitle=Snap Backup
OptionalLocalizedApplicationTitle=
StandardZipExtension=.zip
TextReplacementCharacter=%
True=true
False=false
ButtonOk=OK
ButtonCancel=Anulare
#################
# User Defaults #
#################
ShowLanguages=true
FiltersEnabled=false
ShowProfiles=false
CurrentProfile=Main
BackupDirBase=Backup
BackupDirWin=C:\\Backup\\
BackupName=MyWork
ArchiveChecked=false
ArchiveDirBase=Volumes%MyData
ArchiveDirWin=E:\\
#########
# Menus #
#########
MenuGroupFile=Fişier
MenuItemLanguages=Alege Limba
MenuItemLanguagesShow=Arată
MenuItemLanguagesHide=Ascunde
MenuItemFilters=Backup &Filtre
MenuItemFiltersOn=Pornit
MenuItemFiltersOff=Oprit
MenuItemProfiles=Mai multe profile
MenuItemProfilesOn=Pornit
MenuItemProfilesOff=Oprit
MenuItemLook=Skin
MenuItemExport=Exportează setări...
MenuItemImport=Importează setări...
MenuItemOptions=Opţiuni...
MenuItemExit=Ieşire
MenuGroupHelp=Ajutor
MenuItemGuide=Manualul Utilizatorului
MenuItemUpdates=Actualizări
MenuItemAbout=Despre Snap Backup
###############
# UI Controls #
###############
# Skin (Look and Feel)
LookAndFeelSetMsg=Skinul actual este %SkinName%.
LookAndFeelErrMsg=Eroare la încărcarea skinului.
# Profiles Section
ProfilesTitle=Profile de Backup
ProfilesPrompt=Curent:
ProfilesButtonNew=Nou
ProfilesButtonDelete=Şterge
ProfilesAddTitle=Adaugă un nou profil de Backup
ProfilesAddPrompt=Profile Name:
ProfilesAddMsgBlank=numele profilului nu poate fi gol
ProfilesAddMsgExists=Un profil cu acest nume există deja
ProfilesDeleteTitle=Şterge Profilu de Backup
ProfilesDeletePrompt=Vrei să ştergi acest "%ProfileName%" profil cu toate setările lui?
ProfilesOffMsg=Profilele multiple de Backup sunt oprite. De aceea "%ProfileName%" profil va fi folosit.
ProfilesErrMsg=Eroare la actualizarea setărilor profilelor multiple.
# Filters
FilterMarkerPre=[
FilterMarkerPost=]
FilterMarkerSkip=-
FilterMarkerSize=>
FilterMarkerUnits=KB
FilterRuleTitle=Filtru de Backup
FilterRuleTag=Aplicare filtru la:
FilterRuleIncludeTitle=Include Rugula
FilterRuleIncludePrompt=În timpul Backupului aceste fişiere sunt identice:
FilterRuleIncludeHelp=Examplu 1: "bookmarks.html" Examplu 2: "*.txt, *.xml"
FilterRuleExcludeTitle=Exclude Regula
FilterRuleExcludePrompt=Sari peste fişierele identice:
FilterRuleExcludeHelp=Exemplu 1: "*cache*" Exemplu 2: "activity.log, user.log"
FilterRuleExcludeFoldersPrompt=Sari peste folderele identice:
FilterRuleExcludeFoldersHelp=Exemplu 1: "temp" Exemplu 2: "patch*, uninstall"
FilterRuleExcludeSizePrompt=Sari peste fişiere:
FilterRuleNote=Regula de "excludere" are putere peste regula de "includere".
