Snrtr.com Film Scripti
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
admin
css
fonts
images
js
.htaccess
404.php
README.md
arama.php
film.sql
filmrobotu.php
header.php
index.php
kategoriler.php
robots.txt
single.php
sitemap.php

README.md

Snrtr.com Film Scripti

Merhabalar bir süredir üzerinde çalıştığım film sitesi scriptini tamamlamış bulunmaktayım ve sizlerle paylaşıyorum.Hiçbir şekilde dosyalarda lisans ve şifreleme kulanmadım full açık kaynak kodlu bir şekilde sizlere sunulmuştur.

Scriptin Kurulumu

film.sql dosyasını veritabanınıza yükleyin admin/islem/baglan.php dosyası üzerindeki ayarlamaları kendi local sunucunuza göre ayarlayın. Kurulum tamamlanmıştır.

Admin Paneli

Kulacını adı : admin@admin.com şifre : demo Bu şekilde admin paneline girebilirsiniz.

Script Demo

http://film.snrtr.com adresinden demo görünümünü görebilirsiniz fakat admin paneline giriş yapamazsınız onu test etmek için local sunucunuza kurmanız gerekecektiri. Saygılarımla Soner USTA