Skip to content
Browse files

Modificat pagina locatiei pentru harta propusa 2012

  • Loading branch information...
1 parent 3299166 commit 5a93902bde096a9ec8eafc87fbf5ed086e4432e3 @doruilasi doruilasi committed
Showing with 8 additions and 5 deletions.
  1. +8 −5 2012/calea.md
View
13 2012/calea.md
@@ -5,8 +5,8 @@ __Datele de pe această pagină au caracter informativ.__
__Înainte de a porni la drum te rugăm să verifici valabilitatea datelor.__
-Încă nu a fost stabliti locul de desfășurare e evenimentului
-
+Încă nu a fost stabliti locul de desfășurare e evenimentului : harta de mai jos reflectă locația propusă în acest moment.
+[Voteaza data la care va avea loc FLOSS Camp. Daca stii o locatie potrivita, fa o propunere.](http://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dElxYjZValhaVTM0TDAzaFVqVk5nUkE6MQ)
Contact de „doamne ajută”
-------------------------
@@ -62,14 +62,16 @@ Coborâți la intersecția spre XXXX. Cereți șoferului să vă lase acolo, pen
că nu e „cu stații”.
Pentru orele de plecare, consultați
-<a href="http://www.cpnt.ro/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=175">
-orarul curselor Brașov-Bran-Moieciu</a>
+<a href="http://www.autogari.ro/Transport/Brasov-Fundata/141-811.aspx">
+orarul curselor Brașov-Fundata</a>
-Număr telefon autogară: 0268.426.332
+Număr telefon autogară: vezi in orarul de plecare la transportator.
Drumul din XXXXX până la locul de campare
-----------------------------------------
+<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?msid=208363578752710359320.0004bf356ed3230160414&msa=0;output=embed"></iframe>
+
Urmați traseul următor:
* merge in X
@@ -78,3 +80,4 @@ Urmați traseul următor:
Vor fi puse indicatoare câtre locul de campare și va trebuie să vedeți
banere cu nume de software liber, dar nu vă lăsați pe seama indicatoarelor,
citiți și rețineți traseul!
+

0 comments on commit 5a93902

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.