Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.rst
eprom1.bin
eprom2.bin
eprom3.bin
eprom4.bin
eprom5.bin
mcurom.asm
mcurom.bin
mcurom.lst
mcurom.sym
mcurom_threading.asm
mcurom_threading.lst

README.rst

gspbox

Kannessa lukee GSP SPRACHTECHNOLOGIE, juttelee sarjaporttia ja kaiutinta. Joku puhekone, ilmeisesti soittaa joitain nauhoituksia µ-law-dekooderipiirillä HD44238P. Aivoina HD63A01X0, käskykanta jokseenkin vastaava kuin 6800, DASMx ja IDA tunnistavat kun sanoo että hitachi/motorola 6301. Ohjelman mainfunktio osoitteessa 0xF100.