Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #180 from dokuwiki-translate/lang_update_1416_1575…

…058161

Translation update (cs)
  • Loading branch information
splitbrain committed Nov 30, 2019
2 parents ebf25e0 + c415c09 commit feb591fc52a6812ee00584b1c82ca6a765095c70
Showing with 15 additions and 13 deletions.
  1. +14 −12 lang/cs/lang.php
  2. +1 −1 lang/cs/step0.txt
@@ -2,30 +2,31 @@
/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
*
* @author Petr Kajzar <petr.kajzar@lf1.cuni.cz>
* @author Jaroslav Lichtblau <jlichtblau@seznam.cz>
*/
$lang['menu'] = 'Wiki Upgrade';
$lang['vs_php'] = 'Nová vydání DokuWiki potřebují PHP v minimální verzi %s, ale momentálně běží %s. Měli byste aktualizovat verzi PHP než budete pokračovat!';
$lang['vs_php'] = 'Nová vydání DokuWiki potřebují PHP v minimální verzi %s, ale momentálně běží %s. Měli byste aktualizovat verzi PHP, než budete pokračovat!';
$lang['vs_tgzno'] = 'Nelze zjistit nejnovější verzi DokuWiki.';
$lang['vs_tgz'] = 'DokuWiki <b>%s</b> je dostupná ke stažení.';
$lang['vs_local'] = 'Momentálně používáte DokuWiki <b>%s</b>.';
$lang['vs_localno'] = 'Není jasné jaká je vaše momentální verze, je doporučena manuální aktualizace.';
$lang['vs_newer'] = 'Vypadá to, že běžící DokuWiki je ještě novější, než poslední dostupná stabilní verze. Aktualizace není doporučena.';
$lang['vs_localno'] = 'Není jasné, jaká je vaše momentální verze. Doporučujeme aktualizovat ručně.';
$lang['vs_newer'] = 'Vypadá to, že vaše verze DokuWiki je ještě novější, než poslední dostupná stabilní verze. Aktualizaci tudíž nedoporučujeme.';
$lang['vs_same'] = 'Vaše běžící DokuWiki je již v aktuální verzi. Není třeba aktualizovat.';
$lang['vs_plugin'] = 'Je dostupný novější zásuvný modul pro upgrade (%s). Než budete pokračovat, tak byste ho měli aktualizovat.';
$lang['vs_ssl'] = 'Vypadá to, že používané PHP nepodporuje SSL proudy, stahování potřebných dat nejspíš selže. Aktualizujte místo toho ručně.';
$lang['dl_from'] = 'Stahování archivu z %s...';
$lang['vs_plugin'] = 'Je dostupný novější zásuvný modul pro upgrade (%s). Než budete pokračovat, měli byste jej aktualizovat.';
$lang['vs_ssl'] = 'Vypadá to, že vámi používané PHP nepodporuje SSL proudy, stahování potřebných dat nejspíš selže. Aktualizujte místo toho ručně.';
$lang['dl_from'] = 'Stahování archivu z %s';
$lang['dl_fail'] = 'Stahování selhalo.';
$lang['dl_done'] = 'Stahování dokončeno (%s).';
$lang['pk_extract'] = 'Rozbalování archivu...';
$lang['pk_extract'] = 'Rozbalování archivu';
$lang['pk_fail'] = 'Rozbalování selhalo.';
$lang['pk_done'] = 'Rozbalování dokončeno.';
$lang['pk_version'] = 'DokuWiki <b>%s</b> je připravena k instalaci (Momentálně používáte <b>%s</b>).';
$lang['ck_start'] = 'Ověřování práv souborů...';
$lang['pk_version'] = 'DokuWiki <b>%s</b> je připravena k instalaci. (Momentálně používáte <b>%s</b>.)';
$lang['ck_start'] = 'Ověřování práv souborů';
$lang['ck_done'] = 'Do všech souborů lze zapisovat. Je možné aktualizovat.';
$lang['ck_fail'] = 'Do některých souborů nelze zapisovat. Automatická aktualizace není možná.';
$lang['cp_start'] = 'Aktualizace souborů...';
$lang['cp_start'] = 'Aktualizace souborů';
$lang['cp_done'] = 'Všechny soubory aktualizovány.';
$lang['cp_fail'] = 'Uff. Něco se nezdařilo. Radši to ověřte ručně.';
$lang['tv_noperm'] = '<code>%s</code> není zapisovatelný!';
@@ -35,6 +36,7 @@
$lang['tv_done'] = 'aktualizován <code>%s</code>';
$lang['rm_done'] = 'Zastaralý <code>%s</code> smazán.';
$lang['rm_fail'] = 'Nelze smazat zastaralý <code>%s</code>. <b>Je třeba smazat ručně!</b>';
$lang['rm_mismatch'] = 'Neshoda u zastaralého souboru <code>%s</code>. Zkontrolujte prosím ručně, zda by měl být soubor skutečně smazán.';
$lang['finish'] = 'Aktualizace proběhla. Užijte si svou novou DokuWiki';
$lang['btn_continue'] = 'Pokračovat';
$lang['btn_abort'] = 'Ukončit';
@@ -43,4 +45,4 @@
$lang['step_unpack'] = 'Rozbalit';
$lang['step_check'] = 'Ověřit';
$lang['step_upgrade'] = 'Instalovat';
$lang['careful'] = 'Došlo k chybám výše! <b>Nepokračujte</b>!';
$lang['careful'] = 'Došlo k chybám výše! <b>Nepokračujte!</b>';
@@ -4,4 +4,4 @@ Pro povolení automatické aktualizace je třeba zajistit PHP procesu zapisovac

Tento modul nebude aktualizovat nainstalované šablony ani ostatní zásuvné moduly.

Před spuštěním se doporučuje vytvoření zálohy vaší wiki.
Před spuštěním doporučujeme, abyste si vytvořili zálohu dat vaší wiki.

0 comments on commit feb591f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.