Відкритий посібник з відкритих даних
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
docs
figures
style
Makefile
README.md
metadata.yaml
вступ.md
візуалізація.md
джерела.md
додатки.md
епілог.md
мапи.md
оптимізація-структури.md
отримання.md
про.md
регулярні-вирази.md
статистика.md
формати.md
індекси.md

README.md

opendatamanual

Відкритий посібник з відкритих даних.

Увага!

Файли посібника використовують інший (pandoc) діалект markdown, ніж підтримуваний github. Тобто, більшу частину текста можна прочитати просто тут, але частина елементів форматування, зокрема, таблиці, відображається неадекватно.