Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Norwegian language update

darcs-hash:20080428182157-7ad00-28c401a9b95b9064c9f61499e42ddc227256686f.gz
  • Loading branch information...
1 parent 1ace3d1 commit 8a60e757ea66555a4cc777daa7d25ae235de6291 @splitbrain committed
View
37 inc/lang/no/lang.php
@@ -9,6 +9,7 @@
* @author Thomas Nygreen <nygreen@gmail.com>
* @author Arild Burud <arildb@met.no>
* @author Torkill Bruland <torkar-b@online.no>
+ * @author Rune M. Andersen <rune.andersen@gmail.com>
*/
$lang['encoding'] = 'utf-8';
$lang['direction'] = 'ltr';
@@ -147,28 +148,28 @@
$lang['qb_underl'] = 'Understreket tekst';
$lang['qb_code'] = 'Kodetekst';
$lang['qb_strike'] = 'Gjennomstreket tekst';
-$lang['qb_h1'] = 'Nivå 1 Rubrikk';
-$lang['qb_h2'] = 'Nivå 2 Rubrikk';
-$lang['qb_h3'] = 'Nivå 3 Rubrikk';
-$lang['qb_h4'] = 'Nivå 4 Rubrikk';
-$lang['qb_h5'] = 'Nivå 5 Rubrikk';
-$lang['qb_link'] = 'Intern Lenke';
-$lang['qb_extlink'] = 'Ekstern Lenke';
-$lang['qb_hr'] = 'Horisontal strek';
-$lang['qb_ol'] = 'Punkt for sortert punktliste';
-$lang['qb_ul'] = 'Punkt for usortert punktliste';
+$lang['qb_h1'] = 'Overskrift nivå 1';
+$lang['qb_h2'] = 'Overskrift nivå 2';
+$lang['qb_h3'] = 'Overskrift nivå 3';
+$lang['qb_h4'] = 'Overskrift nivå 4';
+$lang['qb_h5'] = 'Overskrift nivå 5';
+$lang['qb_link'] = 'Intern lenke';
+$lang['qb_extlink'] = 'Ekstern lenke';
+$lang['qb_hr'] = 'Horisontal linje';
+$lang['qb_ol'] = 'Sortert listepunkt';
+$lang['qb_ul'] = 'Usortert listepunkt';
$lang['qb_media'] = 'Legg til bilder og andre filer';
$lang['qb_sig'] = 'Føy til signatur';
-$lang['qb_smileys'] = 'Humørfjes';
+$lang['qb_smileys'] = 'Smilefjes';
$lang['qb_chars'] = 'Spesialtegn';
$lang['del_confirm'] = 'Slett denne oppføringen?';
$lang['admin_register'] = 'Legg til ny bruker';
-$lang['metaedit'] = 'Rediger Metadata';
+$lang['metaedit'] = 'Rediger metadata';
$lang['metasaveerr'] = 'Skriving av metadata feilet';
$lang['metasaveok'] = 'Metadata lagret';
$lang['img_backto'] = 'Tilbake til';
$lang['img_title'] = 'Tittel';
-$lang['img_caption'] = 'Billedtekst';
+$lang['img_caption'] = 'Bildetekst';
$lang['img_date'] = 'Dato';
$lang['img_fname'] = 'Filnavn';
$lang['img_fsize'] = 'Størrelse';
@@ -179,10 +180,10 @@
$lang['img_keywords'] = 'Nøkkelord';
$lang['subscribe_success'] = 'Lagt til %s som abonnent av listen for %s';
$lang['subscribe_error'] = 'En feil oppstod når %s skulle legges til som abonnent av listen for %s';
-$lang['subscribe_noaddress'] = 'Det er ingen adresse som er assosiert med din login. Du kan dermed ikke bli lagt til som abonnent av listen.';
+$lang['subscribe_noaddress'] = 'Det er ingen adresse assosiert med din login. Du kan dermed ikke bli lagt til som abonnent av listen.';
$lang['unsubscribe_success'] = 'Fjernet %s som abonnent for listen %s';
$lang['unsubscribe_error'] = 'En feil oppstod når %s skulle fjernes som abonnent fra listen for %s';
-$lang['authmodfailed'] = 'Dårlig konfigurert brukerautorisasjon. Vennligst innformer Wiki-admin.';
+$lang['authmodfailed'] = 'Feilkonfigurert brukerautorisasjon. Vennligst innformer Wiki-admin.';
$lang['authtempfail'] = 'Brukerautorisasjon er midlertidig utilgjengelig. Om dette vedvarer, vennligst informer Wiki-admin.';
$lang['i_chooselang'] = 'Velg ditt språk';
$lang['i_installer'] = 'DokuWiki-installasjon';
@@ -191,18 +192,18 @@
$lang['i_superuser'] = 'Superbruker';
$lang['i_problems'] = 'Installasjonen oppdaget noen problemer, disse listes nedenfor. Du kan ikke fortsett før du har løst disse.';
$lang['i_modified'] = 'For sikkerhets skyld vil dette skriptet bare virke med en ny og uendret Dokuwiki-installsjon.
