Întâlnirea comunităților FLOSS din România
PHP CSS JavaScript Perl
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
api
css
img
js
markdown
promo
.gitignore
404.md
favicon.ico
index.php
readme.md
robots.txt
template.php

readme.md

Introducere

Acesta este conținutul site-ului camp.softwareliber.ro. Branch-ul principal este sincronizat la fiecare 15 minute.

Pentru a face un nou sub-site.

 • faceți dosar cu anul.
 • modificați index.php pentru a redirecta la noul an.
 • faceți un fișier index.md care vi pagina de start pentru noul an.
 • faceți un fișiere constants.php cu informații despre site și cu detalii despre meniu.
 • pentru galeria foto, faceți un fișier poze.md cu textul introductiv pentru galerie și un dosar foto în care copiați pozele.

Pentru a genera thumbnailurile, puneți imaginile principale în dosarul „foto” și asigurați-vă că serverul HTTP are drept de scriere în dosar. Puteți rula PHP local și apoi să puneți pe server fișierele gata generate fără a mai fi nevoie de drepturi de scriere pe server.

Setări pentru nginx

location / {
 if (!-f $request_filename){
  set $rule_0 1$rule_0;
 }
 if ($rule_0 = "1"){
  rewrite /. /markdown/markdown.php last;
 }
}