Permalink
Browse files

Merge pull request #152 from dokuwiki-translate/lang_update_1008_1539…

…437226

Translation update (ro)
  • Loading branch information...
splitbrain committed Oct 13, 2018
2 parents 5ec8803 + 73d7a4b commit 974a31d2e75bf77e56f5021374f09d3324713936
Showing with 55 additions and 0 deletions.
  1. +48 −0 lang/ro/lang.php
  2. +7 −0 lang/ro/step0.txt
@@ -0,0 +1,48 @@
<?php
/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
* @author Crăciun Petrișor <petrisor.craciun34@gmail.com>
*/
$lang['menu'] = 'Actualizare Wiki ';
$lang['vs_php'] = 'Noua versiune DokuWiki necesită cel puțin versiunea de PHP %s. Dumneavoastră rulați PHP %s. Ar trebui să actualizați versiunea dvs. de PHP înainte de a face actualizarea!';
$lang['vs_tgzno'] = 'Nu s-a putut instala cea mai nouă versiune de DokuWiki.';
$lang['vs_tgz'] = 'DokuWiki <b>%s</b> este disponibil pentru descăcare.';
$lang['vs_local'] = 'În prezent, folosiți DokuWiki <b>%s</b>.';
$lang['vs_localno'] = 'Nu este clar cât de veche este versiunea curentă, este recomandată actualizarea manuală.';
$lang['vs_newer'] = 'Se pare că actuala versiune de DokuWiki corespunde cu ultima versiune stabilă. Actualizarea nu este recomandată. ';
$lang['vs_same'] = 'Versiunea dumneavoastră de DokuWiki este deja actualizată.Ne este nevoie de actualizare.';
$lang['vs_plugin'] = 'Există o actualizare disponibilă pentru un plugin (% s), trebuie să actualizați plugin-ul înainte de a continua.';
$lang['vs_ssl'] = 'Versiunea dv. de PHP-ul nu suportă fluxurile SSL, descărcarea datelor necesare va eșua cel mai probabil. Încercați sa faceți upgrade manual.';
$lang['dl_from'] = 'Descărcarea arhivei %s...';
$lang['dl_fail'] = 'Descărcare eșuată.
';
$lang['dl_done'] = 'Descărcare completă (%s).';
$lang['pk_extract'] = 'Dezarhivarea arhivei ...';
$lang['pk_fail'] = 'Dezarhivarea arhivei nu a reușit.';
$lang['pk_done'] = 'Dezarhivare compeltă.';
$lang['pk_version'] = 'DokuWiki <b>%s</b> este gata de instalare (În prezent, folosiți <b>%s</b>).';
$lang['ck_start'] = 'Se verifică permisiunile fișierului ...';
$lang['ck_done'] = 'Toate fișierele sunt scrise. Gata de actualizare.';
$lang['ck_fail'] = 'Unele fișiere nu pot fi inscripționate. Actualizarea automată nu este posibilă.';
$lang['cp_start'] = 'Actualizarea fișierelor ...';
$lang['cp_done'] = 'Toate fișierele au fost actualizate.';
$lang['cp_fail'] = 'Uh-Oh. Ceva n-a mers bine.Încercați manual.';
$lang['tv_noperm'] = '<code>%s</code> nu poate fi scris!';
$lang['tv_upd'] = '<code>%s</code> va fi actualizat.';
$lang['tv_nocopy'] = 'Nu s-a putut elimina fișierul existent <code>%s</ code> înainte de suprascriere!';
$lang['tv_nodir'] = 'Nu s-a putut crea directorul <code>%s</code>!';
$lang['tv_done'] = 'actualizare <code>% s </ code>';
$lang['rm_done'] = 'Problema <code>%s</code> a fost ștersă.';
$lang['rm_fail'] = 'Nu s-a putut șterge codul <code>% s</ code>. <b> Vă rugăm să ștergeți manual! </ b>';
$lang['rm_mismatch'] = ' Verificați manual dacă fișierul <code>%s</code> ar trebui să fie într-adevăr șters.';
$lang['finish'] = 'Actualizarea a fost finalizată. Bucurați-vă de noul DokuWiki !';
$lang['btn_continue'] = 'Continuă';
$lang['btn_abort'] = 'Renunță';
$lang['step_version'] = 'Verifică';
$lang['step_download'] = 'Descarcă';
$lang['step_unpack'] = 'Dezarhivează';
$lang['step_check'] = 'Verifică';
$lang['step_upgrade'] = 'Instalare';
$lang['careful'] = 'Au aparut erori !! Ar trebuie să <b>nu</b> continuați !';
@@ -0,0 +1,7 @@
Acest plugin va actualiza automat wiki-ul dvs. la cea mai recentă versiune DokuWiki disponibilă.Înainte de a continua, ar trebui să citiți [[doku>changes|Changelog]] pentru a verifica dacă există pași suplimentari pe care să îi efectuați înainte sau după actualizare.
Pentru a permite actualizarea automată, procesul PHP necesită permisiuni de scriere pentru fișierele Dokuwiki.Pluginul va verifica permisiunile necesare pentru fișier înainte de a începe procesul de actualizare.
Acest plugin nu va actualiza pluginurile sau șabloanele instalate.
Vă recomandăm să creați o copie de rezervă a wiki-ului înainte de a continua.

0 comments on commit 974a31d

Please sign in to comment.