FilterRuleButtonDelete=Şterge Filtru
# Source Section
SourceTitle=Source: Sursă şi dată
SourcePrompt=Fişiere şi foldere:
SourceAddFile=Adaugă un fişier
SourceAddFolder=Adaugă un F&older
SourceAddCommand=Adaugă în lista de Backup
SourceRemove=Şt&erge
SourceFilter=E&ditează Filtru
# Tip Section
Tip=Sursa Backapului de sus este trimisă jos
TipHelp=Sursa fişierelor şi a folderelor va fi salvata şi trimisă la locaţia care se stabileşte mai jos
# Destination Section
DestinationTitle=Destinaţia: Locaţia unde este depozitat Backupul
DestinationBackupPrompt=Salvează Backupul în format(Zip) în:
DestinationBackupCommand=Selectează destinaţia Backapului
DestinationBackupTag=Fişierul de Backup »»
DestinationBackupNamePrompt=Numele Backupului:
DestinationArchivePrompt=Copiază Backupul în:
DestinationArchiveCommand=Selectează Destinaţia Archivei
DestinationArchiveTag=Fişier Arhivă »»
# Log Section
LogTitle=Mesajul de Log
LogMsgStart=--- Start ---
LogMsgEnd=--- Sfârşit ---
LogMsgProfile=Profile:
LogMsgFiltersOn=Filtrele sunt Active
LogMsgCreating=Creez:
LogMsgRootPath=Calea de Root:
LogMsgZipping=Zipping (%ZipCount%):
LogMsgSkipping= sari peste zipping:
LogMsgFolder=Folder:
LogMsgFilesZipped=Fişiere Zippuite:
LogMsgLargestFiles=Fişiere mari (zippuite,arhivate):
LogMsgBackupCreated=Fişierul de Backup creat:
LogMsgArchivedBackup=Archiva Backup:
LogMsgElapsedTime=Timpul rămas:
LogMsgMinutes=min
LogMsgSeconds=sec
LogMsgMemoryUsed=Memorie folosită:
LogMsgAborted=*** Operatiune anulată ***
###########
# Buttons #
###########
ButtonSave=Salvează setări
ButtonReset=Restaurează Setările de Default
ButtonDoBackup=Crează un Backup acum
ButtonExit=Ieşire
##################
# File Utilities #
##################
FileUtilityTitleBackupFolder=Crează un folder pentru fişierul de Backup
FileUtilityTitleBackupFile=Crează fişierul de Backup
FileUtilityTitleArchiveFolder=Crează un folder pentru arhivă
FileUtilityTitleArchiveFile=Copiază Fişierul Backup într-o arhivă
FileUtilityCreateFolderMsg=Folderul cu "%FolderName%" nu există.
FileUtilityCreateFolderButton=Crează Folder
FileUtilityOverwriteMsg=Fişierul cu numele "%FileName%" există deja.
FileUtilityOverwriteButton=Rescrie(overwrite)
FileUtilityButtonAbort=Anulează
############
# Messages #
############
MsgSettingsSaved=Setările tale de Backup au fost salvate.
MsgSettingsRestoredLine1=Setările de default au fost restaurate.
MsgSettingsRestoredLine2=Editeayă setările şi salveazăle.
ErrPromptTitle=A apărut o eroare
ErrPromptContinue=Continuă
ErrPromptAbort=Anulează
Err01CreatingBackupFile=*** Eroare #1 ~ Nu am reuşit să creez sau să salvez fişierul de Backup
Err02ItemNotFound= *** ERROR #2 ~ Sursa fişierului sau a directorului nu a fost găsită
Err03ZippingFile= *** ERROR #3 ~ Nu pot creea un fişier zip
Err04BackupFileMissing= *** ERROR #4 ~ Fişierul de Backup lipseşte sau nu poate fi citit
Err05NoArchiveFolder= *** ERROR #5 ~ Din folder lipseşte arhiva
Err06CannotWriteArchive=*** ERROR #6 ~ Nu pot scrie în arhivă -- verifică permisiunile care le ai
Err07ArchiveNotFile= *** ERROR #7 ~ Destinaţia arhivei nu pare sa fie un fişier
Err08ArchiveCanceled= *** ERROR #8 ~ Archivarea a fost anulată de utilizator
Err09ArchiveProblem= *** ERROR #9 ~ A apărut o problemă în timp ce copiam arhiva
Err10CannotParseFilter= *** ERROR #10 ~ Nu pot folosi filtru
Err20BrowserFailure= *** ERROR #20 ~ Browserul nu se deschide
Err30ProfileNotFound= *** ERROR #30 ~ Profilu nu a fost găsit
Err40BackupTooLarge= *** ERROR #40 ~ Dacă Backapul este mai mare de 4GB -- Fişierul poate fi corupt
###################
# Backup Progress #
###################
BackupProgressTitle=Backup în progres
BackupProgressTag=in progres...
