Permalink
Browse files

Pus link-ul pentru chestionarul de inscriere si stabilire a locatiei.

Cateva cosmetizari minore ale textului legat de propunerea de locatie si data
  • Loading branch information...
1 parent 91dac32 commit 3299166e664252f2cbf512460825a353eb03e922 @doruilasi doruilasi committed May 10, 2012
Showing with 7 additions and 6 deletions.
  1. +7 −6 2012/index.md
View
@@ -1,14 +1,15 @@
Ne pregăgitm de FLOSSCamp 2012!
===============================
-Încă nu știm exact când și unde va avea loc FLOSSCamp anul acesta.
+Încă nu știm exact când și unde va avea loc FLOSS Camp anul acesta.
-Probabil că locul va fi pe undeva pe lângă Brașov iar Doru Ilasi ne va oferi
-mai multe detalii.
+Doru Ilași a propus deja o locație, pe lângă Brașov (în apropiere de Padina Ursului - Fundățica).
+Puteți vedea poze din mai de la [locul propus pentru desfășurare](poze).
+Orice alta propunere e bine venita și va fi luată în considerare și discuție.
-Vom publica un sondaj pentru a stabili data în care va avea loc evenimentul.
+Am publicat sondajul pentru a stabili data în care va avea loc evenimentul și pentru a desemna data, locația și dornicii de participare.
-Puteți vedea poze din mai de la [locul propus pentru desfășurare](poze).
+[Votează data la care va avea loc FLOSS Camp 2012, exprimăți acordul pentru locație sau propune alta.](http://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dElxYjZValhaVTM0TDAzaFVqVk5nUkE6MQ)
Sunteți invitat să vedeți și pozele din [2011](../2011/poze/index.php),
[2010](../2010/poze/index.php), [2009](../2009/poze/index.php) sau
@@ -18,7 +19,7 @@ Sunteți invitat să vedeți și pozele din [2011](../2011/poze/index.php),
Descriere
---------
-FLOSS înseamna Free/Libre/Open Source Software și prin FLOSS Camp 2011 dorim
+FLOSS înseamna Free/Libre/Open Source Software și prin FLOSS Camp 2012 dorim
să scoatem din casă toate persoanele dornice să discute sau să schimbe idei
și opinii despre software liber.

0 comments on commit 3299166

Please sign in to comment.