- Du burde enten pakke ut filene på nytt fra den nedlastede pakken, eller konsultere den komplette
+ Du bør enten pakke ut filene på nytt fra den nedlastede pakken, eller konsultere den komplette
<a href="http://wiki.splitbrain.org/wiki:install">Dokuwiki-installasjonsinstruksen</a>';
$lang['i_funcna'] = 'PHP-funksjonen <code>%s</code> er ikke tilgjengelig. Kanskje din leverandør har deaktivert den av noen grunn?';
$lang['i_phpver'] = 'Your PHP version <code>%s</code> is lower than the needed <code>%s</code>. You need to upgrade your PHP install.';
-$lang['i_permfail'] = '<code>%s</code> er ikke skrivbar for DokuWiki. Du behøver å fikse rettighetene for denne mappen!';
+$lang['i_permfail'] = '<code>%s</code> er ikke skrivbar for DokuWiki. Du fikse rettighetene for denne mappen!';
$lang['i_confexists'] = '<code>%s</code> eksisterer allerede';
$lang['i_writeerr'] = 'Kunne ikke opprette <code>%s</code>. Du må sjekke mappe-/filrettigheter og opprette filen manuelt.';
$lang['i_badhash'] = 'ikke gjenkjent eller modifisert dokuwiki.php (hash=<code>%s</code>)';
$lang['i_badval'] = '<code>%s</code> - ugyldig eller tom verdi';
$lang['i_success'] = 'Konfigurasjonen ble vellykket fullført. Du kan slette install.php filen nå. Fortsett til
<a href="doku.php">din nye DokuWiki</a>.';
-$lang['i_failure'] = 'Noen feil oppstod ved skriving til konfigurasjonsfilene. Du må kanskje fikse de manuelt før
+$lang['i_failure'] = 'En eller flere feil oppstod ved skriving til konfigurasjonsfilene. Du må kanskje fikse dem manuelt før
du kan bruke <a href="doku.php">din nye DokuWiki</a>.';
$lang['i_policy'] = 'Innledende ACL-politikk';
$lang['i_pol0'] = 'Åpen Wiki (les, skriv og opplasting for alle)';
View
2  inc/lang/no/norev.txt
@@ -1,4 +1,4 @@
======Det fins ingen slik versjon======
-Den angitte versjonen fins ikke. Anvend ''**Historikk**'' for en oversikt over de versjoner som fins av dette dokumentet.
+Den angitte versjonen fins ikke. Bruk ''**Historikk**'' for en oversikt over de versjoner som fins av dette dokumentet.
View
1  lib/plugins/acl/lang/no/lang.php
@@ -8,6 +8,7 @@
* @author Thomas Nygreen <nygreen@gmail.com>
* @author Arild Burud <arildb@met.no>
* @author Torkill Bruland <torkar-b@online.no>
+ * @author Rune M. Andersen <rune.andersen@gmail.com>
*/
$lang['admin_acl'] = 'Administrasjon av lister for adgangskontroll (ACL)';
$lang['acl_group'] = 'Gruppe';
View
9 lib/plugins/config/lang/no/lang.php
@@ -5,6 +5,7 @@
* @author Thomas Nygreen <nygreen@gmail.com>
* @author Arild Burud <arildb@met.no>
* @author Torkill Bruland <torkar-b@online.no>
+ * @author Rune M. Andersen <rune.andersen@gmail.com>
*/
$lang['menu'] = 'Konfigurasjonsinnstillinger';
$lang['error'] = 'Innstillingene ble ikke oppdatert på grunn av en eller flere ugyldig verdier. Vennligst se gjennom endringene og prøv på nytt.
