SpendChart Banksync er en applikasjon for å hente kontoutskrifter fra din nettbank og laste de opp til SpendChart.no.
Scala
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
nsis
project
src
LICENSE-2.0.txt
README.md

README.md

SpendChart Banksync

SpendChart Banksync er en applikasjon for å hente kontoutskrifter fra din nettbank og laste de opp til SpendChart.no. På denne måten kan du enkelt få oversikt over ditt forbruk og din økonomi.

Klienten er gjort tilgjengelig for at du skal kunne verifisere at applikasjonen gjør det den lover og slik at du kan modifisere den etter egne behov.

SpendChart tilbyr signert installer av applikasjonen til windows på SpendChart.no. Vi garnanterer at denne er bygd fra kildekoden som er gjort tilgjengelig på http://github/spendchart/banksync.

Byggeinstruksjoner:

For å bygge Banksync trenger du simple-build-tool.

Med simple-build-tool (1) og git installert kan du gå fram som følger:

	git clone git://github.com/spendchart/banksync.git
	cd banksync
	sbt update
	sbt proguard

(1) Det kan være nødvendig å øke ressursene for sbt: I sbt.bat eller sbt.sh benytter vi -Xmx1g -Xss1m -XX:MaxPermSize=256m.

Den ferdige jar filen kan du finne i target/scala_2.8.1/banksync_.2.8.1-1.0.min.jar.

For å kjøre programmet direkte kan du benytte:

	sbt run

Script for generering av .exe fil er gjort tilgjengelig i nsis katalogen.

Endringsønsker / patcher:

Endringsønsker og pull requests mottas med takk. Vi vil verifisere all kode som legges ut på http://github/spendchart/banksync. Forks kan vi ikke garantere for.

Sikkerhet:

Om du skulle komme over sikkerhetsmessige sårbarheter i kildekoden setter vi pris på om du tar kontakt med oss direkte istedenfor å benytte githubs Issues.