Hoe filters werken

Rick164 edited this page Jan 25, 2015 · 2 revisions

Een filter bestaat uit een hoofdcategory, een type en vervolgens een subcategory. Welke er allemaal zijn staan in SpotCategories.php, de huidige lijst bestaat uit:

Category Type Subcategorieen Filter
Beeld cat0
Film cat0_z0
Formaat cat0_z0_aXX
Bron cat0_z0_bXX
Taal cat0_z0_cXX
Genre cat0_z0_dXX
Serie cat0_z1
Formaat cat0_z1_aXX
Bron cat0_z1_bXX
Taal cat0_z1_cXX
Genre cat0_z1_dXX
Boek cat0_z2
Formaat cat0_z2_aXX
Bron cat0_z2_bXX
Taal cat0_z2_cXX
Genre cat0_z2_dXX
Erotiek cat0_z3
Formaat cat0_z3_aXX
Bron cat0_z3_bXX
Taal cat0_z3_cXX
Genre cat0_z3_dXX
Geluid cat1
Album cat1_z0
Formaat cat1_z0_aXX
Bron cat1_z0_bXX
Bitrate cat1_z0_cXX
Genre cat1_z0_dXX
Liveset cat1_z1
Formaat cat1_z1_aXX
Bron cat1_z1_bXX
Bitrate cat1_z1_cXX
Genre cat1_z1_dXX
Podcast cat1_z2
Formaat cat1_z2_aXX
Bron cat1_z2_bXX
Bitrate cat1_z2_cXX
Genre cat1_z2_dXX
Luisterboek cat1_z3
Formaat cat1_z3_aXX
Bron cat1_z3_bXX
Bitrate cat1_z3_cXX
Genre cat1_z3_dXX
Spellen cat2
Alles cat2_zz
Platform cat2_zz_aXX
Formaat cat2_zz_bXX
Genre cat2_zz_cXX
Applicaties cat3
Alles cat2_zz
Platform cat3_zz_aXX
Genre cat3_zz_bXX

Je kunt het bouwen van een eigen filter op verschillende manieren benaderen. Of je haalt alles op wat je wilt hebben door alles te noemen wat je WEL wilt zien, of je haalt wat dingen op en zondert daarna wat zaken uit die je NIET wilt zien.

Het makkelijkste is om in Spotweb's zoek resultaat je filter in elkaar te klikken, vervolgens voer je de zoekopdracht uit en dan kan je de filter opslaan. Spotweb stelt op dat moment de meest efficiente filter zelf samen en maakt die beschikbaar.

h2. Een voorbeeld hoe je een filter opbouwt met wat je WEL wilt zien:

Alle actiefilms:
cat0_z0_d0

Alle actiefilms op DVD5:
cat0_z0_d0,cat0_z0_a3

Alle actiefilms op DVD5 met Nederlandse subs niet ingebakken:
cat0_z0_d0,cat0_z0_a3,cat0_z0_c1,cat0_z0_c6

h2. Een voorbeeld hoe je een filter opbouwt met wat je NIET wilt zien:

Alle formaten films maar geen actiefilms:
cat0_z0,~cat0_z0_d0

Alleen DVD5 maar geen actiefilms:
cat0_z0_a3,~cat0_z0_d0

Alle films op DVD5 behalve actiefilms en geen ingebakken subs:
cat0_z0_a3,~cat0_z0_d0,~cat0_z0_c2,~cat0_z0_c4

Als je iets wilt uitzonderen, zoals ingebakken subs (=cat0_c2,cat0_c4), dan geef je eerst aan wat je hebben wilt, en als er dan teveel in beeld komt, dan doe je daarna wat je niet wilt hebben met ~ ervoor, dus: ~cat0_z0_c2,~cat0_z0_c4. In plaats hiervan zou je ook alle andere ondertitel-gerelateerde cat0_z0_cX kunnen noemen achter elkaar, behalve die van de ingebakken. Maar dat wordt een veel langer filter, en dus onduidelijker. Maar het heeft wel hetzelfde resultaat.

h2. Zoektermen gebruiken:

Je kan zoekresultaten nog verder inperken met één of een combinatie van onderstaande toevoegingen. Vervang spaties door + tekens.
Op titel:
&search[value][]=Titel:=:zoekterm

Op poster:
&search[value][]=Poster:=:zoekterm
&search[value][]=UserID:=:zoekterm

Op tag:
&search[value][]=Tag:=:zoekterm

Op leeftijd:
&search[value][]=date:>:-3 months
&search[value][]=date:>:-3 days
&search[value][]=date:>:-1 week 2 days 4 hours 2 seconds
&search[value][]=date:>:last Sunday
&search[value][]=date:>:14 November 2010
&search[value][]=New:0

Op bestandsgrootte:
&search[value][]=filesize:>:20g
&search[value][]=filesize:>:650m
&search[value][]=filesize:>:512k
&search[value][]=filesize:>:524288

h2. Resultaten sorteren:

Standaard worden filters gesorteerd op relevantie. Dit kun je aanpassen door het volgende toe te voegen aan je filter:
Sorteren op datum: &sortby=stamp
Sorteren op titel: &sortby=title
Sorteren op rating: &sortby=spotrating
Sorteren op aantal reacties: &sortby=commentcount
Sorteren op poster(naam): &sortby=poster

Aansluitend hierop kun je ook de sorteerrichting zelf bepalen:
Oplopend sorteren: &sortdir=ASC
Aflopend sorteren: &sortdir=DESC

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.