Sneltoetsen

Rick164 edited this page Jan 25, 2015 · 1 revision

Spotweb's default layout heeft ondersteuning voor het gebruik van sneltoetsen.

De meeste sneltoetsen zijn afhankelijk van de 'active' spot. Dit is de spot in het overzicht met de ">" voor de naam of de spot die u op dat moment hebt geopend. U kunt de 'active' spot veranderen door middel van de [k] en [j] sneltoetsen (zie overzicht hieronder). Daarnaast zal een spot wanneer u deze opent d.m.v. een muisklik automatisch 'active' worden, en ook blijven nadat u deze hebt gesloten.

De [u], [esc] en [i] sneltoetsen zijn alleen beschikbaar binnen de spotinfo pagina.
De [o], [enter] en [t] sneltoetsen zijn alleen beschikbaar binnen het overzicht.
De overige sneltoetsen zijn in beide gevallen te gebruiken.

Hieronder staat een lijst met alle beschikbare sneltoetsen en hun functie:
[k] = Vorige spot
[j] = Volgende spot
[o] / [enter] = Open spot
[u] / [esc] = Sluit spot
[i] = Vergroot / verklein spotimage
[s] = Voeg spot toe aan sabnzbd queue
[n] = Download nzb
[w] = Voeg toe aan / verwijder uit watchlist
[t] = Open spot in nieuw venster / tabblad
[h] = Reset filters
[c] = Selecteer spot voor MultiNZB feature
[m] = Download geselecteerde spots als MultiNZB

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.