BackupProgressFiles=fişiere
BackupProgressMemoryFree=Memorie liberă:
BackupProgressCancel=Anulare
BackupProgressDone=Gata.
BackupProgressAborting=Anulez!
#######################
# Export Settings Box #
#######################
ExportTitle=Setările de Export
ExportLocationTitle=Pune setările personale într-un fişier
ExportLocationPrompt=File:
ExportLocationCommand=Selectează fişierul pentru exportare
ExportLocationReset=Restaurează default
ExportLocationDetails1=Exportează-ţi setările, incluzând sursa şi destinaţia informaţilor,
ExportLocationDetails2=Într-un fişier de unde le poţi restaura mai târziu
ExportButtonAction=Exportează
ExportMsgSuccess=Setările au fost salvate
ExportSettings=Setări
#######################
# Import Settings Box #
#######################
ImportTitle=Import Setări
ImportLocationTitle=Restaurare setărilor personale dintr-un fişier
ImportLocationPrompt=Fişier:
ImportLocationCommand=Selectează fişierul pentru importare
ImportLocationDetails=Importează setările personale dintr-un fişier exportat.
ImportWarning=Avertisment:
ImportWarningMessage=Această acţiune va şterge setările tale actuale.
ImportButtonAction=Importează
ImportMsgSuccess=Setările tale au încărcate.
###############
# Options Box #
###############
OptionsTitle=Opţiuni
OptionsFileFormatTitle=Formatul fişierului
OptionsFileFormatExample=Exemplu »»
OptionsFileFormatNameSpacerPrompt=Semne:
OptionsFileFormatNameSpacerList=-_.~ @$
OptionsFileFormatDateOrderPrompt=Comandă:
OptionsFileFormatDateOrderYear=An
OptionsFileFormatDateOrderMonth=Lună
OptionsFileFormatDateOrderDay=Zi
OptionsFileFormatDateOrderNone=Niciunul
OptionsFileFormatDateYearPrompt=Formatarea anului:
OptionsFileFormatDateYear2Digits=2 zecimale
OptionsFileFormatDateYear4Digits=4 zecimale
OptionsFileFormatDateSeparatorPrompt= Formatarea datei:
OptionsFileFormatDateSeparatorList=- .
OptionsOverwriteTitle=Întreabă înainte să rescrii fişiere de acelaşi fel
OptionsOverwriteBackupFile=Fişier de Backup
OptionsOverwriteArchiveFile=Archivă
OptionsNumberOfRowsTitle=Numărul de rânduri pentru afişare
OptionsMessageLogInfoTitle=Logul de informaţi şi mesaje
OptionsMessageLogInfoSkippedPrompt=Arată fişierele peste care s-a sărit
OptionsMessageLogInfoLargestPrompt=Numărul fişierelor mari de raportat:
OptionsButtonDefaults=Restaurarea Defaultului
##############
# User Guide #
##############
UserGuideHeader=Manualul utilizatorului
UserGuideVersion=Versiunea
UserGuideButtonClose=Închide
UserGuideErrMsg=Eroare la citirea Helpului:
#####################
# Check for Updates #
#####################
UpdatesVersionYours=Foloseşti versiunea:
UpdatesVersionIsCurrent=Aceasta este versiunea în momentul de faţă.
UpdatesVersionNew=Ultima versiune este:
UpdatesButtonDownload=Dute pe siteul de download
UpdatesErrMsg1=Nu se pot verifica actualizările momentan.
UpdatesErrMsg2=Încearcă mai târziu.
#############
# About Box #
#############
AboutTitle=Despre
AboutVersion=Versiune
AboutTranslatedBy=Tradusă de
AboutCreatedBy=Creată de
AboutAnd=şi
AboutLicense=\
Snap Backup este open source şi este gratuit\n\
pentru oricine. Din punct devedere legal,\n\
nu este nicio problemă folosirea lui.\n\
Verificaţi orice fişier de backup să nu fie\n\
corupt. Codul sursă este sub licenţa\n\
GPLv3 (General Public License).
AboutDownload=Obţineţi ultima variantă de Snap Backup de pe:
AboutConfigurationTitle=Informaţi de configurare
AboutButtonWeb=Vizitaţi websiteul nostru
AboutButtonClose=Închide
You can’t perform that action at this time.