Permalink
Browse files

Merge pull request #131 from dokuwiki-translate/lang_update_689_15146…

…27779

Translation update (uk)
  • Loading branch information...
splitbrain committed Jan 2, 2018
2 parents 3c7698a + 7596bbc commit 7a2db389ffceae7725a75683d8915b459e43fdec
Showing with 7 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 lang/uk/lang.php
  2. +2 −0 lang/uk/settings.php
  3. +1 −0 lang/uk/totranslate.txt
@@ -3,11 +3,15 @@
/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
* @author Олексій <alexey.furashev@gmail.com>
* @author Vitaly <vitaly.balashov@smuzzy.com.ua>
*/
$lang['translations'] = 'Переклад цієї сторінки';
$lang['outdated'] = 'Цей переклад старіший ніж <a href="%s" class="wikilink1">оригінальна сторінка</a> і може бути не актуальним.';
$lang['diff'] = 'Дивіться що <a href="%s" class="wikilink1">було змінено</a>.';
$lang['transloaded'] = 'Зміст перекладу цієї сторінки %s був попередньо завантажений для зручності перекладу. <br /> Також можете використовувати наступні переклади: %s.';
$lang['menu'] = 'застарілі та відсутні переклади';
$lang['missing'] = 'Відсутній!';
$lang['old'] = 'застарілий';
$lang['current'] = 'поточний';
$lang['path'] = 'Шлях';
@@ -5,6 +5,7 @@
*
* Ukrainian language file
*
* @author Олексій <alexey.furashev@gmail.com>
* @author Vitaly <vitaly.balashov@smuzzy.com.ua>
* @author Oleksiy Zagorskyi <zalex_ua@i.ua>
*/
@@ -19,3 +20,4 @@
$lang['checkage'] = 'Відображувати попередження про можливу не актуальність перекладу сторінок?';
$lang['display'] = 'Оберіть що б ви хотіли відображувати в перемикачі мов. Примітка: використовувати прапор країни для перемикача мов не рекомендується експертами по зручності використання інтерфейсу.';
$lang['copytrans'] = 'Зкопіювати текст мовою оригіналу до редактора на початку нового перекладу?';
$lang['show_path'] = 'Показати шлях на відсутній сторінці перекладу?';
@@ -0,0 +1 @@
FIXME ** Ця сторінка ще не повністю переведена. Будь-ласка, допоможіть завершити переклад. ** \\ //(видаліть цей абзац після завершення перекладу)//

0 comments on commit 7a2db38

Please sign in to comment.