@@ -49,7 +50,7 @@
$lang['typography'] = 'Gjør typografiske erstatninger';
$lang['htmlok'] = 'Tillat HTML';
$lang['phpok'] = 'Tillat PHP';
-$lang['dformat'] = 'Datoformat (se <a href="http://www.php.net/date">PHPs datofunksjon</a>)';
+$lang['dformat'] = 'Datoformat (se <a href="http://www.php.net/strftime">PHPs datofunksjon</a>)';
$lang['signature'] = 'Signatur';
$lang['toptoclevel'] = 'Toppnivå for innholdsfortegnelse';
$lang['maxtoclevel'] = 'Maksimalt antall nivåer i innholdsfortegnelse';
@@ -107,7 +108,7 @@
$lang['broken_iua'] = 'Er funksjonen ignore_user_abort på ditt system ødelagt? Dette kan gjøre at indeksering av søk ikke fungerer. Dette er et kjent problem med IIS+PHP/CGI. Se <a href="http://bugs.splitbrain.org/?do=details&amp;task_id=852">Bug 852</a> for mer informasjon.';
$lang['xsendfile'] = 'Bruk X-Sendfile header for å la webserver levere statiske filer? Din webserver må støtte dette.';
$lang['xmlrpc'] = 'Slå på/slå av XML-RPC-grensesnitt';
-$lang['renderer_xhtml'] = 'Renderer til bruk for wiki-output (xhtml)';
+$lang['renderer_xhtml'] = 'Renderer til bruk for wiki-output (XHTML)';
$lang['renderer__core'] = '%s (dokuwikikjerne)';
$lang['renderer__plugin'] = '%s (plugin)';
$lang['rss_type'] = 'Type XML-feed';
@@ -124,7 +125,7 @@
$lang['proxy____host'] = 'Navn på proxyserver';
$lang['proxy____port'] = 'Proxyport';
$lang['proxy____user'] = 'Brukernavn på proxyserver';
-$lang['proxy____pass'] = 'Passors på proxyserver';
+$lang['proxy____pass'] = 'Passord på proxyserver';
$lang['proxy____ssl'] = 'Bruk SSL for å koble til proxyserver';
$lang['safemodehack'] = 'Bruk safemode-hack';
$lang['ftp____host'] = 'FTP-server for safemode-hack';
@@ -149,7 +150,7 @@
$lang['rss_type_o_rss2'] = 'RSS 2.0';
$lang['rss_type_o_atom'] = 'Atom 0.3';
$lang['rss_type_o_atom1'] = 'Atom 1.0';
-$lang['rss_content_o_abstract'] = 'Abstakt';
+$lang['rss_content_o_abstract'] = 'Ingress';
$lang['rss_content_o_diff'] = 'Forent Diff';
$lang['rss_content_o_htmldiff'] = 'HTML-formatert diff-tabell';
$lang['rss_content_o_html'] = 'Full HTML sideinnhold';
View
1  lib/plugins/plugin/lang/no/lang.php
@@ -5,6 +5,7 @@
* @author Thomas Nygreen <nygreen@gmail.com>
* @author Arild Burud <arildb@met.no>
* @author Torkill Bruland <torkar-b@online.no>
+ * @author Rune M. Andersen <rune.andersen@gmail.com>
*/
$lang['menu'] = 'Behandle tillegg';
$lang['download'] = 'Last ned og installer et tillegg';
View
1  lib/plugins/popularity/lang/no/lang.php
@@ -2,6 +2,7 @@
/**
* Norwegian language file
*
+ * @author Rune M. Andersen <rune.andersen@gmail.com>
*/
$lang['name'] = 'Popularitetsfeedback (kan ta litt tid å laste)';
$lang['submit'] = 'Send data';
View
1  lib/plugins/revert/lang/no/lang.php
@@ -5,6 +5,7 @@
* @author Thomas Nygreen <nygreen@gmail.com>
* @author Arild Burud <arildb@met.no>
* @author Torkill Bruland <torkar-b@online.no>
+ * @author Rune M. Andersen <rune.andersen@gmail.com>
*/
$lang['menu'] = 'Tilbakestillingsbehandler';
$lang['filter'] = 'Søk etter søppelmeldinger';
View
1  lib/plugins/usermanager/lang/no/lang.php
@@ -5,6 +5,7 @@
* @author Thomas Nygreen <nygreen@gmail.com>
* @author Arild Burud <arildb@met.no>
* @author Torkill Bruland <torkar-b@online.no>
+ * @author Rune M. Andersen <rune.andersen@gmail.com>
*/
$lang['menu'] = 'Behandle brukere';
$lang['noauth'] = '(autentisering av brukere ikke tilgjengelig)';

0 comments on commit 8a60e75

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.