14 linux session App (Android/Flask API) as well as Get Noticed! entry
Python Other
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
API
LinuxSession14
.gitignore
Design Document.pdf
README.md
pencil.ep
pencil1.png

README.md

14linuxsession

14 linux session App (Android/Flask API) as well as Get Noticed! entry

Cześć, drodzy bywalcy. Aktualnie jestem meeeeega wykończony maratonem kończenia apki na czas, więc ostatnie paręnaście commitów jest wątpiliwej jakości. Niemniej jednak zostanie to zrefactorowane jak tylko nabiorę sił ponownie. Zapraszam wtedy :)