Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Întâlnirea comunităților FLOSS din România

branch: master

Fetching latest commit…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve the latest commit at this time

Octocat-spinner-32 2008
Octocat-spinner-32 2009
Octocat-spinner-32 2010
Octocat-spinner-32 2011
Octocat-spinner-32 2012
Octocat-spinner-32 2013
Octocat-spinner-32 api
Octocat-spinner-32 css
Octocat-spinner-32 img
Octocat-spinner-32 js
Octocat-spinner-32 markdown
Octocat-spinner-32 promo
Octocat-spinner-32 .gitignore
Octocat-spinner-32 404.md
Octocat-spinner-32 favicon.ico
Octocat-spinner-32 index.php
Octocat-spinner-32 readme.md
Octocat-spinner-32 robots.txt
Octocat-spinner-32 template.php
readme.md

Introducere

Acesta este conținutul site-ului camp.softwareliber.ro. Branch-ul principal este sincronizat la fiecare 15 minute.

Pentru a face un nou sub-site.

 • faceți dosar cu anul.
 • modificați index.php pentru a redirecta la noul an.
 • faceți un fișier index.md care vi pagina de start pentru noul an.
 • faceți un fișiere constants.php cu informații despre site și cu detalii despre meniu.
 • pentru galeria foto, faceți un fișier poze.md cu textul introductiv pentru galieri și un dosar foto în care copiați pozele.

Pentru a genera thumbnailurile, puneți imaginile principale în dosarul „foto” și asigurați-vă că serverul HTTP are drept de scriere în dosar. Puteți rula PHP local și apoi să puneți pe server fișierele gata generate fără a mai fi nevoie de drepturi de scriere pe server.

Setări pentru nginx

location / {
 if (!-f $request_filename){
  set $rule_0 1$rule_0;
 }
 if ($rule_0 = "1"){
  rewrite /. /markdown/markdown.php last;
 }
}
Something went wrong with that request. Please try again.