Skip to content
Become a sponsor to Michal ZOBEC
@michalzobec

Michal ZOBEC

michalzobec
Czech Republic, Prague

Ahoj

(For English scroll below)

Jmenuji se Michal Zobec. Bydlím v Praze, v České republice.

Pracuji jako kontraktor na pozicích Senior IT Infrastructure Specialist, Senior IT Consultant, IT Architect, či IT Project Manager. Mám více než 20 let praxi v oboru ICT.

Více podrobností

Pokud mne budete sponzorovat, pomůžete mi se více soustředit na komunitní projekty.

Hello

My name is Michal Zobec. I am live at Prague, Czech Republic.

I working as Senior IT Infrastructure Specialist, Senior IT Consultant, IT Architect and IT Project Manager with 20+ years experience.

More details

Sponsorship helps me more focusing from commercial projects to open-source community projects.

@michalzobec

250 USD je částka, jejíž výše mi umožní se více věnovat open-source projektům a komunitním projektům. 250 USD is an amount that will allow me to focus more on open-source projects and community projects.

Featured work

 1. michalzobec/PS-STIG-Scanner

  PowerShell based STIG Scanner.

  PowerShell 9
 2. michalzobec/Get-SystemReport

  Generating of system report for Windows devices.

  PowerShell 2
 3. michalzobec/TES3-Morrowind-cesky

  The Elder Scrolls 3: Morrowind česky (čeština) / The Elder Scrolls 3: Morrowind Czech translation

 4. michalzobec/TES4-Oblivion-cesky

  The Elder Scrolls 4: Oblivion česky (čeština) / The Elder Scrolls 4: Oblivion Czech translation

 5. michalzobec/PowerShell

  My PowerShell scripts

  PowerShell

0% towards $250 per month goal

Be the first to sponsor this goal!

Select a tier

$ a month

You'll receive any rewards listed in the $6 monthly tier.

$2 a month

Select

Alespoň malá podpora / Just little support

Alespoň symbolicky držím palce. Budete uvedení na společném seznamu podporovatelů na dané úrovni.

At least symbolically, I keep my fingers crossed. You will be listed on a common list of supporters at that level.

$3 a month

Select

Malá podpora / Little support

Alespoň symbolicky držím palce. Budete uvedení na společném seznamu podporovatelů na dané úrovni.

At least symbolically, I keep my fingers crossed. You will be listed on a common list of supporters at that level.

$6 a month

Select

Fanoušek / Fan

Podporuji tento projekt. Budete uvedení na společném seznamu podporovatelů na dané úrovni.

I support this project. You will be listed on a common list of supporters at that level.

$12 a month

Select

Velký fanoušek / Big fan

Chci výrazně podpořit projekt. Budete uvedeni v samostatném seznamu podporovatelů na dané úrovni.

I want to significantly support the project. You will be listed in a separate list of supporters at that level.

$24 a month

Select

Sponzor / Sponsor

Chci významně podpořit tento projekt. Budete uvedení ve zvýrazněném seznamu podporovatelů na přednostním místě. Poskytneme marketingovou kampaň na našich informačních kanálech (web, sociální sítě).

I want to significantly support this project. You will be listed first in the highlighted list of supporters. We provide a marketing campaign on our information channels (web, social networks).

$48 a month

Select

Hlavní sponzor / Main sponsor

Chci významně podpořit tento projekt. Budete uvedení ve zvýrazněném seznamu podporovatelů na přednostním místě. Poskytneme marketingovou kampaň na našich informačních kanálech (web, sociální sítě).

I want to significantly support this project. You will be listed first in the highlighted list of supporters. We provide a marketing campaign on our information channels (web, social networks).