Hoe zoeken werkt

Rick164 edited this page Jan 25, 2015 · 1 revision

Wat is Boolean search

Een zoekopdracht waarbij pagina's met bepaalde woorden worden uitgesloten of waarop juist specifiek gezocht wordt. De woorden AND, NOT en OR worden hierbij vaak gebruikt maar ook de tekens +, - en ".

Hoe werkt dit?

Op zich heel simpel en het kan op 2 manieren:

Manier 1

  • + De term met een + ervoor moet voorkomen.
  • - De term met een - ervoor mag niet voorkomen.
  • " Termen tussen " moeten in het geheel voorkomen.

Voorbeeld:
Zoeken op +ordinary +family levert alle resultaten op waar zowel het woord ordinary als het woord family in voorkomt.
Zoeken op +ordinary -family levert alle resultaten op waar het woord ordinary in voorkomt, behalve als het woord family er ook in voorkomt.
Zoeken op "ordinary family" levert alle resultaten op waar de term ordinary family in voorkomt.

Manier 2

  • AND De term met AND ervoor moet voorkomen.
  • NOT De term met NOT ervoor mag niet voorkomen.
  • OR Bij de termen met OR ertussen moet minimaal één van de termen voorkomen.

Voorbeeld:
Zoeken op ordinary AND family levert alle resultaten op waar zowel het woord ordinary als het woord family in voorkomt.
Zoeken op ordinary NOT family levert alle resultaten op waar het woord ordinary in voorkomt, behalve als het woord family er ook in voorkomt.
Zoeken op ordinary OR family levert alle resultaten op waar het woord ordinary en/of family in voorkomt.

Voor het zoeken op deze manier moeten AND, NOT en OR worden opgegeven in hoofdletters!

Zijn er ook beperkingen?

Op dit moment zijn er 3 beperkingen bekend:

  • Deze Wiki geldt alleen voor MySQL. SQLite ondersteund deze manier van zoeken niet.
  • Zodra je wilt zoeken met een wildcard (*), kan dit niet gecombineerd worden met AND, NOT en OR. De overige waarden zijn geen probleem.
  • In de configuratie van MySQL is een waarde opgenomen ft_min_word_len. Zodra één van je zoektermen korter is dan deze waarde, worden alle boolean termen uit de zoekopdracht gehaald en wordt de opdracht op de oude manier verwerkt.

Handig! Maar voor mij een beetje te ingewikkeld.

Gelukkig is het niet verplicht om op deze manier te zoeken. Enige uitzondering hierop is dat zoeken op een gedeelte van een woord niet meer werkt, zonder gebruik te maken van het asterisk (*) teken. fami zal family niet meer kunnen vinden, waar fami* dat nu wel doet.

Verder werkt de oude manier van zoeken zoals je gewend bent nog steeds.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.