Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Bestyrelse for Foreningen af danske Ubuntubrugere

  • Formand (på valg i lige år):
Navn Launchpad IRC-nick År senest valgt År på valg igen
Søren Caspersen soeren-b-c sbc 2020 2022
  • Kasserer (på valg i ulige år)
Navn Launchpad IRC-nick År senest valgt År på valg igen
Nicky Thomassen nicky 2019 2021
  • Bestyrelsesmedlemmer (2-4 kandidater i lige år og 1-3 kandidater i ulige år)
Navn Launchpad IRC-nick År senest valgt År på valg igen
Anders Jenbo Ajenbo 2020 2022
Jannie Udengaard Momsemor 2020 2022
Nicky Thomassen nicky 2019 2021
  • Op til 2 suppleanter

(ingen)

  • Revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
Navn Launchpad IRC-nick År senest valgt År på valg igen
HenningBuddig buddig 2020 2021
  • LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
Navn Launchpad IRC-nick År senest valgt År på valg igen
Daniel Ejsing-Duun Zilvador 2020 2021