Skip to content
Permalink
Browse files

Belarussian translation added #236

  • Loading branch information...
Dr-Yukon authored and splitbrain committed Aug 17, 2018
1 parent 010f9ad commit 55f89d6f107b9ad2882bedc453706bdf056e9cfd
Showing with 43 additions and 0 deletions.
  1. +19 −0 lang/be/lang.php
  2. +23 −0 lang/be/settings.php
  3. +1 −0 lang/be/totranslate.txt
@@ -0,0 +1,19 @@
<?php
/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
* Belarusian language file
*
* @author Rainbow-Spike <rainbow_spike@derpy.ru>
*/
$lang['translations'] = 'Пераклад гэтай старонкі';
$lang['outdated'] = 'Гэты пераклад старэй, чым <a href="%s" class="wikilink1">арыгінальная старонка</a> і можа быць не актуальным.';
$lang['diff'] = 'Глядзіце <a href="%s" class="wikilink1">было зменена</a>.';
$lang['transloaded'] = 'Сэнс перакладу гэтай старонкі %s быў папярэдне загружаны для зручнасці перакладу. <br /> Таксама можаце выкарыстоўваць наступныя пераклады: %s.';
$lang['menu'] = 'састарэлыя і адсутныя пераклады';
$lang['missing'] = 'Адсутнічае!';
$lang['old'] = 'застарэлы';
$lang['current'] = 'бягучы';
$lang['path'] = 'Шлях';
@@ -0,0 +1,23 @@
<?php
/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
* Belarusian language file
*
* @author Rainbow-Spike <rainbow_spike@derpy.ru>
*/
$lang['translations'] = 'Спіс падтрымоўваных моў перакладу (двохсимвольні коды ISO). Падзяляйце значэння коскамі або прабеламі.';
$lang['translationns'] = 'Калі вы хочаце перавесці толькі пэўны Прастору імёнаў, тады ўпішыце тут яго імя.';
$lang['skiptrans'] = 'Калі імя старонкі адпавядае гэтаму рэгулярнаму выразу, тады не адлюстроўваць меню перакладаў.';
$lang['dropdown'] = 'Выкарыстаць выпадальны спіс для адлюстравання даступных перакладаў (рэкамендуецца, калі больш за 5 перакладаў)';
$lang['translateui'] = 'Павінна мова інтэрфейсу карыстальніка таксама перамыкацца мовы Прасторы імёнаў?';
$lang['redirectstart'] = 'Павінна стартавая старонка аўтаматычна перенаправлятись на Прастору імёнаў мовы, выкарыстоўваючы детектекцію мовы аглядальніка?';
$lang['about'] = 'Калі ласка, Увядзіце імя старонкі, на якой будзе руж\'растлумачана функцыі перакладу для вашых карыстальнікаў. Яна будзе звязана з выбарам мовы.';
$lang['localabout'] = 'Выкарыстаць лакалізаваную версію старонкі руж\'тлумачэнняў (замест адной глабальнай старонкі руж\'тлумачэнняў).';
$lang['checkage'] = 'Адлюстроўваць папярэджанне аб магчымай не актуальнасць перакладу старонак?';
$lang['display'] = 'Абярыце што б вы хацелі адлюстроўваць у перамыкачы моў. Заўвага: выкарыстоўваць сцяг краіны для пераключальніка моў не рэкамендуецца экспертамі па выгодзе выкарыстання інтэрфейсу.';
$lang['copytrans'] = 'Скапіяваць тэкст на мове арыгінала да рэдактара ў пачатку новага перакладу?';
$lang['show_path'] = 'Паказаць шлях адсутнічае на старонцы перакладу?';
@@ -0,0 +1 @@
FIXME **Гэтая старонка яшчэ не цалкам перакладзеная. Калі ласка, дапамажыце завяршыць пераклад.**\\ //(выдаліце гэты абзац пасля завяршэння перакладу)//

0 comments on commit 55f89d6

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.