Permalink
Browse files

Merge pull request #130 from dokuwiki-translate/lang_update_655_15130…

…88032

Translation update (uk)
  • Loading branch information...
splitbrain committed Dec 12, 2017
2 parents a5e35b5 + a3f606f commit 3c7698a5427452ae6fe38eec142c95e7e3e86c4b
Showing with 26 additions and 14 deletions.
  1. +11 −3 lang/uk/lang.php
  2. +15 −11 lang/uk/settings.php
@@ -1,5 +1,13 @@
<?php
$lang['translations'] = 'Переклад цієї сторінки';
$lang['outdated'] = 'Цей переклад старіший ніж <a href="%s" class="wikilink1">оригінальна сторінка</a> і може бути не актуальним.';
$lang['diff'] = 'Дивіться що <a href="%s" class="wikilink1">було змінено</a>.';
/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
* @author Vitaly <vitaly.balashov@smuzzy.com.ua>
*/
$lang['translations'] = 'Переклад цієї сторінки';
$lang['outdated'] = 'Цей переклад старіший ніж <a href="%s" class="wikilink1">оригінальна сторінка</a> і може бути не актуальним.';
$lang['diff'] = 'Дивіться що <a href="%s" class="wikilink1">було змінено</a>.';
$lang['old'] = 'застарілий';
$lang['current'] = 'поточний';
$lang['path'] = 'Шлях';
@@ -1,17 +1,21 @@
<?php
/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
* Ukrainian language file
*
* @author Vitaly <vitaly.balashov@smuzzy.com.ua>
* @author Oleksiy Zagorskyi <zalex_ua@i.ua>
*/
$lang['translations'] = 'Список підтримуваних мов перекладу (двохсимвольні коди ISO). Розділіть значення комами або пробілами.';
$lang['translationns'] = 'Якщо ви хочете перекласти тільки визначений Простір імен, тоді впишіть тут його ім\'я.';
$lang['skiptrans'] = 'Якщо ім\'я сторінки відповідає цьому регулярному виразу, тоді не відображувати меню перекладів.';
$lang['dropdown'] = 'Використовувати випадаючий список для відображення доступних перекладів (рекомендується, якщо більше 5 перекладів)';
$lang['translateui'] = 'Чи повинна мова інтерфейсу користувача також перемикатись відповідно до мови Простору імен?';
$lang['redirectstart'] = 'Чи повинна стартова сторінка автоматично перенаправлятись на Простір імен мови, використовуючи детектекцію мови оглядача?';
$lang['about'] = 'Введіть тут ім\'я сторінки, на якій буде роз\'яснено функції перекладу для ваших користувачів. Вона буде пов\'язана з вибором мови.';
$lang['localabout'] = 'Використовувати локалізовану версію сторінки роз\'яснень (замість однієї глобальної сторінки роз\'яснень).';
$lang['checkage'] = 'Відображувати попередження про можливу не актуальність перекладу сторінок?';
$lang['display'] = 'Оберіть що б ви хотіли відображувати в перемикачі мов. Примітка: використовувати прапор країни для перемикача мов не рекомендується експертами по зручності використання інтерфейсу.';
$lang['translations'] = 'Список підтримуваних мов перекладу (двохсимвольні коди ISO). Розділіть значення комами або пробілами.';
$lang['translationns'] = 'Якщо ви хочете перекласти тільки визначений Простір імен, тоді впишіть тут його ім\'я.';
$lang['skiptrans'] = 'Якщо ім\'я сторінки відповідає цьому регулярному виразу, тоді не відображувати меню перекладів.';
$lang['dropdown'] = 'Використовувати випадаючий список для відображення доступних перекладів (рекомендується, якщо більше 5 перекладів)';
$lang['translateui'] = 'Чи повинна мова інтерфейсу користувача також перемикатись відповідно до мови Простору імен?';
$lang['redirectstart'] = 'Чи повинна стартова сторінка автоматично перенаправлятись на Простір імен мови, використовуючи детектекцію мови оглядача?';
$lang['about'] = 'Введіть тут ім\'я сторінки, на якій буде роз\'яснено функції перекладу для ваших користувачів. Вона буде пов\'язана з вибором мови.';
$lang['localabout'] = 'Використовувати локалізовану версію сторінки роз\'яснень (замість однієї глобальної сторінки роз\'яснень).';
$lang['checkage'] = 'Відображувати попередження про можливу не актуальність перекладу сторінок?';
$lang['display'] = 'Оберіть що б ви хотіли відображувати в перемикачі мов. Примітка: використовувати прапор країни для перемикача мов не рекомендується експертами по зручності використання інтерфейсу.';
$lang['copytrans'] = 'Зкопіювати текст мовою оригіналу до редактора на початку нового перекладу?';

0 comments on commit 3c7698a

Please sign in to comment.